42 Megosztás
Idézet
Sokszor szeretsz olyat, aki nem is sejti érzelmeidet, és mégis oly` hű maradsz hozzá, mintha szerelmed viszonozva lenne.9 Megosztás
Idézet
A szerelemben a hallgatás gyakran mélyrehatóbb szónok, mint a szó.3 Megosztás
Idézet
Egy semmiségtől is megvigasztalódunk, mert egy semmiség is lesújt minket.4 Megosztás
Idézet
A szív érveit az ész nem ismeri.3 Megosztás
Idézet
A testi fájdalom csak a lelki fájdalom büntetése és tükörképe.1 Megosztás
Idézet
A szerelemben a legnagyobb bölcsesség, hogy tudjunk várni.3 Megosztás
Idézet
A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek.3 Megosztás
Idézet
Akinek nincs szíve, az csak a fülével hallgat.4 Megosztás
Idézet
Ha szeretünk, magunkat is másnak látjuk.5 Megosztás
Idézet
A szeretetnek egy csöppje többet ér, mint az értelem óceánja.2 Megosztás
Idézet
A titkolt szép cselekedetek a legbecsesebbek.1 Megosztás
Idézet
Minél bölcsebb és jobb egy ember, annál több jót vesz észre az emberekben.1 Megosztás
Idézet
A szívnek megvan a maga ésszerűsége, amit az értelem egyáltalán nem ismer.2 Megosztás
Idézet
A szeretet vagy a gyűlölet megváltoztatja az igazságot.3 Megosztás
Idézet
A kölcsönös csalás elengedhetetlen alapfeltétele az emberek együttélésének; kevés barátság maradna meg, ha mindenki tudná, mit mondott róla a barátja, mikor nem volt jelen, holott akkor őszintén, tárgyilagosan beszélt.0 Megosztás
Idézet
Nem keresnél engem, ha nem találtál volna már meg.0 Megosztás
Idézet
Az embert általában könnyebben meggyőzik azok az érvek, melyekre ő maga talált rá, mint azok, melyek másoknak jutottak eszébe.1 Megosztás
Idézet
Nádszál az ember, semmi több, a természet leggyengébbike. (...) Nem kell az egész világmindenségnek összefognia ellene, hogy összezúzza: egy kis pára, egyetlen csepp víz elegendő hozzá, hogy megölje. De gondolkodó nádszál. Még ha eltaposná is a mindenség, akkor is nemesebb lenne, mint a gyilkosa, mert ő tudja, hogy meghal; a mindenség azonban nem is sejti, hogy mennyivel erősebb nála.0 Megosztás
Idézet
Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindenség e zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincsen róla, ki tette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni - olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, s aztán mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többé onnan elmenekülni.0 Megosztás
Idézet
Szépség és valóság, erre van szükség; de a szépséget is a valóból kell merítenünk.0 Megosztás
Idézet
Boldogtalannak lenni annyit jelent, mint magunkat boldogtalannak érezni; de nagynak lenni annyi, mint megismerni, hogy az ember boldogtalan.0 Megosztás
Idézet
Az ember sem nem angyal, sem nem állat, s a legnagyobb baj az, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz.0 Megosztás
Idézet
Kétféle ember él, az igaz, aki azt hiszi, hogy bűnös, és a bűnös, aki azt hiszi, hogy igaz.0 Megosztás
Idézet
Ha eszünk kifáradt az igazság kutatásában, jól esik megpihennünk a hit karjaiban.1 Megosztás
Idézet
Ha mindenki tudná, mit beszélnek róla embertársai, nem lenne négy barát se a világon. Kiderül ez azokból az összeveszésekből, amelyeket a néha visszamondott, tapintatlan pletykák okoznak.0 Megosztás
Idézet
Legutolsó dolog, amit megtudsz egy könyv írása közben az, hogy mivel kellett volna kezdened.0 Megosztás
Idézet
A matematika annyira komoly szakterület, hogy egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztanunk arra, hogy szórakoztatóbbá tegyük.0 Megosztás
Idézet
A földi dolgokat ismernünk kell ahhoz, hogy szerethessük őket, az isteni dolgokat azonban szeretnünk kell ahhoz, hogy megismerhessük őket.0 Megosztás
Idézet
Oly magasztos elképzelésünk van az emberi lélekről, ha nem bírjuk elviselni, ha megvet, ha nem becsül minket egy lélek; az emberek minden boldogsága ebben a becsülésben rejlik.0 Megosztás
Idézet
Mi az ember a természetben? Semmi a végtelenhez képest, minden a semmihez képest. Valami a semmi és a minden közt, középen.2 Megosztás
Idézet
Borzalmas látni, hogy valaki semmiségekért remeg, és ugyanakkor érzéketlen a legnagyobb dolgokkal szemben.0 Megosztás
Idézet
Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van.0 Megosztás
Idézet
Nincs egyszerűbb dolog a világon, mint egy megoldott probléma.1 Megosztás
Idézet
Szeretnétek, hogy jót gondoljanak rólatok az emberek? Ne mondjatok jót magatokról!0 Megosztás
Idézet
Ha megszoktuk, hogy helytelen okokkal magyarázzunk természeti jelenségeket, nem akarjuk elfogadni a helyeseket, hiába fedezik fel őket.0 Megosztás
Idézet
Könnyebb elviselni a halált, ha nem gondolunk rá, mint a gondolatát, még ha nem fenyeget is bennünket veszély.2 Megosztás
Idézet
Az idő azért hoz gyógyulást a fájdalmakra és a viszályokra, mert az ember közben változik, többé nem ugyanaz a személyiség.1 Megosztás
Idézet
Még ha nem fűződik is valakinek érdeke ahhoz, amit mond, nem szabad biztosan arra következtetnünk belőle, hogy egyáltalán nem hazudik; mert vannak olyan emberek is, akik egyszerűen kedvtelésből hazudnak.0 Megosztás
Idézet
Meg kell ismernünk önmagunkat: még ha nem segít is hozzá bennünket az igazság megtalálásához, legalább arra jó, hogy rendet teremtsünk az életünkben, márpedig ennél nincsen helyesebb dolog.0 Megosztás
Idézet
Semmibe venni a filozófiát azt jelenti, hogy igazán filozofálunk.1 Megosztás
Idézet
Minden ember szívében van egy Isten-alakú vákuum, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal. Csak Isten töltheti be azt, Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva.3 Megosztás
Idézet
Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embereket, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik őket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása. S milyen nagyszerű hatás ez! Megnyugtatják, lecsillapítják és megvigasztalják a hallgató felet.0 Megosztás
Idézet
Aki nem látja a világ hívságos voltát, maga is roppant hiú teremtés. Ezért ki ne látná, kivéve a fiatalokat, akik belemerülnek a hírnév, a szórakozások hajszolásába, a jövő tervezésébe? De fosszuk csak meg őket szórakozásuktól, azt fogjuk látni, hogy megemészti őket az unalom; ilyenkor ők is érzik semmi voltukat, még ha fel nem ismerik is: mert bizony boldogtalan sors, hogy azonnal elviselhetetlen szomorúság hatalmasodik el rajtunk, mihelyt kénytelenek vagyunk önmagunkba tekinteni, és nincs, ami elterelné magunkról a figyelmünket.0 Megosztás
Idézet
Minden képzeletet felülmúl, amit Isten életünk törött darabkáiból tud alkotni, ha teljesen rábízzuk azokat.0 Megosztás
Idézet
Sem igaz, sem jó nincs másként, csak részben; rosszal és hamissal vegyest.0 Megosztás
Idézet
Semmi sem olyan fontos az ember számára, mint a sorsa, semmi sem olyan félelmetes, mint az örök élet.0 Megosztás
Idézet
Tudnunk kell, mire vagyunk képesek; több vagyunk a semminél, de nem vagyunk minden.0 Megosztás
Idézet
Az embernek minden baja abból származik, hogy nem tud nyugodtan megmaradni a szobájában.0 Megosztás
Idézet
Nem békés, nyugalmas örömök után vágyódunk, mert ilyenkor eszünkbe jut szerencsétlen sorsunk. Nem a veszélyt keressük, és nem a kellemetlen, kínos megbízásokat, hanem a sürgés-forgást, a zajt, mert eltereli kellemetlen gondolatainkat, és elszórakoztat.1 Megosztás
Idézet
Kevésre és sokra, mindenre és semmire képes; nem angyal, nem állat: csak ember.2 Megosztás
Idézet
Nincs olyan erős mágia a világon, amely boldogságot adna az embernek.