13 Megosztás
Idézet
Némely embert jobb szeretek nyílt ellenségnek, mint kétes barátnak.4 Megosztás
Idézet
Magyarországot a pokol kapui sem fogják megdönteni.0 Megosztás
Idézet
A múlt a jövendő tükre.4 Megosztás
Idézet
Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni.0 Megosztás
Idézet
Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás.0 Megosztás
Idézet
Ujjait a kor ütőerére tevé, és megértette annak lüktetéseit, és ezért, egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak.1 Megosztás
Idézet
Ha a kisebb nemzetek a nagyhatalmak általi elnyeletéstől meg nem óvhatnak, Európában nem lesz szabadság, nem lesz nyugalom, csak nagyravágyási, túlsúlyra törekvési vetélkedések lesznek egyfelől, másfelől örökös konspirációk.3 Megosztás
Idézet
Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet.0 Megosztás
Idézet
Én ember és ember között faj-, nyelv-, vallásfelekezet miatt soha sem tettem, s nem is fogok tenni különbséget; az antisemitikus agitatiót, mint a XIX-ik század embere szégyellem, mint magyar restellem, mint hazafi kárhoztatom.