3 Megosztás
Idézet
A barátság bonyolult érzések titokzatos, furcsa harmóniája.3 Megosztás
Idézet
A bánat és a fájdalom mérhetetlen. Határát a halál szabja meg.1 Megosztás
Idézet
Sohasem a halál fájdalmas, hanem a hozzá vezető út.5 Megosztás
Idézet
Aki tudja, hogy mit várhat az élettől, az nagyképűnek tűnik a gyávák előtt.6 Megosztás
Idézet
Mi fiatalok, becsületesen, tisztán szeretnénk élni és dolgozni. Vannak céljaink, álmaink, elképzeléseink. Ezekkel a célokkal és álmokkal hagyjuk el az iskolát, és másnap az életben a felnőttek megmagyarázzák, hogy mindazt a szépet, amit az iskolából magunkkal hoztunk, felejtsük el, mert az ott tanult igazságokkal nem sokra megyünk az életben. Néha nem szavakkal magyarázzák ezt nekünk, hanem példamutatással. S ha mi tisztességesek maradunk, az sok esetben a felnőttek romboló példamutatása ellenére történik. A felnőttek, akik a fiatalokat nevelni akarják, előbb önmagukat neveljék meg. A nevelés alapja a példamutatás.5 Megosztás
Idézet
Mit tudunk mi egymásról, emberek? Semmit. Felületes jelenségeket látunk, ösztöneink csápjai nem hatolnak a lélek mélyibe, hogyan érthetnénk meg hát a tetteket kiváltó okokat? És mégis ítélünk; elmarasztalunk és megbocsátunk, holott gyakran bűnösebbek vagyunk az elmarasztaltaknál.1 Megosztás
Idézet
Nagyon egyedül vagyok. Aki egyedül van, az nyáron is fázik. Nincs, aki melegítse.0 Megosztás
Idézet
Tulajdonképpen én akkor nem értettem, hogy mi történt, mit jelent anyám elvesztése. Sírtam, mert sírtak a felnőttek is.0 Megosztás
Idézet
Akkor, gyerekfejjel, sok mindent nem értettem, de most, hogy visszagondolok gyermekkoromra, megértem apám gondolatait és érzéseit, egy-egy elejtett mondatának értelmét. Most már azt is tudom, hogy miért pazarolta rám szabad idejének minden pillanatát, miért vigyázott rám oly féltő gonddal, miért volt fontos számára, hogy bizalmam ne rendüljön meg benne.0 Megosztás
Idézet
Persze minden lánynak az a sorsa, hogy egyszer valakié legyen. De neked sem lesz mindegy, hogy ki az a valaki. Csalódhatsz, és az első csalódás életed végéig elkísér.0 Megosztás
Idézet
Az igazság az, hogy nem volt soha egyenlőség a szerelemben, és... és... lehet, hogy egyszer az lesz, de addig még sok lány és asszony tragédiáját fogja okozni ez a hülye elmélet.0 Megosztás
Idézet
Én meg nő vagyok. Hát igazság az, hogy ő, ha feleségül akar venni, azt követelje tőlem, hogy én még ártatlan legyek? Én nem követelhetem tőle ugyanezt?1 Megosztás
Idézet
Valami sértőt szerettem volna mondani. Megfogalmazatlanul az a felismerés motoszkált bennem, hogy mi értelme van hát az őszinteségnek? Ha nincs megbocsátás, ha nincs megértés; akkor csak hazugság és képmutatás van.1 Megosztás
Idézet
Megijedtem. Szorongó érzés vett rajtam erőt. Nem félek, én úgysem félek - akartam mondani. Féltem. Nem emlékeztem rá, hogy valaha is ennyire erősen éreztem volna a félelmet. Nem szabad félnem, hiszen nyár van, az ablakon bever a napfény, az utcán emberek sétálnak, körülöttem is emberek ülnek, csak kiáltanom kell, és megvédenek.0 Megosztás
Idézet
Nem hiszek abban, hogy két fiatal évekig járhat együtt úgy, hogy csak bámulják egymást, és visszafojtják egészséges ösztöneiket.1 Megosztás
Idézet
Senki sem a szenvedésért él, mégis szenved. Neked is van valami életelved, aszerint akarsz élni. Az elvedhez való ragaszkodás boldoggá tehet, de szenvedést is okozhat. Az elvek feladása viszont bukással jár mindig.1 Megosztás
Idézet
Körülbástyáztam magam az emlékeimmel, és az emlékezés perceit nem osztottam meg senkivel. Míg mások pénzt, bélyeget, ritkaságokat, könyveket, vázákat, képeket gyűjtöttek vagy gyufacímkéket, én emlékeket.1 Megosztás
Idézet
Minden szabadidőmet olvasással töltöttem. A könyvek megnyugtattak. Nem tudom, mások miért szeretnek olvasni. Én azért olvastam, hogy megvigasztaljam magam, igazoljam viselkedésemet, életemet összehasonlítsam a hősök sorsával, beléjük kapaszkodjam, hogy megismerjem és megértsem magamat és másokat.0 Megosztás
Idézet
Hát nem csak bámulni tudok én - mondta halkan. Aztán lefogta a karomat, és szájon csókolt. Olyan meglepetésszerűen ölelt át és olyan erővel, hogy az első pillanatban csak valami furcsa bénulást éreztem. Az egyik karomat kiszabadítottam, és ösztönös mozdulattal a mellének feszítettem. Aztán hamarosan felismerem, hogy védekezésem nagyon önigazoló védekezés, mert a lelkem mélyén kívánom a csókját és az ölelését. Hamar abba is hagytam a védekezést.1 Megosztás
Idézet
- Soha nem mondtad, hogy szeretsz. (...)
- Most sem mondom.
- Akkor hát mit akarsz?
- Tetszel. Kívánlak. Azt akarom, hogy az enyém légy. Ennek semmi köze sincs a szerelemhez.0 Megosztás
Idézet
Úgy látom, sok mindent másképpen értelmezünk. Te, kedvesem, romantikus vagy, én pedig nem. Te valószínűleg szereted a holdvilágos estéket, a sóhajtozásokat, a szerelmes verseket, talán még gyűjtöd a színészek fényképeit. Nézd, én gyűlölöm a holdvilágot. A szentimentalizmust utálom. Hazudni nem szeretek, szerelmes verseket elvből nem olvasok. Tetszel. Nem vagyok szerelmes. Tetszel, ennyi az egész.
0 Megosztás
Idézet
Tulajdonképpen mi háborított fel? (...) Az őszintesége? Megkívánt, és ezt nyíltan megmondta? Jobb lett volna, ha szerelmet hazudik? Biztosan hittem volna neki.
0 Megosztás
Idézet
Kedvem lett volna nevetni. Szerettem volna azt mondani: ó, te nagy szamár, gyere üljünk ide a töltés oldalába, hajtsd szépen ölembe a fejed, és mondd el a bánatodat. Neked talán nagyobb terhet kell cipelned, mint nekem.0 Megosztás
Idézet
- Tehát vagy a szeretőd leszek, vagy vége a barátságunknak.
- Harmadik út nincs. Tetszel, kívánlak. Gyűlölöm a flörtöt. És még jobban gyűlölöm az erkölcsi műproblémákat.0 Megosztás
Idézet
Az élet bonyolultságáról vallott nézetek hamisak. Azok szeretnek erre hivatkozni, akik gyengék, akik nem tudják, vagy nem akarják az együttélés szabályait betartani.1 Megosztás
Idézet
A legkönnyebb és legegyszerűbb dolog a világon a tanácsadás. De mit csináljon az ember a lelkiismeretével, ha már van. Én nem tudtam alkohollal elbódítani a lelkiismeretemet.3 Megosztás
Idézet
Nálam már máskor is megtörtént, hogy idegességemet nevetéssel oldottam fel. Tulajdonképpen sírni szerettem volna, de nem jöttek könnyeim, hát akaratom ellenére nevettem.0 Megosztás
Idézet
A boldogságot már csak azért sem lehet definiálni, mert az mint érzés, folyamat, mozgás, helytől és időtől nem független. Az, ami ma boldoggá tesz, holnap talán halálosan untat, esetleg az undor érzését váltja ki belőlem.0 Megosztás
Idézet
Valóban úgy érzem, hogy nagyon szeretlek. Pillanatnyilag nem tudom elképzelni az életemet nélküled. Csak azt nem tudom, hogy ugyanígy érzek-e majd három hónap múlva is. Ez az, amit te sem tudhatsz.
1 Megosztás
Idézet
Én pillanatnyilag semmit sem tudok. Csak boldogságot érzek, és azt, hogy hozzád tartozom.0 Megosztás
Idézet
- Szeretnélek feleségül venni.
- Erre mikor jöttél rá?
- Tulajdonképpen már régen foglalkozom a gondolattal, de most, ott az ebédnél döntöttem el a nagy kérdést. Most már biztos vagyok az érzésemben. Amikor besütött a nap az ablakon, hirtelen arra gondoltam, mi lenne, ha felállnál, és elmennél tőlem. A gondolatba belesápadtam.
0 Megosztás
Idézet
Az asszonyoknál az öregedés legbiztosabb jele, tudod mi? (...) Amikor házasságközvetítésre adják a fejüket.0 Megosztás
Idézet
Az a bosszantó (...), hogy a hadseregben az igazság a csillagok számától függ. Hát nem marhaság ez? Ha egy ostoba tizedes mondja, hogy a fal hupikék, akkor helyeselni kell.
0 Megosztás
Idézet
Ha megszeretnék valakit, megtalálnám a módját, hogy az övé legyek. Más dolog a házasság, és megint más a szerelem.0 Megosztás
Idézet
Szerelmük, mint az acél, fehér izzásig hevült, és olyankor nem gondoltak a holnapra. Egymás karjában és az ölelésben kerestek védelmet a világ ellen.0 Megosztás
Idézet
A legnagyobb bűn (...), ha valaki elárulja a népét. Minden más bűn megbocsátható, csak az nem. S különösen nem háború idején.
0 Megosztás
Idézet
Ő tudja magáról, hogy buta, műveletlen, azt is, hogy csak szépséggel nem sokra megy, de ez most mind nem érdekes, ő szeretni tud, olyan ragaszkodással és hűséggel, akár az állatok, szeretni akar.0 Megosztás
Idézet
Az igazság az, uram, hogy az ideggyógyászat ma még az orvostudomány fehér foltja. Csak elképzeléseink vannak róla, sejtéseink, hipotézisek alapján felállított bizonyos rendszerek, amelyek feltételezett igazságát vagy igazolják egyes konkrét esetek, vagy pedig nem.0 Megosztás
Idézet
Kálmán egyedül maradt a kétségeivel. Az öröm, a szorongás, a félelem érzései kavarogtak benne. Aztán egyre többször jutott eszébe, hogy apa lesz. Ez a gondolat lassanként legyőzte kellemetlen sejtéseit.0 Megosztás
Idézet
Az emberek nem kommunistáknak és antináciknak születnek, hanem csak embernek, s később kommunistákká vagy antinácikká válnak. Hogy hogyan? Minden embernél más és más tényezők játszanak közre. A megváltozott körülmények gondolkodásra késztetik az embert. Engem is.0 Megosztás
Idézet
Nem szereti ezt a nyomasztó csendet, fél a csendtől, a váratlan neszeket még ma sem tudta megszokni. De nem is akarja. Sohasem szerette a magányt.0 Megosztás
Idézet
Egyedül kell harcolnia, elszigetelten harcostársaitól, ésszel és ügyességgel, adott esetben reménytelenül, mert nem várhat segítséget.0 Megosztás
Idézet
Az élet nem más, mint az izgalmas játszmák sorozata.0 Megosztás
Idézet
Az alattomos emberek gyávák.0 Megosztás
Idézet
Tudták, hogy meghalnak, de nem beszéltek a halálról, nem vigasztalták egymást, nem mondtak reménykeltő szavakat, ösztönösen megérezték, hogy minden biztató szó most hazugság lenne, értelmetlen üres frázis, méltatlan hozzájuk.0 Megosztás
Idézet
Anglia azért volt legyőzhetetlen évszázadokig (...), mert a titkosszolgálata két évvel előbbre dolgozott, mint a többiek, és mindig tudta, hogy mikor kivel kell szövetségre lépnie.0 Megosztás
Idézet
Az elhárítás alfája és omegája a jól működő és érzékeny hálózat. Olyan, mint a pókháló. Csak mindig megfelelő időben kell kiépíteni, és utána türelmesen várakozni.0 Megosztás
Idézet
A humor az élet sója, kedvesem.
0 Megosztás
Idézet
A nyomozás, kedves barátom, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték.0 Megosztás
Idézet
Nem mindig volt ilyen, hogy úgy mondjam, nem szadistának született. Valamikor kellemes ember volt, figyelmes barát. Azt hiszem, a háború mámora tört ki rajta. Az a tudat, hogy a háború következtében élet-halál ura lett, megbolondította őt.
0 Megosztás
Idézet
Az élet, barátom, az erősek harca a gyengék ellen. S akik megmaradnak a gyengék közül, erősek lesznek. Így fejlődik a világ.0 Megosztás
Idézet
Politika és becsület egymást kizáró fogalmak.
0 Megosztás
Idézet
Nem szeretek a múltra emlékezni. Nem is érdekel már. Sajnálom azokat az embereket, akik nem tudnak felejteni.0 Megosztás
Idézet
A tudomány eredményeivel ölni és gyógyítani egyaránt lehet. Az a kérdés, hogy kik mire használják?0 Megosztás
Idézet
Önök (...) egy olyan országban élnek, ahol a hivatalos szemléletet a marxista, materialista filozófia határozza meg, s az a furcsa, hogy ennek ellenére nagy idealisták.0 Megosztás
Idézet
Az egyénnek meg tud bocsátani az ember, de az eszmének és a rendszernek nem.
0 Megosztás
Idézet
Csak annak nehéz a ma és a holnap, aki nem mer szembenézni a múltjával.
0 Megosztás
Idézet
Matild az apácáknál megtanult okosan hallgatni és kedvesen mosolyogni. Nem tartotta célravezetőnek a vitatkozást a lényegtelen dolgokról, márpedig, tapasztalata szerint, az emberek a lényeges dolgokról nemigen vitatkoznak.0 Megosztás
Idézet
Szeretem. De ez az érzés még nem szerelem. Szeretem, mert maga, Zoltán, nagyon becsületes ember. Annyira szeretem, hogy magára merném bízni az életemet.0 Megosztás
Idézet
A halál sohasem fáj, Matild. Csak a halál előtti percek, pillanatok fájdalmasak.2 Megosztás
Idézet
Az igazi szerelem csakis erkölcsös lehet.0 Megosztás
Idézet
Egy cselekedet erkölcsösségét mindig az határozza meg, hogy saját erőtökből tudjátok-e vállalni a felelősséget. Ugyanaz a cselekedet egy adott időben nagyon tiszta, nagyon erkölcsös lehet.1 Megosztás
Idézet
Ő volt az első igaz szerelmem. Az első szerelem pedig belemarja magát a lélekbe. Aztán időnként a felszínre tör.12 Megosztás
Idézet
Az igazi szerelem nemcsak ölelkezés, hanem lemondás is, áldozatvállalás is, kitartás is.2 Megosztás
Idézet
Nézd, itt térdelek előtted, állati akaraterővel fegyelmezem magam, hogy ne érintselek meg, de remeg a térdem, mintha hideglelős lennék, pedig csak kívánlak.0 Megosztás
Idézet
A földön, legalábbis én úgy tudom, két világ van. Egy kapitalista és egy szocialista. Mások a célok, más a tartalom, más az erkölcsi rend ott, és megint más nálunk.1 Megosztás
Idézet
A háború megváltoztatja az embereket. Kivált belőlük olyan rejtett tulajdonságokat, amelyeket még ők sem ismernek.0 Megosztás
Idézet
Szerelmes vagy. Ne tagadd, és ne is szégyelld. Én is tudom, hogy mi a szerelem. A reménytelen szerelem. Egyetlen orvosság van ellene. A munka. Akár fizikai, akár szellemi, mindegy.1 Megosztás
Idézet
Az volt a bajom, hogy nem kaptam szeretetet. Az ember szervezetének nem csak vitaminokra van szüksége, hogy egészséges maradjon, hanem szeretetre is.0 Megosztás
Idézet
Végképp eldöntöttem: igenis, tudós, feltaláló leszek, mint Marie Curie volt. De én a szeretetvitamint fogom felfedezni és előállítani, és szétosztom az utcákon, tereken csatangoló, szeretetre éhes gyerekek között.0 Megosztás
Idézet
Hiszed, hogy a boldogságba is beleőrülhet az ember?
0 Megosztás
Idézet
Kellemetlenkednek? Védd meg magad. Az igazságodat is. Ha félrevonulsz, ha nemlétező sebeidet nyalogatod, akkor belehülyülsz.1 Megosztás
Idézet
Nem akarlak oktatni, hiszen te okosabb vagy nálam, de meg kell tanuld: minden nem lehet a tiéd. Vannak alapvető dolgok, amikhez ragaszkodnunk kell, mint a vízhez és a sóhoz, ha élni akarunk. Számomra ilyen dolog a hűség. Nem öncélúan és mindenáron, de mindaddig, amíg értelme, értéke és súlya van.0 Megosztás
Idézet
Úgy érezte, hogy gyűlöli a fiatalembert, pedig nem gyűlölte. Maga sem tudta még, hogy mennyire szereti.0 Megosztás
Idézet
A gép, az gép. Az embert csak az ember igázhatja le.0 Megosztás
Idézet
Furcsa és természetellenes lenne, ha mindenki mindenkit szeretne. Az emberek nagy többsége nem szereti és nem gyűlöli az embertársát.
1 Megosztás
Idézet
A mindent megbocsátó Jézus Krisztus is szenvedélyesen gyűlölte a rosszat. Ha ismernéd a Bibliát, akkor tudnod kéne, hogy az nem csak a szeretet, hanem a gyűlölet könyve is.
2 Megosztás
Idézet
Az ember természetét átalakítják a tragédiák. A jellemét is. Aztán egy idő után észrevétlenül megváltoznak az igényei. Azzal együtt a céljai, vágyai. Megváltoztam én is.1 Megosztás
Idézet
Annyit mondhatok, nekem nagyon fontos a barátságod. És ez nem szavakon múlik, talán még sor kerülhet arra is, hogy szavak nélkül, tettekkel bizonyítsam a barátságomat.
0 Megosztás
Idézet
Mi azért nem lettünk barátok, mert mindketten unatkoztunk, és az unalom hozott össze bennünket. Ez kevés ahhoz, hogy két ember igazi barátságot kössön egymással.0 Megosztás
Idézet
A nyugodt jövőhöz, a biztos jövőhöz tisztázott múlt szükséges. Bizonytalan múltra nem lehet biztos jövőt építeni.3 Megosztás
Idézet
A magányos emberek sok esetben szavak nélkül is megértik egymást.0 Megosztás
Idézet
Nem tudom, ön hogy van ezzel a dologgal, de én harcban állok az idővel. Barátom és ellenségem egyszerre. Meg akarom tartani, és le akarom győzni.0 Megosztás
Idézet
Az idő és tér legyőzhetetlen.0 Megosztás
Idézet
Az idő legyőzhetetlen. Életem értelmét mégis ebben az egyenlőtlen küzdelemben látom. Elrabolni annyit a legyőzhetetlen időből, amennyit erővel és tehetséggel bírok.2 Megosztás
Idézet
Azt hiszem, (...) ezek amolyan női dolgok. Néha ok nélkül sírunk. Úgy érezzük, hogy bőgnünk kell, és akkor bőgünk. Miért? Azt csak a jó ég tudja.0 Megosztás
Idézet
Ahhoz, hogy egy tehetség kibontakozzék, nagyon sok minden szükséges. A napi politika, a közállapotok, a különféle szempontok megakadályozhatják a legzseniálisabb tehetség érvényesülését is.0 Megosztás
Idézet
Nem az a baj, hogy szeretője van, hanem az ellenszenves, hogy ezt nem meri vállalni.
2 Megosztás
Idézet
Képtelen vagy elviselni a csalódásokat, nem mersz dönteni. Hogy akarsz te felelősséget vállalni egy másik emberért, amikor a magad dolgaival sem bírsz megbirkózni? Hogyan bízza rád az életét egy lány, amikor ennyire bizonytalan vagy?
0 Megosztás
Idézet
A házassághoz nem elegendő csak a szerelem. Az csak alap, amire már érdemes építkezni, de sok minden más is kell az építkezéshez. Ne hidd el, hogy a szerelem mindenható és mindenek felett álló. Nem, kislányom. Az év nem csupa piros betűs napból áll.
1 Megosztás
Idézet
Az öregedés mindig fájdalmas. Különösen az magányosan.0 Megosztás
Idézet
Be kell vallanom, én egyetlen dologban hiszek. A tudományban. Meggyőződésem, hogy a tudomány fogja megmenteni az emberiséget a pusztulástól.0 Megosztás
Idézet
Értsd meg, nincs lehetőségem arra, hogy bizonyítsak. Olyan vagyok, mint a főiskoláról kikerült fiatal színészek, akik tudják magukról, hogy tehetségesek, de nem kapnak szerepet.
0 Megosztás
Idézet
Minden hazában vannak füvek és fák, hegyek és völgyek, folyók és tavak, városok és falvak, amelyek sohasem szöknek meg. A fákhoz és füvekhez, a hegyekhez és völgyekhez, a folyókhoz és tavakhoz, a városokhoz és falvakhoz emberek is tartoznak, akik vállalják sorsukat. Ez a rendeltetésük. Ebből az országból már sokan megszöktek. Mégis egyre többen leszünk. Te is megszökhetsz. Akkor is többen leszünk.1 Megosztás
Idézet
Vagy az is lehet (...), hogy könnyes búcsút akar venni. Az sem utolsó dolog ám manapság, amikor az embert szó nélkül hagyják faképnél.4 Megosztás
Idézet
Mindenkinek emberi joga, hogy az életét úgy rontsa el, ahogyan tudja. Nekem ez sikerült. Senki más nem hozhatja rendbe, csakis én.
2 Megosztás
Idézet
Engem szegény anyám arra tanított, hogy az idős kor, az ősz haj önmagában még nem tiszteletre méltó. Csak az emberi magatartás az.0 Megosztás
Idézet
El kell felejtenünk mindent, ami volt. Új életet kezdünk, mindannyian üres, tiszta lappal indulunk. Most minden azon múlik, hogy mit írunk a tiszta lapokra.