17 Megosztás
Idézet
Csak egy csók volt... De soha ne feledd:
Neked adtam benne a lelkemet.75 Megosztás
Idézet
Akik szeretik egymást, keresik egymást. Ha a szél kétfelé fújja őket, térden is visszamásznak egymáshoz. Ha tengert vetnek közéjük, a lelküket küldik által a tengeren: levélben találkoznak.29 Megosztás
Idézet
Nem érdemes sírni, az igazi könny ritka,
Mosollyal szenvedni, ez az élet titka.23 Megosztás
Idézet
Az embernek csak az arca ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.0 Megosztás
Idézet
Mikor nevetünk, mindig másokon nevetünk. Mikor sírunk, mindig magunkat siratjuk.5 Megosztás
Idézet
Csak mentem-mentem, azt sem tudtam, merre, azt sem tudtam, hová. A szívemen, mint valami szorító kígyó, vonaglott a fájdalom.21 Megosztás
Idézet
A múlt nem a tied, csak az utána vonuló árnyék. A jövő nem a tied, csak az elébed vetődő sugara. Az óra a tied. Csupán az óra, amelyben élsz. Ne siess ki belőle.13 Megosztás
Idézet
A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.1 Megosztás
Idézet
A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se lássa.0 Megosztás
Idézet
Értelmünk erőpróbája: mennyire bírjuk sarkunk alá tiporni a lelki fájdalmainkat.6 Megosztás
Idézet
Istenem! Aki minden kis virágnak adtál életet, adj az én szívemnek is! Mint ahogy más nők szívének megadod. A boldogság az élet. Ahol nincs boldogság, ott nincs élet. Engedd megtalálnom azt a férfit, akinek az ajka ha nevemen szólít, a szeme így szólítson: - Boldogságom!2 Megosztás
Idézet
A boldogtalanságot abban az iskolában tanuljuk meg, amelyikben a tanítómester neve: Szenvedés.3 Megosztás
Idézet
Kinek kell többet szenvednie:
Annak-e, aki mindent kész eltűrni?
Vagy annak, aki nem bír eltűrni semmit se?7 Megosztás
Idézet
A sírás nem egyéb (...), csak tehetetlenségünk érzésének a nyomása a szemünk idegeire. A tehetetlenség, hogy nem tagadhat.9 Megosztás
Idézet
Az emberek megmossák az arcukat, kezüket, de vajon hányan vannak azok, akik minden nap megmossák a lelküket is?0 Megosztás
Idézet
Elmondok neked egyet-mást. Mindennap egyvalamit. Hogy megtarthasd. A fejedben. Mert látod: minden ember... annyit ér... amennyit... tud. Ha olyat is tud... amit más senkise... akkor mindenkinél többet ér.4 Megosztás
Idézet
Nem érdemes sírni, az igazi könny ritka,
Mosollyal szenvedni, ez az élet titka.1 Megosztás
Idézet
Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng.1 Megosztás
Idézet
Kinek kell többet szenvednie:
Annak-e, aki mindent kész eltűrni?
Vagy annak, aki nem bír eltűrni semmit se?1 Megosztás
Idézet
Mi az ember?
Mozgó ház, amelybe égi lakó van beleláncolva.1 Megosztás
Idézet
Ez a kifejezés: testem, helyes.
Ez a kifejezés: lelkem, - nem helyes.
Lelkem helyett azt kellene mondani: én.0 Megosztás
Idézet
Mikor híres ember arcképét nézzük, azt akarjuk látni, ami láthatatlan: a lelkét.0 Megosztás
Idézet
A hegedű nem zeng magában, csak ha értelem szólaltatja meg. Az emberi test is hegedű.0 Megosztás
Idézet
Vajon micsoda szemmel néz a tükörbe, aki mindig csak gazembert láthat benne?1 Megosztás
Idézet
Bármit cselekszünk másoknak, azt is mind csak magunknak cselekedjük.0 Megosztás
Idézet
A fának nem fáj, ha letörik a virágát, ó, de az anyai szívet fájdalomból gyúrta a Teremtő!0 Megosztás
Idézet
A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.0 Megosztás
Idézet
A házasság bizonyára szentség, de a papirost az ördög gyártja hozzá.1 Megosztás
Idézet
A pénz okos embernek: zsebben ülő szolga. Az oktalan embernek: zsebben ülő úr.0 Megosztás
Idézet
Minden forró víz lehűl, ha leveszik a tűzről. Ez történik a házassággal is, amely testi lángokon forr meg.2 Megosztás
Idézet
Éreztem, hogy üresen tátong körülöttem az élet, s ebbe az ürességbe én csak egy betévedő egérke vagyok, akinek rágnivalója nincs.0 Megosztás
Idézet
Ma már nem tudom megérteni azt a lázt, amely akkor annyira hatalmában tartotta a lelkeket. Mind a hárman gyöngék voltunk még. Sebeink még alig gyógyultak, de azért készek voltunk rá, hogy újra odaálljunk a harcsorba és küzdjünk. És a vérünket ontsuk a hazáért.0 Megosztás
Idézet
Az életnek nem volt értéke a hazafi előtt.0 Megosztás
Idézet
Én azt hiszem, Isten nem becsül bennünket többre, mint a hangyákat, amelyek közül a patkós csizma egy lépéssel százat is eltapos néha az útfélen.0 Megosztás
Idézet
Megszoktuk azt, hogy egymást szeretjük, és megszoktuk azt, hogy idő időben múlik, anélkül, hogy valaki szerelmünk ellen tiltakoznék.0 Megosztás
Idézet
Ha Isten a vér tüzét erősebbre teremtette bennünk, mint az akaratot, akkor mi vagyunk-e a hibásak, ha nincs akaratunkban annyi erő, hogy felülkerekedjünk?0 Megosztás
Idézet
A természet nem azért teremtette a szemeket, hogy ne lásson azokkal az ember, és nem azért adta a szerelmet, hogy ne szeressen az ember. Amelyik törvény kiszúrja a szememet, hogy vak legyek, mert azt az erkölcs kívánja; amelyik törvény ráteszi a lábát a szívemre, hogy ne dobogjon, mert az egyház morálja így kívánja, az lehet égből származott törvény, de nem lehet erre a földre való.0 Megosztás
Idézet
A néptanító szívét vasból alkotta az Isten, hogy elbírja azt a sok kegyetlen lábat, amivel a sorsa meggázolja.1 Megosztás
Idézet
- Vétek-e az, amiről az ember nem tehet? Vétek-e az, ha valaki sánta? Épp így vagyok a hitemmel. Megnyomorodtam. Még nincs egy hónapja, hogy egy ártatlan leányka miattam meghalt méreg által. A leányt feleségemmé akartam tenni, de az egyház nem engedte. Azért megölte magát. Miért enged ilyet a jó Isten!?
- Isten bölcs és igazságos.
- Éppen azért. Nem tudok benne hinni.0 Megosztás
Idézet
Nem hiszek az anyaszentegyháznak egyedül üdvözítő mivoltában, sem a társadalom felett való állásának jogosságában. Az egyház bűnös, és törvénye véreskezű.0 Megosztás
Idézet
Mindenki annyit hisz, amennyit hinni képes. Magamagának sem parancsolhat az ember, hogy ezt higgye, vagy azt higgye.1 Megosztás
Idézet
Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek.0 Megosztás
Idézet
A halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen, -
ez a halál.0 Megosztás
Idézet
Az Isten azért adta a szerelmet, mert józanon nem házasodna meg senki.0 Megosztás
Idézet
A házasság olyan, mint a drótból font egérfogó - az egér csak a csemegéjét látja.0 Megosztás
Idézet
Mindent lehet mellékesen, csak művészetet nem. Vagy teljes lélekkel, vagy sehogy.1 Megosztás
Idézet
Az ősi ház, az ősi föld éppoly elválaszthatatlan tőlünk, mint testünk valamely tagja, mint lelkünk valamely része. Ha meg kell válnunk tőle, nyomorékok vagyunk mindholtunkig.0 Megosztás
Idézet
Aki gödörbe esett, nem válogat benne: ki húzza ki.0 Megosztás
Idézet
A szívet Isten azért alkotta, hogy szeressünk.0 Megosztás
Idézet
Szabadság, szerelem!
Mintha volna szabadsága a keretéből kiugrasztott biliárdgolyónak, hogy guruldozhat most már, amerre akar! Mintha a tiszta virágú szerelem piaci virág volna, amelyért csak le kell nyúlni, s megvan.0 Megosztás
Idézet
Ida olyanformán érezte világát, mint aki hosszú sóvárgás után végre eljut Olaszországba - de decemberben.1 Megosztás
Idézet
Akik egymáshoz illők, az az igazi pár. Azt nem más választja meg. Az érzés választja meg, (...) az a szent mágnestű, amit Isten a szívekbe tett.0 Megosztás
Idézet
Vajon boldogok-e a fák, mikor virágzanak?0 Megosztás
Idézet
Ahogy az emberi test nem test lélek nélkül, a ház se ház asszony nélkül.0 Megosztás
Idézet
Napnyugta után minden nő érzi, hogy fölötte a hatalma a férfinak. Esti virág a nő, napnyugta után mutatkozik teljes pompájában, s holdvilágnál varázsában is.0 Megosztás
Idézet
Természet rendje szerint való, hogy minden nőnek férje legyen. Amíg nincs, keresse. Ha talált, magához bilincselje.0 Megosztás
Idézet
A pénz csak arra való, amire a kenőcs a kocsira: ne nyikorogjon.0 Megosztás
Idézet
A gyermeknek minden becses, amivel játszhatik. Az ifjúnak: ami fölszereli az élet útjára. Az embernek: az ivadéka jövője.0 Megosztás
Idézet
Mentül igazabb a szó, antul kínosabb a hallása.1 Megosztás
Idézet
A szent szellő mindenkit megérinthet: szép rezgések mindenki lelkében keletkeznek, de nem mindenki tudja vászonra, kőre, papirosra marandósítani. Csak a művész! A művész, az igazi művész! Mentül igazibb művész, antul sikerültebben. Legsikerültebben az a művész, aki azt a szép-rezgést úgy tudja formába önteni, hogy aki az alkotását nézi, vagy hallja, vagy olvassa, csak azt a szép-rezgést érzi, amelyet a művész érzett, mikor a műve fogant, mikor a művet alkotta, és befejezte.1 Megosztás
Idézet
Mintha igaz volna, hogy vannak szerencsétlen napok az esztendőben, amikor csövestől szakad a nyakunkba a bosszúság és keserűség, éppúgy vannak néha örömnapjaink is, amikor mintha angyalok hágnának egymás sarkába, hogy nekünk örömet szerezzenek.1 Megosztás
Idézet
Azok, akik nem festők, ha egymásnak szólanak, vagy akár hosszabban is beszélgetnek, csak a szemébe nézegetnek egymásnak. De akkor se a színeit, vonalait nézik a másik szemének, hanem a mozgását. Mert a szem egészít a mondáson. A szem mondja meg, amit a mondás elrejt, vagy céloz, vagy hamisít.0 Megosztás
Idézet
Kinek-kinek az a szép, ami az ő szívét elgyönyöríti!0 Megosztás
Idézet
A szeretet a mindent arannyá változtató csodaláng. A láng heve a gyönyörület. A gyönyörületet kincsünknek érezzük: tehát mentjük az elmúlástól. A festő menti festékkel, a költő tollal. A képnek az a része a mesteri. A könyvnek az a lapja halhatatlan.1 Megosztás
Idézet
Inkább becsüljenek kevesebbre, és érjek többet.1 Megosztás
Idézet
Csak nyugodt lelkű ember lehet boldog. Akinek a homlokán nincsenek soha fellegek. Akinek a lelkében nincs soha iszap, se ő nem sároz, se őt nem sározhatják be. Minden gondolata egyenes, becsületes.0 Megosztás
Idézet
Az ember lelke begöngyölt láng. Csak egyes sugarait ismerjük magunk is. Annyit, amennyi a földi életünk haladására világítónak kell.0 Megosztás
Idézet
Minden embernek két oldala van: egyik fehér, másik fekete. Soha ne beszéljetek senkinek a feketéjéről.0 Megosztás
Idézet
Nézi a csillagot a paraszt.
Neki csak fehér szikra.
Nézi a csillagot a tudós.
Neki egy távol kerengő világ.
Nézi a csillagot a bölcs.
Neki egy fénylő útmutató az Örökkévalóság felé.0 Megosztás
Idézet
Ha a nők tudnák, hogy az okos szem mennyire szépíti az arcot -, mindig hallgatnának.2 Megosztás
Idézet
Ami a szívből jön, a végtelenségből jön, s ami a végtelenségből jön, mindenkinek kincse. A szív művei halhatatlanok.1 Megosztás
Idézet
Ne dekoráld az életet, hanem világíts bele!1 Megosztás
Idézet
Az író a fantázia orgonistája. Az ő orgonája azonban az olvasó szívében muzsikál, s az író akkor művésze ennek a hangszernek, ha csak egy-egy billentyűt érint meg.0 Megosztás
Idézet
Minden műnek akkora az értéke, amekkora rezgést kelthet a szívekben.2 Megosztás
Idézet
A szeretetnek melege van a természet hidegében,
világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak,
amik mosolyognak velünk az örömben,
és lecsókolják könnyeinket a fájdalomban.1 Megosztás
Idézet
Minden, amit szépnek látok, növeli lelkem világosságát. Erősebb, jobb, istenibb vagyok tőle.0 Megosztás
Idézet
Mi a rossz? A jónak az anyja. Minden, ami jó a világon, valami rosszból születik.1 Megosztás
Idézet
Sötétben állunk néha, magunk se tudva, hogy kerültünk belé. Csak meresztgetjük a szemünket, csak tapogatódzunk, bizonytalankodunk. És a szívünk hüledez. - Merre? S véljük, hogy semerre. Csak tapogatódzunk. Lépünk. Meg-megállunk. Fejünk felett talán kőszikla csügg? Lábunk előtt talán farkasverem vagy szakadék tátong? Talán kígyóra lépünk? Szívünk remeg, mint a nyárfalevél. - Istenem!... De mennünk kell, hogy kijussunk valamerre. Hát lépünk, bizonytalankodunk tovább és tovább. Az iránytalanságban. Vakon. Dermedezve. Tapogatódzva. Szemünket olykor könny önti el. Szívünket olykor elszorítja az aggodalom. Aléldozunk. - Hova jutok?! S nem érezzük a sötétségben, a bizonytalanságban, a veszedelmek között, a Halál el-ne-csússz ösvényén, nem érezzük, hogy egy láthatatlan jóságos kéz van a kezünkön. Vezet.0 Megosztás
Idézet
Mindig az a jó, amit szeretettel művelünk. Voltaképpen csak addig is élünk, míg valamit becsesnek érzünk.0 Megosztás
Idézet
A család is... olyan valami az életben, ami becses... Olaj az élet lámpásában.0 Megosztás
Idézet
Akik az arcukat festik, mások haját fordítják maguk hajává, hajuk színét mérgekkel is megszőkítik, hamis ékszereket tudva viselnek, mért éppen az igazságot ne festenék, fordítanák, hamisítanák?0 Megosztás
Idézet
Az árnyékod is inkább elhagyhat, hogysem én elhagynálak!1 Megosztás
Idézet
Szereti az fű az csillagot, de a csillag messze fenn ragyog. Jaj, a csillagos ég de magos! Szegény födi fűszál harmatos.0 Megosztás
Idézet
Nem tudom, vizsgálják-e valamikor a tudósok az emberi szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogy láthatatlan sugarak szállnak belőle elő? És miért más minden sugár? Miért hideg ebben a percben? Miért meleg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a sugara. Néha simít, mint a bársony, néha szúr, mint a tövis, néha üt, mint a mennykő.0 Megosztás
Idézet
A szeme... A nap is így nyilall át az erdő lombjain. A lelkembe nyilall a szeme sugara. S a lelkem egyszerre fénnyel és zenével telt meg.0 Megosztás
Idézet
Jó volna, ha a fejünkbe is lehetne zsilipet illeszteni. Hogy félre lehetne ereszteni a gondolatok patakját egypár hétre: ne forognának némely kerekek.0 Megosztás
Idézet
Emberi törvényt az emberi szívre ráabroncsolni nem lehet. A szívnek törvényei külön valamik.1 Megosztás
Idézet
A nagy emberek belső szolgái különös lelkek. Úgy élnek vele-mellette, mint a fűszál a fa tövén. A fa az életük. Számukra más élet nincsen. Érzik, hogy ha a fa ledől, az ő gyökerük is kiszakad vele.0 Megosztás
Idézet
Embertársaim (…), mindenkor örülök, ha vidámultok rajtam. Csak ne rosszakarattal tréfálkozzatok velem, ne gonoszul.0 Megosztás
Idézet
A műveletlen emberek olyanok, mint az ebek: nem tűrik az idegent, amíg meg nem szokták.0 Megosztás
Idézet
De haj, nem volt az soha a nyomorúság láncán, aki nem tudja, hogy enni nem csak szokás, hanem kénytelenség is. Az ínség megeszi a fakérget is, és megissza a pocsolyavizet is. S hogy a bibliai tékozló fiú egy vályúból evett a disznókkal, azon én nem csodálkozom.1 Megosztás
Idézet
Ha téged látlak, nem vagyok beteg. Úgy érzem, mintha május volna körülöttem, s te egy szál nárcisz volnál a virágzó nárciszok közül, leánnyá vált nárcisz. És mikor a te szavadat hallom, mintha angyaléneket hallanék.0 Megosztás
Idézet
A hazugság magunk védelme. Kell.0 Megosztás
Idézet
Terhedre én soha nem leszek. Ha csak az árnyékodat látom is, boldog vagyok. Ha a ruhád a szegen függ, én titkon megsimítom. Ha a poharadban víz marad, én iszom meg. S az a víz nekem édes, mint a pogány istenek nektárja.0 Megosztás
Idézet
A nap sugara Isten kezéből tűz a földre. Azért gyógyít.0 Megosztás
Idézet
Minden verekszik a teremtett világban. Az erős föléje kerekedik a gyengébbnek. Viaskodás az élet.0 Megosztás
Idézet
Mielőtt ember voltál volna, voltál fű, voltál virág, voltál fa, voltál légy, voltál cserebogár. Farkas, ló, oroszlán, minden, minden.0 Megosztás
Idézet
Nem ismersz-e embereket, akik prédalesők, hálófonók, mint a pók? (...) Nem ismersz-e olyanokat, akik gyűjtenek, mint a hörcsög, akik vérengzők, mint az oroszlán, vagy gyávák, mint a nyúl, vagy szolgálatra valók, mint a ló, vagy alattomosak, mint a kígyó? Mi egyéb ez, ha nem maradvány az előbbi életnek a természetéből?0 Megosztás
Idézet
Az értelmünk erősödik, mint a növekvő csillag fénye. Minden halál vedlés. Vedlés után megújult testben, megújult erőkben élünk a következő vedlésig. Aztán megint egy fokkal előbbre.0 Megosztás
Idézet
Az élet: mozgás. Mozog maga a Teremtő is szüntelenül. Az embernek is mozognia, alkotnia, küzdenie kell. Minden formában, csakhogy más-más helyen, más-más ütközők között. De egyre világosabb az értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a kezünk.0 Megosztás
Idézet
A zöld alma, mikor pirosra változik, a komoly ember, mikor mosolyog, mintha nem egy és ugyanaz volna.0 Megosztás
Idézet
A félénk ember, édes barátom, kígyónak nevezi a mákos rétest is.0 Megosztás
Idézet
Kelj föl, uram Isten: emeld föl kezedet! Tereád van hagyva a szegény! Te légy segítője az árváknak..., hogy ne kegyetlenkedjék többé a földből való ember!0 Megosztás
Idézet
Mi a földi élet az ember életében? Azt gondoljuk: minden. Pedig bizonyára csak egy kis fogságbüntetés, egy kis tanulmányút, rövid kiutazás az örökkévalóság országából - s boldog visszatérés.0 Megosztás
Idézet
A történelem tanulsága, hogy az emberi faj könnyben és vérben újhodik meg. Minden nagy viharban sok a törés, romlás, pusztulás. Termések sárban verődnek, nyájak szerteszóródnak, fák kiszakadnak tövestül, sziklák leomlanak, és zúznak élőket. Mennyi kár, mennyi siralom az omladékokon! De ha a vihar elzúgott, éltető erővel teljesedik meg a levegő. A ledőlt fa gyökere háromszorosan hajt, s az emberi lélek munkára buzdulva folytatja életét.1 Megosztás
Idézet
Hiszem, hogy az emberi élet nem ezen a földön kezdődik, és nem ezen a földön végződik. Bolygunk és küzdünk itt, s nem tudjuk, miért.0 Megosztás
Idézet
Némelyik ember öltözik bársonyba, selyembe, s rangja, méltósága minden más fölött hordozza, s mégis, mikor vele beszélünk, mindjárt érezzük, hogy őkegyelme csak emberi testben élő állat. Más ember meg öltözik kopott plundrába, jár feslett köntösben és félretaposott saruban, de ha megszólal, mindjárt érezzük, hogy állati testben élő angyal. Némelyik ember akárhány iskolát jár is, akárhány könyvet olvas is, az értelme homályos. Tud szavakat, könyvcímeket, dátumokat, de ha a véleményét kérdezzük, elámulunk az ostobaságán. Másik ember, ha analfabéta is, világos értelmű, jó érzésű. Áldás azoknak, akik vele, mellette élnek.1 Megosztás
Idézet
A szomorúság is csak olyan hólyag, hogy ha nagyon feszül, elpukkad.0 Megosztás
Idézet
Láttam, hogy gyermekek között vagyok - mert a nők, mikor vidámak, mindig gyermekek, tízéves gyermekek.0 Megosztás
Idézet
Testem már a földanyák kebelébe megyen,
lelkem csillagok közt száguld az éjjelen!0 Megosztás
Idézet
Egyórai sakkban, öcsém, átéli az ember egy igazi csatának minden forgását, minden tüzét.0 Megosztás
Idézet
Valami láthatatlan fonál köti egyik-másik embert egybe, ha nem is ismerik egymást. A fonál lehet mérföldekre nyúló, de egy napon, amikor találkoznak, csomót köt rá az égi kéz, s azt a csomót el nem oldhatja többé tán még a halál se.0 Megosztás
Idézet
Ha a békességet boltban árulnák, aranyon is meg kellene vennünk.7 Megosztás
Idézet
A fecske nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza. (...) Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen.0 Megosztás
Idézet
Én nem hiszek semmit, amit nem látok, nem hallok, nem szaglok, nem ízlelek, nem tapintok. Irigylem önt, és mindenkit, aki végighiszi a hiszekegyet. Nekem a világ olyan üres! Engem nem lelkesít semmi, nekem nem szép semmi. Ha valamit szépnek érzek, a következő percben elemezem, felbontom, agyongondolom.0 Megosztás
Idézet
A nőnek épp az az értéke, hogy a gondolkodása női. A szíve meg angyali.0 Megosztás
Idézet
A gyűlölet felhőként vonul át az emberi lelken, s nagysága és vastagsága arányában fedi el a napot.0 Megosztás
Idézet
Sok-sok házasság boldog volna, ha a férfi épp oly figyelmes maradna a nő iránt, mint az esküvő előtt volt. A nő pedig oly szemérmes és angyali.0 Megosztás
Idézet
De mi az arc? Velünk született burkolat, amely nem a lélek leveleiből fejlődik, mint a virág, hanem csak romlandó takarónk, éppúgy, mint a köntösünk. Nem mutat semmit. Nem jelent semmit, sőt inkább zavar az egymás megítélésében.0 Megosztás
Idézet
Azt mondjuk: a csodák világa lejárt. Azt mondjuk: nincsen Isten, és puszta véletlenség szülte és kormányozza a világot. Bizony mondom: soha nem látódott még annyi csoda a világon, mint attól az időtől kezdve, amikor az emberi szem a természetre fordul.0 Megosztás
Idézet
Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával.3 Megosztás
Idézet
Két szem nézésének találkozása, két léleknek az érintkezése.1 Megosztás
Idézet
A természetben a házasság tiszta vonzalom, szeretet. A társadalmi házasságban nem szeretet a fundamentum, hanem szerződés.0 Megosztás
Idézet
A sorsjátékon is nyer mindig négy-öt ember. De hány az, aki veszít! És az csak pénzt veszít. A házasság nem olyan lutri. Ott egy életet teszünk kockára.0 Megosztás
Idézet
Érdekes, hogy a nők százszor annyit beszélnek, mint mi, férfiak, de századrésznyi a szótáruk a miénkhez képest. Hanem amit ki nem tudnak fejezni szóval, igével, jelzővel, kifejezi a hangjuk zengése, a szemük, az arcuk mozgékonysága.1 Megosztás
Idézet
Mindenki színes szemüveggel születik, ki kékkel, ki zölddel, ki sárgával, ki rózsaszínűvel. Csak én születtem színes üveg nélkül.1 Megosztás
Idézet
Egy kanál víz a tengerből, szintén csekélység (...), de az az egy kanál víz elárulja, hogy az egész tenger keserű. Jobb, ha ma válok el tőle, mintsem hogy akkor, mikor már a házassági szentség sziámi ikreket csinált belőlünk.1 Megosztás
Idézet
A férfi nem komplett nő nélkül. A férfi magában levéltelen fa. A nő a lombja, virága. Nézd meg az agglegényeket, miféle emberek öregségükben? Egyet se találsz rendes életűnek, rendes gondolkodásúnak, rendes érzésűnek. Benne élnek a világban, de látszik, hogy nem bele-valók. Idegenek köztünk.0 Megosztás
Idézet
Bolond ember az, aki láncot tesz magának kezére, lábára. Az ígéret - lánc.1 Megosztás
Idézet
A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a szeretet.0 Megosztás
Idézet
A szív nem tud megbocsátani, míg a sebe vérzik.1 Megosztás
Idézet
Az állatok ismerik egymást, az ember nem.0 Megosztás
Idézet
A ház egy helyhez foglalja az embert. Mikor a házban kell hálnom, úgy érzem, mintha sírboltban hálnék. A sátor jobb. A sátor velem jár. A sátoros ember ott él, ahol akar. Nagy a világ és szép. Mán énnekem kicsi lesz nemsokára.0 Megosztás
Idézet
Minden szép leányon van valami, ami megmarad az emlékezetünkben.0 Megosztás
Idézet
A holdat is nézheti mindenki, ha el nem is érheti soha.0 Megosztás
Idézet
Ember és állat oly egy az érzésben!0 Megosztás
Idézet
Vigyázz a lábadra, nehogy elveszítsed a fejedet.0 Megosztás
Idézet
Görbe az útja némelyik életnek. Sose tudhatjuk, hova jutunk rajta vénségünkre.0 Megosztás
Idézet
Ahol a fejedelem isten, ott a nép sorsa pokoli.0 Megosztás
Idézet
Van olyan virág, kisasszonyom, amelyik hervadtnak látszik, de harmat száll reá és reggeli napfény, s akkor a virág ismét megéled.0 Megosztás
Idézet
Én az embert a nevetéséről ítélem meg. A varga röhög. A tudós csak mosolyog.0 Megosztás
Idézet
Minden csigának olyan a háza, amilyent maga nyálazgat magának.0 Megosztás
Idézet
Az ember csak neveléssel válik emberré.
2 Megosztás
Idézet
A betű kulcsa a szellemi kincstárnak.2 Megosztás
Idézet
Milyen furcsa, gondoltam: az állatok között is van gyűlölt és üldözött, egyedül élő, némán szenvedő.0 Megosztás
Idézet
A férfi pajzsot visel az oldalán, a nő és a rabszolga hazugságot. A mi pajzsunk a hazugság.0 Megosztás
Idézet
Mi az a csodálatos gyógyító ereje a napnak, hogy minden beteg annyira áhítja? Ahogy ott hevertem az áldott verőfényben, úgy éreztem, mintha hó volnék én is, és a nap fölszívna; és én egyre kisebb és kisebb vagyok, és édes megsemmisüléssel oszlok bele az örök világmindenségbe.0 Megosztás
Idézet
A fiatal fej könnyen nevet. Pedig hát minden hajó, akár kicsi, akár nagy, akár kék, akár zöld, akár evezős, akár vitorlás csak azon egy csillagra igazodik.0 Megosztás
Idézet
Hogy mink minek ítéljük a harcot? Kell az, öcsém. Ha nem kellene, nem volna.0 Megosztás
Idézet
A legendák aureolája csak a holt hősök fején tündököl.0 Megosztás
Idézet
A tűz elhamvadása után kopárság, az új tavaszban új élet.0 Megosztás
Idézet
Mert a leánynép, hej, okos (...): csak rád néz és kilátja a szemedből minden titkodat.0 Megosztás
Idézet
Te keresztény vagy: neked babona a mi hitünk. Mi hun vallásúak vagyunk: nekünk babona a ti hitetek.0 Megosztás
Idézet
Az Isten egy. Hun isten nincsen, latin isten sincsen, görög isten sincsen. Az isten: Isten; közös atyja és ura minden népnek. Nem harcol dombokért se velünk, sem ellenünk.0 Megosztás
Idézet
Ellenség az ellenséggel megbékülhet hadban, de testvér a testvérrel nem.0 Megosztás
Idézet
Mily kiszámíthatatlan a csaták szerencséje.1 Megosztás
Idézet
Sokszor eltűnődtem, hogy mi is van azon az arcon, amely engem így elbűvölt? Részekre szedtem gondolatban: hát hús, bőr, bőr - semmi. Aki először tekint rá, nem marad rajta a tekintete. Hanem ha a szavát hallja, azt a különös zenés hangot, az már megfogja. Abban a pillanatban széppé válik az az arc s női teremtés. S azontúl ha hallgat is, szép marad, a szépségnek csodája marad. (...) Aztán ha nem is jártas a tudományokban, lám a galamb sem ismeri az ábécét, mégis kedves. Galambot ha fogunk, meg nem állhatjuk, hogy meg ne csókoljuk.0 Megosztás
Idézet
Ha lesz a maradékaim között, akit vagy a kénytelenség, vagy az enyimhez hasonló elmebeli bomlás csatába visz, tudja meg, hogy a halál nem fájdalmas. A test már rohanásban elveszti csaknem minden érzékenységét: sem ütés, sem vágás, sem szúrás nem fáj, csak érintésképpen érződik. Ha meg halálos a seb, elkábulunk, mint ahogy mindennap is elkábulunk az elalvás előtt.1 Megosztás
Idézet
Aki harcol, se nem érez, se nem gondolkodik. Csak akarata van: ölök! Még a védelmünk mozdulatai is csak gépiesek, olyanok, mint mikor esünk, s a kezünk előre mozdul, vagy ha a szemünk előtt suhan el valami, behunyódik magától. De a legcsodásabb az, hogy a nagy ütések, nagy szúrások, nagy sebek nem fájnak.0 Megosztás
Idézet
Óh, tudok én alázatos lenni: a rabszolgaság nagy tanítómester az alázatosságban!0 Megosztás
Idézet
A szentemberségből annyi meg is volt bennem, hogy nem bántottam soha senkit, s ha valaki kedvetlenül nézett reám, annyi figyelmet tanúsítottam iránta, hogy meg kellett szeretnie. De ez csak játék volt nekem. Megvetettem azokat az embereket, akiknek minden beszéde csak a maga ügyei meg a házi ügyek, pletykák, babonák.0 Megosztás
Idézet
Könnyeztem, s azért láttam mindenkit könnyezőnek.0 Megosztás
Idézet
Ahogyan Isten kibocsátott erre a világra, éppúgy vissza is szólít!1 Megosztás
Idézet
Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal! Mindig mellettem lengett a te szárnyad, s mégis csak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt? És én mégsem láttalak.1 Megosztás
Idézet
- A mi vallásunk csupán csak egy jóslatot ismer.
- Mondd.
- Ahogyan Isten akarja.
0 Megosztás
Idézet
Szenvedni nagy célokért, vallásért, emberi nézetekért, tudományért - valami. De szenvedni macskáért, egy nőnemű hun gyermekért, aki oly műveletlen, hogy az ábécét sem ismeri; olyan barbár, hogy szalonnát eszik reggelire, és aki még csak jókedvében sem néz rám szeretőn...0 Megosztás
Idézet
A szép ruhát mindig szerettem. Ez az egy női vonás kiirthatatlan maradt bennem. Ha magamnak kellett is mosnom, de volt mindig fehér ruhám, és illatszert is mindig szereztem, ha egyebet nem, szagos füveket.0 Megosztás
Idézet
A házasság nem csupán boldogsági társasvállalat. Szenvedések is vannak az életben. Tehát az egybekelők azokra a szenvedésekre is vállalkoznak. Csakhogy addig ki-ki a maga baját szenvedte, az egybekelés után már a másik baját is. Nem minden hónap május.2 Megosztás
Idézet
Mindenkinek megvan a maga társa. Mintha a két lélek egy volt volna, ott, ahonnan minden élet ered, s két testbe osztottan fújták volna alá, hogy itt éljen a földön, ezen a rendetlen csillagon. S a két léleknek keresnie kell egymást. Meg kell találnia egymást, különben örökre hiányzik a szívének a fele. S ha meg nem találja egymást, s nem a maga felével egyesül, holtáig érzi a tévedését, szívének a hiányosságát, csonkaságát. 1 Megosztás
Idézet
Csak egy csók volt... De soha ne feledd:
Neked adtam benne a lelkemet.0 Megosztás
Idézet
Egymás körül kerengő porszemek vagyunk a végtelenség egy sugarában. Nő és férfi azonos porszemnek látszik, azonos léleknek. És mégse azonos. Valamiképpen kétféle.2 Megosztás
Idézet
Te minden erőnél erősebb erő: anyai szeretet! Te emberi testbe öltözött napfény! Te Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő, erős gyöngeség!