2 Megosztás
Idézet
Legszomorúbbak azoknak a dolgoknak a romjai, amik elmúltak anélkül, hogy lettek volna.3 Megosztás
Idézet
Az ember nem azt szereti, akit akar, hanem akit tud.3 Megosztás
Idézet
Arra gondolunk legtöbbször, akit legjobban szeretnénk elfelejteni.10 Megosztás
Idézet
A férfi akkor se mond igazat, amikor beszél, az asszony akkor is hazudik, ha hallgat.4 Megosztás
Idézet
A csókok közt csak az elsőnek és az utolsónak van értéke. A többi hézagpótló.10 Megosztás
Idézet
A nő addig szép, amíg szeretik.3 Megosztás
Idézet
Az ember akkor öreg, ha mosolyog azon, amin valaha nevetett.2 Megosztás
Idézet
Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek...1 Megosztás
Idézet
Csak a boldogtalan szerelmek tartósak.1 Megosztás
Idézet
A szerelemben a nők legtöbbre becsülik a rablót, nem haragszanak a tolvajra, de megvetik a koldust.1 Megosztás
Idézet
Üres fejjel lehet megélni, üres gyomorral nem.3 Megosztás
Idézet
30-ig hevít a nő; azután a bor; azután a kemence sem.7 Megosztás
Idézet
Ha két rokon lélek egymásra találva feltárja belsejét, sorsuk el van döntve.1 Megosztás
Idézet
A fej gyönge percei a szív legszebb órái.15 Megosztás
Idézet
Abban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.0 Megosztás
Idézet
Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés.0 Megosztás
Idézet
Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel ez az egy sor: - Sose kívánj több földet, mint amennyit meg bírsz szántani! Azóta sohase tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan.0 Megosztás
Idézet
A nőknek soha nincs fölösleges imádójuk.0 Megosztás
Idézet
A szeretet az élet.0 Megosztás
Idézet
Ha azt akarod, hogy pénzt kapj kölcsön, hitesd el, hogy van pénzed.1 Megosztás
Idézet
A legtöbb nő nem az erős támadásnak esik áldozatul, hanem a gyönge ellenállásnak.2 Megosztás
Idézet
Legtöbbször olyankor van az embernek kötelessége, amikor egy másikat akar elmulasztani.0 Megosztás
Idézet
A nőnek, ha százéves is, inkább hidd el, hogy első, mint hogy utolsó szerelme vagy.0 Megosztás
Idézet
Sose rettegjünk és aggódjunk amiatt, ami szívünkben természetes és igaz. Nincs a Teremtésnek nagyobb adománya, mint ha megengedi valakinek, hogy szívében, ha rövid időre is, a mindenség örök nagy törvényeivel érezzen összhangot.4 Megosztás
Idézet
Ha két rokonlélek egymásra találva feltárja belsejét, sorsuk el van döntve.1 Megosztás
Idézet
Ha az emberek negyedrész annyit költenének arra, hogy jót tegyenek másokkal, mint arra, hogy kárt tegyenek maguknak, nyoma se volna nyomornak.0 Megosztás
Idézet
A császár megrázta a fejét. A fiút nem azért vette magához, hogy áruló gyöngédséggel vesztére legyen, hanem hogy előkészítse az uralkodásra. Lehet, hogy ezen az estén, amikor tizenhat év után először érezhette a fiú mellett, hogy apa, gyöngébb volt, mint szabad lett volna. De ha részeg táncot járt volna, és a szent palota tetejéről a csillagokra kurjongatott volna örömében, az se lett volna sok.0 Megosztás
Idézet
A legkisebb államtitok is olyan szikra, amiből nagy tűzvész lehet. Nemcsak az uralkodónak nem szabad bízni senkiben, de annak sem, aki közelében él.0 Megosztás
Idézet
A láp téli álma mély és hosszú. Későn alszik el, de nehezen is ébred. Odakint már tavaszi ruhába öltözködnek a cseresznyefák, mikor a láp még csak a pilláit nyitogatja: a nádkórókon a száraz leveleket kiszorítják helyükből az elevenzöld, friss hajtások.0 Megosztás
Idézet
Amint botorság volna azt állítani, hogy a fekete szemű emberek (...) mind rosszak, a kék szeműek mind jók, úgy nem lehet különbséget tenni az emberek közt a hitük színe szerint se. Jó volna, ha lehetne, mert akkor könnyebb volna igazságot tenni, de maguk az istenek is igazságtalanok volnának, ha hitük szerint különböztetnék meg a halandókat.0 Megosztás
Idézet
Ahány levél lengedez
szél ringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.0 Megosztás
Idézet
Az emberek nem olyanok, amilyenek lehetnének, hanem olyanok, amilyenek lehetnek.1 Megosztás
Idézet
Van minden szívnek titkos rejteke,
Amelybe senki nem láthat bele;
Hisz magad elül is takargatod,
Hogy akaratlanul mit tartasz ott.
(...)
Haladsz tovább s többé eszedbe sincs,
Hogy ama rejtett zugba betekints;
Hogy kulcsa hol van, el is feleded,
A zárt pedig a rozsda eszi meg.1 Megosztás
Idézet
Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek...1 Megosztás
Idézet
Nem az a fájdalmas, ha az embernek forrásvízen kell élnie, hanem az, ha ugyanakkor az ő szeme láttára nála hitványabbak nektárt vedelnek.5 Megosztás
Idézet
Mi lenne a férfiakból, ha az asszony meg nem könyörülne rajtuk egy-egy hazugsággal.0 Megosztás
Idézet
Szeressük az emberiséget, de az egyes embertől semmi jót ne várjunk, mert az emberiség csoda, de az egyes ember bestia.0 Megosztás
Idézet
Mindenkinek ád a sors fiatal korában olyan kalandot, amire még öregen is szívdobogva gondol vissza.0 Megosztás
Idézet
- Szeretnélek megérteni.
- Hagyj föl vele, barátom. (...) Engem csak szeretni kell, gondolkozás nélkül, mint ahogy én szeretlek téged. Annak nem jó vége lesz, kisfiú, ha mink gondolkozni kezdünk egymáson.0 Megosztás
Idézet
A házasságot csak a házasságtörések teszik tűrhetővé.0 Megosztás
Idézet
A házasság tudomány. Az ember nem házasodhat, mielőtt egy asszonyt föl nem boncolt volna.0 Megosztás
Idézet
20 évvel a szerelem gyönyör; 30: életszükséglet; 40: szokás; 50: gyöngeség.0 Megosztás
Idézet
A plátói szerelem olyan őskori állat, melynek csak a leírása maradt.1 Megosztás
Idézet
A férfiak háziállattá tették a nőt, s felpanaszolják neki a takarmányt.1 Megosztás
Idézet
Ha a férfi elválik a feleségétől, rendesen hibásak - mindhárman.0 Megosztás
Idézet
A férfi-politikának három fő szabálya van: sose hinni abban, amit egy asszony mond; mindig kutatni az értelmét annak, amit cselekszik; s tudni, hogy az asszony akkor fecseg legjobban, mikor hallgat, s nem erélyesebb soha, mint mikor nyugodt.0 Megosztás
Idézet
Akar özvegyem lenni? - kéri meg egy öregúr egy fiatal lány kezét.1 Megosztás
Idézet
Gyakran inkább ragaszkodunk egy asszonyhoz a hűtlenség miatt, amit iránta elkövetünk, s nem a hűségért, amivel irántunk van.0 Megosztás
Idézet
A szerelem az önzés legszebb - s az önzés a szerelem legrútabb formája.0 Megosztás
Idézet
A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket.0 Megosztás
Idézet
Inkább a verseid írnád gondolatban, mint a gondolataid versben.0 Megosztás
Idézet
Könnyebb egy unalmas könyvet írni, mint elolvasni.0 Megosztás
Idézet
Amilyen a stílus, olyan az ember. Ugyan! Olyan kevés volna a jó ember!0 Megosztás
Idézet
A legsikeresebb mondatokat akkor írom, mikor legkevésbé vagyok bölcs.0 Megosztás
Idézet
Kell, legyen az íróban annyi bátorság, hogy olyan véleményt nyilvánítson, ami senkiével se ellenkezik.0 Megosztás
Idézet
Az az író, aki a pikantériát cél gyanánt műveli, úgy tesz a tollával, mintha a katona trágyát forgatna a kardjával.0 Megosztás
Idézet
A szellemesség nem eredeti gondolatokból áll, hanem eredeti gondolatfordulatokból.0 Megosztás
Idézet
Minden irodalmi irány jogosult, ha művészi nívón áll - kivéve az unalmast.0 Megosztás
Idézet
Könnyebb egy csatát megnyerni, mint leírni.0 Megosztás
Idézet
Az ember sohase léphet ki önmagából, ezért nincs tárgyilagos művészet és tárgyilagos kritika. Be vagyunk zárva személyünkbe, mint életfogytig való börtönbe, s ez egyike legnagyobb nyomorúságunknak.0 Megosztás
Idézet
Az ember ott szedi a tudományt, ahol találja, - ennél fogva nem mindig a tudósok könyvéből szedi.0 Megosztás
Idézet
A legtöbb írónak teleszkópszeme van, s míg a ködfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami csak karnyújtásnyira van előtte. Ez is igazi tragikum, az író tragikuma.0 Megosztás
Idézet
Nemcsak a szerelem teszi álnokká az embert, hanem a regényírás is. Bizonyos, hogy egyik se tartozik az erkölcsjavító foglalkozások közé.0 Megosztás
Idézet
Az ihlet lovára nehéz felkapaszkodni az embernek, de ha egyszer nyeregben van, akkor nincs leszállhatnékja addig, míg le nem szédül.0 Megosztás
Idézet
Egy szál gyufánál nincs szükség a szabatos leírásra, mert egyik gyufa olyan, mint a másik. De ha egy regényt gyufaszálakkal játszana végig az ember, akkor még azokat is le kellene írni vázlatosan, hogy az olvasó fantáziájának legyen mire rakni a húst.1 Megosztás
Idézet
A költők akkor is veszélyes vetélytársak, ha száz évvel ezelőtt meghaltak.0 Megosztás
Idézet
Az írók pályája rendesen előbb kezdődik, mint amikor már ők is tudnak róla.0 Megosztás
Idézet
Akiknek kihullott az írói tejfoguk, azoknak már csak az áll jól, ha szerénynek tettetik magukat.0 Megosztás
Idézet
A magánosság az ördög országai közt a legkedvesebb.0 Megosztás
Idézet
Szegény rokon: mindig távoli rokon.1 Megosztás
Idézet
Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha. Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek.0 Megosztás
Idézet
Szép volna az élet, ha minden ember csak félolyan jó volna, mint amilyennek felebarátját szeretné.