1 Megosztás
Idézet
Próbálj jobb emberré válni, és ismerd meg önmagad, mielőtt megismernél valaki mást, és tőle várnád, hogy megmondja, ki vagy.11 Megosztás
Idézet
A másnaposság nem az italtól van, hanem attól, akivel együtt ivott az ember.18 Megosztás
Idézet
A szív memóriája a rossz emlékeket kiveti magából, a jókat pedig felnagyítja, s ezzel a csalafintasággal érjük el, hogy el tudjuk viselni a múltat.1 Megosztás
Idézet
A rózsákat könnyeimmel öntözném, hogy érezzem töviseik fájdalmát, szirmaik szenvedélyes csókját.5 Megosztás
Idézet
Az álmokban az a jó, hogy sohasem tudjuk, igazak-e vagy hazudnak.2 Megosztás
Idézet
A valódi emlékek gyakran hihetetlenek, a csalfa emlékek viszont néha annyira meggyőzőek, hogy képesek helyettesíteni a valóságot.22 Megosztás
Idézet
Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és hogy sosem felejtelek el.13 Megosztás
Idézet
Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire visszaemlékszik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.5 Megosztás
Idézet
Nincs az az orvosság, amely meggyógyítaná azt, amit a boldogság nem tud meggyógyítani.13 Megosztás
Idézet
A szerelem egy természetellenes érzés, amely arra ítél két ismeretlen embert, hogy szánalmas és egészségtelen módon függjenek egymástól, úgy, hogy minél erősebb a kötelék, annál hamarabb szakad szét.4 Megosztás
Idézet
A világ minden kincséért sem cserélném el azt a gyönyört, amit a kínjaim okoznak.1 Megosztás
Idézet
Megmutatnám az embereknek, mennyire tévednek, ha azt gondolják, azért nem szerelmesek már, mert megöregedtek; nem is tudják, hogy éppen akkor öregszünk meg, ha nem érezzük többé a szerelmet.2 Megosztás
Idézet
Mindig jusson eszükbe, hogy a múlt hazugság, hogy az emlékezet nem ismer visszautat, hogy minden régi tavasz visszahozhatatlanul elveszett, s hogy végső soron a legőrjöngőbb és legmakacsabb szerelem sem egyéb, mint tűnő igazság.18 Megosztás
Idézet
Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy rongybábu vagyok csupán, és egy darabka élettel ajándékozna meg, lehet, hogy nem mondanék ki mindent, amit gondolok, de biztosan megfontolnék mindent, amit kimondok. A dolgok értékét nem abban látnám, amit érnek, hanem abban, amit jelentenek. Keveset aludnék, többet álmodnék: megértettem, hogy ha csak egy percre is lehunyjuk szemünket, hatvan másodpercnyi fényt veszítünk el örökre.1 Megosztás
Idézet
Istenem, ha kaphatnék egy darabka életet... Nem telhetne el egyetlen nap sem anélkül, hogy elmondanám az embereknek, akiket szeretek, mennyire szeretem őket.0 Megosztás
Idézet
Ha a költészet nem arra való, hogy felpezsdüljön a vérem, hogy hirtelen ablakot nyisson arra, ami csupa titok, hogy segítsen felfedezni a világot, hogy árva szívemnek társa legyen a magányban és a szerelemben, az ünnepen és az elhagyatottságban, akkor mire való?0 Megosztás
Idézet
Az ember nem akkor hal meg, amikor szeretne, hanem amikor lehet.0 Megosztás
Idézet
Végül már csapongott az események között, de indulatok nélkül: mivel másra nem tudott gondolni, megtanult hidegen gondolkodni, hogy az elkerülhetetlen emlékek többé ne sértsék az érzékenységét.0 Megosztás
Idézet
Az idő nem múlik, (...) hanem csak forog önmaga körül.0 Megosztás
Idézet
A szegénység a szerelem szolgálója.1 Megosztás
Idézet
Le is foshatná magát a világ, ha az emberek első osztályon utaznának, az irodalom meg a poggyászkocsiban.0 Megosztás
Idézet
A dolgoknak is megvan a maguk élete, csak fel kell ébreszteni a lelküket.1 Megosztás
Idézet
A férfiaknak bebizonyítanám, mennyire tévednek, amikor azt hiszik, hogy az öregedés okozza a szerelem hiányát, pedig valójában a szerelem hiánya okozza az öregedést.0 Megosztás
Idézet
A szerelem a sorscsapások közepette megnő és megnemesedik.1 Megosztás
Idézet
Az emberek nem egyszer és mindenkorra születnek meg azon a napon, amikor az anyjuk a világra hozza őket, hanem az élet újra meg újra rákényszeríti őket, hogy megszüljék magukat.0 Megosztás
Idézet
Sierva María akkor kérdezte meg tőle, igaz-e, amit a dalok mondanak: hogy a szerelem mindent legyőz.
- Igaz - mondta a márki -, de jobb, ha nem hiszed el.0 Megosztás
Idézet
Lassú életű emberek voltak, akiken nem látszott, hogy öregednének, hogy legyűri őket a betegség vagy a halál, hanem csak egyre áttetszőbbé lettek az idők során, emlékekké váltak, egy letűnt kor árnyaivá, míg egészen el nem mosta őket a feledés.0 Megosztás
Idézet
Aki egyszer hitt, abból sohasem lesz teljesen hitetlen ember - mondta a márki, - Mindig megmarad benne a kétség.0 Megosztás
Idézet
Van úgy, hogyha valamit nem értünk, akkor azt az ördögnek tulajdonítjuk, holott Istentől származik, csak éppen nem értjük.1 Megosztás
Idézet
Noha néhány nagyszájú férfi tetszelegve hangoztatta, hogy az életét is odaadná, csak egyetlen szerelmes éjszakát tölthessen ezzel a vérlázító nővel, valójában egyikük sem erőltette meg magát érte. Lehet, hogy a meghódításához is, a veszélyek távol tartásához is elegendő lett volna az az egyszerű és primitív érzés, amelynek a neve szerelem, de éppen ez az egy senkinek sem jutott az eszébe.0 Megosztás
Idézet
Ennyi maradt a múltból, amely nem bírt tökéletesen elenyészni, mert egyre csak enyészett, végtelenül önmagát emésztve, és úgy múlt el minden egyes pillanatban, hogy az elmúlása sohasem lett mulandó.0 Megosztás
Idézet
Az emberek csak a valóságos életben halnak meg mindörökre. Az irodalomban azt csinál az ember, amit akar. Hiszen ezért találták fel; hogy minden vágyunkat ki tudjuk elégíteni.3 Megosztás
Idézet
Hallott már valaki kövér nőket beszélgetni? El se lehet képzelni bármi más látványosságot, amelyből így áradna az egészséges vidámság. Senki se tud úgy nevetni, mint ahogy két kövér nő nevet. És utoljára se tud úgy nevetni, mert ők ketten sohasem hagyják abba. Ha kettőnél több kövér nő beszélget, az ember arra gondol, hogy a jó egészség titka a testek tömegében és sűrűségében rejlik. Még az is megfordul az ember fejében, hogy nem zsír, hanem törökméz szorongatja a szívüket. Mindig az az érzésem, hogy harminc évvel fiatalabbak a koruknál, és vigyázniuk kell, nehogy a föld vonzóereje hirtelen elengedje őket. Ez volna netán a gömbök metafizikája?0 Megosztás
Idézet
Az erős rögeszmék legyőzik a halált.1 Megosztás
Idézet
Sokkal nehezebb meghalni, mint ahogy hiszik.2 Megosztás
Idézet
A zene rendet teremt a csöndben.0 Megosztás
Idézet
Nem vagyok nagyon istenhívő, viszont babonás vagyok. Amikor nincs Isten, babonák vannak. Én és az én sárga rózsám. Amikor ott van a vázájában, semmi rossz nem történhet velem. (...) Higgye el, hogy könnyebb egy szál sárga rózsával beszélgetni, mint Istennel.0 Megosztás
Idézet
A Biblia semmitől sem fél. (...) A Biblia mindenre képes. Az Ótestamentumban minden lehetséges. Ott semmitől sem félnek. Tegyük föl, hogy egyetlenegy ember írta a Bibliát: gondold el, hogy mekkora "szerénység" szorult belé! Az a fickó egy jobb világot akart felépíteni annál, amelyet hite szerint Isten épített fel.0 Megosztás
Idézet
Írni, az valami olyan titokzatos dolog, mint főzni.0 Megosztás
Idézet
Tudod, mit tanultam az elmúlt negyven évben? Hogy az égvilágon minden egy és ugyanaz a nóta. Menjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, és kezdjük újra.0 Megosztás
Idézet
Utazni nekem az egyik legunalmasabb dolog. Minden várost egyformának látok, és mint már mondtam, mindenütt idegennek érzem magam, csak a Karib-tenger partján nem. Az utazásokból csak egy-egy futó kép maradt meg bennem, ezekre mindig emlékezni fogok, de nem nagyon tudom, hogy mit kezdhetnék velük.0 Megosztás
Idézet
Egy héten át nem vetettem le az ezermesteri kezeslábasomat, se éjjel, se nappal, nem fürödtem, nem borotválkoztam, nem mostam fogat, mert a szerelem, ha későn is, de megtanított rá, hogy az ember valakinek a kedvéért hozza rendbe magát, valakinek a kedvéért öltözik fel és kölnizi be magát, és nekem sohase volt kiért.0 Megosztás
Idézet
Az ember addig nem tartozik sehová, amíg nincs a földben halottja.0 Megosztás
Idézet
Minden katonai bíráskodás komédia.0 Megosztás
Idézet
Könnyebb egy háborút elkezdeni, mint befejezni.0 Megosztás
Idézet
A jó öregkor nem más, mint tisztességes szerződés a magánnyal.0 Megosztás
Idézet
Az ember nem akkor hal meg, amikor szeret, hanem amikor lehet.0 Megosztás
Idézet
Egypercnyi kibékülés többet ér, mint egy életre szóló barátság.0 Megosztás
Idézet
Nincs olyan megalázás, amit egy céda meg ne érdemelne.0 Megosztás
Idézet
Ahogy a valóságban megtörtént dolgokat el tudjuk felejteni, az is lehet, hogy néhány olyan dolog, ami sohasem történt meg, úgy él az emlékezetünkben, mintha megtörtént volna.1 Megosztás
Idézet
Amit már eltáncoltál, azt senki se veheti el tőled.0 Megosztás
Idézet
A démonoknak akkor se higgyünk, ha igazat mondanak.0 Megosztás
Idézet
Az életemben az a legijesztőbb, hogy élek.0 Megosztás
Idézet
A szerelem az emberiség nagy, közös érzése, és bármi rossz, ami egy szerelemben történik, az a világ összes többi szerelmének is árt.0 Megosztás
Idézet
Újabb és újabb sérelmeket forgattak ki a mélyből, régóta beforrott sebeket téptek fel, új sebeket ütöttek, és mindkettőjüknek rá kellett döbbennie a fájdalmas igazságra, hogy a házasélet harcmezején eltöltött hosszú évek alatt jóformán csak a haragjaikat terelgették ide-oda.2 Megosztás
Idézet
A gyengék soha nem fognak bejutni a szerelem birodalmába, mely zord és irgalmatlan, (...) a nők csak a határozott és elszánt férfiaknak adják oda magukat, mert tőlük kapják meg az olyannyira áhított biztonságot, amely nélkül nem tudnak szembenézni az élettel.1 Megosztás
Idézet
A nők nem annyira a kérdésekre figyelnek, mint inkább a kérdések rejtett indítékaira.1 Megosztás
Idézet
Hihetetlen, hogy milyen boldog tud lenni az ember annyi éven át, a sok marakodás, a sok cirkusz közepette (...), és közben azt sem tudja, hogy ez most szerelem-e, vagy sem.2 Megosztás
Idézet
Mondj igent. (...) Akkor is, ha belehalsz a félelembe, akkor is, ha aztán megbánod, mert azt is csak bánnád életed végéig, ha nemet mondanál.0 Megosztás
Idézet
Légy te, vagy légyen bárki más, igen rövid idő múltán halottak lesztek, s azután pedig semmi sem marad meg belőletek, még a nevetek sem.0 Megosztás
Idézet
Ha a szerelem ölne meg, nem fájna a halál.0 Megosztás
Idézet
Ne feledd, hogy a jó házasságban nem a boldogság, hanem a stabilitás a lényeg.0 Megosztás
Idézet
Az emberiség ugyanúgy, mint a hadsereg a hadszíntéren, leglassúbb egységeinek sebességével halad előre.0 Megosztás
Idézet
Megérezte, hogy elfeledték s ez a feledés nem a szívé, hiszen akkor jóvá lehetne tenni, hanem sokkal kegyetlenebb és véglegesebb annál, egy másik feledés, amelyet jól ismert, mert ismerte a halált.0 Megosztás
Idézet
Az ember a maga kiszámolt homokszemeivel jön a világra, és azok a szemek, amelyeket bármi okból, önmaga vagy más miatt, szándékosan vagy kényszerűségből nem használ fel belőlük, örökre elvesznek.1 Megosztás
Idézet
Az irodalom a legjobb játék, amit az emberek kicsúfolására valaha is feltaláltak.0 Megosztás
Idézet
A jövő igenis áttetszővé válik az időben, és látható lesz, akárcsak a fény elé tartott papírlap másik oldalán az írás.0 Megosztás
Idézet
Az időt is érhetik zökkenők és balesetek, miáltal darabokra törhet, és otthagyhatja egy szobában valamelyik örök szilánkját.0 Megosztás
Idézet
Még mielőtt elért volna az utolsó verssorhoz, már tudta, hogy soha többé nem lép ki ebből a szobából, mert úgy volt elrendelve, hogy a tükrök (vagy trükkök) városa szétszóródik a szélben és kihull az emberek emlékezetéből.