1 Megosztás
Idézet
Hogy uralkodnék szíveden,
Ha a magamé sem szabad?2 Megosztás
Idézet
Aki nappal álmodik, sok olyasmit tud, ami rejtve marad a csupán éjszaka álmodók számára.4 Megosztás
Idézet
Nagyon hiszek a bolondokban; ezt hívják a barátaim önbizalomnak.10 Megosztás
Idézet
Még nem dőlt el a kérdés, vajon az őrültség nem a legmagasabb rendű intelligencia-e.1 Megosztás
Idézet
Vedd még e csókot, édesem!
Mostan megyek, elbúcsuzom
És ez legyen a búcsuszóm:
Igazat mondtál énnekem,
Bús álom az én életem...6 Megosztás
Idézet
Az állat önzetlen és önfeláldozó. Szeretetében van valami, ami szíven ragadja azt, akinek gyakran van alkalma az ember könnyelmű barátságával és nyomorúságos hűségével találkozni.1 Megosztás
Idézet
Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.6 Megosztás
Idézet
De szerelmünk több volt, mint soké,
Ki nagyobb, mint ő meg én,
Okosabb, mint ő meg én
S sem az angyalok a felhők felett,
Sem az ördögök tenger fenekén
Nem tehetik, hogy szívtől a szív,
Elváljunk, ő meg én.2 Megosztás
Idézet
Holt remények... Fáj az Élet... Éjbe vész a fénysugár...
Kár ma élni, kár ma már!1 Megosztás
Idézet
Vannak különös éjszakák, mikor az emberek csak árnyak, míg az árnyak talán emberek.1 Megosztás
Idézet
De szerelmünk több volt mint szerelem
Tengerpart bús mezején -
Irigyeltek még az angyalok is
Fenn a felhők tetején.4 Megosztás
Idézet
Szeretnek majd! Csak járt utad
Járatlanért ne hagyd el!
Őrizd örökké önmagad,
Ami nem vagy, máris add fel.2 Megosztás
Idézet
S bús lelkem az árnyékból, mely padlómon szétfolyva jár,
Nem szabadul - Soha már!2 Megosztás
Idézet
Minden, mi van e bús világon,
Álomba ködlő furcsa álom.1 Megosztás
Idézet
Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen
S nem virrad meg - sohasem!0 Megosztás
Idézet
S csak rémes árnyak bálja, melyet
A véres ablakokon át
Ma itt disszonáns zene mellett
Az utas kavarogni lát,
A sápadt ajtóból ma rémek
Folyója foly
Örökké, s hova azok érnek,
Van kacagás - de nincs mosoly.0 Megosztás
Idézet
De szerelmünk több volt mint szerelem
Tengerpart bús mezején -
Irigyeltek még az angyalok is
Fenn a felhők tetején.0 Megosztás
Idézet
"Itt e rémek-járta házban mondd meg, lelkem szódra vár -
Van... van balzsam Gíleádban?... Mondd meg - lelkem esdve vár..."
S szólt a Holló: "Soha már!"0 Megosztás
Idézet
Síri csöndbe semmisülve, kábulattal elgyötörve,
Álmot éltem, tébolyálmot, mint halandó senki más...1 Megosztás
Idézet
Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen
S nem virrad meg - sohasem!1 Megosztás
Idézet
Holt remények... Fáj az Élet... Éjbe vész a fénysugár...
Kár ma élni, kár ma már!0 Megosztás
Idézet
Vedd még e csókot, édesem!
Mostan megyek, elbúcsuzom
És ez legyen a búcsuszóm:
Igazat mondtál énnekem,
Bús álom az én életem...0 Megosztás
Idézet
Minden, mi van e bús világon,
Álomba ködlő furcsa álom.0 Megosztás
Idézet
Most Vihar s Elmúlás borúl,
Jelenre, Múltra, konokul,
Jövőm ragyogjon énvelem,
Szép reménnyel neked s nekem.0 Megosztás
Idézet
Bár volna örök álom életem!
S ne kelnék fel, csak majd, ha reggelem
Az öröklétnek hozza egy sugára.0 Megosztás
Idézet
Hogy uralkodnék szíveden,
Ha a magamé sem szabad?0 Megosztás
Idézet
A bánat - a mult
A semmibe hullt...0 Megosztás
Idézet
- Morella?!
S kicsoda, ördögebb még az ördögnél, torzította el gyermekem vonásait, s hintette el rajtuk a halál színét, amint megrezzenve alig hallható hangomtól, földről az égre fordítá üveges szemét, s előrebukva őseink sírboltjának fekete kockáira, felelte:
- Itt vagyok!1 Megosztás
Idézet
De szerelmünk több volt, mint soké,
Ki nagyobb, mint ő meg én,
Okosabb, mint ő meg én
S sem az angyalok a felhők felett,
Sem az ördögök tenger fenekén
Nem tehetik, hogy szívtől a szív,
Elváljunk, ő meg én.1 Megosztás
Idézet
S bús lelkem az árnyékból, mely padlómon szétfolyva jár,
Nem szabadul - Soha már!0 Megosztás
Idézet
Jaj, oda szegény, az aranyedény! a szellem a porba kiloccsan...
Kongj, gyász-zeném! egy drága lény forog alvilági habokban.
Ej, Guy de Vere, te se könnyezel? most ülj tombolva tort!
Nézd, kit fed el rút gyászlepel? A kedvesedet, Lenore-t!
Őt őrzi ma gyertyaláng, ima, komor ének érte zokog -
Ó mondd, ki lehet fenségesebb, mint egy ily ifju halott?
Kit nász helyett vár gyászmenet, az kétszeresen halott!0 Megosztás
Idézet
Mert a teknősbéka biztosan jár a lábán, ok ez arra, hogy szárnyát szegjék a sasnak?0 Megosztás
Idézet
Ha kel a hold, nekem álmokat hord.1 Megosztás
Idézet
Gyermekkoromtól fogva nem
Olyan vagyok, mint más. Szemem
Nem úgy lát, nem közös kutak
Habja bennem az indulat.
Nem közös forrásból ered
Bánatom. Gyújtva szívemet
Más fokra izzik örömöm.
S ha szeretek: azt is külön.2 Megosztás
Idézet
Vedd csókom homlokodon,
s míg búcsúzom, angyalom,
hagyj ennyit vallanom -
igazad van ím,
álmok voltak napjaim.0 Megosztás
Idézet
A hajdani fiút idézd,
Kit sorsa messzi útra vitt:
Oltárodra tette szivét,
Istenítette bájaid -
Szerelmi áldozat...! Kinek?
Ó, bűvös, megvető szemek.0 Megosztás
Idézet
Szeretnek majd! Csak járt utad
Járatlanért ne hagyd el!
Őrizd örökké önmagad,
Ami nem vagy, máris add fel.0 Megosztás
Idézet
Szerelmem! Földi utamat
Bánatok tolongják körül
(...)
De lelkem mégis földerül,
Mert rólad látok álmokat.0 Megosztás
Idézet
A költészet a gondolat és a zene kombinációja.0 Megosztás
Idézet
Annácska szemét lesem én;
s így az éj idején veled éldelek én,
jegyesem, szívem élete, szép kicsikém,
melletted a sír fenekén,
tengerpart bús mezején.0 Megosztás
Idézet
S nem mondtam már nektek, hogy amit ti őrületnek néztek, az csak érzékeim túlzott élessége?0 Megosztás
Idézet
Zokog - s szép szárán könny csorog,
Mint halhatatlan gyöngysorok.0 Megosztás
Idézet
Bús álom az én életem:
eltűnt reményem csillaga,
mindegy, nappal vagy éjszaka,
való volt-e, vagy látomány,
ma már mi sem maradt nyomán.0 Megosztás
Idézet
A sóhajország árnyán
Laktam egyedül, árván,
Lelkem mocsár volt, mély magány.0 Megosztás
Idézet
Azok a szellemi tulajdonságok, amelyeket elemzőnek szoktak nevezni, önmagukban véve nehezen elemezhetők. Igazában csak hatásukban tudjuk értékelni őket.0 Megosztás
Idézet
Amint az erős ember is szereti kifejteni képességeit, és élvezi a testmozgást, amint izmait gyakorolja, úgy lelkesíti az "elemző" lelket a megfejtés lelki feladata.0 Megosztás
Idézet
A szerkesztő vagy kombináló készség - amelyben a találékonyság rendszerint megnyilatkozik, de amelynek a frenológusok szerint (...) az agyban, mint minden ősi képességnek, külön központja van - igen gyakran félkegyelműséggel határos embereken ütközik ki, amint ahogy ez lelki jelenségekkel foglalkozó íróknak már gyakran fel is tűnt.0 Megosztás
Idézet
Az elemzőkészséget ne tévesszük össze a találékonysággal, mert míg az analitikus elme szükségképpen találékony, sok találékony ember gyakran képtelen az elemzésre.0 Megosztás
Idézet
A találékonyság és az analitikai képesség közt nagyobb a különbség, mint a köznapi értelemben vett képzelet és a tulajdonképpeni képzelőerő között, pedig jellegzetes tulajdonságaiban milyen hasonló a kettő! Annyi tény, (...) hogy a találékony embernek mindig van fantáziája, és a valódi képzelőerő mindig analitikus.1 Megosztás
Idézet
A verses költészet egyetlen legitim birodalma a Szépség.