8 Megosztás
Idézet
Ha valaha kell majd neked az életem, csak gyere érte és vidd.5 Megosztás
Idézet
A barátságtól a szerelmet csak egy lépés választja el.1 Megosztás
Idézet
Egyedül vagyok, nem melegít senkinek a szerelme, fázom, akárha a föld alatt élnék, bármit írok is, mind száraz, fásult és komor.1 Megosztás
Idézet
Az emberek nem figyelik, hogy tél van-e vagy nyár, ha boldogok.7 Megosztás
Idézet
Semmi sem feszíti annyira túl, semmi sem teszi annyira tönkre az idegeket, mint a várakozás.6 Megosztás
Idézet
Jobb részegnek és vidámnak lenni, mint józannak és kedvtelennek.2 Megosztás
Idézet
A férfilogika sohasem tudja legyőzni az asszonyit.4 Megosztás
Idézet
Nem olyannak kell ábrázolni az életet, amilyen, nem is olyannak, amilyennek lennie kellene, hanem olyannak, ahogy álmainkban megjelenik.1 Megosztás
Idézet
A nők, amikor úgy érzik, hogy igazuk van, veszekednek és sírnak, de amikor érzik, hogy vétkeztek, akkor csak sírnak.7 Megosztás
Idézet
Ha a gyerekektől megkérdik, hogy miért sírnak, rendszerint még erősebb zokogásba csapnak. Ugyanez történik a nőkkel is.5 Megosztás
Idézet
A hallgatás mint büntetés hatásosabb, mint egy pofon vagy a szidalmazó szavak özöne.1 Megosztás
Idézet
A szerelem elengedhetetlen feltétele a teljes szabadság.4 Megosztás
Idézet
A tehetségtelen, de nagyravágyó embereknek nem marad más, mint ócsárolni az igazi tehetségeket.18 Megosztás
Idézet
A boldogtalan ember egoista, dühös, igazságtalan, kegyetlen, és még az ostobánál is kevésbé hajlamos embertársai megértésére. A szerencsétlenség nem fűzi össze, hanem elválasztja egymástól az embereket, még ott is, ahol a hasonló fájdalom összekötő kapocsként szerepelhetne.7 Megosztás
Idézet
A szerelmes ember nem osztozkodó. A szerelmes több, mint önző.0 Megosztás
Idézet
Ha egyszer van börtön és őrültekháza, akkor valakinek ülnie is kell benne.0 Megosztás
Idézet
Az orvostudomány a hites feleségem, az irodalom a kedvesem. Ha megunom az egyiket, az éjszakáimat a másikkal töltöm.0 Megosztás
Idézet
Nem az új vagy a régi forma a fontos, hanem az, hogy írjon az ember, ne törődjön semmiféle formával, csak írjon, mert szabadon árad a lelkéből az írnivaló.0 Megosztás
Idézet
A közömbösség a lélek bénultsága, idő előtti halál.0 Megosztás
Idézet
A bor meg a dohány elmossa az egyéniséget. Egy szivar vagy egy kupica vodka után te már nem te vagy, hanem te plusz még valaki; szétfoszlik az éned, és már úgy viszonyulsz magadhoz, mint harmadik személyhez.0 Megosztás
Idézet
Tudatosan csak azok félnek a haláltól, akik hisznek az örök életben: azok rettegnek bűneiktől.0 Megosztás
Idézet
Mi mindnyájan öregszünk, mélyen tisztelt hölgyem, megvisel bennünket az idő szele.0 Megosztás
Idézet
Mindegy, akár a színpadon játszunk, akár írunk - nem a hírnév, nem a ragyogás a fő... hanem az, hogy tudjunk tűrni.0 Megosztás
Idézet
A korlátolt és hiú embereknek vannak perceik, mikor az a tudat, hogy boldogtalanok, bizonyos elégedettséggel tölti el őket, sőt önmaguk előtt valósággal kacérkodva dicsekszenek szenvedéseikkel.0 Megosztás
Idézet
Jobb e világon a törvényes férjtől kínokat elszenvedni, mint az utolsó ítéletkor a fogakat csikorgatni.0 Megosztás
Idézet
A vak szerelem mindenütt ideális szépséget talál.0 Megosztás
Idézet
A szerelem nem tűr semmi határozatlanságot, semmi meggondolatlanságot.2 Megosztás
Idézet
Az adott szó többet ér a pénznél.0 Megosztás
Idézet
Rendszerint a nagy dolgok omlanak össze.0 Megosztás
Idézet
Behunyt szemmel fekve egy éjjelen át olykor sok boldog évtizedet élhet át az ember.0 Megosztás
Idézet
Mikor a természet megújhodik, megfiatalodik, felüdül, az emberben is új reményeknek, új óhajoknak kellene felbuzogni. Csakhogy az embert nehéz feltámasztani.0 Megosztás
Idézet
A boldogságtól nem hal meg senki, de a boldogtalanságtól sem pusztulnak el.1 Megosztás
Idézet
A kezdő bírákat mindig zavarba hozzák a tárgyalóterembe lépő ismerősök.
Amikor pedig elítélniük kell valamelyik ismerősüket, látszik rajtuk, hogy szeretnének elsüllyedni szégyenükben.0 Megosztás
Idézet
Bolondnak hiába van a törvény.0 Megosztás
Idézet
Bizony, nehéz rejtvény valamennyi asszony.0 Megosztás
Idézet
Asszonnyal még jobban esik a beszéd. Ostobának ostoba az asszonynép, de a második szóra már megered a könnye.0 Megosztás
Idézet
Minden szomorkodás és töprengés hívságos dolog.0 Megosztás
Idézet
Amikor az ember eltörődött és aludni kíván, úgy tűnik fel neki, hogy a természet is ugyanolyan állapotban van.0 Megosztás
Idézet
Egy fejlett értelmű embernek feltétlenül kell hogy legyen esztétikai érzéke.0 Megosztás
Idézet
Egy rossz tanító sokkal kevesebb kárt okoz az iskolában, mint egy rossz pap.0 Megosztás
Idézet
Előbb jó papról kell gondoskodni, csak azután az iskoláról!0 Megosztás
Idézet
A tolvajok mindig is ügyesebbek, fürgébbek voltak, mint az őrök.0 Megosztás
Idézet
Az esti csöndben, mikor az ember csak a homályos ablakot látja, mely mögött lassan-lassan álomba merül a természet, a külső világ, mikor csak idegen kutyák rekedt ugatását és idegenek harmonikájának gyönge nyöszörgését hallja, nehéz másra gondolnia, mint távoli, meghitt fészkére. Aki már volt zarándokúton, akit a szükség, a kényszer vagy a sors szeszélye elszakított otthonától, övéitől, az tudja, milyen hosszú és fárasztó szokott lenni a csöndes falusi est idegen tájakon.0 Megosztás
Idézet
A szó nem veréb, ha elröpült, többé nem lehet megfogni.0 Megosztás
Idézet
Az asszonyi tekintetet semmi se kerüli el, akár a vércséét. Az asszonyok éles szeműek.0 Megosztás
Idézet
Az áldott állapotban levő asszonyok szeretnek szeszélyeskedni, és általában sötét gondolatokkal foglalkozni.0 Megosztás
Idézet
Fiatalasszonyok nem szoktak egyhamar megbocsátani.0 Megosztás
Idézet
A bölcs meg a tudományos gondolatok mindig elveszik az étvágyat.1 Megosztás
Idézet
A kivégzés azonnal öl, az életfogytiglani börtön pedig lassan.0 Megosztás
Idézet
Az állam nem isten. Nincs joga elvenni az életet, amelyet visszaadni még akkor sem állna módjában, ha akarná.0 Megosztás
Idézet
A halálbüntetés és az életfogytiglani börtön egyaránt erkölcstelen.0 Megosztás
Idézet
Az önként vállalt bebörtönöztetés sokkal nehezebben elviselhető, mint a kényszerű rabság. Az a tudat, hogy jogában és módjában áll bármely percben szabaddá lennie, megmérgezi a börtönben töltött idejének minden pillanatát.0 Megosztás
Idézet
A vágy a rabságban élők legnagyobb ellensége.0 Megosztás
Idézet
Nincs szomorúbb, mint jó bort inni, és senkit se látni.0 Megosztás
Idézet
A különböző korszakok és országok zsenijei különböző nyelveken beszélnek, de mindegyikükben egy és ugyanaz a láng lobog.0 Megosztás
Idézet
Az élet nem ismétlődik meg, vigyázni kell rá.0 Megosztás
Idézet
Az igazi öröm a megismerés, az örök élet pedig számtalan és kimeríthetetlen forrása a megismerésnek.0 Megosztás
Idézet
A zseni és az őrült rokon.0 Megosztás
Idézet
Csak a mindennapi emberek egészségesek és normálisak. Az ideges korra, a kimerültségre, elfajulásra s effélékre vonatkozó meggondolások csak azokat izgathatják, akik a valóságban keresik az élet célját, vagyis a nyájembereket.0 Megosztás
Idézet
Ha egészséges és normális akarsz lenni, állj be a csordába.0 Megosztás
Idézet
Minél magasabb valakinek elmebeli és erkölcsi színvonala, minél szabadabb, annál több örömet nyújt neki az élet.0 Megosztás
Idézet
A doktorok és a jóságos rokonok érik el végül is, hogy az emberiség elhülyül; a középszerűséget tartják zseninek, és a civilizáció tönkremegy.0 Megosztás
Idézet
Ha az idegek táncba fognak, legjobb orvosság ez ellen a munka.0 Megosztás
Idézet
Minden ember titkok leple alatt - mint az éjszaka leple alatt - éli valódi, igen érdekes életét. Minden egyéni lét titkon alapszik, a kultúrembernek részben talán ezért olyan fontos, hogy az egyéni titkot tiszteletben tartsák.0 Megosztás
Idézet
Tarisznya és börtön nélkül senki sem éli le életét.0 Megosztás
Idézet
Az olyan emberek, akik hivatalból kapcsolatba kerülnek mások szenvedéseivel, például bírók, rendőrök, orvosok, idővel a megszokás következtében annyira megedződnek, megkeményednek, hogy még ha akarnának, se tudnának másképpen bánni klienseikkel, mint ridegen és formálisan. E tekintetben semmiben sem különböznek a paraszttól, aki a hátsó udvarában birkát, borjút öl, és észre sem veszi a vért. Márpedig ha a bíró formálisan, lélek nélkül tekinti az egyént, nem sok kell hozzá, hogy egy ártatlan embert megfosszanak minden jogától és tulajdonától, és kényszermunkára ítéljék. Csupán idő kell hozzá: annyi idő, amennyi alatt bizonyos formalitásokat elvégeznek - s a bírót ezekért fizetik.0 Megosztás
Idézet
Az elfogatásban és a börtönben nincsen semmi rettenetes, ha az ember lelkiismerete tiszta.0 Megosztás
Idézet
Nincsen a földön semmi jó, amelynek forrásánál ne találnánk valami ocsmányságot.0 Megosztás
Idézet
Ezen a világon minden jelentéktelen és érdektelen, kivéve az emberi szellem legmagasabbrendű megnyilvánulásait. A szellem, az értelem éles határt von állat és ember között, utal az utóbbi isteni eredetére, és bizonyos fokig még a halhatatlanságot is pótolja, amely nincsen. Ebből kiindulva tehát a szellem az élvezet egyetlen lehetséges forrása.0 Megosztás
Idézet
Mint ahogy a börtönben a rabok, akiket közös balsors fűz össze, könnyebbnek érzik sorsukat, ha együtt vannak, ugyanígy az életben is kevésbé érezzük a kelepcét, amikor analízisre és szintézisre hajló emberek társaságába kerülünk, és együtt töltjük az időt büszke és szabad eszmék kicserélésében.0 Megosztás
Idézet
Az ember halhatatlanságát látni az anyag átváltozásában ugyanolyan különc esztelenség, mint ragyogó jövőt jósolni a hegedű tokjának, miután a benn levő drága hangszer eltört és hasznavehetetlenné vált.0 Megosztás
Idézet
Amíg a társadalom elkülöníti magától a bűnösöket, elmebetegeket és általában a zavaró elemeket, addig legyőzhetetlen.0 Megosztás
Idézet
Akármilyen csodás hajnal ragyogja is be az ember életét, a végén éppen úgy koporsóba szegelik, és gödörbe dobják.0 Megosztás
Idézet
A szabad és elmélyült gondolkodás, amely az élet megértésére törekszik, és a világ gyarló hiúságának teljes megvetése: két olyan áldás, amelynél nagyobbat ember sohasem ismert.0 Megosztás
Idézet
A nyugalom és a megelégedés nem az emberen kívül van, hanem benne magában.0 Megosztás
Idézet
A közönséges ember a jót vagy a rosszat kívülről várja, vagyis a kényelmes kocsitól vagy a meleg szobától, a gondolkozó ember pedig önmagától.0 Megosztás
Idézet
A bölcs vagy egyszerűen a gondolkodó, elmélkedő ember éppen azzal tűnik ki, hogy megveti a szenvedést; mindig elégedett, és semmin sem csodálkozik.0 Megosztás
Idézet
Minél alacsonyabb rendű a szervezet, annál a kevésbé érzékeny, és annál gyengébben reagál az ingerre; minél magasabb rendű, annál fogékonyabb, és annál hevesebben reagál a külső valóságra.0 Megosztás
Idézet
Csupán a szellem érdekes és figyelemre méltó, minden egyéb kicsinyes és alacsony rendű.0 Megosztás
Idézet
Igazi boldogság csak a magányban található.0 Megosztás
Idézet
Amikor az embernek azt mondják, hogy rossz a veséje, vagy megnagyobbodott a szíve, és gyógyítani kezdik, vagy azt mondják, hogy őrült vagy bűnöző, azaz: amikor a környezete hirtelen valami okból felfigyel az emberre, akkor az ember már tudja, hogy zsákutcába jutott, amelyből nincs többé kivezető út. Keresi, keresi a kivezető utat, és egyre jobban belegabalyodik. És ebben az esetben az ember nem tehet egyebet, mint hogy megadja magát, mert semmiféle emberi erőfeszítés többé meg nem mentheti.0 Megosztás
Idézet
Akit az istenek szeretnek, nem eszik meg a disznók.0 Megosztás
Idézet
A tanult emberek szívét nem is annyira a pénz, mint inkább a kellemes modor és az udvarias torkonragadás lágyítja meg.0 Megosztás
Idézet
A sötét éjszaka - dióhéjba zárt nappal.0 Megosztás
Idézet
A szél jajszava - a szörnyű bűnökben elmerülő lelkiismeret jajszava.0 Megosztás
Idézet
A hold - szenvtelen, néma tanúja a szerelem és bosszú édes pillanatainak.0 Megosztás
Idézet
Az erős férfiú, aki egy szép nő szeméért a tűzhányó kráterébe taszítja ellenségét - fenséges, nagyszerű és tanulságos látvány.1 Megosztás
Idézet
Az örömkönnyeket - a szerelmes szív mélyén dúló isteni erő fakasztja.0 Megosztás
Idézet
A halál bilincs, de egyben szabadulás a bilincsektől.0 Megosztás
Idézet
Négy óra egy szerelmes számára - négy tizenkilencedik század!0 Megosztás
Idézet
A tekintet a lélek pallosa.1 Megosztás
Idézet
A férfikebel - a nő erőssége.0 Megosztás
Idézet
Szent kor - a gyermekkor.0 Megosztás
Idézet
Hasonlót hasonlóval gyógyítanak.1 Megosztás
Idézet
A szangvinikus nő - a legelviselhetetlenebb a nők közül, ha nem ostoba.0 Megosztás
Idézet
A kolerikus nő - szoknyába bújt ördög, krokodil.2 Megosztás
Idézet
A flegmatikus nő (...) csak azért jött a világra, hogy idővel anyós lehessen.1 Megosztás
Idézet
A melankolikus nő - elviselhetetlen, nyugtalan teremtés. Mint feleség - bambaságba, elkeseredésbe, és öngyilkosságba kergeti az embert. Egyetlen jó tulajdonsága, hogy könnyen megszabadulhat tőle az ember: pénzt kell neki adni, hadd menjen zarándokútra.0 Megosztás
Idézet
Sehol sem lehet oly gyorsan és kellemesen bizalmas viszonyba kerülni, mint utazás közben!0 Megosztás
Idézet
Szavakkal, (...) a tizenkilencedik században semmit sem ér el az ember, mivel (...) az elmélet gyakorlat nélkül nem létezhet.0 Megosztás
Idézet
Nem véletlen, hogy a nőket megéneklő költők a holdat emlegetik! A holdfényben a nő százszorosan megszépül.0 Megosztás
Idézet
Az asszonyok csak öreg korukra válnak boszorkánnyá.0 Megosztás
Idézet
Az előítéletek számára egynéhány hónap meg se kottyan. Szívósak az előítéletek, akár a halak, hosszú századokra van szükségük.0 Megosztás
Idézet
A rossz fejtől még a láb is megfájdul!0 Megosztás
Idézet
A világon minden (...) a véletlentől függ, minden a véletlennek van alárendelve! A véletlen - zsarnok.0 Megosztás
Idézet
A földgolyó nem túlságosan jó hely a művészet számára. A föld nagy és tágas, de az író nem talál helyet magának sehol sem. Az író - örökös árva, száműzött, bűnbak, védtelen gyermek.0 Megosztás
Idézet
Az író szerelme - az Etna meg a Vezúv együttvéve.0 Megosztás
Idézet
Jobb az ajtó mellett, mint szerelmesünk fülébe csuklani.0 Megosztás
Idézet
A részeg jobb szívű és okosabb a józannál. A részeg jobban szereti a zenét, mint a józan. (...) Ha a világon nem lennének részegek, a művészet nem jutna messze!0 Megosztás
Idézet
Jótevőinken kívül semmit sem felejtünk el.0 Megosztás
Idézet
Nem mi szoktathatjuk rá a farkast a szénaevésre.0 Megosztás
Idézet
A teli has nem tanul szívesen.1 Megosztás
Idézet
Nincs szabály kivétel nélkül.0 Megosztás
Idézet
Az élet megingathatatlan, állandó törvénye az aljasság. Az ember az aljasságáért kapta büntetésként az életet.0 Megosztás
Idézet
A férfiak nem érthetik annyira a nyomorúság minden szörnyűségét, mint a nők. Egy koldusszegény nő a legszerencsétlenebb lény.0 Megosztás
Idézet
Civakodás meg háború közepette az idő gyorsabban halad, mint békés időben.0 Megosztás
Idézet
A félénk szerelem olyan, mint a pacsirtáknak szóló mese.0 Megosztás
Idézet
Nincs rosszabb, kínzóbb meg gyötrőbb annál, mint az apától örökölt sapkában ott ténferegni a vásárban, látni, hallani, érezni és szagolni, amikor egyetlen fitying sincs a zsebben.0 Megosztás
Idézet
Ahol szeretet van, ott megvan a legelvakultabb hit is.0 Megosztás
Idézet
Egy hozzátartozó élete drágább a pénznél.0 Megosztás
Idézet
Az anyák szeretik az orvostudományt, hisznek benne, amikor a gyermekeik betegek!0 Megosztás
Idézet
Minden szép művészember lelkiismeretét sok nő terheli, s ahhoz, hogy mindegyikre visszaemlékezzen, túlságosan jó emlékezőtehetség kellene.0 Megosztás
Idézet
Az ivásra való várakozás a legnehezebb minden várakozás közül. Inkább vár az ember hóban-fagyban öt óra hosszán át a vonatra, mintsem öt percet az ivásra.0 Megosztás
Idézet
A hallgatás a férfi ékessége.0 Megosztás
Idézet
Földi életünkben nincs teljes boldogság. A boldogság rendesen magában hordja a méreg csíráit - vagy pedig kívülről mérgezi meg valami.0 Megosztás
Idézet
Egyedül a nyaralóknak adta meg az Isten azt a képességet, hogy megértsék a természet szépségét, az emberiség többi része bűnös tudatlansággal van megverve e szépségeket illetően. Nem becsülik az emberek a gazdagságukat. Amink van, nem óvjuk; sőt - amink van, azt nem szeretjük.0 Megosztás
Idézet
A kérkedés meg a büszkeség nemes lélekhez méltatlan vétek.0 Megosztás
Idézet
Az ember nem szállhat szembe saját természetével.0 Megosztás
Idézet
A büntetés csak akkor használ, ha a jutalmazást is gyakorolják0 Megosztás
Idézet
Ha egy színdarabban az első felvonásban egy puska lóg a falon, akkor az a harmadikban el kell hogy süljön.0 Megosztás
Idézet
A nők sohasem bocsátják meg a kudarcot.0 Megosztás
Idézet
Vannak emberek, akik mindig csak okos és helyénvaló dolgokat mondanak, és az ember mégis érzi, hogy ostobák.2 Megosztás
Idézet
Mindennap rám szakad valami szerencsétlenség. Én már nem is zúgolódom, hozzászoktam, egyenesen jó képet vágok hozzá.0 Megosztás
Idézet
Egymásban olyan embert látunk, aki gondolkodásra, okoskodásra képes, és ez szolidárissá tesz bennünket, akármilyen különbözőek legyenek is nézeteink.0 Megosztás
Idézet
A könyv kotta, a beszélgetés pedig ének.0 Megosztás
Idézet
És így van ez mindig, de mindig, és nincs nyugtom saját magamtól, érzem, hogy emésztem a tulajdon életemet, hogy a legszebb virágok porát gyűjtöm ahhoz a mézhez, amelyet odadobok valakinek a vakvilágba, és közben letépem a virágokat is, és letaposom a tövüket. Hát nem őrült vagyok én?1 Megosztás
Idézet
Ha akarod, különb is lehetsz a többinél. Az álmok világába repítő gyönyörű ifjú, költői szerelem - csakis az adhat boldogságot a földön!