19 Megosztás
Idézet
Egyszerű és mély igazság ez: minél jobban megszenvedek valamiért vagy valakiért, annál jobban szeretem.14 Megosztás
Idézet
A szomorú titok az, hogy megtörténhet: párja mellett is halálosan egyedül élhet valaki.20 Megosztás
Idézet
Alázattal kell megállnunk a másik ember egyénisége, személyisége előtt, és el kell tudnunk fogadni azt, hogy az sok tekintetben "más" mint mi.5 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.2 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.2 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.42 Megosztás
Idézet
A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott.7 Megosztás
Idézet
A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. (...) Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.1 Megosztás
Idézet
Ha nem kapjuk meg azt, akit "szeretnénk", még mindig szerethetjük azt, akit kaptunk.1 Megosztás
Idézet
Akkor lehet valakit megváltoztatni, ha előbb elfogadom annak, aki ő.1 Megosztás
Idézet
A nyitott ajtó sokszor jobban visszatart, mint a hisztériás elibe-állás.1 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.1 Megosztás
Idézet
Amikor gyötrődünk, álljunk egy még jobban gyötrődő mellé - mert nem csak rajta segítünk, hanem magunkon is.0 Megosztás
Idézet
Az unalom legtöbbször azzal kezdődik, hogy a házasságban már nem beszélgetnek, csak megbeszélnek valamit.1 Megosztás
Idézet
A halál és a szerelem valahol a lélek mélyén összeérnek.0 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert öröm lesz az életük.2 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.1 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.0 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.1 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.0 Megosztás
Idézet
Aki túl gyakran "szeret", egyszer sem szeret.0 Megosztás
Idézet
A házasság misztériumának a legdurvább arculcsapása a számítás.0 Megosztás
Idézet
A házasságban a nehézkedés törvénye uralkodik. Azaz az alacsonyabb szinten álló húzza le a magasabb színvonalon állót. A kivétel csak a szabályt erősíti.0 Megosztás
Idézet
A jó házasság szüntelen kompromisszumok, kölcsönös engedmények sorozata.0 Megosztás
Idézet
A házasság műalkotás. Következésképpen: a házasság megélése művészet is. A művészet három fő ellensége pedig: az ismétlés, a gépiesség és a szürkeség.1 Megosztás
Idézet
Fejlődés. Ez az egyik legjobb ellenszere az unalomnak, egyben az öregedésnek is. Mert az ember vagy fejlődik, vagy öregszik.0 Megosztás
Idézet
Igaz házasságban nem lehet "én pénzem, te pénzed". Csak "mi pénzünk" van.0 Megosztás
Idézet
Árnyék mögött fény ragyog,
Nagyobb mögött még nagyobb,
S amire nézek, az vagyok.1 Megosztás
Idézet
Az Atya a tenyerén tart minket. A halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe - ennyi az egész.0 Megosztás
Idézet
Az emberi lelkek (...) ha csak saját kis életük körül forognak, belül üresekké válnak.0 Megosztás
Idézet
Ha eddig kerested az örömöt: ezentúl kérjed! Mégpedig a Szentlelket kell kérni! (...)
És esetleg várni is kell! Ettől nehéz ez. Mert nekünk minden azonnal kell. (...)
És meg is kell köszönni! Úgy nagyon alulról. Térden.0 Megosztás
Idézet
Az ellenjárat törvénye: Ha nem szeretek valakit, s mégis következetesen jót teszek vele, ehhez később érzelmek is kapcsolódnak.1 Megosztás
Idézet
Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. (...) Aki a szíve gyökeréig nem szeret valakit, azt nem is ismerheti meg. Addig terjed az ismeretünk, ameddig a szeretetünk.0 Megosztás
Idézet
Isten mindentudó. Miért mindentudó? Mert az abszolút szeretet az abszolút tudás.0 Megosztás
Idézet
Be sok válópernek ez az elindító oka: a szülőkről való le nem szakadás, anélkül, hogy szeretetünket és tiszteletünket megvonnánk tőlük.0 Megosztás
Idézet
A szeretet képzelőerő, fantázia nélkül megsavanyodik, mint a rosszul kezelt bor. Kis meglepetések adnak ízt, színt, dallamot, szárnyat a szeretetnek. (...) Nincs elszürkítőbb, mint a megszokás, a rutin, amikor mindig minden ismétlődik a barátságban, a házasságban.1 Megosztás
Idézet
Akik Istent szeretik, minden javukra van, még a tépés, még a szaggatás is. Finommá, lággyá teszik az elkérgesedett emberi lelket, a szeretetnek olyan mélységét és erejét hozzák felszínre, amelyet e nélkül el sem lehet képzelni.1 Megosztás
Idézet
Tőlem még olyan szellemes válasz sem telik, mint Newtontól, a nagy tudóstól, aki mélyen hívő ember volt. Valaki gúnyosan kérdezte tőle: "Aztán hogyan szedi össze életre az Isten egyszer a halottakat?" A nagy tudós benyúlt egy fiókba, kivett egy dobozt, abból egy marék vasreszeléket és szétszórta az asztalon.
- Szedje össze - mondta az idegennek.
- Nem tudom - felelte az. Erre a tudós kivett a zsebéből egy mágnest, és a vasreszelék fölé tartotta. Mind hozzácsapódott. Egy szempillantás alatt, az utolsó szemig.
- Nos, valahogy így! - felelte szerényen a tudós.
- Engem máris magához vonzott.2 Megosztás
Idézet
1. Tűrjétek el egy-MÁSt. A gazdag magyar nyelv ilyen szépen fejezi ki az egyik ember más-voltát a másikhoz mérten.
2. Tartsatok ki egy-MÁS mellett.
3. Nézzétek el egy-MÁSnak azt, amit szeretnétek megváltoztatni.
4. Hallgassátok meg egy-MÁSt.
5. Fogadjátok el egy-MÁSt. Fogadjátok el MÁS-nak, fogadjátok el MÁS-ként.

Fogadjátok el MÉGIS! Ez az indokolás nélküli, isteni, önzetlen szeretet.1 Megosztás
Idézet
Hadd fejezzem be egy vallomással: hónapok óta van egy egészen rövid, reggeli imádságom: "Add, Uram, hogy jobban szerethessek, mint tegnap!" Ennyi az egész. Szívesen átadom, mert ebben minden benne van.0 Megosztás
Idézet
Az igazság még egy bolond szájában is igazság, ha szeretetből születik! (...) Olykor egy bolond mondja ki az igazságot, olykor a gyerek. Mindig az, aki a szeretetből vett igazsághoz közelebb áll. És ez az igazság szabadokká tesz minket.1 Megosztás
Idézet
A középkorban talán azért voltak alázatosabbak az emberek, mert homokórájuk volt, és szüntelen látniuk kellett a lepergő homokszemeket. A mi óránk mutatója már körbejár, és egy kicsit becsap bennünket.0 Megosztás
Idézet
Olyan figyelmesen tudott hallgatni, hogy aki vele szemben ült, annak beszélnie kellett.0 Megosztás
Idézet
Darabokban és részletekben kell meghalni, kínok és protézisek között.1 Megosztás
Idézet
Ennyi az élet, két évszám közötti arasznyi vonal.0 Megosztás
Idézet
Ha nem lehet önmagunkat befejezni, minek elkezdeni?0 Megosztás
Idézet
Gazdánk nem végez félmunkát. Ő nem kontár s nem fárad belém. Belénk.5 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.1 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.0 Megosztás
Idézet
Egy mélyen hívő férfira gondolok, akinek az anyósa és felesége pokollá tette életét. Mindenki azt tanácsolta, váljon el. A barátja azt mondta: Őrült vagy, anyósod boszorkány, a feleséged démon! Azt válaszolta: Nem azok, csak az Úristen reszelője az egyik, vésője a másik, s ezekkel faragcsál engem. Nem jó, de szükségem van erre.
Nos, az ilyen, s csakis az ilyen erős szelídekre mondja Jézus: boldogok! Boldogok, mert éppen az az erő, amely szelídség is egyben, növeli, tágítja életünket túl önmagunkon, túl a közvetlen TE-n s olyan mértékben és dimenziókban, hogy Jézus őket mondja a föld örököseinek. Nem elírás, nem tévedés tehát!1 Megosztás
Idézet
A hálában összeér az ég a földdel.0 Megosztás
Idézet
A szenvedés orvosság a bűn ellen.0 Megosztás
Idézet
A szeretetet nem lehet megölni!0 Megosztás
Idézet
A félelem megöli bennünk az igazságot és a szeretetet.0 Megosztás
Idézet
Mindenkinek szüksége van támaszra, de mindenkinek szüksége van arra is, hogy támasz legyen.1 Megosztás
Idézet
Csak az érti meg a másik szenvedőt, aki már maga is égett a szenvedés tüzében.1 Megosztás
Idézet
Az ember nem tud élni jó szó, elismerés nélkül.2 Megosztás
Idézet
A legfélelmetesebb élmények akkor vesztik el félelmetes voltukat, ha nem menekülünk előlük, hanem szembefordulunk velük és egészen átéljük őket.1 Megosztás
Idézet
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.0 Megosztás
Idézet
A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem kettőspont.