8 Megosztás
Idézet
Ha mást szeret! Az a legrosszabb!Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés! Mert mást szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan.3 Megosztás
Idézet
Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő.1 Megosztás
Idézet
A balszerencse olyan, mint a szerelmes nő: semmi köze az ésszerűséghez. Olykor látszólag minden ésszerűség ellenére csatlakozik valakihez, de éppúgy elhagyja minden konstatálható ok nélkül egyik pillanatról a másikra.3 Megosztás
Idézet
Tévedni emberi dolog, de azért velem is előfordulhat. 2 Megosztás
Idézet
A kíváncsi turista olyan, mint a szerelmes férj. Mindent elhisz és semmit sem lát.3 Megosztás
Idézet
A barátság sokszor éppen az ellentétekből szövődik.9 Megosztás
Idézet
Menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet.0 Megosztás
Idézet
Tévedni emberi dolog, de kínos.0 Megosztás
Idézet
Az élet olyan, mint egy nyári ruha mellénye: rövid és céltalan.3 Megosztás
Idézet
Az öngyilkosság legjobb ellenszere az idő. No és a szerelem...10 Megosztás
Idézet
Jön a nő! Mindig így kezdődik! Vigyázat! Figyelem! A férfi mindent kiszámít alaposan, előrelátóan, precízen, véglegesen. És erre jön a nő! Másodpercenként százhúsz kilométeres hazugságokkal, lihegve, hadarva, szemlesütve, ájuldozva vagy mosolyogva; egyszer csak jön, és mindent halomra dönt! Aztán leül e halomra, és kipúderezi magát. És őszinte részvétét fejezi ki. Óvakodjunk a nőtől! A legegyszerűbb mindennapi fogalmak is zavarosak lesznek, ha nővel kapcsolatban akarjuk tisztázni őket.1 Megosztás
Idézet
Csak az nem fél, akinek nincs fantáziája.2 Megosztás
Idézet
Ez a lány maga sem tudta, hogy mit akar, de abból nem engedett, és semmi sem olyan végzetes erejű, elsöprő hatalom, mint a nő, ha valamiben nincs igaza. Mondd neki, hogy ne tanuljon énekelni, mert nincs hangja, kérd, hogy ne pöröljön, hiszen elveszíti, könyörögj, hogy ne viseljen kalapot, mivel ez nem illik hozzá; éppen annyi, mintha felkérnéd a ciklont, hogy foglaljon helyet egy percre. Legfeljebb ez az orkán nem mondja fél válla felett, lekicsinylő mosollyal, hogy: nem kell engem tanítani. Bízza csak rám.3 Megosztás
Idézet
Ha az ember erősen hisz valamit, az majdnem annyi, mintha igaz lenne.0 Megosztás
Idézet
Aki soká tétovázik, az hamarabb szab el egy ruhát, mint aki bátran vág bele a szövetbe.1 Megosztás
Idézet
Ahol társadalom van, ott törvény kell, és ahol törvény van, ott feltámad az igazság... És ahol az igazság van, ott megszületik az igazságtalanság is.0 Megosztás
Idézet
A halál végeredményben nem akkor kezdődik, amikor valaki a legfinomabb megfigyelésre sem reagál, hanem amikor a test, a lélek és a szellem elveszíti azt a tartalmat, amely működésének értelmet ad.0 Megosztás
Idézet
Ha a férfiak morognak, akkor olyanok, mint a dresszurált medve: dörmög az orrába fűzött drót miatt, de mégiscsak utána megy, amikor húzzák.0 Megosztás
Idézet
Nem tudjuk, milyen sors várna Beethovenre és Goethére, ha az emberek kizárólag készpénzben fejezhetnék ki a művészek iránti elismerésüket.0 Megosztás
Idézet
De aki látja, hogy az ég, mintha maga is imádkozna, ájtatosan leborul a sivatag szegélyén, az hisz és remél, és alázattal várja az ítéletét.0 Megosztás
Idézet
Nem olyan tehetséges a világ, hogy néhány okos ember ne tudná becsapni.0 Megosztás
Idézet
Egy igazság akkor is fontos, ha nincs semmi értelme.0 Megosztás
Idézet
A csillagos végtelen közöl valami teljesen megnyugtatót, amit nem ért az ember, de tudja, hogy nagyon jól van így. Így, ahogy van, rosszul is. Nagyon jól.0 Megosztás
Idézet
A közügy mindenkinek kedvenc magánügye.0 Megosztás
Idézet
Ki itt nyugtalankodik csendesen,
Író volt és elköltözött az élők sorába.
Halt harminchat évig, élt néhány napot,
S ha gondolkozott, csak álmodott
Néhány lapot. S mikor kinevették:
Azt hitte, hogy kacagtatott.
Most itt fekszik e nehéz
Temetői hant alatt,
Zöld koponyáján kiüt a csíra
És azt álmodja, hogy él.
Szegény. Béke hangjaira!
Ámen.0 Megosztás
Idézet
Bocsánat, hogy félbeszakítom, de nem értek a földrajzhoz: hogy tud Afrika csókolni?0 Megosztás
Idézet
Az embert saját jól felfogott érdekében úgy teremtették, hogy ne lásson a jövőbe.0 Megosztás
Idézet
Nem tudnak védekezést az elharapódzó ponyvairodalom ellen? Adják ki a széles néprétegek számára olcsón Gustav Bahr mindenki számára izgalmas művét: "Sextánssal a fényévek és sectorok imagináriusain át a kozmikus rendszer és az oceanobiográfia relációinak nyomában, a differenciális integrálrendszerben." Ez beadná a kulcsot mindenféle cowboy- és kalandorregényeknek! És üdvös népnevelő hatása is volna.0 Megosztás
Idézet
Pontosan két év előtt bejárta egy hír a világsajtót, hogy elveszett a Csendes-óceán szigetvilágának nagy kutatója, Gustav Bahr, az Angol Királyi Földrajzi Társaság tagja stb. Utoljára egy kannibál törzs étlapján említették a nevét valami savanykás körettel kapcsolatban, azóta nyoma veszett.0 Megosztás
Idézet
Öreg sarkutazók mesélik, hogy ha elviselhetetlennek látszott az örök jég, a szüntelen éjszaka, a fagydaganat és más nélkülözések kínja, valaki visszaemlékezett az útnakindulás előkészületeire, és ilyenkor megnyugodtak kissé, mivel úgy érezték, hogy aránylag mégis tűrhetőbb most a sorsuk.0 Megosztás
Idézet
A világjáró tudós élete Isten kezében van.0 Megosztás
Idézet
A földrajzkutató pályáján általában döntően jelentős felívelést jelent, ha megnősül. Ilyenkor kerül sor a hosszú, nagy horderejű, esetleg többéves útjaira, amikor semmiféle dzsungel nem lehet elég mély, sötét, távoli és veszélyes.0 Megosztás
Idézet
Még egy csavargónak is lehet mamája épp úgy, mint a jobb embereknek.2 Megosztás
Idézet
Rájöttem, hogy uralkodni nem is nehéz, csak trónhoz jusson az ember ebbe a tolongásba. Mer az egész világ olyan mint egy nagy tolongás: hol elől van az ember, hol hátul.0 Megosztás
Idézet
A vörösbor fáj, de azt mondja: "Jó lenne élni!" Ha többet iszol, így szól: "Élni kell!" Ha igen sokat iszol, ezt kiáltja: "Élni fogsz!" És ez akkor is szép, ha nem igaz.1 Megosztás
Idézet
A bolond ember eléggé logikus, csak az épelméjűek bírálata felületes.1 Megosztás
Idézet
Munka után édes a menekülés.0 Megosztás
Idézet
Akiknek nem fáj az élet, azok a halál gondolatát is könnyebben viselik el.0 Megosztás
Idézet
A kitalált hazugság soha nem ér annyit, mint az ügyes igazmondás.0 Megosztás
Idézet
Akik a legnagyobb mesterektől tanulnak bölcsen gondolkozni, azoknak általában a legritkább esetben jut az eszükbe olyasvalami, aminek hasznát vehetik.0 Megosztás
Idézet
Anyám! Ha jönnek, s mondják majd neked
Hogy fiad egy elzüllött, rossz bohém
Ne fájjon értem drága jó szived
Hisz annyi rosszat követtem el én.

Anyám! Ha jönnek, s mondják majd Neked
Hogy sírva járkálok az éjszakán
És hajnalban részegen nevetek
Anyám! Fordulj félre, s ne gondolj reám.0 Megosztás
Idézet
A nő olyan, mint egy költői hasonlat – ha szép, az sem baj, hogy semmi értelme.0 Megosztás
Idézet
Többet ér egy megtért bűnös száz igaz hívőnél.0 Megosztás
Idézet
Ha az emberek gyűlölni akarják egymást, akkor képesek arra, hogy a legnemesebb szándékot is a rontás szellemében tudják felhasználni.0 Megosztás
Idézet
Eddig csak azt tudta, hogy előítélet van. Hogy a legkisebb gyanú igazságtalan tettekre ragadtatja az embereket. Most ennek a fordítottját tapasztalta. A hitet. A minden bizonyosság nélküli, sőt minden bizonyíték ellenére megingathatatlan hitet.0 Megosztás
Idézet
Ő nem büntet és nem áll bosszút, nem ítélkezik. Az Isten dolga a büntetés, az ember csak könyörületes lehet.0 Megosztás
Idézet
Az ellenszenvet és baráti érzést legtöbbször nem az okszerűség szövi az emberek között.0 Megosztás
Idézet
Hogy is van a csavargók nagy mondása? "Mindenütt jó, de legjobb sehol!"0 Megosztás
Idézet
Az igazság, ha elfojtják, lassan ható méreg. Már vastag börtönfalakon, ránehezedő évszázadokon is keresztülrágta magát.1 Megosztás
Idézet
Az embereknek a nagy lakásokban, kényelemben, a nagy szavak és szép elméletek között fogalmuk sincs, hogy milyen gyötrelmek, milyen szörnyűségek léteznek.0 Megosztás
Idézet
Az emberek valamilyen érthetetlen oknál fogva szeretik, ha olvasmányaikban műkedvelő badarságokat mesélnek arról, amit ők személyes tapasztalataik alapján jól ismernek.1 Megosztás
Idézet
A szerelem sötét verem. Különösen, ha letakarják és ráülnek.0 Megosztás
Idézet
Minden valótlan tény felismerése egy lépéssel közelebb visz a való tényálláshoz.1 Megosztás
Idézet
Az igazságot nem lehet hinni... Azt tudni kell, vagy hagyni. De ez a világ a dilettánsoké.0 Megosztás
Idézet
A természet olykor csodát is művel. Előfordul, hogy eper- vagy ibolyatermés ütögeti bátortalan fejét a fű között, egy bokor alján, messzi túl az idényszerűsége hónapján. De ez egészen más. Az a csoda! A földi csoda, lelkek csodája, amely örökké az egyszerűség jegyében lép a hívők elé! A gyermek, a földműves, az anya vagy az ártatlanul elhunyt áldozat robosztus erejű, mitikus szólama, amely legyőzi a komplikált embert. A víztiszta igazság előtt meghajlik a szintetikus lény is, aki épít és ítél.0 Megosztás
Idézet
Az asszony szíve éppolyan, mint a tenger: nyugodtan, simán dobog, de senki sem lát a mélyére, és ha igen, úgy annak jaj.3 Megosztás
Idézet
Hiába titkolod múltadat: a nő előbb-utóbb rájön, és te röpülsz, mint egy hattyú.0 Megosztás
Idézet
Kerüld a részeg embert, hogy téged se molesztáljanak hasonló állapotban.4 Megosztás
Idézet
Ne légy hiú és beképzelt, hogy különb és okosabb légy, mint embertársaid.0 Megosztás
Idézet
A szerelem mindig bajt okoz. Tehát kategorikusan közlöm: szerelem nincs! Vagy helyesebben: kizárólag szerelem van. Beszélni kell erről. Nagyon fontos, mert ha kikapcsoljuk a szerelem nevű fogalomzavart az eshetőségek közül, úgy határozott terv szerint élhetünk. És ki mondja, hogy ez nem fontos? Én!0 Megosztás
Idézet
Az nevet, aki először üt.1 Megosztás
Idézet
Mindenki onnan jön, ahonnan akar, vagy ahonnan szabadon bocsátják.1 Megosztás
Idézet
Az a roppant szakadék tátongott közöttük, amely két embert sokszor elválaszt egymástól, pedig egyetlen kimondott szó talán bőségesen áthidalhatná. De az emberek Bábelnél elfelejtettek beszélni.1 Megosztás
Idézet
A szerencse fából vaskarika. Nesze minden, fogd meg jól. Kizárt lehetőségek teljesülése. Ha valaki minden valószínűtlen kedvező fordulatra logikai bizonyossággal számíthat, az a szerencsés ember. Egyáltalán: aki számíthat. Mert ha a balszerencsés ember azt mondja, hogy kétszer kettő az négy, mire odanéz, látja, hogy kétszer hárommal volt dolga, és időközben az is hat lett.0 Megosztás
Idézet
A férfiak ősi naivitása alig hanyatlott valamit a kőkorszak óta.1 Megosztás
Idézet
Csak ami nagyon szép, az szokott olyan lenni, hogy örökre búcsúzik tőle az ember, mert örökre fáj.4 Megosztás
Idézet
Ilyenek a nők. Tizenötször eldobnak valamit, amiről azután, ha végképp elhagyták, rájönnek, hogy a legdrágább kincsük volt.0 Megosztás
Idézet
Akkor kell felugrani a szerencse vonatára, amikor éppen elrohan melletted, mindegy, hogy merre visz, mert egy elhibázott, elhabozott ugrás, és egész életeden át hiába vársz másik vonatra.1 Megosztás
Idézet
A sors láthatatlanul és hallgatagon virraszt az életek felett, és úgy történik minden, ahogy ő akarja.1 Megosztás
Idézet
Nem volt sok örömöm az életemben. De néha boldog voltam, és ezért nem fáj, ha arra gondolok, hogy öregszem.0 Megosztás
Idézet
A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak.0 Megosztás
Idézet
Nem a végső siker a diadal, hanem az első.2 Megosztás
Idézet
Csak egy asszony építheti fel újra, amit egy másik asszony romba döntött.0 Megosztás
Idézet
A semmiből is hatalom lesz, ha valaki meggyőz egy tömegnyi keserű életű embert, hogy jogában áll jogtalanságot cselekedni.2 Megosztás
Idézet
Az élet csak úgy szép, ha őrült is egy kissé.0 Megosztás
Idézet
Az élet olyan, mint a füst. Elillan, mielőtt még igazán boldog voltál.1 Megosztás
Idézet
Mit számít a kéz ereje annak, aki nem meri felemelni?4 Megosztás
Idézet
Milyen egyszerű lenne az élet, ha az emberek őszintén és becsületesen közölnék egymással véleményeiket, érzéseiket és gondolataikat.1 Megosztás
Idézet
Úgy kell nekem, minek jöttem a világra!0 Megosztás
Idézet
Nem szeretek senkit sem a gyöngéje után megítélni. A kíváncsiságot sem tartom bűnnek. Lehet, hogy hamar megöregszik általa az ember, legalábbis emellett szól az a körülmény, hogy igen sok hölgy aránylag fiatalon állandóan kozmetikushoz jár.0 Megosztás
Idézet
Életünk legfontosabb eseményei a látványos okokon kívül tulajdonképpen ellenőrizhetetlen semmiségekre vezethetők vissza.1 Megosztás
Idézet
A titok éltető elem, természetesen kiválasztódó ellenmérge a valóság ciánkálijának.0 Megosztás
Idézet
A beteg szervezetet az egészség hiánya kínozza. A beteg lélekben a lélek hiánya fáj.1 Megosztás
Idézet
A mi kapcsolatunk a férfiakhoz, drágám, azon két tevékenységben merül ki, hogy jogosan elítéljük őket, és indokolatlanul megbocsátunk nekik.0 Megosztás
Idézet
Élni azt jelenti, mint örülni bármi áron.0 Megosztás
Idézet
Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.