55 Megosztás
Idézet
Először megtűrnek téged, később nevetnek rajtad, később harcolnak ellened, majd győzöl.9 Megosztás
Idézet
Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.4 Megosztás
Idézet
A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.1 Megosztás
Idézet
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.17 Megosztás
Idézet
Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. Tanulj úgy, mintha örökké élnél.37 Megosztás
Idézet
A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága.23 Megosztás
Idézet
Boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel, összhangban vannak egymással.1 Megosztás
Idézet
Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz.1 Megosztás
Idézet
A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.5 Megosztás
Idézet
A szemet szemért elv csak oda vezet, hogy az egész világ megvakul.1 Megosztás
Idézet
Úgy tarthatunk meg valamit, ahogyan megszereztük.19 Megosztás
Idézet
Jó, ha az embert emlékeztetik rá, hogy a legerősebb is elgyöngülhet, és a legbölcsebb is tévedhet.1 Megosztás
Idézet
Az emberi hang sosem ér olyan messzire, mint a lelkiismeret.20 Megosztás
Idézet
A gyenge nem tud megbocsátani. A megbocsátás az erősek tulajdonsága.1 Megosztás
Idézet
Szabadságot szenvedés nélkül nem lehet kivívni.0 Megosztás
Idézet
Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét.1 Megosztás
Idézet
Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye.
Holott létünk törvénye: önmagunk legyőzése.1 Megosztás
Idézet
Az erőszaknélküliség a tökély egyik állapota. Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől fogva, ha talán öntudatlanul is, halad.0 Megosztás
Idézet
A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.0 Megosztás
Idézet
Kétféle hatalom létezik. Az egyik a büntetéstől való félelemmel éri el a célját, a másik szeretetteljes cselekedetekkel. Az szereteten alapuló hatalom százszorta hatékonyabb és maradandóbb, mint az, amelyik a büntetéstől való félelemből ered.3 Megosztás
Idézet
A szerelem a világ leghatalmasabb ereje, amely a leginkább emberi.1 Megosztás
Idézet
Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.0 Megosztás
Idézet
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a történelem során mindig is voltak olyan zsarnokok és gyilkosok, akik egy ideig legyőzhetetlennek tűntek, de végül mindig elbuktak. Mindig.0 Megosztás
Idézet
Ellenzem az erőszakot, mert ha úgy tűnik is, hogy hasznos, a haszon csak átmeneti, de a szörnyűség, amit okoz, maradandó.1 Megosztás
Idézet
Nem szeretném előre látni a jövőt. Csupán a jelennel törődök. Isten nem adott hatalmat a következő pillanat felett.3 Megosztás
Idézet
Az emberiséget a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet uralkodna, már rég kihaltunk volna. És mégis a tragédiája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek és nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja az erőszak lenne.
0 Megosztás
Idézet
Aki szemtől szemben kívánja látni az Igazság egyetemes és mindent átható Szellemét, annak meg kell tanulnia, hogy a leghitványabb teremtményt is ugyanúgy szeresse, mint önmagát. Aki erre törekszik, annak az élet egyetlen területéről sem szabad kivonulnia. Így sodorhatott engem is az Igazság rajongó szeretete a politika mezejére, és habozás nélkül, noha a legmélyebb alázattal állíthatom, hogy aki szerint a vallásnak semmi köze a politikához, az nem tudja, mi a vallás.1 Megosztás
Idézet
Használd az igazságot az üllődnek, az erőszakmentességet a kalapácsodnak, és utasíts el mindent, ami nem állja ki az igazság üllőjének és az erőszakmentesség kalapácsának próbáját.2 Megosztás
Idézet
A szeretet és az igazság olyan szoros egységet alkot, hogy gyakorlatilag nem is lehet őket szétválasztani. Olyanok, mint ugyanannak az éremnek két oldala.2 Megosztás
Idézet
Fájdalmasan tudatában vagyok tökéletlenségeimnek, s ebben a megismerésben rejlik minden erőm.1 Megosztás
Idézet
Úgy tűnik, sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyeket, mint fegyverrel meghódítani a látható világot.0 Megosztás
Idézet
A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát.

1 Megosztás
Idézet
Bármit teszel, jelentéktelen lesz, de nagyon fontos, hogy megtedd.0 Megosztás
Idézet
Nem vehetik el az önbecsülésünket, ha mi nem adjuk oda.0 Megosztás
Idézet
A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a célunk közös?0 Megosztás
Idézet
Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától.0 Megosztás
Idézet
Minél nagyobb a haladás, annál nagyobb mértékben ismerjük meg fogyatékosságunkat. Az elégtétel a törekvésben rejlik, nem az elérésben.