8 Megosztás
Idézet
Óvakodj attól, ki távol lévő barátját ócsárolja.3 Megosztás
Idézet
Bánat is érhet még, harag is, de borúra derű jön:
minden felragyogó napod úgy vedd, mint az utolsót.2 Megosztás
Idézet
Az voltam, ami vagy; az leszel, ami vagyok.3 Megosztás
Idézet
A jó barát lelkem fele.1 Megosztás
Idézet
Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más.4 Megosztás
Idézet
A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik.0 Megosztás
Idézet
Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog.1 Megosztás
Idézet
Balsors ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd, s ne szédülj meg, ha szerencse ér.0 Megosztás
Idézet
A nevetségest hamarabb megjegyzi akárki, s őrzi eszében, mint amit elfogad, és mire felnéz.1 Megosztás
Idézet
Lágy felelet dühöt old, haragos szó indulatot.2 Megosztás
Idézet
Még egy útmutatás - ha ugyan kell még a tanács - nézd jól meg, hogy kire mit mondasz, s főként kicsodának.0 Megosztás
Idézet
Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét s végét. 3 Megosztás
Idézet
Holnap mi lesz majd? azt ne kutasd! A sors
ahány napot nyújt, vedd nyereség gyanánt.5 Megosztás
Idézet
Minden siker azé, aki a kellemest összeköti a hasznossal.1 Megosztás
Idézet
Nagy kérdés, remeket mi teremt: a tudás vagy az ihlet.0 Megosztás
Idézet
Nem a lélek, csak az ég alja változik azok számára, akik a tengeren túlra vándorolnak.0 Megosztás
Idézet
Holnap mi lesz majd? azt ne kutasd! A sors
ahány napot nyújt, vedd nyereség gyanánt.0 Megosztás
Idézet
Bármi tanácsot is adsz, röviden tedd! Így fogan az meg gyorsan a lelkünkben, s mélyen bele így gyökeredzik.0 Megosztás
Idézet
Nincs, mi örök, ne reméld! Int erre az év meg a perc, mely elviszi szép napodat.0 Megosztás
Idézet
Bármivel is áldott meg Istenünk, vedd azt hálás kézzel, ne halogasd örömeid évről évre, hogy bárhol is éltél, elmondhasd: boldog életed volt.1 Megosztás
Idézet
Boldog az, aki felülemelkedik a hétköznapi ügyeken.1 Megosztás
Idézet
Ne bánd, a holnap mit hoz; akármire
ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak; és
ne vesd meg, ne kerüld, barátom,
a szerelem gyönyörét s a táncot.1 Megosztás
Idézet
A harag rövid ideig tartó őrültség.0 Megosztás
Idézet
Az élet semmit sem adott az emberiségnek nagy erőfeszítések nélkül.0 Megosztás
Idézet
Légy erőslelkű, ha nehéz a sorsod,
s bátor. Ám légy bölcs, s ha a kedvező szél
szerfölött fújná dagadó vitorlád,
vond be a vásznát. 1 Megosztás
Idézet
Éld a víg jelent, ne kutasd a holnap
gyötrő gondjait; keserűt is enyhít
a szelíd mosoly; maradéktalan nincs
üdv a világon.0 Megosztás
Idézet
Látod mely rövid mulandó ez világ.
Elmúlik higyjed mint szinte az virág,
Mert nincsen benne állandóság,
Folyása néki állhatatlanság.0 Megosztás
Idézet
Álld helyed bátran, ha szorít a sors, és
légy szilárd; viszont, okosan, magad vond
össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl
büszke vitorlád.1 Megosztás
Idézet
Bánat is érhet még, harag is, de borúra derű jön:
minden felragyogó napod úgy vedd, mint az utolsót.0 Megosztás
Idézet
Rád is tartozik az, ha a szomszédod fala lángol.0 Megosztás
Idézet
Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat.0 Megosztás
Idézet
Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám, ha a gaz követ el súlyos bűnt, néma az ajkunk.0 Megosztás
Idézet
Nem csak a gazdagoké a világ fénye, csodája.0 Megosztás
Idézet
Nyíl se talál be a cél kellős közepébe.0 Megosztás
Idézet
Jó s igaz ember az érdemesen mindig könyörül, de megválasztja, mit ad, tudván, mi arany, s mi üresbab.