7 Megosztás
Idézet
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon.
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen.
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!31 Megosztás
Idézet
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.0 Megosztás
Idézet
Nem volt rossz, sem jó,
Csak ember, fáradt,
Várt, várt és nem lelt
Soha csodákat.4 Megosztás
Idézet
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó, de mégis,
Ne hidd, szivem, hogy ez hiába volt!
És hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben,
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen.5 Megosztás
Idézet
Az öngyilkosok az élet reménytelen szerelmesei.1 Megosztás
Idézet
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre.4 Megosztás
Idézet
Egész szerelmem annyi volt csak:
Hogy láttalak, szemedbe néztem,
Egy mosolygásod volt csak minden,
De nekem elég volt egészen.2 Megosztás
Idézet
Mese volt, álom, káprázat? Lehet!
Megszépítette bús életemet!1 Megosztás
Idézet
Messze, messze mentél,
Hogy megmutasd, mily mélyen bennem élsz,
Hogy egy hatalmas és bús szerelemnél
Érezzem, hogy az életem egész!11 Megosztás
Idézet
Magányos este, fázós és beteg,
Már nem akarlak, és nem értelek.

Mi voltál? Játék. Eltörtél szegény.
A harc is elmúlt, és már nincs remény.5 Megosztás
Idézet
A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.0 Megosztás
Idézet
Minden halálos szerelem halálos unalom lesz, ha sokáig tart.6 Megosztás
Idézet
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.3 Megosztás
Idézet
Mindig nevettek, akiket szerettem,
Mindig nevettem, aki szeretett,
Mindig csak vágytam és sohase mertem,
Mindig csak vártam én az életet,
Az élet elment, én is tovább mentem,
Mindig daloltam és mindig feledtem.9 Megosztás
Idézet
A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja.0 Megosztás
Idézet
A szerzők darabokat írnak, a költő egészeket.0 Megosztás
Idézet
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.1 Megosztás
Idézet
Nem volt rossz, sem jó,
Csak ember, fáradt,
Várt, várt és nem lelt
Soha csodákat.1 Megosztás
Idézet
Mindig nevettek, akiket szerettem,
Mindig nevettem, aki szeretett,
Mindig csak vágytam és sohase mertem,
Mindig csak vártam én az életet,
Az élet elment, én is tovább mentem,
Mindig daloltam és mindig feledtem.2 Megosztás
Idézet
Mese volt, álom, káprázat? Lehet!
Megszépítette bús életemet!0 Megosztás
Idézet
Én nem tudom, mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven símogat,
Mint márciusi szél a sírokat!0 Megosztás
Idézet
Minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem.0 Megosztás
Idézet
Játszom a jövővel
És a szerelemmel,
Az én eltört, árva,
Furcsa életemmel.0 Megosztás
Idézet
Mindnyájan a boldogság trónörökösei vagyunk ezen a földön. És mindnyájan száműzetésben.1 Megosztás
Idézet
Ha egyszer tavasz akar lenni: az összes jégpáncélok hiába erőlködnek és tiltakoznak.0 Megosztás
Idézet
Ábrándjaid eljátssza újra multad,
Csak bánatod tesz rájuk hangfogót...
A feledés homályából kibukkan
Egy régi arc és feléd mosolyog.0 Megosztás
Idézet
Galileit elítélték, és a föld mégis mozgott tovább.0 Megosztás
Idézet
Mindig reménytelen volt a szerelmem,
Mindig hívtak a nagy, a kék hegyek,
Mindig csillaghonvágy égett szívemben
Mindig hűtlen voltam, mindig beteg,
Mindig kellettek elérhetetlen rózsák,
Örök talányok, édes szomorúság...0 Megosztás
Idézet
Talán aludt és álmodott, vagy
Álmából éppen fölriadt
És boldogan gondolta, hogy most
Egész világon béke van
És megnézve a homokórát
Nyugodtan fordult fal fele.2 Megosztás
Idézet
Én úgy szeretném, ha a szeretet,
A boldogság, a béke fénye égne
mindenki lelkében.0 Megosztás
Idézet
Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.0 Megosztás
Idézet
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,
Ma már nem reszketek tekintetedre.1 Megosztás
Idézet
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szívemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.0 Megosztás
Idézet
Mikor az érvek szava gyönge, megszólalnak az ágyúk.0 Megosztás
Idézet
Olvashatod Platónt és Arisztotelészt, Szent Ágostont és Tamást, Descartes-ot és Spinozát, Kantot és Schopenhauert, a világ lényegét és az élet értelmét mégis inkább érezteti veled egy harmatcsepp a virágon és egy könnycsepp a szemben.0 Megosztás
Idézet
Az élet mozgószínházában ülve,
A hallgatag sötétben nézem én
A karmester botját, hogy leng az űrben,
Míg pendül a vad álomköltemény.0 Megosztás
Idézet
A látók többnyire vakok. Homérosz is az volt, Tiréziász is és Milton is. Sajnos, a legtöbb államférfi szintén.2 Megosztás
Idézet
Az optimisták bekötött szemű pesszimisták.0 Megosztás
Idézet
A legtöbb ember oly nagyon él, hogy nem is veszi észre.0 Megosztás
Idézet
El tudom képzelni Don Quijotét, az elmés, nemes búsképű lovagot, amint késő öregségben a kandalló mellett olvassa Cervantes regényét, és megértő mosollyal mondogatja: Fiatalság bolondság! De nem tudom elképzelni Sancho Panzát hasonló helyzetben. Hiába, az őrültségből ki lehet gyógyulni, de a butaságból nem.0 Megosztás
Idézet
Ismerd el tenmagadat! - így vigasztalódik a tehetségtelen.0 Megosztás
Idézet
Lakásom lesz a hetedik magány,
A halál felé nyílik ablaka.
Kertjében csak emlékek teremnek
S lakója csak a lelkem lesz maga.
Kertjében örök emlékek teremnek,
Nem érnek mérges vágyak már oda,
Csak remény nélkül tüskétlen az élet,
Ne várj csodát, az élet a csoda!0 Megosztás
Idézet
Úgy gondolok rá, mint a régi álmok
Szövetére, mely fénylő volt s remek.
S azóta jött az ébredés, az álnok,
És jöttek szürke órák és terek.0 Megosztás
Idézet
Messze, messze mentél,
Hogy megmutasd, mily mélyen bennem élsz,
Hogy egy hatalmas és bús szerelemnél
Érezzem, hogy az életem egész!0 Megosztás
Idézet
Te vagy nekem a sorsom,
Te vagy nekem a minden,
Te ragyogsz, túl sírokon
A bűneimben!0 Megosztás
Idézet
És láttalak beteg babák szemében,
Melyek, mint eltört mennybolt kékje, fájtak,
És láttalak egy revolvergolyóban,
Mely jobb volt hozzám mégis, mint az élet.
Mert akkor is téged kerestelek!0 Megosztás
Idézet
Egész szerelmem annyi volt csak:
Hogy láttalak, szemedbe néztem,
Egy mosolygásod volt csak minden,
De nekem elég volt egészen.0 Megosztás
Idézet
Nincs híd, amely a múltba elvezessen
Hozzád, halott szerelmem!1 Megosztás
Idézet
Ezek fájnak. Ezek enyémek, szépek.
Ez voltam én. Valaki, aki készül,
Valaki, aki árván erre tévedt
S akinek útja végtelenbe mélyül...1 Megosztás
Idézet
Magányos este, fázós és beteg,
Már nem akarlak, és nem értelek.

Mi voltál? Játék. Eltörtél szegény.
A harc is elmúlt, és már nincs remény.1 Megosztás
Idézet
Ha meghalok - a csönd az én hazám, -
Akkor fogok én élni, győzni majd
Igazán.0 Megosztás
Idézet
Minden éjjel
Ölelkezem a fojtó semmiséggel.
S reggel, reggel
Új búcsút járok tűnő életemmel.1 Megosztás
Idézet
Csak zenélj, ahogy tudsz, méla hangfogóval,
Csak beszélj a csönddel, árnnyal, csillagokkal,
És ha másra hallgat mind a többi ember,
Te beszélj tovább a zengő végtelennel.0 Megosztás
Idézet
Köszönöm e borús szerelmet,
Hogy lelket ad nekem a lelked.

Hogy búcsúzó tekintetemben
Te tündökölsz, én drága szentem.0 Megosztás
Idézet
Könyvekre hajtom le a fejem,
Mint fáradt vándor sírhalomra;
Könyvek, ti bölcs és végtelen
Sírok, nem adtok már nekem
Vigasztalást a végtelen napokra.0 Megosztás
Idézet
Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyű a föld izét,
A csillagot fönn és a felleget.0 Megosztás
Idézet
Ó, én senkit se háborítanék,
Szelíd kísértet volnék én nagyon,
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég.0 Megosztás
Idézet
És nézni: édesanya alszik e
S álmában megcsókolni a szivét
S érezni, most is rám gondol szive:
Szeretnék néha visszajönni még!1 Megosztás
Idézet
A gondolatok vámmentesek. Sajnos, az ostoba gondolatok is.0 Megosztás
Idézet
Minden méltóságtól megfoszthatnak, de emberi méltóságomtól nem.0 Megosztás
Idézet
Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha.1 Megosztás
Idézet
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok.0 Megosztás
Idézet
A koldusok a templom küszöbén figyelmeztetik a híveket, hogy szociális kérdés is van a földön.0 Megosztás
Idézet
Múló világ felett
Örök csillagok élnek,
Hiába hullanak
Hervadt lombok, remények,
Mindig akar, szeret, dalol az élet!2 Megosztás
Idézet
Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.0 Megosztás
Idézet
A vágyak bágyadt hegedűjén
gyászindulót húzok neked.
(...)
Elhantolt álmaim zokognak
a horpadt öblű hegedűn,
és könnyeim, az eltitkoltak,
hullanak a húrra keserűn.0 Megosztás
Idézet
Egy hangszer voltam Isten kezében,
ki játszott rajtam néhány dallamot.
Aztán eldobott és elhagyott,
de fölöttem ragyognak a csillagok.0 Megosztás
Idézet
Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni. De ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék.0 Megosztás
Idézet
Ha meghalok - a csönd oly nagyszerű, -
Elhallgat e világi tájakon
Egy fájó hegedű.0 Megosztás
Idézet
Köröttem mindenütt békés keresztek
S mély nyugalom beszédes csöndje hallgat.
Mely minden bölcsességnél igazabb.0 Megosztás
Idézet
Még néha jön, hogy újra fáj a múltak
Eltűnt szerelme, túl e tájakon,
Hová szelíd gőgömmel elvonultam,
A néma röggel s hűs éggel rokon.1 Megosztás
Idézet
Szavak, csodálatos szavak,
Békítenek, lázítanak.
(...)
Szárnyalnak, mint a gondolat.
Görnyedve hordnak gondokat.

Világokat jelentenek.
Meghaltál, ha már nincsenek.0 Megosztás
Idézet
A beteg gyermek megtört tekintetében egy jövendő haldoklik.0 Megosztás
Idézet
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon.
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen.
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!2 Megosztás
Idézet
Mielőtt innen végkép elmegyek,
Szeretnék elköszönni, emberek.
(...)
Talán nem is kell még búcsúzni se?
Hisz észre sem vett engem senkise.

Csak egy könny voltam, aki porba hull,
Csak egy sóhaj, ki égbe szabadul.1 Megosztás
Idézet
Békés, derűs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel
S mikor lesz béke és derű?0 Megosztás
Idézet
Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból,
Hogy ifjúság bolondság, ó, de mégis,
Ne hidd, szivem, hogy ez hiába volt!
És hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd!
Mert benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben,
És egész elhibázott életemben
Élsz és uralkodol örökkön, Amen.7 Megosztás
Idézet
És én úgy őrzöm e mosolygást,
Miként a napsugárt a tenger,
Elrejtve mélyen, szomorúan
És - végtelen nagy szerelemmel.1 Megosztás
Idézet
Az én imádságom: lelkem Istene, őrizd meg bennem mindhalálig a gyermeket, akinek születtem.0 Megosztás
Idézet
Csak a hülye mondja a lángésznek, hogy bolond.0 Megosztás
Idézet
Nagy öröme vagy ma
Lángoló szívünknek
S neved áldott napja
Új diadalünnep.0 Megosztás
Idézet
Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
de tavaszodván, ha sóhajt a rét,
úgy érzem, Anna meleg szava szól át
egy tavaszból, mely messze, mint az ég.