1 Megosztás
Idézet
A művész semmit nem ér tehetség nélkül, de a tehetség semmit nem ér munka nélkül.1 Megosztás
Idézet
Az előbb még szidta, mint a bokrot, most meg tessék, úgy siratja, hogy a szíve szakad bele... Istenem, de buták is vagyunk, mi nők!14 Megosztás
Idézet
Ha valamit elrontottál, ne próbáld kijavítani. Csináld újra!2 Megosztás
Idézet
Az ember gyakran elkövet bevallhatatlan tetteket a boldogsága érdekében, anélkül, hogy valóban boldogabb lenne tőle. 2 Megosztás
Idézet
Ha az embernek nagy a baja, nem marad hely más bánatnak.0 Megosztás
Idézet
Ha az ember másokat nem is tud megölni, önmagát ne vétse el.1 Megosztás
Idézet
A nagy csapásokat mindig követik a mély álmok.1 Megosztás
Idézet
Gyereket csinálni nem nagy sor, felnevelni - ugyebár? -, az a művészet.2 Megosztás
Idézet
Aki a mocsokban hever, nem örül, ha rásüt a nap.1 Megosztás
Idézet
A pénz igazán keveset ad a boldogsághoz.0 Megosztás
Idézet
Nyissa ki a szemét, aki tisztán akar látni!0 Megosztás
Idézet
Keserves dolog lemondani a szerencséről, amikor az ajtónkon kopogtat.0 Megosztás
Idézet
Kicsikém, az asszonyok nem szeretik, ha a férfi mafla. Igaz, hogy nem szólnak semmit, mert hát szemérem... Érted, ugye?... De légy nyugodt, nagyon fúrja az oldalukat. Aztán előbb vagy utóbb, mikor nem is álmodja az ember, másutt kárpótolják magukat... Így van ez, bogaram.2 Megosztás
Idézet
Gyilkosságra csak a vér és az idegrendszer hajtja az embert, az ősi küzdelmek emléke, az élet akarása, az erő öröme.0 Megosztás
Idézet
Az okoskodásból sosem lesz gyilkosság; gyilkos ösztön kell hozzá, hogy rávesse magát az áldozatra, éhség vagy szenvedély, hogy szétmarcangolja.0 Megosztás
Idézet
Ha egy házasságban mindkét fél a másik halálára spekulál, akkor az ember jól nyissa ki a szemét, anélkül, hogy az ismerősöket beavatná.0 Megosztás
Idézet
Igazságosnak lenni, micsoda ábránd, amikor az igazságot sűrű bozót zárja körül! Többet ér, ha az ember okos, és a vállával megtámasztja ezt a halódó társadalmat, amelyet amúgy is végromlás fenyeget.0 Megosztás
Idézet
A vallás szemet huny az emberi gyengeségek felett, ha az illendőségen nem esik csorba.1 Megosztás
Idézet
Minek kétségbeesni? Isten akkor van legközelebb, mikor már azt hisszük, minden elveszett.1 Megosztás
Idézet
A megszokás elkoptatja a tisztességérzetet is, mint akármi mást.2 Megosztás
Idézet
Azon tűnődött, hogy az élet mégis roppant kegyetlen, ám az ember nem tépheti ki a szívét, hacsak nem akar nyomban meggebedni.1 Megosztás
Idézet
Hiába, a leleményességnek nincs határa! A szív néha nagyon különös módon nyilatkozik meg.0 Megosztás
Idézet
Mert bizony jobb, ha az ember megőrzi a lelke békéjét, s úgy teremti meg boldogságát, hogy belső nyugalma megmaradjon.0 Megosztás
Idézet
Hogyha olyan sok dolga van valakinek, nem is csoda, ha piszokba lép, és nem veszi észre.0 Megosztás
Idézet
Gyorsabban halad az ember, többet tud... De a vadállat csak vadállat marad, és hiába találnak ki még tökéletesebb gépeket, mögöttük csak megmarad a vadállat.0 Megosztás
Idézet
Az igaz ember a világ szemében esztelen.0 Megosztás
Idézet
Ha az ember egészen magára marad, kezdi nagyon különös módon szemlélni a dolgokat. A fák megszűnnek fák lenni, a föld emberi arcot ölt, a kövek regélni kezdenek.0 Megosztás
Idézet
A bűn mindent beszennyez. Mindent elborító bűz ez, megrontja a szeretetet, megfertőzi a házastársak szobáját, az újszülöttek bölcsőjét, még a napmelegben bágyadozó virágokat, még a rügyeiket fakasztó fákat is. A föld úszik ebben a tisztátalanságban, melynek legkisebb cseppjéből is gyalázat virága sarjad.0 Megosztás
Idézet
Az elvetett magok most bizonyára szenvednek a földben, s fényre áhítoznak; őket is nyomja a lidérc, ők is azt álmodják, hogy hosszú föld alatti folyosón kúsznak, rájuk omlik a föld, dühödten küszködnek, hogy kijussanak a napra. Aztán halkabban sírdogált tovább, mondván, hogy a tél a föld betegsége, s ő maga is meg fog halni a földdel együtt, hacsak a tavasz meg nem gyógyítja mindkettőjüket.2 Megosztás
Idézet
Tudom már, te vagy a szerelmem, a véremből jössz, arra vársz, hogy karomba szorítsalak, hogy egyek legyünk... Rólad álmodtam. Bennem voltál, s én adtam a véremet, az izmaimat, a csontjaimat. Nem fájt. Oly szelíden vetted magadhoz a szívem, hogy gyönyörűség volt megosztanom magam. Azt kerestem, hogy mi bennem a legjobb, mi a legszebb, hogy azt is neked adhassam.2 Megosztás
Idézet
Szeretlek, mert eljöttél az életembe. Ebben benne van minden... És most együtt vagyunk, és szeretjük egymást. Úgy érzem, nem tudnék élni, ha nem szeretnélek. Te vagy az éltető levegőm. (...) Ezt kezdetben nem ismeri fel az ember. Ez együtt fejlődik a szívünkkel. Meg kell hozzá nőnünk, meg kell erősödnünk... Emlékszel? Hogy szerettük egymást! És nem beszéltünk róla. Az ember gyerekes és ostoba. Aztán, egy szép napon, világos lesz minden, s az a szó kicsúszik az ember száján... Nincs más mit tennünk; szeretjük egymást, mert ez az életünk.0 Megosztás
Idézet
Szeretned kell őt, mert ő hús a te húsodból, vér a te véredből, csont a te csontodból. Oltalmaznod kell őt, mert Isten azért adta két erős karod, hogy veszély óráján védőn tárd a feje fölé. Ráemlékezzél, hogy ő őrizetedre bízatott; nem élhetsz vissza bűn nélkül az ő alázatával és gyöngeségével. Ó, kedves testvérem, mily boldog büszkeség is a tiéd! Mától fogva nem élsz többé önző magányban. Minden órában magasztos feladat vár terád. Nincs szebb dolog a szeretetnél, hacsak az nem, hogy oltalmaznunk kell azt, akit szeretünk.0 Megosztás
Idézet
Mindenféle előrehaladást a túlzott szaporodás vált ki. A népek csak azért fejlődtek, a civilizáció csak azért növekedett, mert először sokasodtak, aztán elterjedtek a világ minden táján. És a holnapok fejlődését, az igazságot és az igazságosságot megint csak az teremti majd meg, hogy a nagyobb szám mindig gyarapodik, hogy a dolgozók és a szegények forradalmian termékenyek.0 Megosztás
Idézet
A lehető legtöbb élet hozza majd el a lehető legtöbb boldogságot. Az ember csak azért jön a világra, hogy teremtsen, hogy tovább adja és terjessze az életet. Ennek örül az emberi test is, a jó munkás, aki elvégzi feladatát.0 Megosztás
Idézet
A természet nincs tudatában annak, amit cselekszik, és aki nem igazítja ki, az áldozata lesz.1 Megosztás
Idézet
Minden igazi pesszimistában egy beteg, impotens ember rejtőzik.0 Megosztás
Idézet
Veszélyesen beteg az a nép, amely már nem hisz az életben.0 Megosztás
Idézet
Az anya szenvedélyesen szenved az élet örök virágzásáért.2 Megosztás
Idézet
A becsületes ember nem rakhat könnyelműen tojásokat, nem hagyhatja fészekalját a véletlenre, mint a madár, nem bízhatja magát mások aratására.0 Megosztás
Idézet
Úgy igazságos, hogy minden ember hozza magával a gazdagságát, és teremtse meg azt, ami léte fenntartásához szükséges.0 Megosztás
Idézet
A terhes nő a nagyság, az erő, a szépség jelképe. A szűz a megsemmisülés, az anya az élet örökkévalósága.0 Megosztás
Idézet
Egy népet csak a szépség fogalmának megváltoztatásával lehet forradalmasítani.1 Megosztás
Idézet
Akinek tiszta a lelkiismerete, nyugodtan alszik.0 Megosztás
Idézet
A becézés enyhet adó harmatként permetez a megbántott női szívre, és meglágyítja.0 Megosztás
Idézet
Amikor a halál lekaszálja az élet valamelyik katonáját, mindig támad egy másik, aki elfoglalja az üresen maradt harci állást.0 Megosztás
Idézet
Csakis a szegények elővigyázatlansága taszította a forradalmi tömegeket az igazság, a méltányosság, a boldogság meghódításának útjára. Az emberiség áradatának minden nappal több jóságra, több igazságosságra lenne szüksége, arra, hogy a javakat az egyetemes munkát szabályozó helyes törvényekkel osszák el. És ha igaz, hogy a civilizáltság fékezi a szaporodást, akkor éppen ez a jelenség adhat okot arra a reményre, hogy távoli évszázadok múltán elérhetjük a végső egyensúlyt, amidőn a föld teljesen benépesül, és eléggé bölcs lesz ahhoz, hogy valamiféle isteni mozdulatlanságban éljen.0 Megosztás
Idézet
A szám a győzelem.1 Megosztás
Idézet
Minél nagyobb a család, annál bővebben arat a hálátlanság.0 Megosztás
Idézet
Halála előtt senkiről sem mondható el, boldog-e, vagy szerencsétlen.0 Megosztás
Idézet
A mű éltető eleme a szeretet, csak a teremtő szeretet teheti örökkévalóvá, és azonnal összeomlik, amint megszakad a testvéri szolidaritás köteléke.0 Megosztás
Idézet
A szeretetben mindhalálig reménykedni kell.0 Megosztás
Idézet
Minden kérdés megváltozik aszerint, hogy milyen szempontból nézzük.0 Megosztás
Idézet
A tudománynak egyetlen lépése közelebb juttatja az emberiséget az igazságosság és igazság rendszeréhez, mint százesztendős politizálás és társadalmi lázadás. A tudomány maga elsöpri a dogmákat, elsodorja az isteneket, világosságot és boldogságot teremt.0 Megosztás
Idézet
Mindig az én a középpont, az egyén mindig azt kívánja, hogy önmagában és önmaga által legyen boldog.0 Megosztás
Idézet
Az igazi ifjúság az egyetemeken, a laboratóriumokban, a könyvtárakban van. Ez a dolgozó ifjúság fogja meghozni a holnapot, nem pedig az asztaltársaságok, kiáltványok és extravaganciák ifjúsága.0 Megosztás
Idézet
Az örökkévalóság vonása csak a művész együgyű ártatlanságában van, aki igen alázatosan és mélységes hittel áll meg a mindig szép természet előtt.0 Megosztás
Idézet
Az élet éppen úgy származik az ujjakból, mint az agyból, ha egyszer élőlényeket teremt valaki.0 Megosztás
Idézet
Lángész csak a társadalom talajából virágzik ki, a nagy művészetben csak korának hite lángolhat.0 Megosztás
Idézet
A tudomány egymaga fogja megoldani az emberi, társadalmi és vallási problémát.0 Megosztás
Idézet
A lopás csak egyik fajtája a kikényszerített visszatérítésnek.0 Megosztás
Idézet
A marakodó szocialista szekták közös bűne a munka önkényes megszervezése; szolgaságba hajtják az egyént a közösség hasznára.0 Megosztás
Idézet
A haladás csak összeütközések és harcok eredménye, a világot csak az ellentétes erők küzdelme hozta létre.0 Megosztás
Idézet
Csak a tudomány forradalmár, a tudomány elegendő lesz, hogy ne csak az igazságot, de igazságosságot is teremtsen, ha ugyan az igazságosság lehetséges ezen a földön.3 Megosztás
Idézet
A nap az egyetlen igazság, az mindenkiért lángol az égen, szegénynek és gazdagnak ugyanazzal a mozdulattal adja pompáját, fényét, melegét, minden életnek forrását.0 Megosztás
Idézet
Az illúzió szomjúságára, az örök vigasz vágyának dús burjánzására, (...) csupán valami nagy fájdalom lehet a magyarázat.0 Megosztás
Idézet
Semmi nem rázza úgy fel a lelket, mint a szenvedés.0 Megosztás
Idézet
Ő, ha szeret egy férfit, nem a hancúrozásra gondol, csak arról ábrándozik, hogy mindig együtt maradnak, s boldogan élnek.0 Megosztás
Idézet
Arra vágyik, hogy tisztességes emberek között éljen, mert a rossz társaság olyan, mint a bunkócsapás: betöri az ember koponyáját, s az ilyen magafajta egyszerű asszonynak egy szempillantás alatt vége van.0 Megosztás
Idézet
A férfiak gyakran egyetlen éjszakáért nősülnek: az elsőért; csakhogy az elsőt követi a többi, és jönnek a nappalok vég nélkül, és jön az egész élet, ők pedig addigra már réges-régen beleuntak...0 Megosztás
Idézet
Akárhogy szeretünk is valakit, csak teher az, ha meghalt; sőt, minél jobban ragaszkodtunk hozzá, annál jobban szeretnénk megszabadulni tőle.0 Megosztás
Idézet
Ó, csupa szív emberek! Készséges szomszédok! Zörgess csak be hozzájuk egy kis parázsért, egy csipet sóért, egy korsó vízért, biztos lehetsz benne, hogy becsapják az ajtót az orrod előtt. De a nyelvük álnok, mint a viperáé. Ha felebarátjuk segítségre szorul, ők nem elegyednek más dolgába, de ha veszett eb módjára bele kell marni valakibe, akkor bezzeg napestig rajta rágódnak.1 Megosztás
Idézet
Mindenhez hozzászokhat az ember, de sajnos az evésről nem tud leszokni.0 Megosztás
Idézet
Utálata olyan mértékben nőtt iránta, amilyen mértékben szenvedélye a másik iránt, akire vágyva vágyott.2 Megosztás
Idézet
Nem, nem! Csak a halál jó. Nem élhet ebben a tenger vérben, kitépett szívével, megátkozottan az egyetlen férfitól, akire vágyott, s aki a másé. Most már, hogy van hozzá ereje, meg kell halnia.1 Megosztás
Idézet
A legyőzhetetlen álmosság mélyéről, mely lassan erőt vett rajta, újra feltámadt benne az élet szeretete, a boldogság vágya, az utolsó ábránd, hogy még ő is boldog lehet.0 Megosztás
Idézet
Lehet ölni felindulás nélkül, és utána megy tovább az élet.