40 Megosztás
Idézet
Ne fájjon, amire nincs orvosság. Aminek vége, vége.28 Megosztás
Idézet
Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.59 Megosztás
Idézet
Bár minden ember az volna, aminek látszik; vagy pedig ne látszanék olyannak, ami nem!1 Megosztás
Idézet
A szó csak szó; és hogy gyógyítanád az összetört szívet a fülön át?41 Megosztás
Idézet
Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.6 Megosztás
Idézet
Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez csapatjáték, és már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel.4 Megosztás
Idézet
Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?11 Megosztás
Idézet
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg.7 Megosztás
Idézet
Sebet gúnyol, kit seb nem ért soha.3 Megosztás
Idézet
Szerelmünkért mi nők nem víhatunk,
Nem kérhetünk, csak kérőt fogadunk;
De én követlek, s menny lesz a pokol,
Ha majd kezedtől szívem haldokol.1 Megosztás
Idézet
Az, aki a tanulás miatt sok mindent elhanyagol, sohasem lesz szerelmes, és az életben sokkal többet veszít, mint amennyit a tanulással nyerhet! 14 Megosztás
Idézet
A várakozás ott csal meg, ahol
Legtöbbet ígér; s akkor sikerül,
Mikor a remény csüggedésbe hül.2 Megosztás
Idézet
A barátság szilárd minden egyébben, kivéve a szerelem dolgait.31 Megosztás
Idézet
Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.17 Megosztás
Idézet
Jobban szeretem, ha mindenki utál, mint ha színeskednem kell bárki szeretetéért.0 Megosztás
Idézet
Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.0 Megosztás
Idézet
Kérlek, ne vedd sértésnek a gyanút:
Magamat védem vele. Efelől még
Igaz lehetsz.0 Megosztás
Idézet
Üstökén ragadd meg a percet.0 Megosztás
Idézet
Ha mi árnyak nem tetszettünk,
Gondoljátok, s mentve tettünk:
Hogy az álom meglepett,
S tükrözé e képeket.
E csekély, meddő mesét,
Mely csak álom, semmiség,
Nézze most el úri kegy,
Másszor aztán jobban megy.
S amint emberséges Puck
A nevem: ha megkapjuk,
Hogy most kímél a fulánk,
Jóvátesszük e hibánk,
Máskint a nevem ne Puck
Legyen inkább egy hazug.
Most uraim, jó`tszakát. -
Fel, tapsra hát, ki jó barát,
S Robin megjavitja magát.0 Megosztás
Idézet
Önmagát kétszer rabolja meg,
Ki vesztésén mód nélkül kesereg.0 Megosztás
Idézet
Ha nem mutatják a szeretetet, gyakran nem is érzik.0 Megosztás
Idézet
Sokszor művel balgaságot az ész,
Ha külsőből belsőt ítélni kész.0 Megosztás
Idézet
De erre egy csillag táncra perdült, s az alatt születtem én.0 Megosztás
Idézet
Örömre várni nem kisebb öröm, mint már örülni...0 Megosztás
Idézet
Szerelmünkért mi nők nem víhatunk,
Nem kérhetünk, csak kérőt fogadunk;
De én követlek, s menny lesz a pokol,
Ha majd kezedtől szívem haldokol.1 Megosztás
Idézet
Testünk a kert, akaratunk a kertész.2 Megosztás
Idézet
Nem fontolgat az, ki szívével szeret, mert szíve titkát bátran megmutatni kész!0 Megosztás
Idézet
Kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod?0 Megosztás
Idézet
Színház ez az egész világ, s merő
Szereplő mind a férfi, nő: mindenki
Föl és lelép; jut több szerep is egy
Személyre...0 Megosztás
Idézet
Szövegtelen dal, s dús egysége csak
Azt zengi, hogy magadban senki vagy.0 Megosztás
Idézet
Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom.0 Megosztás
Idézet
Az emberek dolgának árja van,
Mely habdagállyal boldogságra visz,
De elmulasztva, teljes életök
Nyomorban, s zátonyok közt zárva teng.
Ily duzzadt tenger visz most minket is,
Használni kell, mig áradatja tart,
Vagy vesztjük a sors kedvezéseit.0 Megosztás
Idézet
A féltékeny nem mindig okkal az -
Féltékeny, mert féltékeny: ez a szörny
Önmaga nemzi s szüli önmagát.0 Megosztás
Idézet
A jóhír hiú és fölöttébb csalfa fogalom. Gyakran elérjük érdemtelenül és elveszítjük ártatlanul.0 Megosztás
Idézet
Nevesd ki rablód, ezzel meglopod,
De téged foszt ki buta bánatod.4 Megosztás
Idézet
A szerelem csak füst és könnyű pára.
Ha boldogul: a szem parányi lángja.
Ha nincs remény: a könnyek tengere.3 Megosztás
Idézet
A várakozás ott csal meg, ahol
Legtöbbet ígér; s akkor sikerül,
Mikor a remény csüggedésbe hül.0 Megosztás
Idézet
Én azt hiszem, nem a szememmel imádlak, az tudja, hogy hibád mily rengeteg
Szívemnek jó, mit néma társa megvet, a látvány ellenére az szeret.1 Megosztás
Idézet
Nagy szeretet fél, apró kételyen:
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem.0 Megosztás
Idézet
A szegényt, kit megtört a sors, a gond, csitítgatjuk, intjük, ha könnyet ont, de súlyosodna csak baj annyi sok ránk, éppoly nagyon, vagy jobban is zokognánk.0 Megosztás
Idézet
A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!0 Megosztás
Idézet
Semmi sem olyan hétköznapi, mint a vágy, hogy ne legyünk azok.0 Megosztás
Idézet
Könnyebb nekem húsz embert megtanítani arra, hogy mit volna jó cselekedni, mint egynek lenni a húsz ember közül, aki követi saját tanításomat.1 Megosztás
Idézet
Minden ember élete egy regény.0 Megosztás
Idézet
Árulónk a kétség:
Attól foszt meg, mit könnyedén elérnénk,
Ha volna merszünk.0 Megosztás
Idézet
Jaj, gyöngeségünk bűnös ebbe, nem mi!
Úgy alkottak, hogy így tudunk szeretni.0 Megosztás
Idézet
Soha nem a csillagok járásában rejlik végzetünk.0 Megosztás
Idézet
A természet ingyen nem adja kincsét.0 Megosztás
Idézet
Ne szóljatok szükségről. A legalja
Koldús is, bár teng, bír fölöslegest.0 Megosztás
Idézet
Szilaj gyönyörnek vége is szilaj,
Lázába pusztul el, mint tűz s a lőpor,
Mely csókolódzva hal meg.1 Megosztás
Idézet
Muzsika, vers üdítse lelkedet,
Matematikát, metafizikát
Csak annyit, hogy gyomrodnak meg ne ártson.
Nincs hasznod abból, melyben nem gyönyörködsz...0 Megosztás
Idézet
Tanuld meg a szerelmet, könnyü ez,
S hűn megtanúlva többé el se vesz.0 Megosztás
Idézet
Az ember akkor követi el a legnagyobb hibát, amikor külső alapján kész ítélni. Minden emberre szükség van, hiszen mindenki egy szín az élet palettáján.0 Megosztás
Idézet
Nem örök e világ; az sem csoda,
Ha sorsunkkal a szeretet oda:
Mert hogy melyik vezérli, vitapont:
Szerelem-é e sorsot, vagy viszont?0 Megosztás
Idézet
Ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt.4 Megosztás
Idézet
A gondolat az élet rabja csak,
Az élet pedig az idő bohóca,
S az idő, amely a világ tanúja,
Megáll majd.1 Megosztás
Idézet
Ki magához nem jó, mást sem szerethet.0 Megosztás
Idézet
Az ördög néha Szentírást idéz.1 Megosztás
Idézet
Aki szereti a talpnyalást, méltó a talpnyalóhoz.0 Megosztás
Idézet
Amit nem érzel, arról nem beszélhetsz.0 Megosztás
Idézet
Nehéz idő sújt: itt engedni kell,
És mondanunk, mi fáj, nem ami illik.0 Megosztás
Idézet
Én, kit letört a sors és annyi bánat,
Vigaszt szíved hűségében lelek.0 Megosztás
Idézet
Idő! te bontogasd ki ezt, nem én;
Ez a bog nékem szerfelett kemény.1 Megosztás
Idézet
Mindenek fölött
Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.2 Megosztás
Idézet
Nem szerelem az, ami változik, ha minden más változik. Örök útjelző az, ami meg sem rezdül semmilyen viharban. A szerelmet nem koptatják az idő röpke órái s hetei. A szerelem örök, ítéletnapig.0 Megosztás
Idézet
Nem a csillagokban kell keresni a sorsunkat, hanem önmagunkban.0 Megosztás
Idézet
A tett tüzére jeget fú a szó.1 Megosztás
Idézet
Minden nap éj, míg nem látlak, barátom,
S az éj fénylő nap, ha meghoz az álom.0 Megosztás
Idézet
Dögvész mindkét családra.
Ők tettek engem férgek ételévé.0 Megosztás
Idézet
Lehed mézét kiszívta a Halál,
De nincs hatalma a szépségeden.1 Megosztás
Idézet
Oh! kedvesem, hol s merre jársz már?
Oh! jöszte, hallgass: híved itt vár,
Mély s magas hangon dalol.
Ne kóborolj, szép ledérke:
Szeretőké a nap vége,
Okos ember tudja jól.1 Megosztás
Idézet
Eszközzel őrizni emlékedet
Az volna, hogy elfelejtettelek.0 Megosztás
Idézet
De légy nyugodt: ha az a zord parancs
Engem könyörtelenül sírba ránt,
Ebben a könyvben lesz még némi rang,
És veled marad emlékem gyanánt.0 Megosztás
Idézet
Jó felakasztás megmenti az embert a rossz házasságtól.0 Megosztás
Idézet
S mily remekmű az ember! Mily nemes az értelme! Mily határtalanok tehetségei! Alakja, mozdulata mily kifejező és bámulatos! Működésre mily hasonló angyalhoz! Belátásra mily hasonló egy istenséghez! A világ ékessége! Az élő állatok mintaképe!2 Megosztás
Idézet
Az öröm leghívebb szószólója: a csend. Alig volnék boldog, ha volna rá szavam.0 Megosztás
Idézet
Mankón halad az idő, míg a szerelem minden jogának birtokában nincs.0 Megosztás
Idézet
Be furcsa, hogy az ember látja, milyen kacagnivaló bolond más, mikor szerelmes, mégis egyszer aztán kikacagtatja saját magát is, amikor szerelembe esik ő is. (...) Megesküdni ugyan nem mernék rá, hogy a szerelem osztrigává nem bűbájol engem is, de arra aztán megesküszöm, hogy amíg osztrigává nem változtam, ilyen bolond nem leszek.0 Megosztás
Idézet
Mi sajátunk, méltón nem becsüljük
Míg élvezzük, de hogyha elveszítjük
Tódítjuk értékét és megtalálunk
Oly érdemet, mi benne föl se tűnt,
Míg a miénk volt.0 Megosztás
Idézet
Oly szövetből
Vagyunk, mint álmaink, s kis életünk
Álomba van kerítve.1 Megosztás
Idézet
Add mindenkinek a füledet, de csak keveseknek a hangodat!0 Megosztás
Idézet
Kölcsönt ne végy, ne adj: mert a hitel
Elveszti önmagát, el a barátot;
Viszont, adósság a gazdálkodás
Hegyét tompítja.0 Megosztás
Idézet
A méz is csömörletes, mihelyt túlontúl-édes.0 Megosztás
Idézet
Kizökkent az idő; - ó kárhozat!
Hogy én születtem helyre tolni azt.1 Megosztás
Idézet
Gyarlóság, asszony a neved.1 Megosztás
Idézet
Több dolgok vannak földön és egen,
Horatio, mintsem bölcselmetek
Álmodni képes.0 Megosztás
Idézet
Nem élhetem meg az új híreket;
De íme, jóslok; Fortinbrasra száll
Az ország; övé haldokló szavam.
Beszéld el ezt neki, s minden körülményt,
Mi okozá. A többi, néma csend.0 Megosztás
Idézet
Szent őrületben a költő szeme
Földről az égre, égből földre villan,
S mig ismeretlen dolgok vázait
Megtestesíti képzeletje, tolla
A légi semmit állandó alakkal,
Lakhellyel és névvel ruházza fel.1 Megosztás
Idézet
Féltékenységtől őrizkedj, uram!
A zöldszemű szörny koncán kéjeleg,
Csámcsogva fal föl! Ó, még boldog az,
Ki megcsalatva nem szeret tovább,
De poklot jár, ki kétkedik, rajong,
Gyanakszik - és halálosan szeret.0 Megosztás
Idézet
Fáradt vagyok, ringass el, ó, halál:
Az érdem itt koldusnak született.1 Megosztás
Idézet
Hazug szív sikeréhez hazug arc kell.0 Megosztás
Idézet
De megtanultam s áll a lecke: méreg
A gyógyszer is szépséged betegének.0 Megosztás
Idézet
Miként minden bölcs ember fia tudja, az utazások a szerelmesek egymásra találásával végződnek.0 Megosztás
Idézet
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg az atyád, neved hajítsd el,
S ha nem teszed meg, esküdj édesemmé
És nem leszek Capulet én se többé.2 Megosztás
Idézet
A kegyelem kapuit mind bezárom
S a zord szivű, a vásott katona,
Vérengező kezével, szabadon,
Pokol-tág lelkismérettel dühöng.0 Megosztás
Idézet
A katona lelkiismerete mindent elnyel, mint a pokol szélesre tárt kapuja.0 Megosztás
Idézet
A szerelem oly változó,
Oly dús, hogy ő a képzelet maga.0 Megosztás
Idézet
Bárcsak nyelvtanulásra fordítottam volna az időt, amit vívásra, táncra, medvemókáztatásra prédáltam el. Ó, bár a művészeteket tanulmányoztam volna!1 Megosztás
Idézet
- Tanulj feledni: ne gondolj reá!
- Taníts meg élni gondolattalan!1 Megosztás
Idézet
Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.0 Megosztás
Idézet
Semmi sem jó vagy rossz önmagában, csupán a gondolkodás teszi azzá.1 Megosztás
Idézet
Ha segíteni már nincs mód a bajon,
Adj túl minden keserves sóhajon.
Ki azon jajgat, ami megesett,
A régi bajhoz újat keresett. 0 Megosztás
Idézet
Itten tanyázom mindörökre majd,
S lerázom a bal csillagok igáját
Ez életunt testről. Szem, nézd utolszor!
Öleld utolszor, kar! s te száj - lehellet
Kapuja - ez igaz csókkal pecsételd
Örök alkum az uzsorás Halállal.0 Megosztás
Idézet
Ne indulj te se föl, se le: Aki indul: odábbáll; aki vitéz: helytáll.0 Megosztás
Idézet
Mily vad a gyűlölet - s a szerelem!
Vad szerelem! Szerelmes gyűlölet!
Ó, semmiből fogantatott valóság!
Ó, terhes semmi! Ó, komor bohóság!
Ó, szépségek förtelmes káosza!
Ólmos pehely, fagyos láng, tiszta füst,
Virrasztó álom, sorvasztó öröm:
Ilyen szerelmem! - s épp ezt gyűlölöm!0 Megosztás
Idézet
Zord békülést hoz e mogorva reggel,
Fejét a nap se dugja ki nekünk.
Ezt megvitatjuk még a többiekkel,
Aztán kegyelmezünk és büntetünk:
Mert még regékbe sincsen arra szó,
Mit szenvedett Júlia s Romeo.1 Megosztás
Idézet
Vagy, ha rokonszenv fűzte a frigyet,
Halál, betegség, harc rohanta meg,
S percig-valóvá tette, mint a hang,
Mint árny, tűnővé; mint álom, röviddé!
S mint villám fénye kormos éjszakán,
Mely pillanatra földet és eget
Föltár, de míg ezt mondanók, nini!
Már a sötétség torka nyelte be.
Ily gyorsan elvész minden, ami fény.0 Megosztás
Idézet
Te vagy szememben az egész világ:
Ki mondaná hát, hogy magam vagyok,
Midőn egész világ néz itt reám?0 Megosztás
Idézet
Szivem sziveddel, mondom, olyan egy,
Hogy már a kettő nem két-számba megy:
Egy eskü lánca fűzi kebelünk:
Két kebel, egy hit: összes lételünk.0 Megosztás
Idézet
Bolond a szerelmes, oly fövő agyú
S ábrázó képzetű, hogy olyat is lát,
Mit józan ész felfogni képtelen.0 Megosztás
Idézet
A képzelődés oly játékot űz,
Hogy ha örömre gyullad a kebel,
Megtestesíti ez öröm okát;
Vagy képzeletben, éjjel megijedve,
Mily könnyen lesz egy-egy bokorbul medve?0 Megosztás
Idézet
- Egy csigahéjban ellaknám s végtelen birodalom királyának vélném magamat, csak ne volnának rossz álmaim.
- Ez álmok épen a nagyravágyás: mert a nagyravágyónak egész lénye csupán egy álom árnyéka.0 Megosztás
Idézet
És árulás sujt minden szent Hitet
és Becsületet rút gyanu aláz.5 Megosztás
Idézet
Jobbat keresve gyakran jót veszítünk.0 Megosztás
Idézet
Tudjuk, mik vagyunk, de nem tudjuk ám, mivé lehetünk.0 Megosztás
Idézet
Merek annyit, amennyit férfi merhet;
Aki többet mer, nem ember.0 Megosztás
Idézet
Én egy idő óta (bár nem tudom, miért) elvesztettem minden kedvemet, s felhagytam minden szokott gyakorlatimmal; és, igazán, oly nehéz hangulatba estem, hogy ez a gyönyörű alkotmány, a föld, nekem, csak egy kopár hegyfok.2 Megosztás
Idézet
Nincs a világon se jó, se rossz: gondolkozás teszi azzá.1 Megosztás
Idézet
Biztosan tudom, hogy a bánat az élet ellensége.0 Megosztás
Idézet
Fent lenni éjfél után és akkor lefeküdni – az korán van: így hát éjfél után lefeküdni annyi, mint korán lefeküdni.1 Megosztás
Idézet
Szeretni: sóhaj füstje, kósza gőz
Majd szikratűz a szembe, hogyha győz,
S ha fáj, könnyekből egy nagy óceán.1 Megosztás
Idézet
A hű szerelem nem beszél, azt tett dicsőíti és nem szavak.0 Megosztás
Idézet
Az élet egy félkegyelmű meséje.3 Megosztás
Idézet
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg.1 Megosztás
Idézet
A nyomorultnak nincs más vígasza,
Csak a remény.0 Megosztás
Idézet
Jer, és takarja el vidám tekintet
Csalárd mosolyja csalfa terveinket.0 Megosztás
Idézet
Mert hol te vagy, ott a világ maga.1 Megosztás
Idézet
Az igazság egy, akárhogy számítjuk.0 Megosztás
Idézet
Szólj újra, fényes angyal, mert az éjben
Fejem fölött nekem oly glóriás vagy,
Akár a mennyek szárnyas hírnöke,
A visszatorpanó, döbbent halandók
Fehéren-égre-ámuló szemének,
Míg nézik őt, hogy száll a lusta felhőn,
A lég hullámain és elvitorláz.1 Megosztás
Idézet
Becsületes lenni, ahogy most jár a világ, annyi, mint egynek kétezerből lenni kiszemelve.0 Megosztás
Idézet
A természetben nincs rút, csak a jellem;
De bármilyen szép: rút, aki galád.
Az erény - szép; míg, a szépség, ha olcsó
Jellem köntöse: csak festett koporsó.1 Megosztás
Idézet
A világban úgy bolyongok, mint a vízcsepp,
Mely más cseppet kutat a tengeren,
Beleesik, hogy társát megtalálja,
S keres, amíg maga is elvegyül.0 Megosztás
Idézet
Kioszthatatlan részed, egy veled,
Jobb részednél is jobb részed vagyok.
Ó, ne szakítsd el tőlem így magad!
Mert tudd meg, édesem, egy csepp vizet
Könnyebb háborgó tóba ejtened,
S onnan kivenned tisztán, csökkenés
S növekedés nélkül, mint tőlem magad
Elvenned és nem vinned engem is.0 Megosztás
Idézet
Kételd, a nap hogy forgandó,
Kételd, csillagtűz ragyog;
A valót, hogy igazmondó:
Csak ne azt, hogy hű vagyok.0 Megosztás
Idézet
Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?1 Megosztás
Idézet
Van, aki nagynak születik,
van, aki naggyá teszi magát...2 Megosztás
Idézet
Ó, több veszélyt rejt a te két szemed, mint húsz kivont kard!0 Megosztás
Idézet
És mindenemet lábadhoz terítem
S követlek az egész világon át.0 Megosztás
Idézet
Az igazi szerelem útja egyszer sem sima.1 Megosztás
Idézet
Naggyá, dicsővé tesz a szerelem;
Nem szeme lát, csak szíve - s ez okon
Festik Cupídót szárnnyal, de vakon.0 Megosztás
Idézet
Karddal papolsz békét? Utálom azt,
Akár a poklot s minden Montague-t.0 Megosztás
Idézet
Veled mindenkinél büszkébb vagyok;
Csak egyben koldus: mindent elvehetsz,
S ezzel a legkoldusabbá tehetsz.0 Megosztás
Idézet
Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által:
Kőgát sosem riasztja a szerelmet,
Mit megtehet, meri is a szerelmem,
Nem szeghetik utam rokonaid.3 Megosztás
Idézet
Kisasszonyok, ne sírjatok!
A férfi mind kalandor,
Fél lába itt, fél lába ott,
Csak gondtalan csatangol.
Ne sírj, leány,
A férfiért,
Légy hetyke, fürge, pörge,
Csak vállat vonj, ha bánat ért -
Hej, táncra, körbe-körbe!0 Megosztás
Idézet
Mindenkit szeress, ne sokban bízz,
Ne bánts senkit, ellenséged inkább féljen,
Minthogy legyőzd, barátodat szívedre rejtsd,
Szidjanak hallgatásért, ne beszédért.0 Megosztás
Idézet
Kín a halál, de a kínt is lezárja.1 Megosztás
Idézet
Lám, ifjak szerelme nem is a szívbe gyúl, csak a szemekbe.0 Megosztás
Idézet
A halál se több, mint szeretőnk szorítása: fáj, de mégis kívánjuk.0 Megosztás
Idézet
Ha élni vágyom: csak halált lelek.
Ha halni vágyom: életet... Legyen hát!0 Megosztás
Idézet
Jaj, a Szerelem szemre oly szelíd,
S goromba zsarnok, hogyha közelít.0 Megosztás
Idézet
Szerelem a szerelem,
Amely hőfokot más hőfok szerint nyer
Vagy ár-apályt játszik készségesen?

Ó, nem; az örök fárosz maga ő,
Nézi a vihart, s nem ing semmi vészben;
Minden vándor hajók csillaga ő,
Magasságát mérhetik, erejét nem.0 Megosztás
Idézet
E koponyának egykor nyelve volt, szépen tudott dalolni; s hogy vágja földhöz e pimasz, mintha Káin állkapcája volna, ki az első gyilkosságot elkövette. Egy államférfi agya is lehetett, kinél most e szamár különb cselszövő; egy olyané, ki az Úristent is rászedte volna; nem meglehet?0 Megosztás
Idézet
Futunk a kedveshez, mint kisdiák,
Ki könyveit vidáman sutba vágja,
S úgy válunk tőle, mint a kisdiák,
Ki szontyolodva ballag iskolába.3 Megosztás
Idézet
Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s még kapok.