5 Megosztás
Idézet
A titoktartás legjobb módja elhitetni az emberekkel, hogy már tudják a választ.10 Megosztás
Idézet
A gondolat, akár kimondják, akár nem, valóságos dolog, és ereje van.5 Megosztás
Idézet
Ahol én vagyok a láng, te légy a szén! Ahol én vagyok a harmat, te légy a víz!6 Megosztás
Idézet
Az ellenséget a baráttól olykor csak egy hajszál választja el.1 Megosztás
Idézet
Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek a félelemmel. Hagyom, hogy áthatoljon rajtam, fölöttem. És amikor mögöttem van, utána fordítom belső tekintetemet, követem az útját. Amikor a félelem elment, nem marad semmi, csak én magam.8 Megosztás
Idézet
Ne harcolj az elkerülhetetlennel! Ha küzdesz, az annyit jelent, kudarctól tartasz. Ne érezd úgy, hogy teljesítened kell! Ha így teszel, elérhetsz bármit.1 Megosztás
Idézet
Döntés az is, ha az ember szántszándékkal nem hoz döntést.1 Megosztás
Idézet
Ha csak a szemedre támaszkodsz, elgyengül a többi érzéked.0 Megosztás
Idézet
Ha az itt és most lényege megváltozik, a jövő is megváltozik.5 Megosztás
Idézet
Az ember nem tudja elviselni a teljes valóságot. A legtöbb élet menekülés az igazi éntől.2 Megosztás
Idézet
Légy fölkészülve, hogy értékeld, amivel találkozol!2 Megosztás
Idézet
Az élet titka nem probléma, amit meg kell oldani, hanem realitás, amit át kell élni.1 Megosztás
Idézet
Ha felébredsz, az első napsugarak új világot mutatnak. Érintetlen, és a nyomaidat várja.3 Megosztás
Idézet
Az az út, amelyen a legkisebb kitérő nélkül végigmennek, sehová sem vezet. A hegyre csak egy kicsit mássz föl, hogy kipróbáld, hegy-e. A hegytetőről nem láthatod a hegyet.2 Megosztás
Idézet
Nehéz a kő és súlyos a homok, de mindkettőnél nehezebb az ostobák haragja.0 Megosztás
Idézet
Mi, emberek egyfajta telepes organizmus vagyunk.0 Megosztás
Idézet
A kívánatos dolog közelsége mértéktelenségre csábítja az embert. Az az út veszéllyel terhes.0 Megosztás
Idézet
Aligha van a megvilágosodásnak annál rettenetesebb pillanata, mint amelyben az ember rájön, hogy az apja ember - hús-vér ember.0 Megosztás
Idézet
A nagyság mulandó élmény. Sohasem ellentmondás nélküli. Részben az ember mítoszteremtő képzelőerejének függvénye. Aki átéli a nagyságot, annak érzékelnie kell a mítoszt, amelynek része. Tükröznie kell azt, ami rávetül. Ezen kívül gúnynak és öngúnynak kell benne lakoznia. Ez az, ami megóvja a tulajdon pózaiba vetett hittől. Csak ez teszi lehetővé, hogy ne merevedjék bele önmagába. Óngúny híján még az időleges nagyság is tönkreteheti az embert.0 Megosztás
Idézet
Az idő szélesen terül el az ember szeme előtt, ám amikor átmegy rajta az ember, keskeny kapuvá szűkül össze.0 Megosztás
Idézet
Mézédes a világ, ha elég méhecske gyűjtöget az embernek!0 Megosztás
Idézet
Ne tekints halottnak emberi lényt, amíg a tetemét nem láttad. És még akkor is lehet, hogy tévedsz.0 Megosztás
Idézet
Az átmenet a tudatlanság és a tudás, a vadság és a kultúra között ott kezdődik, hogy milyen tisztességet adunk a halottainknak.0 Megosztás
Idézet
Minél több az élet egy rendszerben, annál több helyet talál magának az újabb élet.0 Megosztás
Idézet
Az eszmék akkor a legveszedelmesebbek, amikor tettekké válnak.0 Megosztás
Idézet
Kezdheted az utat méltóságteljes emberként, de szúnyogként fejezed be.0 Megosztás
Idézet
Azt hiszem, megpróbáltam feltalálni az életet, és eszembe sem jutott, hogy már rég feltalálták.0 Megosztás
Idézet
A történelemnek megvan a maga törvényszéke, és meghozza a maga ítéleteit.0 Megosztás
Idézet
A kormányzatok, amennyiben tartósnak bizonyulnak, hajlamot mutatnak az arisztokratizálódásra. A történelem egyetlen kormányzatának sem sikerült ezt a tendenciát megkerülnie. És ahogy az arisztokrácia fejlődik, a kormányzat mind inkább kizárólag az uralkodó osztály érdekeit igyekszik érvényesíteni - legyen ez az osztály örökletes nemesség, üzletbirodalmak oligarchiája vagy vaskalapossággal körülsáncolt bürokrácia.0 Megosztás
Idézet
Ha megszabadulsz azoktól, akik valósághű jelentéseket írnak, csak azok maradnak meg neked, akik azt mondják, amit hallani szeretnél.0 Megosztás
Idézet
Jellegzetes emberi vonás, hogy ha személyes problémákkal kerülünk szembe, a legmélyebben személyes dolgokat a legnehezebb a logikánk ítélőszéke elé citálni. Inkább vergődünk, kapkodunk, inkább okolunk akármit, mint az igazi, mélyen gyökerező valamit, ami valójában emészt minket.0 Megosztás
Idézet
Tudománya kellene, hogy legyen az elkeseredésnek. Az embereknek szükségük van a nehéz időkre, az elnyomásra, hogy pszichikailag megizmosodjanak.0 Megosztás
Idézet
Amikor a vallás és a politika egy szekéren utazik, a kocsisok azt hiszik, semmi sem állhatja az útjukat. Hanyatt-homlok száguldanak előre, egyre gyorsabban. Akadályra már nem is gondolnak, és elfeledkeznek róla, hogy aki vakon száguld, az a szakadékot csak akkor veszi észre, amikor már késő.0 Megosztás
Idézet
Az úgynevezett vallások jó része kimondatlanul ugyan, de ellenségesen viszonyult magához az élethez. Az igazi vallásnak azt kell tanítania, hogy az élet tele van Isten szemében kedves gyönyörökkel, hogy a cselekvés nélküli tudás tartalmatlan. Minden embernek meg kell értenie, hogy a szabályokat magoltató vallási tanítások jó része áltatás. A helyes tanítást könnyen föl lehet ismerni. Tévedhetetlenül meg lehet ismerni arról, hogy hallatán az ember úgy érzi, olyasvalami ez, amit voltaképpen mindig is tudott.0 Megosztás
Idézet
A népszerű ember kihívja maga ellen a hatalmasok féltékenységét.0 Megosztás
Idézet
Mi az, amit megvetsz? Erről ismerszel meg igazi mivoltodban.0 Megosztás
Idézet
Nincs menekvés - mi fizetünk meg az elődök erőszakáért.0 Megosztás
Idézet
Fennmaradni annyi, mint úszni tudni ismeretlen vízben.0 Megosztás
Idézet
Az emberi tudattalant mélyen áthatja az igény egy logikus világmindenség iránt, amelynek értelme van. A valóságos világmindenség azonban egy lépéssel mindig a logika előtt jár.0 Megosztás
Idézet
Mindenki, aki alattad van, irigyli a helyzetedet.0 Megosztás
Idézet
A próféták halála erőszakos halál szokott lenni.0 Megosztás
Idézet
A legveszedelmesebb dolog az univerzumban: jóslatok alapján kormányozni. Sem elég bölcsek, sem elég bátrak nem vagyunk az efféle játékhoz.0 Megosztás
Idézet
Azt hiheti az ember, hogy bármilyen akadályt legyőz, még saját tudatlanságát is.0 Megosztás
Idézet
Ha mindenáron imádni akartok valamit, imádjátok az életet - minden formáját, még a legalantasabbat is! Ez a szépség valamennyiünké!0 Megosztás
Idézet
Bármilyen különlegessé válik az emberi civilizáció, bármivé fejlődik a társadalom, bármilyen bonyolult az ember-gép kapcsolat, mindig jönnek magányos hatalmak, amikor az emberiség sorsa, jövője egyetlen személy egyszerű cselekedetétől függhet.0 Megosztás
Idézet
Megkereszteltettem ott a homokon, de ez a hitembe került. Ki hisz manapság bármiben is? Ki adja el a hitét? És ki veszi meg?0 Megosztás
Idézet
Csak az istenek engedhetik meg maguknak, hogy hibátlanok legyenek.0 Megosztás
Idézet
Nincs igazi különbség isten és ember között; szinte észrevétlenül olvad egyik a másikba.0 Megosztás
Idézet
Jobb egy száraz morzsa és hozzá békesség, mint az áldozattal és viszállyal teli ház.0 Megosztás
Idézet
Véges térben egy kritikus érték fölött a szabadság csökken, ahogy a létszám nő. Ez ugyanúgy érvényes az emberekre egy bolygó ökoszisztémájának véges terében, mint a gázmolekulákra egy lezárt edényben. Az embereket illetően a kérdés nem az, hogy hányan maradhatnak életben a rendszerben, hanem hogy miféle életet élhetnek azok, akik megmaradnak.0 Megosztás
Idézet
Jobb együtt élni azokkal a komplexitásokkal, amiket ismerni vél az ember, mint azokkal, amik elől meghátrál az értelem. Jobb az igazi most, mint az álombéli jövő.0 Megosztás
Idézet
Tudatára ébredni önnön halandóságodnak egyet jelent az iszonyat kezdetével; elfogadni halandóságod megváltoztathatatlanságát, egyet jelent az iszonyat végével.0 Megosztás
Idézet
Ki tudhat többet a szörnyetegről, mint egy másik szörnyeteg?1 Megosztás
Idézet
A gőgös ember csak várfalat emel maga köré, amely mögött tulajdon félelmét és kételyeit próbálja elrejteni.1 Megosztás
Idézet
A viszályok célja az igazság természetének megváltoztatása.0 Megosztás
Idézet
Az élet minden öröme és szépsége abban a tényben nyer összegzést, hogy az élet meglepetéseket tartogat.0 Megosztás
Idézet
A kormányzatok jelentéktelennek tűnő okok miatt emelkednek és buknak.0 Megosztás
Idézet
A jövő tökéletes ismerete tökéletes csapdába ejti az embert a saját jövőjében. Összeomlik tőle az idő. A jelenből jövő lesz.0 Megosztás
Idézet
Könyvekből és tekercsekből csak azt tanulja meg az ember, hogy bizonyos dolgokat meg lehet csinálni. A valódi tanulás megköveteli, hogy meg is tegye ezeket a dolgokat.0 Megosztás
Idézet
Az univerzum szűk látókörű szemlélete szerint a problémákat nem a távolban kell keresned - azok valószínűleg sosem érnek ide. Foglalkozz inkább a kerítésen belül garázdálkodó farkasokkal! Lehet, hogy a kint ólálkodó falkák nem is léteznek.0 Megosztás
Idézet
Abban az esetben, ha cselekedeteid gonosz következmények rendszerébe torkollnak, téged a cselekedetek - és nem a magyarázkodásod - alapján kell megítélni.0 Megosztás
Idézet
Ez a hatalom szofizmája: végső soron csak egy abszolút, korlátok közé szorított univerzumban hatékony. Ám relatív világegyetemünk alapvető leckéje az, hogy a dolgok változnak. Minden hatalom előbb-utóbb szembekerül egy nálánál nagyobbal.0 Megosztás
Idézet
Ha nyers erőhöz folyamodsz, tökéletesen kiszolgáltatod magad a még nyersebb erőnek.0 Megosztás
Idézet
Az univerzum befejezetlen alkotás, tudtad ezt?0 Megosztás
Idézet
A birodalmaknak születésükkor még jó okuk van a létezésre. Mikor azonban megerősödnek, a célok elvesznek, s maradnak az üres rituálék.0 Megosztás
Idézet
Maguktól kellene megvédelmeznünk az embereket? A semmivel játszadoznak minden pillanatban, üres életet élnek, üres szavakkal dobálóznak.1 Megosztás
Idézet
A hatalom megtéveszti azokat, akik használják.0 Megosztás
Idézet
Minden út halálos csapdává válhat, ami beszűkíti a jövő lehetőségeit. Az emberek nem útvesztőben bolyonganak; az egyedi lehetőségek hatalmas horizontja áll előttük. Az útvesztő beszűkítő nézőpontja csak olyan lényeket vonzhat, akik orrukat a homokba fúrva élnek.0 Megosztás
Idézet
Egyesítenie kell magában a kurtizán fortélyos csáberejét a szűz istennő érinthetetlen fenségével, dinamikus egyensúlyban tartva e tulajdonságokat mindaddig, amíg fiatalságának ereje engedi. Mert amikor a fiatalság és szépség elmúlik, rájön majd, hogy a kettő közötti hely, melyet addig a feszültség töltött ki, a ravaszság és találékonyság kútfője lett.0 Megosztás
Idézet
A kezdet kezdetén kell a leggondosabban ügyelni rá, hogy meglegyen a dolgok egyensúlya.1 Megosztás
Idézet
Jobbomon a paradicsom, a pokol a balomon, s mögöttem a Halál Angyala.1 Megosztás
Idézet
A Világegyetem egységes, önálló egész, minden elkülönített elemét a teljességével összevetve kell definiálni. A múlékony életjelenségek, még ha abból a tudatos és intelligens fajtából valók is, amit értelmesnek szoktunk nevezni, csalóka kapaszkodókkal rendelkeznek csupán a teljesség egyes, tetszés szerinti részelemein.0 Megosztás
Idézet
Hallottál már róla, egyes állatok lerágják a saját lábukat, hogy a csapdából szabaduljanak. Ez a csel az állatok csele. Az ember a csapdában maradna, tűrné a fájdalmat, és halottnak tettetné magát, hogy aztán megölhesse a csapda állítóját, s ezzel megszüntesse a fajtájára leselkedő veszélyt.0 Megosztás
Idézet
A szívnek muszáj követnie az álmot, különben nem lesz belőle ébredés.1 Megosztás
Idézet
Az ember a múltban találja meg a jövőjét, s mindkettő része egy oszthatatlan egésznek.0 Megosztás
Idézet
Egyes folyamatoknak van végük, de nincs kezdetük; másoknak van kezdetük, de nincs végük. Minden attól függ, hol áll a megfigyelő.2 Megosztás
Idézet
Az erőszak sosem egyensúlyozza ki és igazolja a múltat. (...) Aki erőszakhoz folyamodik, további erőszaknak lesz csak a nemzője a jövőben.0 Megosztás
Idézet
Az embernek meg kell szabadulnia a régi gyötrelmektől, ahogy a kígyó is levedli bőrét - hogy utána újat növesszen, és belenyugodjon a korlátaiba.0 Megosztás
Idézet
Minden bizonyíték elkerülhetetlenül olyan feltételezésekhez vezet, amiknek nincs bizonyítéka! A tények csak azért tények, mert hinni akarunk bennük.0 Megosztás
Idézet
Az emberi elme, a többi állatfaj elméjéhez hasonlóan, rezonátorként működik. A környezetben bekövetkező változásokra reagál.0 Megosztás
Idézet
A hatalmat könnyed fogással kell forgatni. Ha túl erősen markolod, fölébed kerekedik, és az áldozata leszel.0 Megosztás
Idézet
A fájdalom az idegek működése. (...) A fájdalom úgy jut el az agyba, mint a fény a szembe. Az erőkifejtés az izmokon múlik, nem az idegeken.1 Megosztás
Idézet
A távollét olykor többet árul el, mint a jelenlét.0 Megosztás
Idézet
A tudás olyan torlasz, amely akadályozza a megismerést.0 Megosztás
Idézet
A tudásnak semmi haszna cél nélkül.0 Megosztás
Idézet
Ha hiszel bizonyos szavakban, hiszel a rejtett jelentésükben is. Ha elhiszed valamiről, hogy jó vagy rossz, igaz vagy hamis, akkor elhiszed azokat a feltételezéseket is, amiket a szavak rejtett jelentése sugall. Az ilyen feltételezések gyakran teli vannak lyukakkal, de aki meg van győződve róluk, az mindennél drágábbnak tartja őket.0 Megosztás
Idézet
Az idő a tér mértéke, akárcsak a távérzékelő műszer, de a mérés folyamata bezár minket abba a térbe, amit megmérünk.0 Megosztás
Idézet
Ha jót cselekszel, óvakodj a közismertségtől, ha rosszat cselekszel, óvakodj az öntudattól.0 Megosztás
Idézet
Ha távolról tanulmányozol egy tárgyat, csak az alapelvét láthatod.1 Megosztás
Idézet
A közönyösség pestise sok mindenre hozott már pusztulást.0 Megosztás
Idézet
Gyermek vagy, aki férfi akar lenni. Ha férfivá válsz, és visszanézel, hiába fogod keresni a gyermeket, aki voltál.1 Megosztás
Idézet
Azt mondják, semmi sem szilárd, semmi sem kiegyensúlyozott, semmi sem maradandó ebben a világegyetemben - hogy semmi nem marad meg a korábbi állapotában, hogy minden egyes nap - olykor minden egyes óra - változásokat hoz.0 Megosztás
Idézet
Még mindig arra vársz, hogy ítélkezhess fölöttem. (...) És elismerem, hogy ítélkezés nélkül nincs mód az információcserére.0 Megosztás
Idézet
Minden ítélet a tévedés határán imbolyog. (...) Ha abszolút tudást tulajdonítunk magunknak, szörnyeteggé válunk. A tudás végtelen kaland a bizonytalanság küszöbén.0 Megosztás
Idézet
Az emberi életnek nincsenek titkai. Nem megoldásra váró probléma, hanem megtapasztalásra váró realitás.0 Megosztás
Idézet
Óvakodj az olyan utaktól, amik beszűkítik a jövő lehetőségeit. Ezek az utak a végtelenség helyett halálos csapdákhoz vezetnek.0 Megosztás
Idézet
Nem a jelen befolyásolja a jövőt, te bolond, hanem a jövő alakítja a jelent. Fordítva megy az egész. Mivel a jövő adott, az események kibontakozása biztosítani fogja, hogy elkerülhetetlen és megváltozhatatlan legyen.0 Megosztás
Idézet
Az élet egy maszk, amin keresztül a mindenség kifejezi önmagát.0 Megosztás
Idézet
A jövő bizonytalan (...), mert a jövő a vászon, amelyre vágyainkat festjük. Így az emberi állapot mindig egy csodálatos, üres vászonnal néz szembe.0 Megosztás
Idézet
Az emberek cselekedeteit saját, legbelső indítékuk motiválja.0 Megosztás
Idézet
A létezés fonalai számos ismeretlen tényezőnek engedelmeskedve gabalyodnak össze.0 Megosztás
Idézet
A nyelvek felépítése az életmód specializációját tükrözi. Minden specializáció felismerhető a szavakról, a posztulátumokról, a mondatstruktúráról.1 Megosztás
Idézet
Azt mondják, csupán egyetlen fajta félelem van, amin nem tudunk felülkerekedni: a saját hibáinktól való félelem.0 Megosztás
Idézet
Ha az embernek szálka ment az ujjába, nem muszáj az egész kart kitépni.0 Megosztás
Idézet
Milyen könnyű a gondolatainkra támaszkodni az érzékszerveink helyett!1 Megosztás
Idézet
Kibékíthetetlen ellentétek nem léteznek, csak az ember gondolatvilágában.0 Megosztás
Idézet
A szabadság magányos dolog.0 Megosztás
Idézet
Minden nap, minden perc változást hoz. (...) Az ember a pillanatok felismeréséből tanul.0 Megosztás
Idézet
Vannak kérdések, amikre nincsen válasz. (...) Ez egy változó világ, és mi magunk vagyunk a legfurcsább változás. Rengeteg behatásra reagálunk. A jövőnk folyton újrarendeződik. Van viszont egy akadály, amitől meg kell szabadulnunk. Ez megköveteli tőlünk, hogy megtegyünk egy brutális dolgot, hogy legdrágább, legforróbb vágyaink ellenében cselekedjünk... De kénytelenek leszünk megtenni.0 Megosztás
Idézet
A béke megoldásokat követel, eleven megoldásokra azonban soha nem juthatunk, csak törekedhetünk feléjük.0 Megosztás
Idézet
Az a baj a békével, hogy hajlamosabb a hibák büntetésére, mint a kiemelkedő tevékenység jutalmazására.0 Megosztás
Idézet
A vallás a felnőtt versengése a gyermekkel. A vallás a letűnt hitek betokozódása. Van benne mitológia - ami sejtések sorozata -, rejtett feltételezések a világban élő bizalomról, személyes hatalomra törő emberek megnyilvánulásai és egy kevés igazi megvilágosodás. A végső, kimondatlan parancsolat mindig a "ne kérdezz!" Mi azonban kérdezünk. Gyakorlati okból megszegjük a parancsolatot. A feladat, aminek testestül-lelkestül szenteljük magunkat, a képzelet felszabadítása, hogy az emberi nem kreativitás-érzékének szolgálatába állíthassuk.0 Megosztás
Idézet
Tegyél különbséget farkas és kutya, ze`eb és ke`leb között. (...) A farkas olyan személy, aki visszaél a hatalommal. Csakhogy farkas és kutya között van egy homályos zóna, ahol nem tudod megkülönböztetni őket egymástól.0 Megosztás
Idézet
Jobb az a gonosz, amelyet ismerünk.0 Megosztás
Idézet
A cselszövések révén csiszolhatjuk kreativitásunkat.0 Megosztás
Idézet
Minden tűznek megvan a maga kioltója.1 Megosztás
Idézet
A kormányzás művészete (...) nem más, mint a káosz fölötti irányítás. (...) A káosz nem meglepetés. Előre látható tulajdonságai vannak.1 Megosztás
Idézet
Az ellenségek erősítenek titeket. A szövetségesek viszont gyengítenek.0 Megosztás
Idézet
Nem létezik szabályok által irányított kreativitás. (...) Ha szabályokat keresünk a kreativitásban, az olyan, mintha az elmét próbálnánk elválasztani a testtől.0 Megosztás
Idézet
A ragadozó feljavítja a nyájat.0 Megosztás
Idézet
A rövid távú döntések hosszú távon általában kudarcot vallanak.0 Megosztás
Idézet
Az idő minden véges szemlélő számára lejár egyszer.0 Megosztás
Idézet
Sok múlik azon, hogy az emberek miről álmodoznak a szívük titkos mélyén.0 Megosztás
Idézet
A vallás radikálisokat és fanatikusokat szül.0 Megosztás
Idézet
A látványos külsőség is egyfajta védelem.0 Megosztás
Idézet
A nőkben az osztozás érzése a családi osztozásban gyökerezik - a kicsinyek gondozásában, az ennivaló összegyűjtésében és elkészítésében, az öröm, a szeretet és a bánat megosztásában. A temetési siratás a nőktől ered. A vallás a nők monopóliumaként indult, csak azt követően vették el tőlük, hogy túlságosan domináns társadalmi erővé lett. A nők voltak az első gyakorló és kutató orvosok. Sosem volt tiszta egyensúly a nemek közt, mert az erő együtt jár bizonyos szerepekkel, mint ahogy bizonyosan a tudással is.0 Megosztás
Idézet
Az örökké is csak illúzió.0 Megosztás
Idézet
A szakadatlan háborúskodás felszínre hozza a saját társadalmi körülményeit, amelyek minden korban hasonlóak. Az emberek az állandó éberség állapotába kerülnek, hogy elhárítsák a támadásokat. Minden új dolog veszélyes határzóna lesz.0 Megosztás
Idézet
A történelem hajlamos aránytalanul felnagyítani egyes tulajdonságokat, míg a többiről megfeledkezik.0 Megosztás
Idézet
Az egyetlen tartós múlt szavak nélkül rejtőzik benned.0 Megosztás
Idézet
A szavak bármennyi terhet elbírnak, amennyit mi akarunk. Csak megegyezésre van szükség, és egy hagyományra, amelyre építeni lehet.0 Megosztás
Idézet
A hallás - az hallás. Abból, ami létezik, nem lehet létrehozni önmagát, mert már létezik. A létezés - az létezés.0 Megosztás
Idézet
Szavak. Kimondtam őket, és elenyésztek. Senki sem hallotta őket, ennélfogva már nem léteznek. Ha már nem léteznek, talán újra létre lehet hozni őket, és akkor majd valaki esetleg meghallja.1 Megosztás
Idézet
A tudás kezdete - annak a felfedezése, hogy valamit nem értünk.0 Megosztás
Idézet
Ha a mintákból lehet valamit tanulni, akkor azt, hogy a minták ismétlődnek.0 Megosztás
Idézet
A specialistákban nem lehet megbízni (...). A specialisták a kizárás mesterei, a beszűkültség szakértői.0 Megosztás
Idézet
A zavaros igazság nem igazság.0 Megosztás
Idézet
Azok az elvárások, amelyeket a történelem támaszt egy generációval szemben, gyakran széthullanak a következő generációban.0 Megosztás
Idézet
A vallás elnyomja a kíváncsiságot.0 Megosztás
Idézet
Az elme ránk kényszerít egy keretet, amelyet "valóságnak" hív. Ez az önkényes keret hajlamos szinte teljesen függetleníteni magát attól, amit az érzékeink jeleznek.0 Megosztás
Idézet
Egy férfihadseregben a lojalitás inkább kötődik magához a hadsereghez, mint a civilizációhoz, amely fenntartja a katonaságot. A női hadseregben a lojalitás a vezérre irányul.0 Megosztás
Idézet
Ha nincs ellenség, csinálni kell. Az a haderő, amelynek nincs külső célpontja, mindig a saját népe ellen fordul.0 Megosztás
Idézet
A háború a káosz legkönnyebben hozzáférhető formája.0 Megosztás
Idézet
A nők hajlamosak merev osztályokat kialakítani. Rétegzett társadalmakat hoznak létre. A rétegzett társadalom pedig örök kihívás az erőszaknak. Nem esik szét. Felrobban.0 Megosztás
Idézet
A nők az egy nemhez tartozás alapján szolidárisak, és ez a szolidaritás átlépi még az osztály- vagy kasztkorlátokat is.0 Megosztás
Idézet
Megszelídíteni annyit jelent (...), mint valamit beleilleszteni egy megfelelő túlélési mintába.0 Megosztás
Idézet
Ha azt hiszed, tudsz valamit, az a legbiztosabb akadály a tanulás előtt.0 Megosztás
Idézet
Csak a nagyon ostobák figyelmét kerüli el, hogy a hatósági pozíció a létező legjövedelmezőbb bűnterep.1 Megosztás
Idézet
Bármit börtönnek tudsz látni, ha elveszted az illúzióidat.0 Megosztás
Idézet
A szabályok minden egyes meglepetéssel változnak.0 Megosztás
Idézet
Azoknak, akik meg akarják ismételni a múltat, a kezükben kell tartaniuk a történelemtanítást.0 Megosztás
Idézet
Öntudat: olyan tükrök előtt állni, melyek áthaladnak az univerzumon, és útközben új képeket gyűjtenek magukba - állandóan visszahatnak. A végtelen végesnek látszik, a tudat analógiája hordozza a végtelenség érzékelt darabjait.0 Megosztás
Idézet
Az, aki fogja a banálist, a mindennapit, és új megvilágításba helyezi, rettegést kelthet. Mi nem akarjuk, hogy eszméinken változtassanak. Fenyegetésnek érezzük az ilyen követeléseket. "Már tudom a fontos dolgokat!", mondjuk. Aztán jön a Változtató, és félredobja régi ideáinkat.0 Megosztás
Idézet
Az élet intenzívebben tenyészik, ha fenyegetik.0 Megosztás
Idézet
A birtoklás érdekes kérdés. (...) Vajon mi birtokoljuk ezt a bolygót, vagy ő birtokol minket?1 Megosztás
Idézet
Milyen csábító az, hogy magas falakat emeljünk, és kizárjuk a változást. Hogy megrohadjunk itt, önelégült kényelmükben.0 Megosztás
Idézet
Mindenféle elzárkózás melegágya a kívülállók gyűlöletének. (...) És ennek keserű a gyümölcse.0 Megosztás
Idézet
A szabályok erődítményeket teremtenek, melyek mögött kis elmék kiskirályságokat kreálnak. Ez jó időkben veszedelmes állapot, krízishelyzetben pedig katasztrofális.0 Megosztás
Idézet
Hajlamosak vagyunk azzá válni, mint ami a legrosszabb az ellenfelünkben.0 Megosztás
Idézet
Vannak olyan körülmények, amikor a gonoszság kiolthatja a gonoszságot.0 Megosztás
Idézet
A kemény munka eltompítja a kíváncsiságot.0 Megosztás
Idézet
Az az ártatlanság, ami a tapasztalatlanság természetes velejárója, olyan állapot, amit gyakran összetévesztenek a tudatlansággal.0 Megosztás
Idézet
Tükör vagy, amiben az univerzum verődik vissza. Te csak a tükörképet tapasztalod. Képek pattannak le az érzékeidről. Hipotézisek merülnek fel. Ezek fontosak, még ha rosszak is.0 Megosztás
Idézet
Mindig óvakodj attól, aki hízeleg nekünk, odadörgölődzik ahhoz a hatalomhoz, mit nekünk tulajdonít.0 Megosztás
Idézet
Milyen hízelgő, ha szolgák tömegei várják ugrásra készen a parancsunkat! És milyen elgyengítő.0 Megosztás
Idézet
Az élvezetek rányomják bélyegüket az arcukra.1 Megosztás
Idézet
Azáltal alakulunk, hogy ellenállunk a nyomásoknak, vagy éppen hogy nem. Nyomások és formálódás - ez az élet.0 Megosztás
Idézet
Szorítkozz pusztán megfigyelésre, és sosem fogod észrevenni a saját életed lényegét. A dolgot így is meg lehet fogalmazni : éld a legjobb életet, amit tudsz. Az élet olyan játék, aminek a szabályait akkor tanulod meg, ha beleveted magad, és késhegyre menően játszani kezded. Máskülönben állandóan kibillensz az egyensúlyodból, folyamatos meglepetést okoz neked a változó játék.0 Megosztás
Idézet
Akik nem játszanak, gyakran siránkoznak, hogy a szerencse elmegy mellettük. Nem hajlandóak meglátni, hogy szerencséjüket részben ők teremtik meg.0 Megosztás
Idézet
Minden kormányzatnak meg kell küzdenie egy vissza-visszatérő problémával: a hatalom vonzza a patologikus személyiségeket. Nem arról van szó, hogy a hatalom korrumpál, hanem arról, hogy mágnesként magához húzza a korrumpálhatókat. Az ilyen emberek hajlamosak megittasulni az erőszaktól, és hamar rabjaivá válnak ennek az állapotnak.0 Megosztás
Idézet
Az emlékeknek bölcsességet kellene hozniuk, de nem hoznak. Az a lényeg, hogyan rendezzük az emlékeinket, és hol alkalmazzuk a tudásunkat.0 Megosztás
Idézet
Mindent tiszta lappal kell megközelíteni, hogy semmi sincs rajtad vagy benned. Bármi is jön, az maga íródjék fel oda.0 Megosztás
Idézet
A történetírás jobbára figyelemelterelés. A legtöbb történelmi beszámoló elvonja a figyelmet a nagy események mögötti befolyásokról.0 Megosztás
Idézet
Önmagad által létrehozott mintázatokon keresztül szemléled az univerzumodat - minden képekből, szavakból és címkékből áll (minden ideiglenes), minden érzéki impulzusokkal vegyül, melyek úgy tükröződnek vissza a belső szerkezetektől, mint fény a csillogó felületről.0 Megosztás
Idézet
Minden, amit teszel, érzel, mondasz: kísérlet. Nincs végső következtetés. Semmi sem áll meg, amíg meg nem hal, és talán akkor sem, mert minden élet végtelen fodrokat vet. Az indukció ide-oda verődik belül, és te megtanulsz fogékonnyá válni rá. A következtetés abszolútumok illúzióját adja.0 Megosztás
Idézet
A hívőknek az a feladatuk, hogy beleilleszkedjenek Isten terveibe, nem pedig az, hogy Istentől várják az emberi tervek követését.0 Megosztás
Idézet
A képzettség nem helyettesíti az intelligenciát. Ezt a megfoghatatlan tulajdonságot csak részben határozza meg a rejtélymegoldó képesség. Az érzékeink jelentéseit tükröző új rejtélyek létrehozása az, ami kikerekíti a definíciót.0 Megosztás
Idézet
Nagyon sok dolog, amit csinálunk, természetes módon csak akkor válik bonyolulttá, amikor intellektuális tárgyat akarunk csinálni belőle. Előfordulhat, hogy olyan sokat tudunk valamiről, hogy teljességgel tudatlanok leszünk.0 Megosztás
Idézet
Ha azt hiszed, hogy birtokolsz valamit, az olyan, mintha futóhomokon járnál.2 Megosztás
Idézet
A hallgatás sokszor a legjobb dolog, amit mondhatunk.0 Megosztás
Idézet
Ha meggyőződ magad, őszintén, akkor halandzsázhatsz összevissza (...), lehet minden szavad tökéletes zűrzavar, akkor is hinni fognak neked.0 Megosztás
Idézet
Keresd a következményeket (...). Így válogatod ki azokat a dolgokat, amik működnek. Erről szól minden nagyra tartott igazságunk.0 Megosztás
Idézet
A szavak lassúak, az érzés gyorsabb.1 Megosztás
Idézet
Ha próbáljuk elkerülni a komplikációkat, gyakran azzal csináljuk őket.0 Megosztás
Idézet
Maradjon a jövő bizonytalan, mert ez az a szövet, ami befogadja vágyainkat.0 Megosztás
Idézet
Az elnyomó törvények hajlamosak erősíteni azt, amit tiltanának. Ez az a kényes pont, amelyre a történelem minden jogi szakmája alapozza biztos állását.0 Megosztás
Idézet
Tegyük fel a kérdést, hogy mit hozhat létre a Végtelen, és az egyetlen lehetséges válasz: Bármit. Bármi jót, bármi rosszat; bármilyen istent, bármilyen gonoszt.0 Megosztás
Idézet
Ha nem fáj a fejed, gondatlanná válsz.0 Megosztás
Idézet
Az erőszak még több erőszakot gerjeszt, és az inga addig leng, amíg az erőszaktevők szét nem zúzódnak.0 Megosztás
Idézet
Bizonyos döntéseknek kíméletlennek kell lenniük.0 Megosztás
Idézet
Hogyan tompítsam az ütést? Vannak idők, amikor nem lehet tompítani; ami azt illeti, néha kíméletesebb egyetlen fájdalmas rántással letépni a kötést.0 Megosztás
Idézet
Mi nem tanítjuk a történelmet; a tapasztalatot alkotjuk újra. Követjük a következmények láncolatát - a vadállat nyomát a rengetegben. Nézz a szavaink mögé, és láthatod a társas viselkedésnek azt a körét is, amit a történészek sohasem érintettek.1 Megosztás
Idézet
Túlságosan beleveszünk a nehézségeinkbe. Majdnem teljesen képtelenek vagyunk arra, hogy elválasszuk a kis problémákat a nagyoktól.0 Megosztás
Idézet
Erősítsd a képességeidet. Ne sodródj szelíden az áramlattal. Ússz! Használd, vagy veszítsd el!1 Megosztás
Idézet
Gyanakodni kell mindenkire, aki hatalmat akar (...), nagy az esély arra, hogy az ilyen emberek alaposan gyanúsíthatók romlottsággal, vagy már el is vesztek.0 Megosztás
Idézet
Csak azoknak szabad hatalmat adni az ügyeink fölött, akik vonakodnak azt elfogadni, és akkor is csak olyan feltételekkel, melyek fokozzák a vonakodást.0 Megosztás
Idézet
Az elme meghátrál a végtelen előtt.0 Megosztás
Idézet
Az, ami az egyik társadalomban bűn, a másikban erkölcsi parancs lehet.0 Megosztás
Idézet
Evolúció (...), olyan erő, amit úgy lehet irányítás alá venni, ha maga ellen fordítjuk.0 Megosztás
Idézet
A törvények a kikényszerített változás mítoszát közvetítik. Fényes új jövőt fog hozni ez vagy az a törvény. A törvények kikényszerítik a jövőt. A szabályok pedig a hit szerint a múltat erőltetik.1 Megosztás
Idézet
A szavakra nem szabad odafigyelni. Azt kell nézni, mit csinál a személy. Így lehet megtudni az indítékokat.0 Megosztás
Idézet
Egyesek sosem vesznek részt a dolgokban. Az élet csak úgy megtörténik velük. Ostoba szívóssággal léteznek, és dühvel, erőszakkal reagálnak mindenre, ami kiemelhetné őket a biztonság nehezteléssel teli illúziójából.0 Megosztás
Idézet
A fejszés vadász lesújthat a testre és lesújthat az elmére. Az elme rettegése elől azonban nem lehet menekülni.0 Megosztás
Idézet
Mindnyájan úgy választjuk meg társaságunkat és a környezetünket, hogy az tükrözzön minket.0 Megosztás
Idézet
Ahhoz, hogy valamit jól ismerjünk, tisztában kell lenni a korlátaival. Csak akkor mutatkozik meg a dolgok valódi természete, ha a tűréshatáraikon túlra feszítjük őket.0 Megosztás
Idézet
Ne támaszkodj pusztán az elméletre, ha az életedről van szó.0 Megosztás
Idézet
Az igazi harcos sokszor jobban érti az ellenségét, mint a barátait. Veszedelmes buktató, ha hagyod, hogy a megértés szimpátiához vezessen, mint ahogy vezet is, ha őrizetlenül hagyják.0 Megosztás
Idézet
Azt a vadságot, amit az ellenfeleink felé mutatunk, mindig mérsékli az a lecke, amit meg szeretnénk tanítani.0 Megosztás
Idézet
A legveszedelmesebbek azok tudattalan szimpátiák, amelyek arra késztetnek, hogy ellenségedet azért kíméld meg, mert az ellenség a léted igazolása.0 Megosztás
Idézet
A volt rabszolgákból rettenetes gazdák lesznek.1 Megosztás
Idézet
Sose válassz egy utat amiatt, mert valami drámai gesztusra ad lehetőséget.0 Megosztás
Idézet
A kész megértés gyakran térdreflex, és a megértés legveszedelmesebb formája. Átlátszatlan fedőlapot borít a tanulás képességére. A törvény ítélkezési precedensei működnek így: zsákutcákkal szórják tele az utad. Vigyázz. A megértés semmi. Minden megértés időleges.0 Megosztás
Idézet
Az idő nem méri önmagát. Csak rá kell nézni egy körre, és ez nyilvánvaló lesz.0 Megosztás
Idézet
Ne gondolj a "Jövőre". Eleve elrendeltetett? Akkor mi van a szabadsággal, amit a születéseddel kapsz?1 Megosztás
Idézet
Ha azt hiszed, hogy tudsz valamit, vakká teszed magad. Ez nem úgy gyűlik fel, mint a tanulás lassan fogó fékje, (...) hanem úgy, mint a felhalmozódása "azoknak a dolgoknak, amiket tudok".0 Megosztás
Idézet
Gyűjtsd össze a kérdéseidet ellensúlynak, aztán tedd az időleges adataidat a mérleg másik serpenyőjébe. A megoldások bármely szituáció egyensúlyát megbontják. Az egyensúlytalanságok mutatják meg azt, amit keresel.0 Megosztás
Idézet
A legnagyobb összeillés is széteshet egyetlen szívdobbanásnyi idő alatt.0 Megosztás
Idézet
Egyensúly: ez a kulcs. (...) Az emberek furcsa felületeken tudnak egyensúlyozni. (...) Még kiszámíthatatlanokon is. Ezt nevezik "ráhangolódásnak". A nagy muzsikusok ismerik. A szörfösök, akiket kiskoromban a Gammun láttam: ők is ismerik. Némelyik hullám megdob, de fel vagy készülve rá. Visszamászol, és újra nekimész.0 Megosztás
Idézet
A legjobb művészet kényszerítő erővel utánozza az életet. Ha álmot utánoz, akkor az az élet álma. Máskülönben nincs olyan hely, ahová kapcsolódhatunk. A csatlakozónk nem illeszkedik.1 Megosztás
Idézet
Némelyik ékkövet a tökéletlenségei alapján lehet azonosítani. A szakértők feltérképezik őket a kövön belül. Olyan ez, mint az ujjlenyomat. Az emberek is ilyenek. Sokszor a hibáikról lehet megismerni őket. A jó azonosítás megkívánja, hogy mélyen beléjük tekints és meglásd a tökéletlenségeket.0 Megosztás
Idézet
A múltat mindig újra kell értelmezni a jelen alapján.0 Megosztás
Idézet
Az erkölcsi döntéseket mindig könnyű felismerni, (...) ott vannak, ahol elhagyod az önérdekedet.0 Megosztás
Idézet
Sose kövess egy vezetőt anélkül, hogy feltennéd a magad kérdéseit.0 Megosztás
Idézet
Semmilyen öröm nem lehet tartós. Mind mulandó. "Ez is el fog múlni"; ez igaz mindenre, élő univerzumunkban.0 Megosztás
Idézet
Rántsátok ki kérdéseiteket a földjükből, és meglátjátok a csüngő gyökereiket. Az újabb kérdéseket.1 Megosztás
Idézet
A majom farka nem következménye az orrának, bármilyen gyakran látod is a majmot átmenni azon a vékony függőleges sávon, amire a látótered korlátozódik.0 Megosztás
Idézet
Bizonyos keserű ízeket semmiféle édesítőszer nem fed el. Ha keserű, köpd ki.0 Megosztás
Idézet
Soha ne légy szakértő. Az bezár.0 Megosztás
Idézet
Az emberek úgy születnek, hogy fogékonyak az értelem legmakacsabb és leginkább gyengítő betegségére: az öncsalásra. A lehető világok legjobbika és legrosszabbika innen nyeri drámai színezetét. Amennyire meg tudjuk ítélni, ez ellen nincs természetes immunitás. Állandó éberségre van szükség.0 Megosztás
Idézet
Még anarchiában is létezhet megfontoltság és ítélet.0 Megosztás
Idézet
Mindig inkább kiegyensúlyozott elmék ítéletét adjátok, mint a törvényeket. A törvénykönyvek és kézikönyvek mintázatos viselkedést gerjesztenek. Márpedig minden mintázatos viselkedés hajlamos lemondani a kérdezésről, és pusztító lendületre szert tenni.0 Megosztás
Idézet
A kor tiszteletének fogalma furcsa, (...) az emberek születéstől fogva hordozzák.0 Megosztás
Idézet
Az új dolgok szétfeszíthetik a hatalom szorítását.0 Megosztás
Idézet
A kreatívak sokszor szeretnek a háttérben maradni. Ők ezt elvonultságnak nevezik.0 Megosztás
Idézet
A fül nem lehet felkészülve egy bizonyos hangra. Az orr nem várhat ismerős szagokat.0 Megosztás
Idézet
Az ismeretlenek megteremtik a maguk misztikáját.0 Megosztás
Idézet
Egy szó egy másikhoz vezet.0 Megosztás
Idézet
A szaporodás gyökereiből sarjadó stílusok olyan mélyen bele vannak ásva faji pszichénkbe, hogy nem merjük kigyomlálni őket.0 Megosztás
Idézet
Az érzés és az érzelgősség közötti különbséget könnyű meglátni. Ha kikerülöd valakinek a kutyáját az úton, az érzés. Ha viszont gyalogosokat ütsz el amiatt, mert kikerülöd a kutyát, az már érzelgősség.0 Megosztás
Idézet
Ne keveredj konfliktusba fanatikusokkal, hacsak nem tudod szétoszlatni őket. Vallásra csak akkor támadj vallással, ha a bizonyítékaid (csodák) cáfolhatatlanok, vagy ha el tudod érni, hogy a fanatikusok elfogadjanak istentől ihletettnek. Az isteni kinyilatkozás palástja sokáig volt a tudomány akadálya. A tudomány olyan nyilvánvalóan emberi csinálmány. A fanatikusoknak (és sokan fanatikusak ebben vagy abban a dologban) tudniuk kell, hol állsz, de ami még ennél is fontosabb, fel kell ismerniük, hogy ki súg neked.0 Megosztás
Idézet
Mi nem engedjük, hogy forradások gyűljenek fel a múltunkon. A forradások sokszor többet rejtenek el, mint amennyit megmutatnak. Egyes forradások többet mutatnak meg, mint amennyit elrejtenek.1 Megosztás
Idézet
A név névhez vezet, amelyek további nevekhez vezetnek, amik elvezetnek a névtelenig.2 Megosztás
Idézet
Fordíts energiát azokra, akik erőssé tesznek. A gyengékre pazarolt energia a végzetedbe taszít.0 Megosztás
Idézet
A púpot meg lehet látni tükrök segítségével, de a tükrök a teljes lényt is mutathatják.0 Megosztás
Idézet
A városok nem könnyen adják meg magukat más erőknek... csak az emberi szeszélynek. Ez is természeti erő.1 Megosztás
Idézet
Az emberek megerősödnek az elnyomás alatt.0 Megosztás
Idézet
Tanúi vagyunk az örökkévalóság egy múló szakaszának. Fontos dolgok történnek, de egyesek ezt sohasem veszik észre. Balesetek jönnek közbe. Egyes epizódoknál nem vagy jelen. Jelentésekre hagyatkozol. És emberek elreteszelik az elméjüket. Mire jók a jelentések? (...) Azok a beszámolók, amikre neked szükséged van, ritkán származnak azoktól, akik a történelmet csinálják. A naplók, memoárok és életrajzok a társadalmi védekezés szubjektív formái. Az archívum tömve vannak ilyen gyanús irományokkal.
0 Megosztás
Idézet
A múlt sosem hagyja el egyikünket sem.0 Megosztás
Idézet
A szokásaid mindig vadásznak utánad. Az az én, amit létrehozol, kísérteni fog, mint egy szellem, ami a tested körül bolyong, várva, hogy megszállhasson téged. Függővé válunk attól az éntől, amit felépítünk. A rabjai vagyunk annak, amit csináltunk.0 Megosztás
Idézet
A háború olyan viselkedés, melynek gyökerei az őstenger egyetlen sejtecskéjében vannak. Egyél meg mindent, amihez hozzáérsz, különben azok esznek meg téged.0 Megosztás
Idézet
Az érzelmek elfojtása gyengeség.0 Megosztás
Idézet
Ha nem hajlunk, akkor eltörhetünk.2 Megosztás
Idézet
Óvakodj a zsargontól. Rendszerint tudatlanságot takar, és kevés tudást hordoz.0 Megosztás
Idézet
A baljós képzelgések elpusztíthatnak minket.0 Megosztás
Idézet
A vallást energiaforrásként kell elfogadni. Lehet a saját céljaink felé irányítani, de csak bizonyos keretek közt, amiket a tapasztalat mutat meg. Itt a Szabad Akarat a titkos jelentése.0 Megosztás
Idézet
Folyó. Áramlik és tart valahova. Lehet állni a partján és lehet figyelni a folyást. A térkép megmutatja, hova folyik a folyó, de nem tár fel alapvetőbb dolgokat. Egy térkép sosem mutatja a folyó tömegének bensőséges mozgását.0 Megosztás
Idézet
Nem tetszik nekünk, hogy valaki másnak az áramlataiban sodródunk, hogy nem tudjuk, mi jöhet a folyó következő kanyarulatánál. Mindig jobb szeretünk fölötte repülni, pedig minden irányítópozíciónak más áramlatok részeinek kell maradnia. Minden áramlás magába foglal előre kiszámíthatatlan dolgokat.0 Megosztás
Idézet
Ha túl konzervatívvá válsz, felkészületlen leszel a meglepetésekkel szemben.0 Megosztás
Idézet
A logika vak, és sokszor csak a saját múltját ismeri. (...) A logika jó piramis - sakkozni, de a túlélés igényeihez túl lassú.0 Megosztás
Idézet
A közönséges elmének hibája a büszkeség.0 Megosztás
Idézet
Ha utálod, csináld jobban. Használd az undort vezérfonalként: pontosan azonosítsd, mire van szükséged.0 Megosztás
Idézet
A fejünkben hordozzuk célunkat. (...) Hordozd te is vigyázva, ha a birtokodba kerül.0 Megosztás
Idézet
Kerüld a túlzásokat. Ha túlkorrigálsz, akkor zűrzavart kapsz, és egyre nagyobb és nagyobb korrekciókra lesz szükség. Ingamozgás ez. A fanatikusok nagy mesterei az ingamozgás létrehozásának.0 Megosztás
Idézet
Ne adj senkinek botot, hogy megüthessen vele.0 Megosztás
Idézet
Mindenki érez kapcsolódási pontokat az élet természetes megszakításaiban. Halálok, kizökkenések, véletlen szünetek, nagy események között.0 Megosztás
Idézet
A védelmi eszközöknek sokszor át kell venniük a támadófegyverek tulajdonságait. Néha azonban egyszerű rendszerek is visszaverik a legpusztítóbb fegyvereket.0 Megosztás
Idézet
A hatalom vonzza a korrumpálhatókat. Az abszolút hatalom az abszolút korrumpálhatókat.0 Megosztás
Idézet
Igen, olyanok vagyunk, mint a kövek, amiket addig dörzsölnek össze, amíg mind a kettő fel nem veszi a másik által megkövetelt illeszkedő formát. De az eredeti kő megvan legbelül!0 Megosztás
Idézet
A halál csak felhangosítja egy próféta hangját. A mártírok az igazán veszélyesek.0 Megosztás
Idézet
Ne masírozz az utcán másokkal, akik osztoznak előítéleteidben. Sokszor a hangos kiabálást a legkönnyebb elengedni a fülünk mellett.0 Megosztás
Idézet
Keresd a szabadságot, és vágyaid rabja leszel. Keresd a fegyelmet, és megtalálod a szabadságod.0 Megosztás
Idézet
A dicsérettől való félelem arra a régi tiltásra megy vissza, miszerint a gyereket nem szabad dicsérni, mert ez ráirányítja az istenek haragját.0 Megosztás
Idézet
Ha változásokat akarsz létrehozni, emelőpontokat keresel, és megmozgatod őket. Óvakodj a zsákutcáktól. A magas pozíció ígéretét sokszor meglobogtatják a masírozók előtt, figyelemelterelésként. Az emelőpontok nem mind a magas hivatalban vannak. Sokszor gazdasági vagy kommunikációs központokban, és ha ezt nem tudod, a magas hivatal nem ér semmit.0 Megosztás
Idézet
Sose próbálj valakinek olyasmit megtanítani, amit nem tud felfogni.0 Megosztás
Idézet
A használható döntések születése az informatív hibák olvasztótégelyében történik. Így az Intelligencia elfogadja az esendőséget. És amikor abszolút (tévedhetetlen) döntések nem ismertek, az Intelligencia megpróbálkozik korlátozott adatokkal egy olyan porondon, ahol a hibák nem csak lehetségesek, de egyenesen szükségesek.0 Megosztás
Idézet
Én megyek a fejszéhez, nem az jön hozzám.0 Megosztás
Idézet
Az alkalmazkodóképesség pedig elsődleges követelménye egy élet fennmaradásának.0 Megosztás
Idézet
Mi nem vagyunk gépek. (...) Mindig személyes kapcsolatokra alapozunk, és sosem tudjuk, hogy hová vezethetnek.0 Megosztás
Idézet
Végső soron minden dolog ismert, mert azt akarod hinni, hogy ismered.0 Megosztás
Idézet
Az ismeretlenektől tartani kell. (...) Ismeretlenek pedig mindig vannak.0 Megosztás
Idézet
A romantika elvonja az embert a szükségszerűségektől. Belül hidegnek kell lenni, a test és az elme között tiszta és sértetlen vonalnak kell húzódnia.0 Megosztás
Idézet
A pániknak megvan a szokása, hogy elterjed, és meggyengíti ellenségedet.0 Megosztás
Idézet
A kommunikáció: a rugalmas parancsnoklás kulcsa, de közvetíti a véres pusztítást is.0 Megosztás
Idézet
Ha a fegyvereid csak egy töredékét használják annak az energiának, amit az ellenség elfogyaszt, akkor olyan előnyöd van, ami szinte elsöprő túlerő esetén is győzelemhez juttathat. Nyújtsd el a küzdelmet, és ezzel pazarold az ellenséges anyagot. Az ellenfél megroggyan, mert a termelésirányítás és a dolgozók elvesznek.0 Megosztás
Idézet
Még egy barázdák közt elveszett mag is előhozhatja az életet.0 Megosztás
Idézet
A válaszok veszedelmes fogódzók az univerzumhoz. Értelmesnek látszanak, mégsem magyaráznak semmit.0 Megosztás
Idézet
A tudat ujjongást, de félelmet is kelthet.1 Megosztás
Idézet
A rend általában emberi tevékenység eredménye. A káosz nyersanyag, amiből meg lehet alkotni a rendet.1 Megosztás
Idézet
A bosszú gyerekeknek és érzelmileg visszamaradottaknak való.0 Megosztás
Idézet
Az igazság megszenvedi a feleslegesen hosszas elemzést.0 Megosztás
Idézet
Egy folyamatot nem lehet úgy megérteni, hogy megállítjuk. A megértésnek együtt kell haladnia a folyamattal, részévé kell válnia.