2 Megosztás
Idézet
A barátot a legnagyobb jó közé soroljuk, a barát hiányát és a magányt pedig a legkeservesebb dolognak tartjuk.3 Megosztás
Idézet
A barátság egy lélek, mely két testben lakozik.2 Megosztás
Idézet
Sok emberrel egyszerre nemigen lehetünk baráti viszonyban, aminthogy szerelmet sem érezhetünk sok ember iránt egyszerre.4 Megosztás
Idézet
A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy beszélj, mint az egyszerű emberek.4 Megosztás
Idézet
Sosem létezett még zseni az őrültség árnyalata nélkül.6 Megosztás
Idézet
Arra kell gondolnunk, hogy a boldogság nem a nagy vagyonon alapul, hanem a lélek jó állapotán.1 Megosztás
Idézet
Élete során az ember gyakran attól fél, amitől nem kellene, vagy nem úgy fél, ahogy kellene, vagy nem akkor, amikor kellene.4 Megosztás
Idézet
A szellemesség művelt pimaszság.1 Megosztás
Idézet
Aki helyes felismerésekre vágyik, annak előbb helyénvaló kételyeket kell támasztania.1 Megosztás
Idézet
A legtöbb ember rossz bíró a maga dolgában.0 Megosztás
Idézet
A kezdet az egésznek a fele.0 Megosztás
Idézet
A tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes.0 Megosztás
Idézet
Mindenki azokat a dolgokat ítéli meg helyesen, amelyeket ismer.0 Megosztás
Idézet
Minden fizetett munka kiszívja és elkoptatja az elmét.3 Megosztás
Idézet
Mégis csak rajtunk múlik, hogy derék emberekké legyünk-e, vagy hitványak.0 Megosztás
Idézet
Az ember természeténél fogva társas élőlény.0 Megosztás
Idézet
Az imák és az áldozatok hiábavalók.0 Megosztás
Idézet
Az emberek teremtik az isteneiket, nem csak kinézetükre, hanem életmódjukra is.0 Megosztás
Idézet
Egy zsarnoknak (tyranus) a szokásosnál nagyobb vallásos áhítatot kell mutatnia. Az alávetettek kevésbé aggódnak egy olyan uralkodó törvénytelenségei miatt, aki istenfélő és jámbor. Másrészt nem lépnek fel olyan könnyen ellene, mivel azt hiszik, hogy az istenek mellette állnak.0 Megosztás
Idézet
Minden emberben van valami jó.0 Megosztás
Idézet
A hitványság és a kiválóság által különbözik minden jellem.1 Megosztás
Idézet
Legszebb dolog az igazság, legjobb az egészség, legkedvesebb pedig az, ha az ember elérheti mindazt, amit szeret.2 Megosztás
Idézet
Az egyetlen dolog, amire még az istennek sincs hatalma: meg nem történtté tenni azt, ami egyszer már végbement.1 Megosztás
Idézet
Az ész az egyetemes, az érzék az egyedi dolgok ismerője.0 Megosztás
Idézet
A gyáva ember akkor is fél, ha nem kell, a vakmerő meg akkor is merész, ha nem kell.4 Megosztás
Idézet
A hitvány és sunyi ember ugyanis minden dologban bizalmatlan, mert a maga mértékével mér másokat.0 Megosztás
Idézet
A jog szenvedély nélküli értelem.