64 Megosztás
Idézet
Férfi és nő között az a legszebb kapcsolat, amikor nincs köztük semmi kötelék, az akarat és a véletlen mégis egymás felé taszítja őket.3 Megosztás
Idézet
Senki nem képes úgy várni, mint a kutya, s előfordul, hogy még a gazdája sírjához is kijár, és még holtában is visszavárja.2 Megosztás
Idézet
Ami kedveset nem mondasz ki idejében, nem pótolhatod, ami gorombaságot meg kimondasz, vissza nem vonhatod.3 Megosztás
Idézet
Az ivás sok mindent felhoz, ami a lélek mélyén lapul. (...) Ami a józannak a fejében, az a részegnek a nyelvén.1 Megosztás
Idézet
A szégyen és a félelem között óriási a szakadék. A szégyen gondolkodni tanít, a félelem leszoktat róla.1 Megosztás
Idézet
Szerelemtől, sírveremtől nem menekülhetsz.3 Megosztás
Idézet
A szerelemnek nincsenek törvényei. Ő maga a törvény, és minden esetben más és más.3 Megosztás
Idézet
A család megöli a szerelmet. A szerelem: rácsodálkozás, és ha megszokás lesz belőle, már vége is.2 Megosztás
Idézet
Mindannyian a véletlen kezében vagyunk, és ő úgy bánik velünk, mint a sakkfigurákkal, ha akar, lelök a tábláról, ha akar, egymás mellé tol bennünket (...). A véletlen kormányoz mindent, a háborút is, a szerelmet is.2 Megosztás
Idézet
Mindazt, ami bennünk van, gyerekkorunkban ültették el bennünk.8 Megosztás
Idézet
A nyájas szavaktól félj, madárkám, ne a durváktól. A nyájas szavak becsapnak, meggyengítik az ember életrevalóságát, a durva szavak viszont, még ha túlzásba mennek is, megedzik. A nyájas szavak után veszedelmes dolog az utcára lépni: a legapróbb durvaság rémületbe ejt, a durvaság után viszont a nyájas szavaktól se kell félni: már nem tudnak becsapni. 1 Megosztás
Idézet
Az egyetlen megbízható bank: az emlékezet. Ez a bank soha nem fog leégni. (...) Az embert csupaszra lehet vetkőztetni, oda lehet vetni a magánzárka kőpadlójára, de az emlékeit nem veheti el senki.2 Megosztás
Idézet
A közönyösök bizonyára boldogtalanok, mert nem szeretnek senkit.2 Megosztás
Idézet
Bizony, könnyű dolog ártatlannak lenni. Könnyű, de aljas.8 Megosztás
Idézet
Az emberek valahogy restellik kimutatni a jóságukat, mintha az valami szégyellni való emberi gyengeség lenne. Az emberek erőseknek akarnak látszani, mint akik nem ismerik a kételyt és a megalázónak vélt szánalmat, holott talán éppen az önmagunk iránti kétely és a mások iránti szánalom a legfőbb emberi erő.0 Megosztás
Idézet
Az irodalom az, ami ráébreszti a népet, hogy ő a nép, az emberiséget, hogy az emberiség. Az írók el tudják érni, amire nem képes az orvostudomány: legyőzni a megsemmisülés fátumát. Hőseik bármilyen réges-rég éltek is, örökre a nép részévé válnak, és a halál nem fog rajtuk.0 Megosztás
Idézet
Ha végtelen az ismeretlen, akkor a tudás lehetőségei is végtelenek. Az ember lehetőségei is végtelenek, mert az ember: maga az önmagát megismerő tudás. A legfőbb értelem nem az embertől függetlenül létező valami a világmindenségben. Az ember - része ennek az értelemnek. Talán a legfontosabb része.0 Megosztás
Idézet
Ha mi elbutulunk, elbutul a legfelső értelem is... A tudás önmagában lehet szívtelen is. Van, ami fontosabb, mint a végtelen tudás, ez pedig: a végtelen szív.0 Megosztás
Idézet
A történelem emlékezete nem használ a kondíciónak.0 Megosztás
Idézet
Veszedelmes dolog a vasegészség, ha vaslélekkel társul.0 Megosztás
Idézet
Ahhoz, hogy az ember szeresse felebarátját, először meg kell tanulnia szeretni saját magát. Aki viszont igazán szereti magát, az nemcsak magát szereti. Azokat is, akik már nincsenek, akik vannak, akik csak lesznek.0 Megosztás
Idézet
Nem elég, ha az ember fölrepül a Földről, fontos, hogy milyen gondolatokat visz magával. Hisz máskülönben olyanok lennénk, mint az űrbe küldött kutyák.0 Megosztás
Idézet
Azért a hitet mégsem helyettesítheti a tudás. A tudós fej kitűnően összeférhet az analfabéta lélekkel. Mielőtt megalkotnánk a gondolkodó gépeket, meg kell alkotni a gondolkodó gépek etikáját. Különben okos gyilkosok lesznek belőlük.0 Megosztás
Idézet
Vannak emberek, akik hajlandók kiszolgálni bármilyen hatalmat, csak hatalom legyen.0 Megosztás
Idézet
A cinizmus a gyilkolni kész, bűnös, szent együgyűség nevelője.1 Megosztás
Idézet
Túl sokan vannak, akik nem hisznek semmiféle erkölcsi értékben. Minél többet tudnak az ilyenek, annál veszedelmesebbek. De a nyílt cinikusoknál is sokkal veszélyesebbek, akik úgy tesznek, mintha hinnének. Természetesen mindig abban, amiben az adott pillanatban érdemes hinni. Micsoda képmutatás olyasmiről győzködni másokat, amiről magad se vagy meggyőződve!0 Megosztás
Idézet
Boldogtalanok a balgák, akik azt hiszik, hogy boldogok. Olyan hit kell, mely tudással társul, olyan hit, mely tetté válik.0 Megosztás
Idézet
Minden nacionalizmus embertelen. Nem lehet a hazában úgy hinni, hogy elválasztjuk az emberiségtől. Ebből születik a háború és annyi más őrület. Egy eljövendő világháború pedig azzal fenyeget, hogy az atommáglya tüzében ott éghet mindenki: az igazak is, a hamisak is. Mielőtt valamiben hinnénk, higgyünk egymásban.0 Megosztás
Idézet
Nem elég megölni a gyilkosokat, a lehetőséget kell kiölni, hogy gyilkosok szülessenek.0 Megosztás
Idézet
A tanultság egymagában nem teszi az embert se jobbá, se boldogabbá.0 Megosztás
Idézet
Az élet minden földön nem a vándormadarakra épül, hanem a tősgyökeres népre.0 Megosztás
Idézet
Nincs se jó, se rossz, csak jó és rossz emlékek vannak.2 Megosztás
Idézet
Ami gyökértelen, könnyen rohad.1 Megosztás
Idézet
Sokféle lehet a lelkifurdalás: az egyik aprócska, kurta, a másik nagyobb és tovább tart, s ha megkapirgáljuk, bárkiben elő lehet kotorni legalább egy aprócska, réges-régi vétket. Persze az ember nem rágódik folyton azon, mit vétett valamikor, de bűne, bárhogy igyekszik is elfelejteni, úgy vándorol a testében, mint a szilánk, és sose lehet tudni, mikor döf egyszer csak belé.0 Megosztás
Idézet
Ha kifelé nézünk, olyan szeme, ami mindent lát, nincs senkinek. De ha befelé nézünk, mindenkinek kell látnia mindent, és ettől a szigorú bírótól, saját magától mindenkinek félnie kell. Egyszóval a lelkiismeret: az a mi istenünk. Ami pedig a túlvilágot illeti, az alighanem mese, de hasznos mese. Kell az az ijesztgetés, hajaj, de még mennyire kell, hogy az ember féljen a rossz cselekedetektől.0 Megosztás
Idézet
Minden, ami jó, úgy lebeg fölöttünk, mint valami fehér felhő, szellemi energiafelhő, és hat ránk. Az emberek ebbe a felhőbe képzelték bele Istent. Csakhogy akkor ott vannak még a rossz cselekedetek. Hány zsarnok meg hány kis vérszopó élt a történelemben, oszt azok is sugároztak ki valami energiát, és az is itt lebeg a fejünk felett, csakhogy az fekete felhő, de az is hat ránk. Ezt neveztük el a meséinkben ördögnek. (...) Az pedig, hogy ki melyik felhőnek segít, a fehérnek-e vagy a feketének, az kinek-kinek a lelkiismeretétől függ. Aki pedig nem tesz hozzá a fehérhez semmit, abból puszta füst lesz, ha tetszik, ha nem, a fekete felhővel egyesül.0 Megosztás
Idézet
A jótettből is lehet kegyetlenség, hanem a kegyetlenségből soha többé nem lesz jó cselekedet.2 Megosztás
Idézet
A félelem (...) tanít, csakhogy mire? Hogy engedelmeskedj annak, amivel nem értesz egyet. Ha pedig engedelmeskedsz annak, amit gyűlölsz és megvetsz, akkor magad is azonosulsz vele. Akkor nem menekülhetsz meg a félelemtől. Csak egy dologtól féljen a gyerek, arra kell nevelni: a lelkiismeretétől. Az ilyen félelem, (...) bátor félelem. Ha aztán a gyerek felnő, és az élet gyáva félelmet ébreszt benne, az beleütközik a bátor félelembe, mint valami kőfalba, és meghátrál.0 Megosztás
Idézet
A jó tanítók gyakran unalmasak, savanyúak. Ha meg néha jó tanítót talál az ember, aki nem is unalmas, abból képes és istent farag. De amint felfedezi valami aprócska hibáját, ami nincs összhangban a nagy szavaival, úgy széthullik az Isten, mint a korhadt fatörzs. Félni kezdesz a nagy szavaktól, azt hiszed, mind hazugság. Fellengző képmutatás, ami mögött kis bűnök lapulnak. Bezzeg a rossz tanítók, azok mindig érdekesek, rendkívüliek, nincs bennük nagyzolás. Persze, hogy elkezdi utánozni őket az ember.0 Megosztás
Idézet
Ha az emberek mind egyetlen célt tűznének ki maguk elé, hogy a gyerekeiket bátor félelemre, lelkiismeretre neveljék, akkor az lenne biz a legeslegnagyobb forradalom.0 Megosztás
Idézet
Igazi értelmiségi alighanem csak abból lesz, aki harmadízig az, aki már nem úgy csipegeti össze a kultúrát, hanem benne növekszik, és a levegővel szívja magába.0 Megosztás
Idézet
Kivételekre nem lehet a világot építeni.0 Megosztás
Idézet
Az igazi értelmiségi sose játszik a néppel, sose törleszkedik hozzá. Komolyan beszél a néppel, mint tulajdon magával, mivelhogy ő maga is a nép.0 Megosztás
Idézet
A háború elrekeszti a jóságot meg a műveltséget.0 Megosztás
Idézet
A történelem tanulmányozása: az emberiség önmagának szóló figyelmeztetése.0 Megosztás
Idézet
A levegő, ezrek lélegzetének keveréke, akiknek egyike te vagy.0 Megosztás
Idézet
Az életért folytatott küzdelem az ember ösztöneiben van. Az ember harcol önmagáért, így van ez ősidőktől fogva, és így lesz mindig. Az, aki elejtett egy mamutot, a bőr és a hús egy részét odaadta azoknak, akik nem tudták elejteni a mamutot. Ezek azzal fizettek a gyengeségükért, hogy dolgoztak az erősebbre. Csak az erős egyéniségek és az erős népek képesek életben maradni. A háború ugyanaz, mint a konkurenciaharc, csak éppen fegyverrel vívják. Akármennyit szavalunk is a békéről, háború mindig lesz, amíg ember lesz a földön.0 Megosztás
Idézet
Az olyasféle önáltatás, hogy a háború elkerülhetetlen szükségszerűség, nem más, mint gyáva menekülés saját bűneinktől.5 Megosztás
Idézet
Az emberek lelkét kirabolni - rosszabb a véres balhéknál is.0 Megosztás
Idézet
Talpnyalókat nyeregbe törni unalmas dolog. Egy gondolkodó embert nem könnyű, viszont annál élvezetesebb.0 Megosztás
Idézet
Semmi nem tudja úgy összehozni az embereket, mint a tábortűz.