15 Megosztás
Idézet
Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.1 Megosztás
Idézet
Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot.9 Megosztás
Idézet
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.1 Megosztás
Idézet
Ha álom ez élet: mért nem jön az óra,
Mely fölébresszen egy boldogabb valóra?6 Megosztás
Idézet
Korán volt reményért hozzád menekülni:
Csak a fájdalomnak vagy te folytatása.2 Megosztás
Idézet
Nem törik a szenvedő szív
Oly könnyen darabbá,
Csak ellágyul, s az örömre
Lesz fogékonyabbá;
Mint egy lankadt földmüvesnek
Pihenő tanyája:
Kész boldogság lesz neki a
Szenvedés hiánya.1 Megosztás
Idézet
Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.0 Megosztás
Idézet
Ha a fa élte megszakad,
Egy percig éli túl virága.1 Megosztás
Idézet
Egyszer volt egy leány,
Ki csak úgy játszott a legénnyel,
Mint macska szokott az egérrel!4 Megosztás
Idézet
Istenem, istenem, mily jó volna ennyi
Gyötrelmes valóból szebb álomra kelni!17 Megosztás
Idézet
Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!0 Megosztás
Idézet
Ollyá lettem, mintha már földön se járnék.3 Megosztás
Idézet
Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? -
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.1 Megosztás
Idézet
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam.
1 Megosztás
Idézet
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!0 Megosztás
Idézet
Egyszer volt egy leány,
Ki csak úgy játszott a legénnyel,
Mint macska szokott az egérrel!1 Megosztás
Idézet
Rettent a perc, a létező
S teher minden következő.0 Megosztás
Idézet
Kél és száll a szív viharja
Mint a tenger vésze;
Fájdalom a boldogságnak
Egyik alkatrésze.0 Megosztás
Idézet
Nem valék erős meghalni,
Mikor halnom lehetett:
Nem vagyok erős hurcolni
E rámszakadt életet.
Ki veszi le vállaimról...
De megálljunk, ne, - ne még!
Súlyos a teher, de imhol
Egy sugár előttem ég.0 Megosztás
Idézet
Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ.0 Megosztás
Idézet
Egyes szavak csupán levelei, vékony ágai a nyelv törzsökének, azok rombolása könnyebben pótolható: de a szókötési formák azon nemesebb erek, csatornák, melyeken a fa éltető nedve kereng.2 Megosztás
Idézet
Szende fényü szép szövetnek, -
Mely egyetlen-egy vigasz, -
Szerelemnek, szeretetnek
Holdvilága! te vagy az.1 Megosztás
Idézet
Ha minket elfú az idők zivatarja:
Nem lesz az istennek soha több magyarja.1 Megosztás
Idézet
Az ember tiszte, hogy legyen
Békében, harcban ember.
Méltó képmása istennek,
S polgára a hazának,
Válassza ott, válassza itt
A jobbik részt magának.2 Megosztás
Idézet
Ha álom ez élet: mért nem jön az óra,
Mely fölébresszen egy boldogabb valóra?1 Megosztás
Idézet
Istenem, istenem, mily jó volna ennyi
Gyötrelmes valóból szebb álomra kelni!0 Megosztás
Idézet
Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:
De legszebb virág a haza szent szerelme.
0 Megosztás
Idézet
Az élet úgy se volt báj,
Meghalni jobb, ha - muszáj!0 Megosztás
Idézet
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?
2 Megosztás
Idézet
Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam.
2 Megosztás
Idézet
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.0 Megosztás
Idézet
Azokkal időzöm, akik másszor voltak:
Mit az élet megvon, megadják a holtak.0 Megosztás
Idézet
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek.0 Megosztás
Idézet
Korán volt reményért hozzád menekülni:
Csak a fájdalomnak vagy te folytatása.0 Megosztás
Idézet
Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem.1 Megosztás
Idézet
Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár -
Ha felűlünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;
Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.0 Megosztás
Idézet
S ha élet ez álom: miért oly zsibbatag?
Kimerült, kifáradt, egykedvű, sivatag?0 Megosztás
Idézet
"Illyen a szerencse?" (...)
"Ha ma égig emelt, holnap alád megyén."1 Megosztás
Idézet
Természete az már az emberfiának,
Minden jót kívánni felebarátjának;
Vagy ha nem is mindég - egyszer esztendőben,
Ha érzelme nem fér a teli bendőben.0 Megosztás
Idézet
Ha pedig nem volna enni, innya semmid,
Akkor az én múzsám sem kívánhat semmit,
Ha se malac, pulyka, ha se kappan, sem lud:
Áldjon meg az Isten magától, ahogy tud.1 Megosztás
Idézet
Ha galambot adnál, az sem lenne káros,
Akkor azt kívánom: legyen élted páros,
Rétesed a túrót ahányszor takarja,
Annyi boldogsággal légy te eltakarva.
Örömed legyen a cékla pirossága,
Reményed a zeller zöld-szín koronája,
Napjaid legyenek édes ízű kompót,
Meg ne keserítse gyógyszertári kontó.1 Megosztás
Idézet
Sose törjön félre kedved csizmasarka,
Legyen örömödnek bugyogója tarka,
Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka,
A sorsnak irántad ne legyen szűk marka.

Boldogságod fénye legyen szép szivárvány,
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván,
Ne bántson a métely, sem másféle járvány,
Hanem oly erős légy, valamint a márvány.0 Megosztás
Idézet
Azok a magyarok, kik e hazát
Véren vették, vérrel ótalmazák,
Azok a magyarok, ha riadót fúttak,
A halál képétől nem messzire búttak.1 Megosztás
Idézet
Láncaid lehulltak s im azontúl soká
Félve lépdel lábad, amikép megszoká.0 Megosztás
Idézet
Nem hallok, nem látok:
Keresek világot:
Oh, ha most valaki egy sugárkát adna!
Bár a látás után szivem megszakadna...0 Megosztás
Idézet
Akár csillag legyen, biztos éji lámpa,
Akár bujdosó láng - én megyek utána!

Mért féljek követni, ha lidérc is? hiszen
Akkor is jó helyre - temetőbe viszen. 0 Megosztás
Idézet
Oh! ne nézz rám oly sötéten
Pályatársa életemnek,
Mint midőn az őszi-felleg
Húzza árnyékát a réten;
Nézz szelíden, nézz mosolygva:
Férfié az élet gondja.0 Megosztás
Idézet
Egyszerű dal, egyszerű sziv s lélek
Sorsosi az avatag fedélnek! -
Földi ember kevéssel beéri,
Vágyait ha kevesebbre méri.0 Megosztás
Idézet
Egyszerre, mint árny, tűn el az imádott,
És mint a rózsafelhő, nem sajátod; -
Perc a tiéd, egy perc, az isteni!1 Megosztás
Idézet
Majd a karácsony hozza végül
Az apró szívek örömét;
De a "bubus" már nagy szakértő,
Bírálva hordja meg szemét,
S ha nem drágát hozott az angyal
Ajak lepittyed és befagy;
Biz, édes Jézuskám, te is már
A luxus terjesztője vagy!1 Megosztás
Idézet
Nekem áldott az a bölcső,
mely magyarrá ringatott.0 Megosztás
Idézet
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!0 Megosztás
Idézet
Mit van mit kivánni még
Ily áldott időben? -
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.0 Megosztás
Idézet
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.7 Megosztás
Idézet
Felséges királyom! keserű az nékem,
Amit jelenteni gyász kötelességem;
Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér,
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér.0 Megosztás
Idézet
Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.0 Megosztás
Idézet
Rossz időket érünk,
Rossz csillagok járnak.
Isten ója nagy csapástól
Mi magyar hazánkat! - 0 Megosztás
Idézet
Ha semmid sincs, van szép szabadságod.0 Megosztás
Idézet
És midőn magad vagy egy szobába,
Az igazat megmondhat`d vaktába.0 Megosztás
Idézet
Csak tűrj, mint a bárány,
Míg megállhatsz kurta lábod szárán.0 Megosztás
Idézet
"Gyönge az a lélek, mely az élet súlyát
Nem bírva, leroskad a pálya felén;
Nem férfi az, aki fölveszi a gyilkot,
Melyet vigaszul hagy a futó remény."0 Megosztás
Idézet
Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanit.0 Megosztás
Idézet
Közönyös a világ... az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen,
Mindég előre mász s - harap.1 Megosztás
Idézet
A hír, ha kivált rossz, mint levegő, terjed,
Nehéz kikerülni hogy bé ne lehelljed.0 Megosztás
Idézet
Végre a félelmet nem győzi, nem állja,
Mert az maga magát növeli, táplálja,
Mint az örök szomj a vízi-betegséget.0 Megosztás
Idézet
Mint róka, az által esik kelepcébe,
Hogy nagyon is bízik a maga eszébe
S ravaszul sokat mer.0 Megosztás
Idézet
Kettős úton halad az emberi élet:
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet.0 Megosztás
Idézet
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.0 Megosztás
Idézet
Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot.1 Megosztás
Idézet
Nem törik a szenvedő szív
Oly könnyen darabbá,
Csak ellágyul, s az örömre
Lesz fogékonyabbá;
Mint egy lankadt földmüvesnek
Pihenő tanyája:
Kész boldogság lesz neki a
Szenvedés hiánya.1 Megosztás
Idézet
Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!0 Megosztás
Idézet
Ha a fa élte megszakad,
Egy percig éli túl virága.0 Megosztás
Idézet
Itt van tehát: megjött az Új év,
Mint biztató előlegem;
Háromszázhatvanöt nap-éjre
Halvány reményszínt hoz nekem.0 Megosztás
Idézet
Neved örömnapja imé hozzánk juta,
Sőt ha nem csalódom, már tovább is futa,
Mégis az én Múzsám néma volt és buta,
Ami, ha nem csuda, üssön meg a guta.0 Megosztás
Idézet
Azért találták fel, - emeljünk kalapot! -
Régi bölcs atyáink hajdan a névnapot:
Máskép a szeretet közülünk kihalna;
Máskép a halandó, nem lévén alkalma,
Sohasem óhajtná embertársa javát, -
És akkor az élet nem érne egy kovát.1 Megosztás
Idézet
De hová juték? hisz örömünnep van ma...
Ünnep? igen, az van; de öröm nincs jelen:
Nevem ünnepét én - zárkozván magamba -
Ti, kedves halottak, tinektek szentelem!1 Megosztás
Idézet
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.0 Megosztás
Idézet
Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!0 Megosztás
Idézet
Nehezebb eltörni a faragatlan fát.