28 Megosztás
Idézet
Sosem fogom tudni, hogy valóban engem kívánnak-e, vagy csak beérik velem.29 Megosztás
Idézet
Senkit sem ismerhetünk meg teljesen. Ezért a legfélelmetesebb elfogadni valakit, hittel és bizalommal, és reménykedni, hogy ő is így fogad el minket.3 Megosztás
Idézet
Árnyék nélkül nem vesszük észre a fényt.1 Megosztás
Idézet
Talán, talán. Van-e erősebb kábítószer ennél a szónál?4 Megosztás
Idézet
Szeretnék elkerülni innen, és egy olyan helyen, ahol senki sem ismer, és senki sem vár el dolgokat tőlem, kis időre más lenni. 5 Megosztás
Idézet
Nem élhetünk mindig a fényben. Ami fényt csak bírsz, magaddal kell vinned a sötétbe is.3 Megosztás
Idézet
Mindegyikünk életében van egy időszak, amikor kiválasztjuk, melyik úton haladjunk, amikor a jellemünk nagy változásokon esik át.1 Megosztás
Idézet
A francia az a nyelv, amiről mindig is azt tartottam, hogy a gargalizálásra hasonlít.3 Megosztás
Idézet
Minden vég egyben egy kezdet is.1 Megosztás
Idézet
A dolgok önmagukban, önmaguktól nem jók, vagy rosszak, csak az teszi őket egyikké, vagy másikká, hogy mit kezdünk velük.1 Megosztás
Idézet
Nem létezik biztos választás, csak másféle.1 Megosztás
Idézet
A bűnük az volt, hogy hittek. Hittek abban, hogy mások lehetnek. Különlegesek. Hitték, hogy megváltoztathatják azt, amilyenek voltak: sérültek, nem szeretettek. Elhajítottak. Elevenek lehetnek, körülrajongottak, olyanok, akikre másoknak szükségük van. Nélkülözhetetlenek. De ez nem volt igaz.1 Megosztás
Idézet
Időről időre valamennyien csúnyán viselkedünk. Olyasmit teszünk, amit aztán kétségbeesetten szeretnénk meg nem történtté tenni. A megbánás is része - más mindennel együtt - annak, akivé válunk.3 Megosztás
Idézet
Az apák szándékosan bántják gyermekeiket. Kábítószerfüggőkké válhatnak, akik gyengék felhagyni szenvedélyükkel, bármekkora fájdalmat is okoznak vele. Az anyák eltűnhetnek a gyermekeik életéből, amikor elhanyagolják őket. Egy tagadással, azzal, hogy nem hajlandóak észrevenni, el is törölhetnek. A barátok félrevezetnek. Az emberek becsapnak. Hideg, hazug a világ.1 Megosztás
Idézet
Nagyon sok szürkével kell megbirkóznunk. Senki nem élhet örökösen a fényben.0 Megosztás
Idézet
Megváltoztatom a világot, a világ megváltoztat engem.0 Megosztás
Idézet
De a megbocsátás... Belekapaszkodom ebbe a törékeny reménységbe, magamhoz ölelem, és emlékeztetem magam, hogy valamennyiünkben van jó is meg rossz is, fény és árnyék, tehetség és kínlódás, választás és megbánás, kegyetlenség és áldás. Önmagunk chiaroscuro-i vagyunk, egy csipetnyi illúzió, ami küszködve próbál valami szilárddá és valóságossá válni. Meg kell ezt bocsátanunk magunknak.0 Megosztás
Idézet
Fehérbe és kék bársonyba öltözött jelenségként sétál feléjük, a fejét magasra tartja, amikor áhítatos tisztelettel néznek rá, az istennőre. Még nem tudom, milyen érzés a hatalom. De biztos így festhet, és azt hiszem, azt is kezdem megérteni, miért rejtőztek el az ókori nők a barlangokban. És miért akarják a szüleink és a kérőink, hogy illedelmesen és kiszámíthatóan viselkedjünk. Nem azért, hogy megvédjenek minket: félnek tőlünk.0 Megosztás
Idézet
Minél inkább igyekszünk eltüntetni a bennünket szétválasztó szakadékot, ez a nehézkedés annál messzebb tol bennünket.0 Megosztás
Idézet
Mindennek van sötét és világos oldala.0 Megosztás
Idézet
Minden, ami teszünk, visszahat ránk. Amikor befolyást gyakorolunk egy helyzetre, önmagunkat is megváltoztatjuk.1 Megosztás
Idézet
Mi, lányok, tükrök vagyunk, akik úgy verjük vissza az arcmásukat, ahogy látni szeretnék magukat.0 Megosztás
Idézet
Az emberek úgy érzik, birtokolhatják a gyönyörű dolgokat.0 Megosztás
Idézet
A szépség csak gondot okoz.1 Megosztás
Idézet
A sorsot nem lehet kijátszani.0 Megosztás
Idézet
Tehetünk úgy, mintha mások volnánk, mint akik vagyunk.0 Megosztás
Idézet
Csak a félelem kézzel fogható, határozott és tagadhatatlan.0 Megosztás
Idézet
Néha azt keressük, aminek a megtalálására nem állunk készen.0 Megosztás
Idézet
A férfiak elvárják a nőktől, hogy megkönnyítsék az életüket. Vonzó, jól nevelt, zenéhez, festészethez és házvezetéshez értő kell hogy legyen, de mindenekfelett meg kell óvnia a férje nevét a botránytól, és sohasem szabad felhívnia magára a figyelmet.0 Megosztás
Idézet
Az igazság könyörtelen és tisztességtelen, de attól még igazság.0 Megosztás
Idézet
Mindannyiunknak szembe kell néznünk a magunk kihívásaival (...). Azt hiszem, minden attól függ, hogy vállaljuk-e őket.0 Megosztás
Idézet
A spiritualizmus csak annyira tudomány, mint a lopás. Mert ennyiről van szó csupán: igen agyafúrt szélhámosok pénzt lopnak a gyászolóktól, cserébe egy kis reménysugárért.0 Megosztás
Idézet
Az emberek azt látják, amit látni akarnak, és akkor, amikor szükségük van rá.0 Megosztás
Idézet
Minden választásnak megvannak a maga következményei.2 Megosztás
Idézet
Az élet apró, egyszerű, tudatos tettei váratlan védelemül szolgálnak a nap mint nap elszenvedett halál ellen.1 Megosztás
Idézet
Különös, hogy egy haláleset milyen megfontolttá teszi az embereket.1 Megosztás
Idézet
Meg kell tanulnunk kiiktatni a kellemetlen gondolatokat, és sohasem foglalkozni velük. Máskülönben életünk végéig azt kiáltoznánk, hogy "Miért?", telesírnánk a zsebkendőnket, és semmire sem jutnánk.0 Megosztás
Idézet
A hatalom mulandó. Hamar véget ér.0 Megosztás
Idézet
Szörnyű dolog, ha valakinek nincs saját hatalma. Ha megtagadnak tőle dolgokat.0 Megosztás
Idézet
Ne térjetek le az útról, mert ha egyszer megteszitek, nagyon nehéz visszatalálni.0 Megosztás
Idézet
Menjetek, ahova senki se megy, ahova tilos belépni, nyújtsatok reményt...0 Megosztás
Idézet
Ha folyton azt hangoztatod, hogy semmire sem vagy méltó, az emberek végül el is hiszik.