5 Megosztás
Idézet
Akit feledni akarunk, arra gondolunk.4 Megosztás
Idézet
Nem sokra megyünk a barátságban, ha nem vagyunk hajlandók megbocsátani egymásnak apró hibáinkat.1 Megosztás
Idézet
A szerelem szerelemmel kezdődik, s a legerősebb barátságból is csak gyenge szerelem fejlődhet.5 Megosztás
Idézet
Az idő erősíti a barátságot, és gyengíti a szerelmet.1 Megosztás
Idézet
A hirtelen támadt szerelemből a leglassabban gyógyulunk ki.7 Megosztás
Idézet
Ne várjunk a nevetéssel, amíg boldogok leszünk, mert különben félő, hogy meghalunk, anélkül, hogy nevettünk volna.5 Megosztás
Idézet
Jobb fájón nélkülözni, akit szeretünk, mint együtt lenni azzal, akit nem.0 Megosztás
Idézet
A férfiak az okai, hogy a nők nem szeretik egymást.1 Megosztás
Idézet
Nem akaratunktól függ, hogy örökké szeressünk valakit, mint ahogy az sem függ akaratunktól, hogy ne szeressünk.3 Megosztás
Idézet
Annyira megbízható és oly` szigorúan feddhetetlen barátokat kell választanunk magunknak, hogy ha megszűnnek is barátaink lenni, bizonyosak lehessünk benne, hogy nem élnek vissza bizalmunkkal, és nem válnak ellenségeinkké.20 Megosztás
Idézet
A gúnyolódás gyakran lelki szegénység.5 Megosztás
Idézet
Azok a dolgok, amelyekre leginkább áhítozunk, nem történnek meg; vagy ha megtörténnek is, nem abban az időben és nem olyan körülmények között, amikor szertelen örömet okoznának.4 Megosztás
Idézet
A férfiak jobban filozofálnak az emberi szívről, de a nők jobban olvasnak benne.0 Megosztás
Idézet
A rajtunk esett sérelmek érzését kezdetben elfojtani és évek múltán megőrizni egyaránt nehéz.0 Megosztás
Idézet
A szerelem a csömörbe hal bele, s a feledés temeti el.0 Megosztás
Idézet
Nagy csapás, ha valaki se nem elég elmés, hogy jól beszéljen, se nem elég okos, hogy hallgasson.0 Megosztás
Idézet
Sokszor könnyebb és hasznosabb összeférni a többiekkel, mint arra törekedni, hogy a többiek alkalmazkodjanak hozzánk.0 Megosztás
Idézet
Aki huzamosabb ideig a fondorlatok világában élt, nem bír többé meglenni nélkülük: minden másfajta élet csak tengődés neki.0 Megosztás
Idézet
Ne háborodjunk fel az embereken, amikor azt látjuk, hogy kemény szívűek, hálátlanok, igazságtalanok, dölyfösek, és csak önnönmagukat szeretik, másokkal pedig nem törődnek: ilyenek, ez a természetük. Felháborodni ezen, az olyan, mintha nem bírnánk elviselni, hogy a kő leesik, vagy a láng felfelé tör.0 Megosztás
Idézet
Ha nyomorúságos az életünk, nehéz elviselni; ha boldog, szörnyű elveszteni: a kettő egyre megy.1 Megosztás
Idézet
Nincs, amit az emberek jobban szeretnek megőrizni, s amit kevésbé kímélnek, mint tulajdon életüket.0 Megosztás
Idézet
Az unatkozást a lustaság hozta világra; nagy része van abban, hogy az emberek az élvezeteket, a szerencsejátékot és a társaságot hajhásszák. Aki szereti a munkát, beéri önnönmagával.1 Megosztás
Idézet
A legtöbb ember számára csak egyetlen igazi csapás van: az, ha érzi, hogy hibát követett el, és van mit szemére vetnie magamagának.0 Megosztás
Idézet
A derék ember az, aki se nem szent, se nem álszent, s aki megelégszik azzal, hogy csak erényes.0 Megosztás
Idézet
Amikor az ember akár illendőségből, akár unottságból, akár életrendből lemond az élvezetekről, első dolga, hogy másokban elítéli őket.1 Megosztás
Idézet
Vannak olyan helyzetek az életben, amelyekben az igazmondás és az egyszerűség a legjobb furfang a világon.2 Megosztás
Idézet
Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg az érdemét, s az önzetlenség teszi tökéletessé.0 Megosztás
Idézet
Kétféleképpen lehet emelkedni ezen a világon: vagy szorgalommal, vagy a mások butasága révén.1 Megosztás
Idézet
A szegénység közvetlen oka a nagy vagyon.0 Megosztás
Idézet
Két módja van annak, hogy magasabb méltóságokba kerüljünk, az, amit egyenes útnak, vagy kitaposott útnak nevezünk, és a kerülő út, vagy görbe út. Emez a rövidebb.0 Megosztás
Idézet
Akinek nincs sem magasztalója, sem ármánykodó támogatója; aki nem tartozik semmiféle testülethez, hanem egyedül van és érdemein kívül nincs más ajánló levele, annak de keservesen kell kínlódnia, hogy utat törjön magának az ismeretlenségből és eljusson egy kegyben levő, önhitt tökfilkó színvonalára!0 Megosztás
Idézet
Némelyeknek az a dicsőségük vagy érdemük, hogy jól írnak, másoké pedig az, hogy nem írnak.0 Megosztás
Idézet
Emberileg szólva, a halálnak jó oldala is van: az, hogy véget vet az öregségnek.0 Megosztás
Idézet
Van olyan nyomorúság, amelynek láttára valósággal szégyen boldognak lenni.0 Megosztás
Idézet
Annyi rosszat mondanak nekem valakiről, én pedig olyan keveset látok benne, hogy azt kezdem gyanítani, vajon nincs-e valamiféle bosszantó érdeme, amely elhomályosítja a többiekét.0 Megosztás
Idézet
Megesik néha, hogy a nő eltitkolja a férfi előtt mindazt a szerelmet, amelyet iránta érez; a férfi pedig ugyanakkor színleli mindazt a szerelmet, amelyet nem érez iránta.0 Megosztás
Idézet
A barátság elhidegülésének és lazulásának megvannak a maga okai; a szerelemben annak, hogy nem szeretjük egymást többé, nemigen van más oka, csak az, hogy túlságosan szerettük egymást.0 Megosztás
Idézet
Az érzéketlen nő olyan nő, aki még nem találkozott azzal a férfival, akit szeretni fog.0 Megosztás
Idézet
Hálásak lehetünk barátunknak, ha miután nagy kegybe jutott, még ismerősünk marad.0 Megosztás
Idézet
Ahogy mindinkább vonzódunk azokhoz az emberekhez, akikkel jót cselekedtünk, úgy mind hevesebben gyűlöljük azokat, akiket nagyon megbántottunk.0 Megosztás
Idézet
A bölcs ember nem hagyja kormányozni magát, és nem igyekszik másokat kormányozni; azt akarja, hogy mindig csak az ész kormányozzon.0 Megosztás
Idézet
Azt hiszem, hogy gondolkodásunk, kedélyünk, ízlésünk, szenvedélyeink és érzelmeink tekintetében attól a helytől függünk, ahol élünk.