10 Megosztás
Idézet
Van úgy, hogy találkozunk valakivel, talán sose láttuk addig, de alighogy rápillantunk, érdekel, mielőtt egy szót is váltottunk volna.1 Megosztás
Idézet
Az a szív, mely sokat szeret, sokat szenved.29 Megosztás
Idézet
Ha szeretünk valakit, nem sokáig emlékszünk arra, hogy megbántott bennünket.58 Megosztás
Idézet
Ha be akarsz pillantani az emberek lelkébe és meg akarsz ismerni valakit, ne azt figyeld, hogyan beszél, hallgat, sír, vagy hogy megmozgatják-e a nemes eszmék, hanem azt, hogyan nevet. Aki szívből tud kacagni, jó ember.1 Megosztás
Idézet
Egy embert szeretni azt jelenti, hogy olyannak látjuk, amilyennek Isten gondolta. 5 Megosztás
Idézet
Épp a szenvedés az élet. Szenvedés nélkül ugyan mi élvezet volna benne; egyetlen végtelen hálaadás lenne, ami istenes dolog ugyan, de egy kicsit unalmas.1 Megosztás
Idézet
Ha minden ésszerű lenne a földön, akkor nem történne semmi.1 Megosztás
Idézet
Ha valakit teljesen meg akarnék semmisíteni, széttaposni, a legszörnyűbb büntetéssel akarnám sújtani, amelytől még a legszörnyűbb gyilkos is megremegne és összeroskadna, nem kellene egyebet tenni, mint a munkáját teljesen haszontalanná és értelmetlenné tenni.12 Megosztás
Idézet
Minden jó... Minden. Az ember azért boldogtalan, mert nem tudja, hogy boldog. Ennyi az egész. Ennyi, ennyi! Ha bárki rájön, azonnal boldog lesz, már abban a pillanatban.1 Megosztás
Idézet
Mi a pokol? A fájdalom afölött, hogy már nem tudunk szeretni.22 Megosztás
Idézet
Mindenkinek az emlékei között akadnak olyanok, amelyeket az ember nem mindenki előtt tár fel, legfeljebb a barátai előtt. Akadnak olyanok is, amelyeket még barátainak se tár fel, legfeljebb saját magának, de magának is csak hétpecsétes titok gyanánt. És vannak végül olyanok is, amelyeket még saját maga előtt se mer feltárni, és ilyen dolgokból minden rendes ember emlékezetében épp elég halmozódik fel. Sőt úgy áll a dolog: minél rendesebb ember valaki, annál több ilyen emléke van.3 Megosztás
Idézet
Szomorú dolog remény nélkül élni, testvér... Előrenézek, és a jövő elijeszt... Valami dermesztő, északi-sarki atmoszférában járok-kelek, ahova be nem hatol a nap sugara...1 Megosztás
Idézet
Kolumbusz nem akkor volt boldog, amikor felfedezte Amerikát, hanem akkor, amikor még csak kereste.3 Megosztás
Idézet
Kezünkben tartjuk a sorsunkat, és minden kicsúszik a markunkból, csak azért, mert gyávák vagyunk... Igen, ez alapigazság... Érdekes, hogy mitől fél a legjobban az ember: az új lépéstől, az új, lényeges szótól.0 Megosztás
Idézet
A hazugságot szeretem. Ahazugság az ember egyetlen kiváltsága a többi élőlény felett. A hazugság vezet el az igazsághoz! Hazudok, tehát ember vagyok. Egyetlen igazságot se fedeztek fel úgy, hogy előbb tizennégyszer vagy száztizennégyszer ne hazudtak volna. És ez tiszteletre méltó, alapjában véve. De mi még hazudni se tudunk a magunk eszével! Hazudj a magad módján, és megcsókollak érte. A magam módján hazudni majdnem többet ér, mint más nyomán igazat mondani. Az első esetben ember vagy, a másodikban csak szajkó.1 Megosztás
Idézet
A pénz érmékbe vert szabadság.0 Megosztás
Idézet
Az ember csak a bajait szereti számon tartani, az örömeit nem.0 Megosztás
Idézet
Aki szánja az áldozatát, szenvedjen. Nagy elme és mély érzés szenvedésre, fájdalomra kötelez. Az igazán nagy emberek, azt hiszem, igen nagy fájdalmat hordoznak ezen a földön.2 Megosztás
Idézet
Itt az ördög harcol az Istennel, és az emberek szíve a csatatér.0 Megosztás
Idézet
A szépség és az azt megtestesítő alkotás vágya elválaszthatatlan az embertől, enélkül jószerivel nem sok örömet talál a földön. Az ember megkívánja, megtalálja és befogadja a szépséget minden feltétel nélkül, csak azért, mert szépség, és áhítattal leborul előtte, nem kérdezi, mire használható és mit lehet rajta vásárolni.0 Megosztás
Idézet
Azt mondják, a valóság unalmas, egyhangú, és a művészet, a fantázia azért kell, hogy szórakoztasson, ezért olvassák a regényeket. Számomra, ellenkezőleg, mi lehetne fantasztikusabb és váratlanabb, mint a valóság?0 Megosztás
Idézet
Azt mondják, hogy az alkotásnak vissza kell tükröznie az életet, stb. Mindez badarság; az író (vagy költő) maga teremti meg az életet, mégpedig olyat hoz létre, amilyen a maga teljességében előtte még nem létezett.0 Megosztás
Idézet
Az önmegismerés gyenge oldalunk, pedig feltétlenül szükség van rá.0 Megosztás
Idézet
Semmitől sem félek jobban, mint a középszerűségtől; szerintem szerencsésebb, ha valami jó vagy nagyon jó, vagy akár nagyon rossz. Harminc ívnyi középszerűség - megbocsáthatatlan.2 Megosztás
Idézet
Nincs a világon nehezebb, mint őszintének lenni, és nincs könnyebb, mint hízelegni. Ha az őszinteségben csak egyetlenegy hang hamis, már megvan a disszonancia, és azzal együtt a botrány. De ha a hízelgés végig, az utolsó hangig hamis, akkor is kellemes, akkor is élvezettel hallgatják. Sekélyes élvezet, de élvezet. És bármilyen vaskos a hízelgés, legalább a felét elhiszik.0 Megosztás
Idézet
Ha eszed elhágy, segít az ördög!1 Megosztás
Idézet
Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.0 Megosztás
Idézet
Úgy érzem, hogy világunk a bűnös gondolatoktól megzavarodott égi szellemek purgatóriuma. Úgy tetszik nekem, hogy a világ negatív jelentésű lett és a magasztos, finom lelkiség szatírává változott.0 Megosztás
Idézet
Semmi sem egyszerűbb, mint elítélni a gonoszt, és semmi sem nehezebb, mint megérteni.1 Megosztás
Idézet
Álmodozásaimban egész regényeket élek át.0 Megosztás
Idézet
Ó, milyen elviselhetetlen a boldog ember némelykor!0 Megosztás
Idézet
A szépséggel fel lehet fordítani a világot.1 Megosztás
Idézet
Ha valakit, akárki legyen az, meg akarunk ismerni, fokonként, óvatosan kell hozzá közelednünk, nehogy elfogultan, tévesen ítéljünk, amit később aztán igen nehéz jóvátenni, elsimítani.1 Megosztás
Idézet
A kísértet úgyszólván egy másik világnak a darabkája, csücske, annak a legszéle, egészséges embernek nincs miért mutatkozzék, mivel az egészséges ember a legesleginkább földi ember, tehát csakis ezt a földi életet éli, már a rend és teljesség kedvéért is. De mihelyt megbetegszik, mihelyt a normális földi rend megbomlott a szervezetében, mindjárt felbukkan a lehetősége egy másik világnak, és mennél betegebb, annál erősebben érintkezik ezzel a másik világgal, úgyhogy mire meghal, egyenesen átköltözik oda.1 Megosztás
Idézet
Remény nélkül az ember megszűnik létezni.1 Megosztás
Idézet
Te csak ne köpj a kútba, hátha magad is abbul iszol.2 Megosztás
Idézet
Az emberi lét titka nem abban rejlik, hogy éljünk, hanem abban, hogy miért éljünk. Az ember, ha nincs szilárd elképzelése arról, hogy miért éljen, nem hajlandó élni, és inkább elpusztítja magát, semhogy e földön maradjon, még ha csupa kenyérrel rakják is körül.4 Megosztás
Idézet
Az ember azért áll bosszút, mert igazságosnak találja.0 Megosztás
Idézet
A hazugság körforgásába sodródott emberek vétkeznek, és menthetetlenül elpusztulnak.0 Megosztás
Idézet
A közvéleményt meg lehet mérgezni, de csak olyan méreggel, amelyik ízlik neki.0 Megosztás
Idézet
Semmi sem egyszerűbb, mint elítélni a gonosztevőt, és semmi sem nehezebb, mint megérteni őt.1 Megosztás
Idézet
Hát nem mosod le a bűnöd felét már azzal, hogy vállalod a szenvedést?1 Megosztás
Idézet
Gyermekek jelenlétében meggyógyul a lélek.0 Megosztás
Idézet
A művészet épp olyan szükséglete az embernek, mint az evés és ivás.0 Megosztás
Idézet
Véleményem szerint mindannyiunk között az a legokosabb, aki magát minden hónapban legalább egyszer bolondnak nevezi. 0 Megosztás
Idézet
Mi lenne, ha nem halnék meg?! Mi lenne, ha visszanyerném az életet?! Micsoda végtelenség?! És ez mind az enyém lenne! Akkor minden percet örökkévalósággá változtatnék, nem vesztegetnék el semmit, minden percet számon tartanék, és egyet sem fecsérelnék el hiába!0 Megosztás
Idézet
A legnehezebb az életben: élni és nem hazudni.0 Megosztás
Idézet
Valóban nagy embernek kell lennie valakinek ahhoz, hogy ellen tudjon állni még a józan észnek is.0 Megosztás
Idézet
- Ne vesse meg az életet, Rogyion Romanovics, sok van még maga előtt. (...)
- Mi az a sok még előttem?
- Élet! Nem próféta ön, mit tudhatja! "Keressetek és találtok!" Talán éppen ezt várja öntől az Isten!0 Megosztás
Idézet
Ez egy fantasztikus, sötét, modern ügy, napjaink esete, amikorra már megzavarodott az emberi szív; amikor azt a mondatot idézik, hogy a vér "felfrissít", amikor kényelemben élve prófétálnak a létről. Itt könyvízű ábrándokról van szó, a szív teoretikus izgatásáról, kérem.0 Megosztás
Idézet
Nem jól értette - mondta - nem azért jöttem, hogy... veszekedjek, bár nem szeretem önt. Én... azért jöttem, hogy... emberi módon beszéljek önnel. Amikor idehívtam, már eldöntöttem, miről fogok beszélni, és ettől az elhatározásomtól nem tágítok, noha ön egyáltalán nem érthet meg engem. Ez csak önre és nem rám nézve lesz rossz.0 Megosztás
Idézet
A szeretet Isten adománya, benne van a mindenségben és minden egyes homokszemcsében. Szeress minden levelet, Isten világosságának minden sugarát. Szeresd az állatokat, szeresd a növényeket, szeress mindent. Ha mindent szeretsz, fel tudod fedezni a dolgokban az isteni rejtélyt. Amint egyszer felfedezted, napról napra jobban meg fogod érteni. Végül eljutsz odáig, hogy szeretetedben magadhoz öleled az egész világot.