80 Megosztás
Idézet
Az embert nem a fájdalmak ölik meg, hanem a remények, amelyekben csalódott.37 Megosztás
Idézet
Később majd megpróbálom, hogy elmondjam neked, mennyire szeretlek. De most csak érezni tudom.2 Megosztás
Idézet
A könny éppoly ragályos, mint a nevetés.1 Megosztás
Idézet
Úgy érzem, legjobb volna így maradni egy életen át: csak néznélek, boldogan, elégedetten.21 Megosztás
Idézet
A sebeket már ki tudjuk égetni, de arra a bajra, amit egy mondat okoz, még nem találtunk orvosságot.4 Megosztás
Idézet
Csodáltam őt, s olyan bájakkal ruháztam föl, melyek igazában nem is voltak meg benne.8 Megosztás
Idézet
A hirtelen támadt szerelem, amely házasságot indít, igazgyöngy, gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb művész csiszolt, kincs, amelyet a szív legmélyén kell elrejteni.1 Megosztás
Idézet
Az igazi szerelemnek megvannak a maga előérzetei és tudja, hogy a szerelem szerelmet gerjeszt.18 Megosztás
Idézet
Lehetünk szerelemesek boldogság nélkül és boldogok szerelem nélkül. Az volna az igazi csoda, ha úgy lennénk szerelmesek, hogy egyúttal boldognak is éreznénk magunkat.8 Megosztás
Idézet
Az igazi szerelem sokban hasonlít a gyermekkorhoz: megvan benne ugyanaz a meggondolatlanság, oktalanság, pazarlás, kacagás és sírás.1 Megosztás
Idézet
Ha szerelmünk kissé sokáig plátói, tönkretesz.2 Megosztás
Idézet
Fárasztó mindig csak kívánni, és soha ki nem elégülni.1 Megosztás
Idézet
Becsukni vagy kinyitni egy ajtót: nem egy és ugyanaz a mozdulat-e?2 Megosztás
Idézet
Minél inkább bírálunk, annál kevésbé szeretünk.9 Megosztás
Idézet
Nagy akaraterő nélkül nincs nagy tehetség sem.1 Megosztás
Idézet
Kincseskamra az emberi szív, de aki egyszerre kiüríti, tönkrejut.0 Megosztás
Idézet
A nőknek a boldogság a költészetük, ahogy a szép ruha a díszük.0 Megosztás
Idézet
A világ nem egyéb, mint megcsaltak és csalók közössége.0 Megosztás
Idézet
Az élet kombinációk sorozata, s e kombinációkat folytonosan tanulmányozni kell, szemmel kell követni, ha az ember meg akarja tartani kedvező helyzetét.2 Megosztás
Idézet
A nagy válságokban a szív vagy megszakad, vagy megacélozódik.0 Megosztás
Idézet
A szerelem olyan, mint a szél. Az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.0 Megosztás
Idézet
A fösvény csupán két érzelemre támaszkodik: a szeretetre, amelyet önmaga iránt érez, és a vágyra, hogy saját érdekeit kövesse.4 Megosztás
Idézet
A rossz mindig feltűnő hangon beszél, felkölti és bámulattal tölti el a közönséges lelket, viszont a jó néma csendben dolgozik.0 Megosztás
Idézet
Nincs olyan bolondság, amelybe a társaságbeli ostoba vetélytársak, az újság ingere, az elvakult fiatalság bele ne hajszolna egy fiatalembert.1 Megosztás
Idézet
A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon.1 Megosztás
Idézet
Ha baj ér bennünket, rögtön akad egy barát, aki kész megmártani szívünkben a tőrt, s még azt kívánja, hogy csodáljuk meg a markolatát.0 Megosztás
Idézet
A szerelmes asszonytól minden jó várható, és minden rossz kitelik.2 Megosztás
Idézet
Minden fájdalomnak megvan a tanulsága.0 Megosztás
Idézet
Az erős és alkotó lélek nagy titka a feledni tudás.0 Megosztás
Idézet
A szerelem vallás, kultusza alighanem többe kerül minden más vallásnál; gyorsan elillan, és akár a vásott gyerkőc, pusztítással jelzi útját.0 Megosztás
Idézet
Mindenkit önnön szenvedélye vonszol!0 Megosztás
Idézet
Némely ember a házasságban paradicsomot keres és kígyót talál.0 Megosztás
Idézet
A házasságnak az a pillanata, mikor két szív megértheti egymást, olyan rövid, mint a villám, s ha egyszer eltűnt, sohasem tér többé vissza.0 Megosztás
Idézet
A házasság - tudomány. A házasságnak állandóan harcolnia kell egy mindent fölfaló szörnyeteg, a megszokás ellen.1 Megosztás
Idézet
Egyetlen pillanatig sem kételkedtem egészségemben. Egyébként is, aki szegény, csak akkor fekhetik le, ha meghal.0 Megosztás
Idézet
A világ legtekintélyesebb és legbiztosabb tőkéje a jövő.0 Megosztás
Idézet
Az ember semmit nem visel el olyan nehezen, mint a szánalmat, különösen ha megérdemli.0 Megosztás
Idézet
Egy szerelmes óra egy egész élettel felér.0 Megosztás
Idézet
A zsarnokság nagy dolgokat alkot törvénytelenül, a szabadság pedig még csak meg sem erőlteti magát, hogy törvényesen legalább egészen kicsinyeket alkosson.0 Megosztás
Idézet
Az ember néha azt hiszi, tökéletesebbé tette a dolgokat, pedig csak másként csoportosította őket.0 Megosztás
Idézet
Nincs az a tudomány vagy erény, amely csupán egyetlen csöpp vért is megérne.0 Megosztás
Idézet
Az asszonyoknak valaminő, nem is tudom, milyen hajlandóság folytán az a szokásuk, hogy a tehetséges emberben csak hibáit, az ostoba alakokban csak előnyeit látják.0 Megosztás
Idézet
A nyomorultak mindig megértik egymást, és segítenek egymáson.0 Megosztás
Idézet
Sajnos, szeszélyeink kielégítésére sosem sajnáljuk a pénzt, mindig csak olyankor alkudozunk, ha hasznos, vagy szükséges dologról van szó.0 Megosztás
Idézet
A milliomosok számára se vérpad nincs, se hóhér.0 Megosztás
Idézet
Gyermekkoromtól fogva nagy embernek készültem, s mint André Chenier, homlokomra ütöttem, s így szóltam: "Rejlik itt valami!"1 Megosztás
Idézet
Semmi nem tökéletes itt a földön, csak a nyomorúság.0 Megosztás
Idézet
Aki a szerencsét hajszolja, annak legyen könnyű a málhája!0 Megosztás
Idézet
Aki bevallja gyöngeségét, már nagyon erős.0 Megosztás
Idézet
A féktelenség barátom, a halálnemek királynője.0 Megosztás
Idézet
A költő mindenből költeményt alkot, félelmetest vagy vidámat, aszerint, milyen képek ragadják meg; fölhevült lelke visszautasítja a lágy árnyalatokat, és mindig az élénk, metsző színeket választja ki.0 Megosztás
Idézet
Ha egy hatalom nem torolja meg, hogy semmibe veszik: vége.1 Megosztás
Idézet
Nem akartam többé egyedül maradni önmagammal.0 Megosztás
Idézet
Minden túlzás testvére a másiknak.0 Megosztás
Idézet
Egy szép test, sajnos, mindig diadalmaskodni fog a legmarconább elhatározáson is!0 Megosztás
Idézet
Mily boldog, hogy még nem szerelmes!0 Megosztás
Idézet
Szerettem fogságomat, mert önkéntes volt.0 Megosztás
Idézet
Lelkiismeretünk csalhatatlan bíró, ha még nem gyilkoltuk meg.0 Megosztás
Idézet
Úgy látszik, sosem fizetjük meg elég drágán a hiúság örömeit.0 Megosztás
Idézet
Az emberi lélek olyan, mint egy tündér: gyémánttá változtatja a szalmaszálat is.0 Megosztás
Idézet
A boldogság fölemészti erőinket, mint ahogyan a balsors kioltja erényeinket.0 Megosztás
Idézet
Aki babonás, az nem lehet egészen szerencsétlen. A babona néha remény.0 Megosztás
Idézet
Mindenütt csak az emberi igen és nem üldöz.1 Megosztás
Idézet
Könnyebb jó szeretőnek lenni, mint jó férjnek, azon egyszerű oknál fogva, hogy például nehezebb szellemeskedni minden áldott nap, mint kedves dolgokat kitalálni - időnként.0 Megosztás
Idézet
Te még sokkal fiatalabb vagy, meg gyengébb és érzékenyebb, semhogy el tudnád viselni a házasélet gondjait és sok küszködését. Vagy áldozat leszel, vagy zsarnok. Mindkét eshetőség csak szerencsétlenséget hozhat egy nő életébe.0 Megosztás
Idézet
Egy asszony mellett, akiben elevenen él nemének géniusza, a szerelem sosem válik szokássá; bűbájos gyöngédsége annyi formát tud ölteni, oly szellemes és oly szerelmes egy időben, természetességébe annyi műgondot kever el s művészetébe annyi természetességet, hogy emléke ugyanannyi hatalmat gyakorol, mint jelenléte. Mellette minden más asszony elhalványodik. Az ilyen ragyogó, nagy szerelem értékét csak az tudja felbecsülni, akinek attól kell tartania, hogy elveszti vagy már el is vesztette.0 Megosztás
Idézet
Nem, te soha többé úgy nem szerethetsz senkit, ahogy engem szerettél, ahogy engem szeretsz; nekem már nem lehet vetélytársam. Ha szerelmünkre fogok gondolni, mert immár ez lesz egyetlen gondolatom, nem fogok találni benne egy szemernyi keserűségre sem. Mert ezután már soha többé nem lesz módodban, hogy elbűvölj egy asszonyt azokkal a gyermeki évődésekkel, az ifjú szív ifjú kedvességeivel, a lélek kacérságával, a test bájával s a kéj gyors egyetértésével, egyszóval azzal az elbűvölő kísérettel, amely az ifjonti szerelmet nyomon követi.0 Megosztás
Idézet
A léleknek magába kell szívnia, át kell hasonítania egy másik lélek érzelmeit, hogy aztán még dúsabban viszonozhassa azokat. E szép emberi tünemény nélkül nincs élet a szívben, s a szív, levegő híján, kínlódva pusztul el.1 Megosztás
Idézet
A nők tévedései csaknem mindig a jóságba vetett hitből vagy az igazságnak kölcsönzött bizalomból erednek.1 Megosztás
Idézet
Csekélyke munka szerfölött hiúvá tesz, sok munka határtalanul szerénnyé.0 Megosztás
Idézet
Talán nem is más a szerelem, mint hálaérzet a gyönyörért.0 Megosztás
Idézet
A szépség örömök nélkül értéktelen volna.2 Megosztás
Idézet
Az élet nagy fordulatai közepette lelkünk erősen kapcsolódik azokhoz a helyekhez, ahol öröm ér bennünket, vagy bánat szakad ránk.0 Megosztás
Idézet
Némelyek talán már mit sem nyerhetnek azok szemében, akikkel együtt élnek, s miután kimutatták nekik szívük ürességét, megérdemeltnek érzik a róluk alkotott szigorú ítéletet. De vagy mert leküzdhetetlenül vágyódnak a nélkülözött hízelgésekre, vagy mert olyan jó tulajdonságokkal akarnak kérkedni, amelyek nincsenek meg bennük, remélik, hogy meghódítják idegenek becsülését és szívét, még ha idővel el is kell veszíteniük. Vannak született haszonlesők, akik nem jók barátaikhoz és rokonaikhoz, éppen mert úgy dukálna, hogy jók legyenek; viszont azzal, hogy idegeneknek szívességeket tesznek, a hiúságukat legyezgetik; mennél szűkebb a kör, annál komiszabbak, mennél tágabb, annál szolgálatkészebbek iránta.0 Megosztás
Idézet
Az emberi szív a szenvedélyes vonzalom csúcsai felé haladtában olykor pihenőt tart, de ritkán áll meg, amikor a gyűlölködő érzések lejtőjén zuhan lefelé.0 Megosztás
Idézet
Kicsinyes lelkek szüntelen kicsinyességekkel adnak tápot jó vagy rossz indulataiknak.0 Megosztás
Idézet
Az üresfejűek logikája szerint - akik mind azért közlékenyek, mert csak semmiségekre jár rá a nyelvük -, aki nem beszél a dolgairól, annak rosszul áll a szénája.0 Megosztás
Idézet
Nincs kellemetlenebb, mint ha mások tudomást szereznek a fogyatékosságainkról. Rontja a házassági kilátásainkat.0 Megosztás
Idézet
Nincs szebb a vitorlázó hajónál, a vágtató paripánál, a táncoló nőnél.0 Megosztás
Idézet
Egy ifjú szeme mindent meglát: szelleme úgy egyesül a nő tündöklésével, ahogyan a növény azokat az anyagokat szívja be a levegőből, amelyekre szüksége van.0 Megosztás
Idézet
Némely ember jobban érzi magát a vívóporondon ellenfele előtt, aki tőrt szegez szívének, mint szemtől szemben egy asszonnyal, aki két óra hosszat panaszkodik, aztán ájuldozik, úgy, hogy élesztgetni kell.0 Megosztás
Idézet
A szerelmes asszony találékonyabb, ha gyanakvásra keres okot, mint amilyen élelmes a gyönyörök hajszolásában. Mikor ott tart, hogy el akarják hagyni, gyorsabban felfogja egy mozdulat értelmét, mint ahogy Vergilius paripája megszimatolja a távoli hímport, amely a nászt ígéri neki.0 Megosztás
Idézet
Ha a férfi csal, kénytelen összevissza hazudozni.2 Megosztás
Idézet
Az igazi érzések lélekről lélekre szállnak.0 Megosztás
Idézet
Az igazi érzés látóvá és értővé teszi az embert.0 Megosztás
Idézet
Éppoly kevéssé bocsájtjuk meg az érzésnek, hogy teljesen kitárulkozik, mint egy embernek, hogy egy garasa sincs.0 Megosztás
Idézet
Törvénynek és erkölcsnek nincsen hatalma a gazdagokon.0 Megosztás
Idézet
Aki gazdag, erényes!9 Megosztás
Idézet
A testvéri szív színtiszta gyémánt, gyöngédsége határtalan!0 Megosztás
Idézet
A tekervényes utak nem vezetnek jóra.0 Megosztás
Idézet
A pénztelen diák úgy kap egy szemernyi gyönyör után, ahogy a kutya ezer veszély közt futtában elcsen egy csontot, szétrágja, kiszívja belőle a velőt; míg a fiatalember, ha néhány röpke arany csörög a zsebében, apránként élvezi örömeit, elgyönyörködik bennük, mintha a felhők közt lebegne, feledi, mit jelent ez a szó: nyomor.0 Megosztás
Idézet
Az eszmék kétségkívül olyan erővel lövellnek ki, amilyennel keletkeznek, s ott csapnak le, ahová az elme küldi őket, olyasféle matematikai törvény szerint, mint amely a mozsárágyúból kilőtt golyóbist irányítja. De az eszmék különféleképpen hatnak. Ha gyengéd természetekbe fészkelik be magukat, ott dúlnak, pusztítanak. Viszont vannak erősen vértezett természetek, ércfalú koponyák, amelyeken szétlapul az idegen akarat, és lehull, mint golyó a kőbástyáról. Vannak aztán petyhüdt, vattaszerű természetek, amelyekbe elvesznek mások eszméi, ahogyan a golyók belesüppednek a vársánc puha talajába.1 Megosztás
Idézet
Kiegyenlített számla a jó barátság alapja.1 Megosztás
Idézet
Csak kétféle állásfoglalás lehetséges: a buta engedelmesség vagy a lázadás.0 Megosztás
Idézet
A nő, amikor erős, boldognak és szépnek érzi magát, ilyenkor minden férfi közül az erőben tobzódót kívánja magának, vállalva azt a veszélyt is, hogy összeroppan a karjai között.2 Megosztás
Idézet
Az emberek meghajolnak a lángész hatalma előtt, gyűlölik, iparkodnak megrágalmazni, mert osztozkodás nélkül harácsol, de ha kitart, meghajolnak előtte. Szóval térden állva imádják, ha nem ránthatták sárba. A korrupció burjánzik, a lángész gyéren virul. Így hát a korrupció a túlsúlyban levő középszerűség fegyvere, amely mindenütt elevenbe vág.1 Megosztás
Idézet
Az ember tökéletlen lény. Néha többé-kevésbé képmutató, s az együgyűek ilyenkor azt mondják, hogy erkölcsös vagy erkölcstelen.1 Megosztás
Idézet
Egy fiatalasszony sohasem tagadja meg az erszényét attól, aki a szívét meghódította.0 Megosztás
Idézet
Egy szegény, szerencsétlen, nyomorult lány szíve az a spongya, amely a legmohóbban telik meg a szerelemmel, száraz spongya, rögtön megdagad, mihelyt az érzés egy csöppje hull reá. Udvarolni egy fiatal nőnek, aki az elhagyatottság, a kétségbeesés, a szegénység állapotában leledzik, és nem is sejti a leendő gazdagságát, annyi, mint kézben tartani az összes adut, ismerni a lutriszámokat, vagyis biztos értesülések birtokában játszani a tőzsdén.0 Megosztás
Idézet
Sokféle vadászat van. Némelyek hozományra vadásznak, mások csődtömegekre. Van, aki lelkiismereteket hálóz be, van, aki gúzsba kötve adja el az előfizetőit. Aki tömött tarisznyával tér haza, azt üdvözlik, ünneplik, befogadják az előkelő társaságba.0 Megosztás
Idézet
Aki azzal dicsekszik, hogy sohasem változtatja meg a véleményét, az úgy tesz, mintha arra vállalkozna, hogy mindig nyílegyenes vonalban fog haladni. Együgyű az ilyen, hisz a csalhatatlanságban. Márpedig nincsenek elvek, csak események vannak; nincsenek törvények, csak körülmények vannak. A felsőbbrendű ember elfogadja az eseményeket és helyzeteket, hogy irányíthassa őket. Ha volnának szilárd elvek és törvények, a népek nem váltogatnák azokat úgy, ahogy mi inget váltunk. Az egyén nem köteles bölcsebb lenni egy egész nemzetnél.0 Megosztás
Idézet
Az erényt... nem lehet felaprózni; az vagy van, vagy nincs.1 Megosztás
Idézet
A látható ok nélkül keletkezett nagy vagyonok titka olyan bűn, mely feledésbe ment, mert ügyesen követték el.0 Megosztás
Idézet
Ragaszkodni az erényhez magasztos vértanúság!0 Megosztás
Idézet
Amit a moralisták az emberi szív mélységének neveznek, voltaképpen csalóka gondolatok, az egyéni érdek önkéntelen rezdülései. Ezek a lelki bonyodalmak, amelyekről annyi üres szó esik, ezek a hirtelen pálfordulások nem egyebek élvezeteink javára végzett számításoknál.0 Megosztás
Idézet
Az ifjúság, amikor az igazságtalanság felé hajlik, nem meri megnézni magát a lelkiismeret tükrében, míg az öregség már látta ezt a tükörképet: ez a különbség az élet e két korszaka közt.0 Megosztás
Idézet
A jó cselekedet, amely két lényt eggyé forraszt, ugyanolyan rejtelmes és ritka égi szenvedély, mint az igaz szerelem. Ez is, az is a széplelkek tékozlása.0 Megosztás
Idézet
Ha valakinek szeretője van, annak majdnem királyi a helyzete... A szerető a hatalom jele.0 Megosztás
Idézet
Egy apa úgy van a gyermekeivel, mint Isten velünk, emberekkel. A szívek mélyére lát, és megítéli a szándékokat.1 Megosztás
Idézet
Nincs tökéletes boldogság a földön.0 Megosztás
Idézet
Figyelemre méltó az érzelmek hatalmas befolyása az emberi természetre. Lehet valaki bármilyen közönséges, mihelyt erős és igazi érzést fejez ki, a belőle áradó különös fluidum megváltoztatja arckifejezését, élénkíti mozdulatait, színessé teszi hangját. A szenvedély hatása alatt gyakran a legostobább ember az ékesszólás legnagyobb magaslatára lendül, ha beszédben nem is, de gondolatban, s olyan lesz, mintha valami tündöklő szférában lebegne.1 Megosztás
Idézet
Egy nőnek nincs két szerelme.0 Megosztás
Idézet
A szenvedély sohasem téved számításában.0 Megosztás
Idézet
Az ember a legszűkebb körben ugyanúgy kielégítheti hajlamait, mint a legtágabb területen.0 Megosztás
Idézet
A boldogság... mindenkor a talpunk és fejünk búbja közt lakozik, és akár egymillióba kerül évente, akár száz aranyba, lelki életünkre gyakorolt hatása ugyanaz.0 Megosztás
Idézet
Egy nő nem akaszkodik ok nélkül egy férfira.0 Megosztás
Idézet
Egy fiatalemberre első cselszövénye talán ugyanolyan varázzsal hat, mint első szerelme. A siker biztos tudatából tömérdek boldogságérzet fakad, a férfiak nem vallják be maguknak, de némelyik nő attól szépül meg. A vágy egyformán születhet a diadal nehézségéből és könnyűségéből. Ez a két ok osztja fel a szerelem birodalmát, a férfiak minden szenvedélyét vagy az egyik, vagy a másik szítja fel, vagy tartja fenn. Ez a felosztás talán a vérmérsékletek nagy kérdéséből következik, amely, bármit mondjanak is, a társadalom döntő kérdése. Míg a melankolikusok kívánják a kacérkodás izgatószerét, addig az idegesek vagy szangvinikusak föladják a harcot, ha az ellenállás túl soká tart.0 Megosztás
Idézet
Az aranybilincsek a legsúlyosabbak.0 Megosztás
Idézet
Mindenünket megosztjuk azzal, akinek boldogságunkat köszönjük.0 Megosztás
Idézet
A nők természetében rejlik, hogy lehetségesnek tartják a lehetetlent, és a tényeket sejtelmekkel nyomják el.2 Megosztás
Idézet
A sikertelenség mindig fokozza törekvéseink erejét.0 Megosztás
Idézet
A szerelem, akárcsak a templom, szép terítőket kíván az oltáraira.0 Megosztás
Idézet
Majdnem minden fiatalember rabja egy törvénynek, amely látszólag megmagyarázhatatlan, pedig az oka éppen a fiatalságban rejlik, és abban a dühös elszántságban, ahogy a gyönyört hajszolják. Akár gazdagok, akár szegények, az életszükségletekre soha sincs pénzük, ám szeszélyeik kielégítésére mindig akad. Tékozlók mindabban, ami hitelre kapható, és fösvények mindabban, amit készpénzzel kell megfizetni, s mintegy bosszúból azért, amijük nincs, elfecsérelnek mindent, amihez hozzájutnak.0 Megosztás
Idézet
Aki a szerelmet vagyonszerzés eszközéül akarja felhasználni, annak le kell nyelnie minden szégyent, és cserben kell hagynia azokat a nemes eszméket, amelyek az ifjúság tévelygéseit megbocsáthatóvá teszik.2 Megosztás
Idézet
A nők mindig igazak, mert még legnagyobb hazugságaikban is természetes érzésük parancsának engedelmeskednek.1 Megosztás
Idézet
Az igazi szerelemnek kell fizetnie a balul sikerültért. Ez a fonákság, sajnos, mindig gyakori lesz, amíg a férfiak rá nem eszmélnek, mennyi virágot kaszálnak le a nők szívében az első hűtlenkedéssel.0 Megosztás
Idézet
Egy nő kacérsága néha több előnyt nyújt, mint amennyi gyönyört a szerelme adhat.0 Megosztás
Idézet
A felsőbbrendű ember, ha a világ színpadán eljátssza az erény néhány kis jelenetét, minden szeszélyét kielégítheti a földszint ostoba nézőinek tapsai közben.0 Megosztás
Idézet
A hivatalnak, akár a hadseregnek, megvan a maga passzív engedelmessége. Ez a rendszer elfojtja a lelkiismeretet, felőrli az embert, és idővel csavarnak használja fel a kormányzati gépezetben.0 Megosztás
Idézet
A felsőbbrendű ember azonban felül tud emelkedni az előítéleteken, a keresztény pedig beletörődik a bajokba, amelyeket minden jó cselekedet maga után von, ha éppen nem is egyezik az elfogadott elvekkel.1 Megosztás
Idézet
A hazugság lealacsonyító.0 Megosztás
Idézet
Mennél elevenebb, és őszintébb a szerelem, annál fátyolozottabbnak, rejtelmesebbnek kell lennie.0 Megosztás
Idézet
Az apák akkor boldogok, ha adhatnak.3 Megosztás
Idézet
Az első nőnek, az első igazi nőnek, aki lenyűgözi a férfit..., az ilyen nőnek nem lehet vetélytársa.0 Megosztás
Idézet
A társadalmi törvény a maga kérlelhetetlenségében gyakran elítél olyan bűnöket is, amelyekre mentségül szolgál a számtalan változás, ami a jellemek különbözőségénél, az érdekek és helyzetek eltérő voltánál fogva jelentkezik a családoknál.0 Megosztás
Idézet
A szív törvényei a legelőkelőbb emberekre is érvényesek, az ő életük sem mentes a bánattól, azok állítását cáfolóan, akik hízelegni akarnak a népnek.0 Megosztás
Idézet
Tiszta lelkek nem maradhatnak meg sokáig ebben a világban. Hogy is férnének össze a nagy érzések a hitvány, kicsinyes, felületes társadalommal?1 Megosztás
Idézet
Egy apának pokol az, ha gyermekei nélkül van.0 Megosztás
Idézet
Meg kell halnunk, hogy megtudjuk, mi lakik a gyermekeinkben.1 Megosztás
Idézet
Ha egy koldust szeretnek, legalább biztos lehet benne, hogy szeretik.0 Megosztás
Idézet
A haza elvész, ha az apákat lábbal tapodják.1 Megosztás
Idézet
A társadalomnak, a világnak az apaság a talpköve; minden összeomlik, ha a gyermekek nem szeretik apjukat.0 Megosztás
Idézet
A mi szép Párizsunk egyik legnagyobb előnye, hogy itt születhet, élhet, meghalhat az ember anélkül, hogy bárki törődne vele.0 Megosztás
Idézet
Férfinál a szépség nem mindig a jóság jele. Jó külsejű ifjú emberek életük kezdetén semmi nehézségre nem akadnak, nem fejtik ki képességeiket, a világ előzékenysége folytán elromlanak, és utóbb keserves kamatokat kell fizetniük a helyzetükért!1 Megosztás
Idézet
A boldogtalan szerelmesek testvéreknek érzik egymást gyötrelmeikben, akárcsak a vértanúk. Semmi a világon úgy meg nem érti egymást, mint két rokon fájdalom.1 Megosztás
Idézet
Idővel belátja az ember, hogy a gyönyör a lélek vagyona, és semmivel sem hízelgőbb, ha a gyönyörért szeretik az embert, mintha a vagyonáért.1 Megosztás
Idézet
A lélek éppúgy lehet beteg, mint a test. Csakhogy a lélek nem tűri oly bambán a szenvedést, mint a test; a test nem támogatja a lelket, mint ahogy a lélek támogatja a testet.2 Megosztás
Idézet
A magány: szenvedés, sokszorozva végtelennel.0 Megosztás
Idézet
A szerelem minden harmónia között a legdallamosabb: érzése velünk született.0 Megosztás
Idézet
Ha az ember forró napsütésben vándorol, nem áll meg útközben, hogy leszakítsa a legszebb virágot.0 Megosztás
Idézet
Ahogyan egy párizsi nő a kendőjébe burkolózik, ahogyan az utcán lábait emelgeti, abból a hozzáértő kitalálhatja rejtek-útjainak titkát.1 Megosztás
Idézet
Minél nehezebb elérnünk valamely dolgot, annál féktelenebbül vágyódunk utána.0 Megosztás
Idézet
Az asszonyok, bár fölhánytorgatják a férfiaknak, hogy ezek nem helyes módon szeretik őket, mégis nagyon kevésre becsülik az olyan férfiakat, akiknek a lelkülete félig-meddig nőies. Egész felsőbbségük abban áll, hogy elhitetik a férfiakkal, hogy a szerelem terén a férfi alacsonyabb rendű a nőnél; így aztán könnyen faképnél hagyják a kedvesüket, ha az elég járatlanul leveszi róluk mind ama félelmeket, melyekkel szeretnek páváskodni, a színlelt féltékenység jóleső kínjait, a csalódott reménység, a hasztalan várakozás szorongásait, egyszóval édes asszonyi gyarlóságuk gyönyöreinek egész sorát.0 Megosztás
Idézet
Mi ellenkeznék mélységesebben az asszonyi természettel, mint a nyugodt, tökéletes szerelem? Izgalom kell nekik, a vihartalan boldogságot nem tekintik boldogságnak. Azok a női lelkek, amelyek elég erősek ahhoz, hogy a szerelemben fölleljék a végtelenséget, angyali kivételek és az asszonyok világában ugyanazt jelentik, mint a teremtő lángész a férfiak között. A nagy szerelmi szenvedélyek éppúgy ritkaságszámba mennek, mint a műremekek. Ami ezeken kívül létezik, az csupa alkalmi egyesülés, múló inger, megvetésre méltó, mint minden alacsonyrendű dolog.0 Megosztás
Idézet
Abban az életkorban, amikor a lélekben még van elég fiatalság ahhoz, hogy bánkódni tudjon és távoli reményeket táplálni, amikor még a nőben többet tud látni a nőnél, nem a legnagyobb boldogság-e, ami férfit érhet, úgy szeretni, hogy egy fehér kesztyű érintése, a kedves hajának futó illetése, egy mondat elhangzása, egy röpke pillantás elfogása mélyebb örömmel töltse el, mint aminőt a viszonzott szerelemben való legszilajabb egyesülés adhat? Innen van, hogy csupán az eltaszítottak, a rútak, a szerencsétlenek, a titokban szeretők, a félénk nők és férfiak ismerik azokat a kincseket, amelyeket az imádott lény hangja magában rejt. Minthogy a forrósággal telített levegő remegésének eredete és törvénye a lélekben magában van, a szívek közt oly föltarthatatlanul teremt összhangot, a gondolatokat oly tündöklően idézi fel és annyira őszintének hat, hogy a hangnak a legkisebb elhajlása gyakran egész feloldódást rejt magában. A szerelem benne remeg a hangban, még mielőtt a tekintet elárulná.1 Megosztás
Idézet
Rosszmájú embereknek, akik szeretnek mindenen csúfolódni, nagy gyönyörűség lehet, ha ismerik egy asszony titkát, ha tudják, hogy a szemérmessége hazug, hogy szelíd arca mély gondolatot leplez, hogy tiszta homloka mögött valami szörnyű dráma lappang. De vannak viszont lelkek, akiket az ilyen látvány őszintén elszomorít és sokan a nevetők közül is, ha otthon egyedül vannak a lelkiismeretükkel, megátkozzák a világot és megvetéssel illetik az ilyen asszonyt.0 Megosztás
Idézet
A legszebb becsvágy is kialszik a háztartási számadó-könyvben.0 Megosztás
Idézet
Azok a szegény emberek, akiknek az életéből hiányzik a szerelem, s akik ifjúságuk legszebb óráit lélekölő munkában töltik el, ők tudják csak a titkát annak a gyors pusztításnak, amelyet letarolt, félreismert lelkükben véghezvisz egy nagy szenvedély. Annyira biztosak a választásuk helyességében, oly hirtelenséggel pazarolják lelkük minden erejét a nőre, akibe belészerettek, hogy a közelében gyönyörűséges izgalmakat élnek át, gyakran anélkül, hogy hasonlót ébresztenének benne. Ez hízeleg a legjobban az asszonyok önzésének, ha képesek felismerni a szenvedélynek ezt a látszólagos mozdulatlanságát és a lappangó indulatot, mely oly mélyről jön, hogy időbe telik, amíg fölszínre tud jutni. Ezek a szerencsétlen flótások remeték Párizs szívében, átélik a remeteélet minden gyönyörét és megesik, hogy nem bírnak ellentállani a kísértéseinek; de még gyakrabban csalódásnak, elárultatásnak, félreismertetésnek esnek áldozatul és ritkán jutnak hozzá, hogy leszakíthassák a gyümölcsét ennek a szerelemnek, mely számukra mindenkor égből hullott virágot jelent.0 Megosztás
Idézet
Ha valaki egy királynő szívét akarná erőszakkal meghódítani, ez a merész kísérlet talán több reménnyel kecsegtetne, mint belebolondulni olyan asszonyba, aki boldog a házasságában. Egy királynőt rendszerint hiúvá tesz hatalma és így ártalmára lehet a saját fönsége; ellenben egy bigott polgárasszony olyan, mint a csiga, mint az osztriga, mely megbúvik kemény héjának vértezetében.0 Megosztás
Idézet
Alig van szenvedély, amely idővel bűnre ne vinné az embert.0 Megosztás
Idézet
A féltékeny szerelmesek mindent lehetségesnek tartanak. És a bírák, a kémek, a szerelmesek és a tudományos kutatók éppen azáltal jutnak a kívánt igazsághoz, hogy mindent lehetségesnek tartanak és a sok lehetőség közül kiválogatják a legvalószínűbbeket.0 Megosztás
Idézet
Saját titkunkat elhallgatni nem nagy dolog; de mintegy előre hallgatni egy megtörtént dolgot, ha kell, harminc esztendőn keresztül elfelejteni, miként Ali pasa tette, hogy egy harminc éven keresztül forralt bosszútervet végrehajthasson: ez aztán nem csekély dolog olyan országban, ahol kevés ember tud színlelni, akár csak harminc napig is.0 Megosztás
Idézet
A rendőrség, édes fiam, a világ legügyefogyottabb intézménye, az államhatalom pedig a leggyengébb, mihelyt tisztán személyes ügyről van szó. Sem egyik, sem másik nem képes a szívekben olvasni. Józan ésszel kívánni lehet tőlük, hogy kifürkésszék valamely cselekedet értelmi szerzőit. Tudni kell azonban, hogy mind az állam, mind a rendőrség erre a célra fölöttébb alkalmatlan: hiányzik belőlük mindenekelőtt az a személyes érdeklődés, amely mindent föltár az előtt, aki mindent tudni akar. Nincs a világon hatalom, amelyik képes lenne megakadályozni egy gyilkost vagy egy méregkeverőt abban, hogy egy herceg szívéhez, illetve egy tisztességes ember gyomrához férkőzzék. A szenvedély a legjobb rendőrség. 0 Megosztás
Idézet
Csak akkor nyúljunk ellenségünkhöz, ha leüthetjük a fejét.0 Megosztás
Idézet
Mindig könnyű eltenni láb alól az olyan embert, aki szereti a nőket.0 Megosztás
Idézet
Ha hölgyről van szó, gavallér embert semmi sem alacsonyíthat le.0 Megosztás
Idézet
Nem bolondság-e párbajozni, ha ezzel az igazság kárt szenved?0 Megosztás
Idézet
Julius Ceasar nővérét nem lehet büntetlenül meggyanúsítani. 0 Megosztás
Idézet
Alig van asszony, aki életében legalább egyszer valamilyen elvitathatatlan tény következtében éles, metsző, döntő kérdés előtt ne állott volna, könyörtelen kérdés előtt, melyet ha a férj feltesz, már előre is a hideg borzadály fut végig az asszonyon, s az első szó gyilkos acélként hatol a szívébe. Innen származik az az alapigazság: minden asszony hazudik. Jámbor hazugság, megbocsátható hazugság, nemes hazugság, undorító hazugság, de mindenképpen kényszerítő hazugság! Egyébként ha ezt a kényszert elismerjük, érthető, hogy mindenki ügyes hazugságra törekszik. Franciaországban bámulatosan tudnak hazudni a nők. Erkölcseink nagyszerűen kitanítják őket a kétszínűségre. Elég az hozzá, az asszony oly arcátlanul gyermekes a hazudozásban, oly bájos, oly őszinte; oly jól felismeri a hazugságban az alkalmas eszközt a minden boldogságot veszélyeztető heves összeütközések elkerülésére, hogy éppúgy nem nélkülözheti azt, mint a vattát, melybe ékszereit göngyöli. A hazugság az asszony beszédének az alapja, az igazmondás nála csak ritka kivétel. Igazat is mond néha, mint ahogy erényes is tud lenni szeszélyből, vagy számításból. Aztán meg némely asszony nevet, mikor hazudik, a másik sír, egyik elkomorul, másik kijön a sodrából, már amilyen a természete. Miután az életben azzal kezdték, hogy tettetett közömbösséggel fogadták azokat a hódolatokat, melyek a hiúságnak a leginkább hízelegnek, a végén gyakran saját maguk előtt is hazudnak.0 Megosztás
Idézet
Egy asszonyt kikérdezni nem annyit jelent-e, mint kiszolgáltatni neki önmagunkat? Hiszen ezáltal tud meg mindent, amit el akarunk titkolni előtte és talán akkor titkolózik leginkább, mikor megszólal.2 Megosztás
Idézet
A hála oly adósság, amelyet a gyerekek nem mindig vesznek fel a leltárba.0 Megosztás
Idézet
Akár utazik, akár kandallója s felesége szoknyája mellett marad, előbb-utóbb elkövetkezik az a kor, amikor az élet már nem egyéb megrögzött szokásoknál, amelynek az ember egy általa kiválasztott környezetben hódol. Ilyenkor csak egy boldogság marad számunkra: ha kifejthetjük azokat a képességeinket, amelyeket a való életben hasznosítani tudunk. E két módszeren kívül minden más hamis.0 Megosztás
Idézet
Amit Európa csodál, azért Ázsia büntet. Ami bűn Párizsban, az elkerülhetetlenül szükségessé válik, mihelyt az ember túljutott az Azori-szigeteken. Semmi sem állandó idelent a földön, közmegegyezések szerint élünk, amelyek a világtájak szerint változnak. Aki már kényszerűségből belesimult minden társadalmi formába, annak meggyőződés, erkölcs csak holt szavak. Egyetlen igaz érzés marad csupán bennünk, az, amelyet a természet ültetett belénk: az önfenntartás ösztöne.0 Megosztás
Idézet
Csak egyetlen olyan földi érték létezik, amely megérdemli, hogy az ember törődjék vele. S ez az arany. Az arany képvisel minden emberi erőt.0 Megosztás
Idézet
Az ember mindenütt egyforma: mindenütt folyik a harc gazdag és szegény között, mindenütt elkerülhetetlen, jobb tehát kizsákmányolónak lenni, mint kizsákmányoltnak; mindenütt vannak izmos emberek, akik dolgoznak, s erélytelen puhányok, akik önmagukat gyötrik; mindenütt egyformák az örömök, mert az értékek mindenütt kifáradnak, és csupán egy indulat éli túl valamennyit: a hiúság.0 Megosztás
Idézet
A hiúságot csak tengernyi arannyal lehet kielégíteni. Kedvteléseinkhez időre s erőre van szükség, vagy nagy odaadásra. Az aranyban mindez csírájában bennfoglaltatik, s mindezt valóra váltja.0 Megosztás
Idézet
A boldogság vagy erős indulatok játéka, amelyek felőrlik az embert, vagy valamilyen pontosan szabályozott elfoglaltság, amely egy ütemesen működő angol gépezethez teszi hasonlóvá az embert. Ezeken az örömökön kívül még él valamilyen, nemesnek mondott kíváncsiság bennünk, amely meg akarja ismerni a természet titkait, vagy pedig utánozni akarja megnyilvánulásait. Ez a Művészet vagy a Tudomány, a Szenvedély vagy a Nyugalom.0 Megosztás
Idézet
Hogy biztosítsák vagyonukat, a gazdagok kitalálták a törvényeket, a bírákat, a guillotine-t, mindmegannyi gyertya, amelyek lángjánál a tudatlanok megégetik az ujjukat.0 Megosztás
Idézet
Ha a jótett talán nem is árt a jótevőnek, de azt, akit lekötelezett, mindig tönkreteszi.0 Megosztás
Idézet
Annak, aki a pénzeszsák zsinórját megköti és megoldja, semmit sem tagadnak meg az emberek.0 Megosztás
Idézet
Az élet olyan gépezet, amelynek mozgását a pénz szabályozza.0 Megosztás
Idézet
A megcsalatott szenvedély, a megsértett hiúság bőbeszédű. A rossz hajlam, a csalódás, a bosszú a legjobb rendőrkém.1 Megosztás
Idézet
Néma barátok voltak, s mint valami balsorstól, úgy óvakodtak tőle, hogy bizalmasabb kapcsolatra lépjenek. (...) Lehetett volna megmagyarázni ezt az érzést, mely egyszerre tette baráttá és ellenséggé, s éppúgy vértezte egymás irányában közönnyel, mint amennyire egymáshoz kapcsolta ösztönük szerint egyesítve, valójában pedig elkülönítve kettejüket. Ki tudja, talán meg akarták őrizni illúzióikat.0 Megosztás
Idézet
De hiszen Párizs valóságos óceán. Beledobhatod a mérőónt, mélységét soha nem ismered meg. Keresztül-kasul járod, hogy leírd; de akármennyi gondot fordítsz is a bejárására, leírására, akármily számosak és buzgók is e tenger kutatói, mindig akad még ott szűz terület, ismeretlen barlang, egy-egy virág, igazgyöngy, szörnyeteg vagy más meglepő lelet, ami elkerülte az irodalmi búvárok figyelmét.0 Megosztás
Idézet
A forrás elragadóbb volna hát a folyónál, a vágy elbűvölőbb volna a gyönyörnél, s amit remélünk, vonzóbb mindannál, amit birtokolunk?0 Megosztás
Idézet
Ez az élet, ilyen a valóságban. Nem szebb, mint a konyha, ugyanolyan büdös, és aki főzni akar benne, bizony bepiszkítja a kezét, az a fontos, hogy utána meg tudjon mosakodni: ez korunk erkölcse.0 Megosztás
Idézet
Amikor szeretnek minket a nők, mindent megbocsátanak nekünk, még vétkeinket is; amikor nem szeretnek minket, semmit sem bocsátanak meg nekünk, még erényeinket sem.0 Megosztás
Idézet
Minden nagy vagyon mögött bűn rejtőzik.1 Megosztás
Idézet
A fösvénység ott kezdődik, ahol a szegénység megszűnik.0 Megosztás
Idézet
Az ifjúkor szokásai nagy erővel térnek vissza az ember öregségében.0 Megosztás
Idézet
Minden mértéktelenség a maga sajátos irányában fejleszti a testet. A részegeskedés, éppen úgy, mint a tanulás, még jobban meghizlalja a kövér embert, és lefogyasztja a soványat.1 Megosztás
Idézet
A nagy elmék egyik szerencsétlensége az, hogy elkerülhetetlenül megértenek mindent, a bűnt éppen úgy, mint az erényt.0 Megosztás
Idézet
Félreismert ember éppen azzal áll bosszút alantas helyzetéért, hogy szelleme nagyon is magasra szárnyal.0 Megosztás
Idézet
Az ökör dolga, hogy türelmesen vonja az igát, a madáré, hogy gondtalanul éljen.0 Megosztás
Idézet
A társaság hiánya a falusi élet legsúlyosabb kellemetlenségei közé tartozik. Ha az ember sohasem hozza meg másoknak a viselkedés és az öltözködés megkövetelte apró áldozatokat, végül teljesen leszokik arról, hogy zavartassa magát mások miatt. Akkor aztán minden megromlik bennünk, forma és szel­lem egyaránt.0 Megosztás
Idézet
Nevetséges voltunkat nagyrészt túlzásba vitt szép ér­zések, erények vagy jó tulajdonságok okozzák. A büszkeség, amelyet a nagyvilági érintkezés nem enyhít, nevetségessé vál­tozik, amikor kis dolgokban nyilatkozik meg ahelyett, hogy az emelkedett érzelmek körében vehetne lendületet. A lelkese­dés, az erények erénye, amely szenteket teremt, amely a titkos önfeláldozásokat s a legragyogóbb költeményeket sugallja, túl­zássá válik, ha a vidéki élet semmiségeibe bonyolódik. Távol a középponttól, ahol a nagy elmék ragyognak, ahol a levegő gondolatoktól terhes, ahol minden megújul - a tudás elvénhed, az ízlés megposhad, mint az álló víz.0 Megosztás
Idézet
Gyakorlat híján a szenvedélyek kicsinyessé válnak, mert ap­rólékos dolgokat fújnak fel naggyá. Ez az oka a fösvénységnek és pletykálkodásnak, amely olyan bűzhödtté teszi a vidéki éle­tet. A szűk körű eszmék és a kicsinyes modor utánzása csakha­mar erőt vesz a legnemesebb sze­mélyiségen is. Így pusztulnak el nagyságra hivatott emberek, olyan asszonyok, akik bájosak lettek volna, ha a nagyvilág tanításai fölemelik és magasabb rendű szellemek kiformálják őket.0 Megosztás
Idézet
Ahol a becsvágy kezdődik, ott vége a naiv érzelmeknek.0 Megosztás
Idézet
Az ismeretségek száma növeli a siker lehetőségeit minden téren, s a véletlen is a nagy seregek pártján van.0 Megosztás
Idézet
A rímfaragók min­dig megbuknak, ha prózában akarnak dolgozni. Prózában nincsenek verspótló, henye szavak, ott föltétlenül mondani kell valamit.0 Megosztás
Idézet
Olcsón senki sem lehet nagy emberré. A lángész könnyekkel öntözi meg alkotá­sait. A tehetség: erkölcsi lény, s mint minden élőlénynek, en­nek is van betegségekre hajlamos gyermekkora. A Társada­lom éppen úgy visszalöki a tökéletlen tehet­séget, mint ahogy a Természet elsodorja a gyönge vagy rosszul alkotott teremt­ményeket. Aki az emberek fölé akar emelkedni, annak elő kell készülnie a küzdelemre, és nem szabad meg­hátrálnia sem­mi nehézség elől. A nagy író olyan mártír, aki nem fog meg­halni.0 Megosztás
Idézet
Az asszony a szenvedély erejével bontja meg a társadalom rendjét.0 Megosztás
Idézet
Az ember mindig újra követeli a teljesen érthetetlen, tudományos dolgokat, amelyeknek mindig varázsos hatásuk van, mint mindennek, ami mély, titokzatos, felfoghatatlan.1 Megosztás
Idézet
Nincs olyan erény, amellyel valami bűn ne járna együtt.0 Megosztás
Idézet
A legveszedelmesebb dolog a világon, ha valaki szellemes, de egyedül, egy zugba elhúzódva.0 Megosztás
Idézet
Minél szebb a könyv, annál kevesebb az eshetőség, hogy eladható. Minden kiváló ember fölébe emelkedhetik a tömegeknek, a sikere tehát egyenes arányban van azzal az idővel, ami alatt műve értékét megismerhetik.1 Megosztás
Idézet
Egy színésznő szenvedélye éppen azért szép, mert a legrikítóbb ellentétben van a környezetével.1 Megosztás
Idézet
Elsősorban az emberiség tulajdonai vagyunk, csak azután adhatjuk oda magunkat egy emberért.0 Megosztás
Idézet
A szerelmet nem lehet úgy kitépni a szívből, ahogy egy fogat kihúznak.0 Megosztás
Idézet
Mindenki azt hiszi, hogy többet szenved a másiknál.1 Megosztás
Idézet
Az igazi felfedezés nem új földterületek megtalálásában rejlik, hanem abban, hogy új szemmel nézzük a világot.0 Megosztás
Idézet
Törjünk magasra. Ha meg akarjuk vívni az eget, az Úristent kell célba vennünk.1 Megosztás
Idézet
A szerelem csak jelenidőt ismer.