29 Megosztás
Idézet
Csak az kedves nekünk igazán, amit féltünk elveszíteni.1 Megosztás
Idézet
Csak ok nélkül szeretünk igazán.42 Megosztás
Idézet
Vannak boldog könnyek, fájó mosolyok, mindig lesznek szerelmek, míg a föld forog. Az élet szép, de élni tudni kell, az élet egy harc és benne győzni kell!38 Megosztás
Idézet
Egy nő nem minden férfi mellett ugyanaz a nő.17 Megosztás
Idézet
A boldog emberek nem sokat tudnak az életről. A fájdalom az emberek nagy nevelője.6 Megosztás
Idézet
A vágyaknak, még a legártatlanabbaknak is, az a bajuk, hogy alávetnek másnak, és függővé tesznek bennünket.5 Megosztás
Idézet
Az embereket nem cselekedeteikből kell megítélni, mert azok a körülményektől függenek, hanem sokkal inkább titkos gondolataik és legmélyebb szándékaik szerint.5 Megosztás
Idézet
Nincs lealacsonyítóbb fájdalom, mint a féltékenység.12 Megosztás
Idézet
Ha ötven millióan hisznek is valami ostobaságban, attól az még ostobaság.0 Megosztás
Idézet
Ha virágos az út, ne kérdezd, hová visz!6 Megosztás
Idézet
Könnyebb nagy boldogságot ígérni, mint valóra váltani ezt az ígéretet.3 Megosztás
Idézet
Az emberi természet sajátossága, hogy okosan gondolkodunk, és bután cselekszünk.1 Megosztás
Idézet
Az ígéretek kevesebbe kerülnek az ajándékoknál, és sokkal többet érnek náluk. Sohasem adunk annyit, mint amikor reményt adunk.1 Megosztás
Idézet
Minden, ami él, az túlságosan is titokzatos. S te, kedvesem, számomra örök talány maradsz, amelynek értelme az élet gyönyöreit és a halál borzalmait rejti magában. Ne félj attól, hogy odaadod magadat nekem. Mindig vágyni fogok rád, és sohasem foglak kiismerni. Vajon valóban a miénk-e valaha is az, akit szeretünk? Vajon másvalami-e a csók és az ölelés, mint egy gyönyörűséges kétségbeesés erőfeszítése? Még amikor karjaimba szorítlak, akkor is kereslek, sohasem vagy az enyém, mert mindig kívánlak téged, s mert benned a lehetetlent és a végtelent kívánom.2 Megosztás
Idézet
Mindenki a maga módján álmodja meg az életét.0 Megosztás
Idézet
Bölcsen gondolkodni és ostobán cselekedni emberi dolog.0 Megosztás
Idézet
Az erkölcs a közösség előítéleteinek az összessége.0 Megosztás
Idézet
Az ember csak akkor ura az időnek, ami maga az élet, ha órákra, percekre és másodpercekre, azaz az emberi lét rövidségével arányos darabkákra tagolja. Az élet csak azért tűnik olyan kurtának a szemünkben, mert meggondolatlan módon balga reményeinkhez mérjük.0 Megosztás
Idézet
A művész vagy a saját életét leheli alkotásába, vagy puszta bábokat farigcsál, babákat öltöztet.0 Megosztás
Idézet
Halálom itt van, aminthogy már itt is volt mindig. Úgy kell gondolni rá, mint utolsó lapjára egy olyan könyvnek, amelyet még olvasok.0 Megosztás
Idézet
A kis dolgok nagy helyet foglalnak el életünkben.0 Megosztás
Idézet
Mindent kiválónak hiszünk abban, amit szeretünk, és bosszant minket, amikor megmutatják nekünk bálványaink hibáit.0 Megosztás
Idézet
Az életben nincs más szépség, csak a szenvedélyek, a szenvedélyek pedig értelmetlenek. A legszebb és legesztelenebb valamennyi között a szerelem.0 Megosztás
Idézet
A szerelem hitvány szenvedély. Megzavarja az akaratot, megtöri a nemes szándékokat, s a legmagasztosabb gondolatokat a legalantosabb szolgálatokra aljasítja.0 Megosztás
Idézet
Sose adjatok kölcsön könyvet, mert a kölcsönkapott könyvet senki sem hozza vissza. Az én könyvtáramban csak olyan könyvek vannak, amelyeket másoktól kaptam kölcsön.0 Megosztás
Idézet
A szenvedélyek esztelenségét mindig többre becsültem a közöny bölcsességénél.0 Megosztás
Idézet
A hazugság az élet egyik szükséges velejárója; nélküle nem lenne a világon művészet, sem szépség, sőt még szerelem sem.2 Megosztás
Idézet
A féltékenység a nőben csak a hiúság sebe. A férfiban kínszenvedés, amely mélységes, mint a lelki gyötrelem, és folytonos, mint a testi fájdalom.0 Megosztás
Idézet
Amit másokban szeretünk, az nem ők maguk. Az emberek csakis azoknál a kapcsolatoknál fogva becsesek nekünk, amelyek hozzánk fűzik őket. Ezek a kapcsolatok változnak az élet folyamán, s velük együtt érzelmeink is megváltoznak.0 Megosztás
Idézet
A nagy érzésekhez nem feltétlenül szükséges teljes megértés.1 Megosztás
Idézet
A nő egy ügyesen megszerkesztett csapda: már akkor elejti áldozatát, amikor az szimatot fog.0 Megosztás
Idézet
Amint előrehaladunk az életben, mindinkább rájövünk, hogy a legritkább bátorság: gondolkodni merni.0 Megosztás
Idézet
Csakis a képtelen dolgok kellemesek és szépek, csakis azok varázsolják vonzóvá az életet, és gátolnak meg bennünket abban, hogy belehaljunk az unalomba.1 Megosztás
Idézet
Ha élünk, akkor vágyunk. És aszerint ítéljük az életet jónak vagy rossznak, hogy vágyunkat édesnek vagy keserűnek hisszük.1 Megosztás
Idézet
A gyűlölet, amit nem viszonozunk, elvesztette erejének felét.0 Megosztás
Idézet
Gyönyöreinket gazdagítva tökéletesítettük a fájdalmainkat.0 Megosztás
Idézet
A női divat után olyan férfiak érdeklődnek, akik nem szeretik a nőket. Azok a férfiak, akik szeretik a nőket, észre sem veszik a ruhájukat.0 Megosztás
Idézet
A szív észt ad, de az ész nem teremt szívet.0 Megosztás
Idézet
A közvélemény egyetlenegy vágyunk feláldozását sem éri meg.0 Megosztás
Idézet
Ha csakis a rossz létezne, nem látnád, mint ahogy az éjszakának sem volna neve, ha sohasem kelne fel a nap.0 Megosztás
Idézet
Ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk végbe, nem csupán cselekednünk kell, de álmodnunk is, és nem csupán terveznünk, de hinnünk is.0 Megosztás
Idézet
Minden változásnak, még a legvágyottabbnak is megvan a maga szomorúsága, mert amit hátrahagyunk, az önmagunk egy része. Meg kell halnunk az egyik életünkben, hogy újat kezdhessünk.1 Megosztás
Idézet
A bolond akkor a legijesztőbb, ha igazat mond.2 Megosztás
Idézet
Önmagában véve semmi sem tisztességes vagy tisztességtelen, igazságos vagy igazságtalan, kellemes vagy kínos, jó vagy rossz. A közvélemény ruházza fel a dolgokat ezekkel a tulajdonságokkal, mint ahogy a só ízesíti meg az ételeket.0 Megosztás
Idézet
Bölcsességre vall egyetértésben élni olyanokkal, akiket nem tudunk elhagyni.0 Megosztás
Idézet
Hogy vágyunk valakire, azt egy édes és félelmetes erő okozza, amely hatalmasabb a szépségnél. Ráakadunk egy asszonyra, ezer meg ezer között, s mihelyt a miénk lett, nem bírjuk többé elhagyni, mindig kell nekünk, s újra meg újra megkívánjuk. Húsának a hamva az, ami ezt a gyógyíthatatlan szerelmi bajt előidézi. S még másvalami is, ami megmondhatatlan: testének a lelke.0 Megosztás
Idézet
Az ostobaság: a boldogságra való alkalmasság, a tökéletes megelégedettség. Ez a legfőbb jó egy civilizált társadalomban.0 Megosztás
Idézet
Jobb, ha olyan ostobák vagyunk, mint a többiek, mintsem hogy olyan okosak legyünk, mint senki más.0 Megosztás
Idézet
Az ember azt szereti, amit lehet, ahogyan lehet, és azzal, amije van.1 Megosztás
Idézet
Az a jó az öregségben, hogy a férfiak már nem okozhatnak nekünk fájdalmat.0 Megosztás
Idézet
Az olyan események, amelyek messziről különösnek látszanának, mihelyst mellettünk játszódnak le, egyszerre természetessé válnak, mint ahogyan valójában azok is; mindennapos módon zajlanak le, egész sereg apró tényre bomlanak, és lassanként belevesznek az élet megszokott szürkeségébe.0 Megosztás
Idézet
A tűnő órák mindent elfelejtetnek s elsodornak, és cselekedeteink, mint a folyóvizek, emlékezet nélkül való partok között futnak tova.0 Megosztás
Idézet
Az élet érzése olyan hatalmas volt benne, hogy a halált is csak valami szörnyű életnek képzelte.1 Megosztás
Idézet
Nem hiszek, de szeretnék hinni. A hitet a legértékesebb jónak tartom, amiben részünk lehet e világon. Saint-Bartholoméban minden vasár-és ünnepnapon misére járok, és egyszer sem hallgattam végig a plébános prédikációját, hogy így ne szóltam volna magamhoz: "Mindenemet, amim csak van, házamat, földjeimet, erdeimet odaadnám, ha olyan buta lehetnék, mint ez az állat."0 Megosztás
Idézet
Az emberek tisztelik a halált, mert joggal úgy vélik, hogy ha tiszteletre méltó dolog meghalni, mindenki bizonyos lehet afelől, hogy legalább egyszer tisztelni fogják.0 Megosztás
Idézet
Azt hinni, hogy a jövő nincs, mert mi még nem ismerjük, annyi, mint azt hinni, hogy egy könyv nincs befejezve, mert mi még nem olvastuk végig.0 Megosztás
Idézet
Az, ami akar bennünk, nem mi vagyunk, hanem csodálatosan tevékeny sejtecskék miriádjai, amelyeket nem ismerünk; ezek a sejtecskék nem ismernek minket, egymásról sem tudnak, és mégis ezek alkotják lényünket. Mozgásukkal számtalan folyamatot idéznek elő, amelyeket mi szenvedélynek, gondolatnak, örömnek, szenvedésnek, vágynak, félelemnek és akaratnak nevezünk.0 Megosztás
Idézet
Az emberiség egész története - amely tele van kínokkal, lelkesültségekkel, öldökléssel - esztelenek és dühöngők története.0 Megosztás
Idézet
Miért ne juthatna el az emberiség a természet átalakításában odáig, hogy békéssé is tegye? Miért ne sikerülhetne az emberiségnek, ha mégoly parányi volt és lesz is, hogy egy napon elfojtsa, vagy legalábbis szabályozza a létért való versengést? S végül miért ne törölhetné el a gyilkolás törvényét? (...) Lehetséges, hogy fajunk kitart búskomorságában, őrültségében, hóbortjaiban, tébolyában és bódultságában, amíg csak el nem jön faggyal és sötétséggel a siralmas vég. Ez a világ talán gyógyíthatatlanul rossz. Én mindenesetre jól érzem magam benne.0 Megosztás
Idézet
A lángeszű emberek hajlamosak az őrültségre. Ez bizonyos. De azért mégsem elég agyalágyultnak lenni ahhoz, hogy valaki jól gondolkozzék.0 Megosztás
Idézet
Hiszen orvos vagyok. És hazugságokat árulok. Megnyugtatom, vigasztalom az embereket. Lehet őket vigasztalni és megnyugtatni hazugság nélkül? (...) Csakis a nők és az orvosok tudják, mily szükséges és mily jótékony a hazugság az embereknek.0 Megosztás
Idézet
Én valahányszor tévedésből benyitottam valahova, ezt betű szerint és képletesen egyaránt mondom, mindig valami váratlan aljasságot fedeztem föl. Ha a társadalmat hirtelen ki lehetne fordítani, mint egy kesztyűt, és megnézni a belsejét: valamennyien elájulnánk az undortól és a rémülettől.0 Megosztás
Idézet
Látni, hallani, érezni: vajon nem azt jelenti-e, hogy elhasználunk önnönmagunkból, és meghalunk már egy kicsit? S mi az, hogy élni, ahogy élünk ezen a földön, ha nem halódni szüntelenül, és mindennap eltékozolni egy részét annak az életmennyiségnek, amely bennünk rejlik?0 Megosztás
Idézet
Ha igaz az, hogy a vágy mindent megszépít, amit elérni törekszik, akkor az ismeretlen utáni vágy megszépíti az egész világmindenséget.1 Megosztás
Idézet
A magunk gondolatait olvassuk ki mások gondolataiból.0 Megosztás
Idézet
Egy asszony őszinte - ha nem hazudik szükségtelenül.0 Megosztás
Idézet
Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.0 Megosztás
Idézet
Többet ér a pokolban szabadnak lenni, mint rabszolgának az egekben.0 Megosztás
Idézet
Az emberiség lassan, de mindig megvalósítja a bölcsek álmait.0 Megosztás
Idézet
A tudást csak akkor tudjuk megemészteni, ha jó étvággyal habzsoltuk.