2 Megosztás
Idézet
Okos, aki érti az embereket;
aki önmagát érti: ihletett.
Hatalmas, aki másokat legyőz;
aki önmagát legyőzi: erős.2 Megosztás
Idézet
Ne a változástól, az állandóságtól félj!1 Megosztás
Idézet
Amikor ráébredsz, hogy semmi sem hiányzik, az egész világ a birtokod.4 Megosztás
Idézet
El kell felejtenünk a napok és az órák fogalmát, hogy jobban odafigyelhessünk a percekre.3 Megosztás
Idézet
Aki kapni akar, az tanuljon meg adni.1 Megosztás
Idézet
Addig kezdj hozzá a nehéz dolgokhoz, amíg könnyűek.3 Megosztás
Idézet
Az orchidea nem veszíti el illatát, csak mert senki sem szagolja, a csónak nem süllyed el, csak mert senki sem ül benne. A bölcs nem hagyja el az Utat, csak mert senki sem ismeri azt.3 Megosztás
Idézet
Aki nem hisz, annak mások sem hisznek.4 Megosztás
Idézet
Terebélyes fa
hajszál-gyökérből fejlődik,
kilenc-emeletes torony
kupac földből emelődik,
ezer-mérföldes utazás
egyetlen lépéssel kezdődik.3 Megosztás
Idézet
Csak a döglött hal úszik az árral.0 Megosztás
Idézet
A vérbeli utazónak nincsenek konkrét tervei, és nem szándékozik mindenáron célba érni.1 Megosztás
Idézet
Az út, amiről beszélsz, nem az, amin jársz.4 Megosztás
Idézet
A boldogságnak nincs köze ranghoz és vagyonhoz: egyszerűen csak harmónia dolga.0 Megosztás
Idézet
A bölcs (...)
alkot, de művét nem birtokolja,
cselekszik, de nem ragaszkodik,
beteljesült művét nem félti,
s mert magának nem őrzi,
el se veszíti.1 Megosztás
Idézet
Manapság az emberek nem arra törekszenek, hogy megakadályozzák a bajt, hanem, hogy kikerüljenek belőle.0 Megosztás
Idézet
Minél több a törvény és parancs, annál jobban elszaporodnak a rablók és tolvajok.2 Megosztás
Idézet
Okos, aki érti az embereket;
aki önmagát érti: ihletett.
Hatalmas, aki másokat legyőz;
aki önmagát legyőzi: erős.0 Megosztás
Idézet
A mozgás a fagyot legyőzi,
a nyugvás a hevet legyőzi,
a béke a rendet megőrzi.0 Megosztás
Idézet
Ahol sok a könnyű,
ott sok a nehéz.
Ezért a bölcs
nem kerüli a dolgok nehezét,
az erőlködés mégse veti szét.0 Megosztás
Idézet
Tégy tett nélkül,
intézz intézkedés nélkül,
ízesíts íz nélkül.0 Megosztás
Idézet
Tudni, vagy nem tudni.
Melyik félelmetesebb?
Aki sokat tud, sokat veszíthet.
Aki nem tud semmit,
mindent elveszíthet.0 Megosztás
Idézet
A bölcs (...)
alkot, de művét nem birtokolja,
cselekszik, de nem ragaszkodik,
beteljesült művét nem félti,
s mert magának nem őrzi,
el se veszíti.0 Megosztás
Idézet
Aki vágytalan,
a nagy titkot megfejtheti;
de ha vágya van,
csak a dolgokat szemlélheti.1 Megosztás
Idézet
A folyók és a tengerek azért nyerik el száz és száz hegyi patak hódolatát, mert mélyebben fekszenek, mint emezek, tehát uralkodni tudnak a hegyi patakok felett. Így a bölcs is, aki az emberek fölött akar állni, alájuk helyezi magát; ha előttük akar járni, mögéjük áll. Ilyen módon, bár felettük van a helye, nem érzik a súlyát, és bár előbbre való náluk, létét nem érzik sérelemnek.0 Megosztás
Idézet
Ha nem becsülik meg a kiválóakat, akkor a nép közt nem lesz marakodás. Ha nem tartják nagyra a nehezen megszerezhető vagyontárgyakat, akkor a nép közt nem lesz többé rablás. Ha rá sem néznek arra, ami felszíthatja vágyukat, akkor a nép közt nem lesz többé felfordulás.0 Megosztás
Idézet
A jó hadvezér nem harcias,
a jó harcos nem haragos.1 Megosztás
Idézet
Az, aki mindenhez könnyen és természetesen alkalmazkodik, mert semmihez sem ragaszkodik, és mindenben egyaránt az egyetlen bölcsesség megnyilatkozását látja, aki eléri a teljes kötetlenség állapotát -, az valóban mentes lehet a félelemtől és sérthetetlennek érezheti magát.0 Megosztás
Idézet
A kifeszített madárháló egyetlen szeme ejti rabul a madarat, de ha egyetlen szemből álló hálót használsz, madarat sohasem foghatsz.0 Megosztás
Idézet
Távozz el magadtól, hogy eljuss magadhoz!0 Megosztás
Idézet
Az ég örök, a föld maradandó. Az ég és föld azáltal lehet örök s maradandó, hogy egyikük sem önmagának él. Ezért képesek örökké élni. Ugyanígy a bölcs ember önmagát a háttérbe helyezi s így kerül előre, önmagával nem törődik, s így őrzi meg énjét. Nem igaz-e, hogy egyéni érdekeit éppen azáltal tudja betölteni, hogy nincsenek egyéni érdekei?0 Megosztás
Idézet
Amikor az égalattiban mindenki felismeri a szépről, hogy szép, akkor megjelenik a rút is. Amikor mindenki felismeri a jóról, hogy jó, akkor megjelenik a rossz is.0 Megosztás
Idézet
Az arannyal és drágakővel teli termet senki sem tudja megőrizni. Aki gazdagságával és előkelőségével kevélykedik, maga zúdít magára szerencsétlenséget.1 Megosztás
Idézet
Megszülni és felnevelni,
létrehozni és nem kívánni,
megalkotni és nem birtokolni,
hatalmaskodás nélkül vezetni:
ezt kell a legnagyobb jónak nevezni.2 Megosztás
Idézet
Aki lábujjhegyre áll, nem áll szilárdan; aki (túlságosan) nagyot lép, nem halad előre; aki magát mutogatja, nem ragyog; aki bizonygatja kiválóságát, nem tartják kiválónak; aki előre dicsekszik, nem szerez érdemeket; aki megköveteli magának a tiszteletet, nem lesz elismert vezető.0 Megosztás
Idézet
Aki nem veszíti el a helyét, az sokáig él. Aki pedig meghal, de nem felejtik el, az halhatatlan.2 Megosztás
Idézet
Mikor a harag elapad,
emléke mégis megmarad.
Csak a töretlen béke jó.0 Megosztás
Idézet
Aki úrrá lesz az élet-vágyon,
orrszarvútól, tigristől nem fél,
sem harcban a fegyveres katonától.
Az orrszarvú nem döfi beléje szarvát,
a tigris nem vágja beléje karmát,
nem sebzi meg a katona kardja.
Miért?
Mert a halálnak nincs rajta hatalma.0 Megosztás
Idézet
Egyenesség vezérli az országot,
csak a háború kíván ravaszságot.2 Megosztás
Idézet
A bölcs
egyenes és mást meg nem rövidít,
önzetlen és mást meg nem károsít,
igaz és semmit meg nem hamisít,
fény, de nem vakít.1 Megosztás
Idézet
A szeretettel védekező legyőzhetetlen.
A természet fegyverezi
s a szeretet védelmezi.0 Megosztás
Idézet
A halált örök erő intézi,
s aki a gyilkolást helyette végzi,
mintha elfoglalná az ácsmester helyét:
aki az ácsmester helyett hasogat,
gyakran megsebzi kezét.1 Megosztás
Idézet
Nincs nagyobb bűn a sok vágyakozásnál. Nincs nagyobb szerencsétlenség, mint nem tudni, mikor elég, s nincs nagyobb veszedelem, mint nyereségre vágyni. Ezért aki meg tud elégedni azzal, ami elég, örökké elégedett lesz.0 Megosztás
Idézet
A győzni tudó nem támad,
a vezetni tudó alázatos.
0 Megosztás
Idézet
A bölcs:
hátrahúzódik, ezért halad,
nem őrzi magát, ezért megmarad.0 Megosztás
Idézet
Mikor elengedem, aki vagyok, azzá válok, ami lehetnék.0 Megosztás
Idézet
A bölcs...
Alkot, s magának semmije sincs.
Munkál, s jutalomra nem számít...
És mert sohasem igényel semmit,
sohsem veszthet semmit.0 Megosztás
Idézet
Amit összenyomnak,
kiszélesedik,
amit gyengítenek,
megerősödik.0 Megosztás
Idézet
A legszebb hadsereg is a csapás eszköze.0 Megosztás
Idézet
Terebélyes fa
hajszál-gyökérből fejlődik,
kilenc-emeletes torony
kupac földből emelődik,
ezer-mérföldes utazás
egyetlen lépéssel kezdődik.0 Megosztás
Idézet
Az út örök és tétlen,
mégis mindent végbevisz észrevétlen.
Ha fejedelmek, királyok megőrzik,
minden magától rendeződik.
Ha kapálóznak és intéznek,
letöri őket a titkos természet.
Vágytalan a titkos természet,
s a vágy hiánya: béke,
az ég alatt a rend teljessége.