1 Megosztás
Idézet
Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud.10 Megosztás
Idézet
Az ember élete két részből áll. Az elsőben reménylünk egy boldog jövőt, a másodikban bánkódunk elkövetett hibáink felett. E két időszak között alig marad egy percünk a csendes, boldog élvezetre.4 Megosztás
Idézet
A szerelem és szeretet közt nagy a különbség. Az első vak, a másik szemes.5 Megosztás
Idézet
A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik, nem szerelem többé.1 Megosztás
Idézet
Nem vagy szabad, míg önmagadért élsz, mert önzésed rabja maradsz.2 Megosztás
Idézet
Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt szeretném hinni - lesz!0 Megosztás
Idézet
Szabadságát az ember rendszerint akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy ha szabadságát végtelen áldozatokkal vívta ki.1 Megosztás
Idézet
Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.3 Megosztás
Idézet
Tőlünk függ minden, csak akarjunk!1 Megosztás
Idézet
Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.2 Megosztás
Idézet
Akkor élsz, ha másokért élsz.7 Megosztás
Idézet
Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész nemzeteket hordoz szívében.2 Megosztás
Idézet
A szív mindarra tökéletesen alkalmatlan, aminek sikere számításokon alapul.3 Megosztás
Idézet
Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.0 Megosztás
Idézet
Tisztelek minden véleményt - kivéve a megvásároltakat - ezeket megvetem.0 Megosztás
Idézet
Én pedig honunk minden lakosát, ha nem is gazdagnak, magas helyen állónak, de legalább szabadnak látni óhajtanám!1 Megosztás
Idézet
A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.0 Megosztás
Idézet
Az ember annyit ér, amennyit használ.1 Megosztás
Idézet
A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.1 Megosztás
Idézet
Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.0 Megosztás
Idézet
Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.0 Megosztás
Idézet
Az öncsalás esztelenség.1 Megosztás
Idézet
Tapasztalást pénzért venni vagy hagyományképpen kapni nem lehet.0 Megosztás
Idézet
Becsület nélkül az Istennek minden adományai keserűk.0 Megosztás
Idézet
Kisded makkbul idővel termő tölgyfa lesz, ha jól gondozzák.0 Megosztás
Idézet
Bizonyosan testére és így egész személyére nézve tökéletesb ember az, ki több gimnasztikai ügyességgel bír.0 Megosztás
Idézet
Nemzetünknek mindig az volt egyik legnagyobb hibája, hogy vagy nem bízott magában, vagy elbízta magát.0 Megosztás
Idézet
Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, "esze, tudománya, szorgalma által".0 Megosztás
Idézet
Ha csekélységekben nem vagyunk szigorúak önmagunk iránt, nagy dolgokban, ha akarunk, sem lehetünk.0 Megosztás
Idézet
Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.0 Megosztás
Idézet
Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének - nem derék ember.1 Megosztás
Idézet
Nincs nagyobb bűn, mint másokat vezetni, másoknak parancsolni, másokon uralkodni akarni - ahhoz való tulajdon és talentum nélkül.0 Megosztás
Idézet
Mindig van a politikai gyilkosban valami zavaros vágy, hogy még áldozata előtt is igazolja magát: akar valamit mondani a mentségére még akkor is, ha amit mond, se ő magát, se senki mást nem győzhet meg. - Talán egyetlen ember sem képes elkövetni a bűnt ürügy nélkül.1 Megosztás
Idézet
Hogy a hunok legvalódibb fajtájából származhatom, arra az is elég bizonyíték, hogy a legszebb Alpok közt Svájcban, vagy Itália legbujább völgyeiben és tájain sem vagyok képes oly forrón, lelkesen és rajongón érezni és élni, mint hazám pusztáin és síkságain.0 Megosztás
Idézet
A nem-szeretett lény könnyei sohasem érintik és hajtják meg szívünket. Sőt, mintha jogot adnának rá, hogy közönyösek legyünk, mikor talán szánalmat éreztünk volna. Ők adnak nekünk fegyvereket, félelmeseket! De győzelmeseket, mert mit érhet el izzó szerelem jéghideg közöny ellen?0 Megosztás
Idézet
A szépség, korlátolt szemünk és látásmódunk szerint, emberi méretekben nyilvánul, és emberi egységben. Egy légy szépsége számunkra észlelhetetlen, és egyedül csak Isten gyönyörködik a világmindenség szépségében.0 Megosztás
Idézet
Kétféle rendőrség van: az egyik a vagyont, az életet biztosítja, a másik titokban bevádol és általában hamisan. A mienk Magyarországon a második fajtából való; pedig az elsőből valóra lenne szükség.1 Megosztás
Idézet
Merjünk nagyok lenni, s valóban nem olyan nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!0 Megosztás
Idézet
A tett első, a szó második; s éppen úgy: az ember, a hazafi elöl áll, s csak azután jő az író.