17 Megosztás
Idézet
Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.7 Megosztás
Idézet
A kérdés, ami néha elbizonytalanít: én vagyok őrült, vagy mindenki más?20 Megosztás
Idézet
Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.16 Megosztás
Idézet
Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.5 Megosztás
Idézet
Aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.32 Megosztás
Idézet
A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos.1 Megosztás
Idézet
Tartsd a kezed egy percig a forró kályhán, meglátod, egy órának fogod érezni. Beszélgess egy csinos nővel egy órát, mintha csak egy perc lenne. Na, ez a relativitás.1 Megosztás
Idézet
Ne bánkódj, ha gondjaid vannak a matematikával, biztosíthatlak, az enyémek sokkal nagyobbak.1 Megosztás
Idézet
Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen.5 Megosztás
Idézet
A gravitáció nem hibáztatható azért, hogy az emberek szerelembe esnek.13 Megosztás
Idézet
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.6 Megosztás
Idézet
Ha az életben elérhető sikert A-nak vesszük, akkor A=X+Y+Z. X a munka, Y a játék, Z pedig, hogy befogod a szád.3 Megosztás
Idézet
A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó.1 Megosztás
Idézet
A zsenialitás és a hülyeség között az a különbség, hogy az előbbinek határai vannak.8 Megosztás
Idézet
A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.0 Megosztás
Idézet
Aki nem tud csodálkozni és borzongani az élet titokzatos szentélyében, az olyan, mint a halott, akinek a szemei becsukódtak.1 Megosztás
Idézet
A történelem arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul a történelemből.0 Megosztás
Idézet
Ami igazán számít, az az intuíció.0 Megosztás
Idézet
A legszebb dolog, ami embernek osztályrészül juthat, az élet misztériuma.0 Megosztás
Idézet
Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.4 Megosztás
Idézet
Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna.8 Megosztás
Idézet
Azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják megvívni, de a negyediket biztosan botokkal és kövekkel.1 Megosztás
Idézet
Végtelen számú kísérlet sem bizonyíthatja, hogy igazam van, de egyetlen kísérlet is bizonyíthatja, hogy tévedtem.0 Megosztás
Idézet
A kreativitás titka, hogy jól tudod leplezni a forrásaidat.1 Megosztás
Idézet
Tanuld meg a játékszabályokat, aztán már csak játszanod kell - persze mindenkinél jobban.3 Megosztás
Idézet
Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség.0 Megosztás
Idézet
Bárki úgy határoz, hogy az Igazság és Tudás ítészeként útra kél, biztos lehet benne, hogy hajótörést szenved az istenek hahotájának elsöprő viharában.0 Megosztás
Idézet
Én mindenkivel egyformán beszélek, a szemetessel ugyanúgy, mint az egyetem elnökével.2 Megosztás
Idézet
A világegyetem káosz, mégis racionális törvények uralják.0 Megosztás
Idézet
A tudomány legalapvetőbb gondolatai alapvetően egyszerűek, és szabályként bárki számára érthető nyelven megfogalmazhatóak.1 Megosztás
Idézet
Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.1 Megosztás
Idézet
A képzelőerő mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást enged a jövőbe.0 Megosztás
Idézet
Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes.0 Megosztás
Idézet
A nukleáris láncreakció felfedezése semmivel sem kell, hogy közelebb vigye az emberiséget a pusztuláshoz, mint a gyufa feltalálása.1 Megosztás
Idézet
Csak azt az életet érdemes végigélni, amelyet másokért élünk.0 Megosztás
Idézet
Sosem aggódom a jövőért. Mindig túl korán eljön.0 Megosztás
Idézet
A képzelet minden, pillanatkép az élet eljövendő eseményeibe.0 Megosztás
Idézet
Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egészen.0 Megosztás
Idézet
A látás és megértés öröme a természet legnagyszerűbb ajándéka.0 Megosztás
Idézet
Mi az értelme létezésünknek, és mi értelme egyáltalán az élőlények életének? Erre a kérdésre válaszolni nem egyéb, mint vallásosnak lenni.0 Megosztás
Idézet
A természet minden igaz kutatója vallásos tiszteletet érez, mert nem tudja elképzelni, hogy ő az első, aki kigondolta a rendkívül törékeny szálakat, amelyek észleléséhez kötődnek.0 Megosztás
Idézet
Mivel belső élményeink érzékeléssel szerzett benyomásaink reprodukcióiból és kombinációiból állnak, a lélek fogalma test nélkül számomra üresnek és értelmetlennek tűnik.0 Megosztás
Idézet
Nem tudok elképzelni egy személyes Istent, aki közvetlenül befolyásolná az egyének cselekedeteit... Vallásosságom a végtelenül felsőbbrendű szellem alázatos csodálata. E szellem a kis dolgokban nyilvánul meg, hogy megérthessük valóságát.0 Megosztás
Idézet
Én Spinoza Istenében hiszek, aki minden létező harmóniában megnyilvánul, és nem abban az Istenben, aki az emberek cselekedeteivel és végzetével törődik.0 Megosztás
Idézet
Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének egyetemes működéséről, egy pillanatra sem tudja elfogadni egy létező gondolatát, aki beleavatkozik az események folyamába. Számára nincs értelme a félelem vallásának, és ugyanilyen kicsi a társadalmi és erkölcsi vallásnak. Egy Isten, aki jutalmaz és büntet, elképzelhetetlen számára annál az egyszerű oknál fogva, mivel az emberi cselekedeteket külső és belső szükségletek határozzák meg, így Isten szemében az ember nem tehető felelőssé jobban, mint amennyire egy élettelen tárgy felelős azokért a mozgásokért, amelyeket végez. (...) Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen, szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell, hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges.0 Megosztás
Idézet
Nem tudok elképzelni egy olyan Istent, aki jutalmazza és bünteti teremtményeit, vagy olyan akarata van, amilyent mi tapasztalunk magunkban. Nem tudok, és nem is akarok elfogadni egy személyt, aki túléli fizikai halálát; vagy hagyni, hogy a félelemtől, vagy abszurd egoizmustól gyenge lelkek dédelgessenek ilyen gondolatokat.0 Megosztás
Idézet
Cselekedeteinket arra a mindig jelen lévő tudatosságra kell alapoznunk, hogy az emberek gondolkodásukban, érzelmeikben és cselekedeteikben nem szabadok, de csak annyira kötöttek indítékaik által, mint a csillagok mozgásukban.0 Megosztás
Idézet
A szervezett vallás az előző háború során elvesztett tekintélyéből visszaszerezhet valamennyit, ha arra szenteli magát, hogy követői energiáját és jóakaratát a növekvő szűklátókörűség ellen mozgósítja.0 Megosztás
Idézet
Nehezen találsz olyan komoly gondolkodású elmét, akinek ne lenne egyéni vallásos világképe. De ez a vallásosság különbözik a naiv emberétől. Az utóbbiak Isten gondoskodásából hasznot várnak, félnek haragjától; egy olyan érzés szublimálása ez, ami hasonlít az apa és gyerek közötti kapcsolathoz.0 Megosztás
Idézet
A kutatót az egyetemes érvelés érzése tartja hatalmában. Vallásos érzülete a természeti törvények harmóniájának elbűvölő csodálatában ölt formát, ami egy olyan felsőbbrendű intelligenciát tükröz, melyhez képest az emberiség módszeres gondolkodása és tettei teljesen jelentéktelenek. Ez kétségtelenül hasonlít ahhoz, ami minden érában a vallásos lángelméket hatalmában tartotta.0 Megosztás
Idézet
A vallásos ember őszinte abban az értelemben, hogy nem kételkedik az olyan emberfeletti tárgyak és célok létében és jelentőségében, amelyek nem feltételeznek ésszerű alapokat, de nem is alkalmasak rá.0 Megosztás
Idézet
A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered.0 Megosztás
Idézet
Az erkölcsi jóért folytatott küzdelemben az egyházi tanoknak fel kell adniuk az emberarcú Isten-képet. Ez azt is jelenti, hogy fel kell adniuk a remény és félelem ilyetén eredeztetését, ami a múltban óriási hatalmat adott a papok kezébe.1 Megosztás
Idézet
Minél inkább fejlődik az emberiség vallásos világképe, annál inkább úgy tűnik, hogy az őszinte vallásosság nem az élettől, haláltól való félelemben, a vak hitben rejlik, hanem abban a törekvésben, hogy racionális ismereteket szerezzünk.0 Megosztás
Idézet
Meglehet, Jézusnál nagyobb dolgokat is véghez tudunk vinni, mert a Bibliában róla írottak költőien kiszínezettek.1 Megosztás
Idézet
Ami Istent illeti, az én állásfoglalásom agnosztikus. Meggyőződésem szerint az erkölcsi alapelvek elsődleges fontosságának biztos tudata, ami által az élet jobb és nemesebb, nem igényel egy törvényhozót, főleg nem olyat, aki jutalmazásra vagy büntetésre alapozza törvényeit.0 Megosztás
Idézet
Az emberarcú Isten-elmélet idegen számomra, és még naivnak is tartható.0 Megosztás
Idézet
Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, és az etikát kizárólag emberi ügynek tartom, ami fölött nem áll emberfeletti hatalom.3 Megosztás
Idézet
Én egy mélységesen vallásos hitetlen vagyok; ez egy új vallásféle.1 Megosztás
Idézet
Tehát mélységesen vallásos voltam, de 12 éves koromban ennek hirtelen vége szakadt. Azáltal, hogy sok közismert tudományos könyvet olvastam, hamarosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy sok bibliai történet nem lehet igaz. Ez a felismerés tett gyanakvóvá minden hatalommal szemben, és ez a hozzáállás egész életemet végigkíséri.1 Megosztás
Idézet
Nem olyan az egész filozófia, mintha mézzel írták volna? Első látásra élesnek tűnik, aztán újra odanézve eltűnik. Csak a maszlag marad.0 Megosztás
Idézet
Én sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom megteremteni a feltételeket, amelyekben tanulhatnak.0 Megosztás
Idézet
A magány fájdalmas, amikor az ember fiatal, de elbűvölő, amikor érettebb.0 Megosztás
Idézet
A játék a kutatás legjobb módja.0 Megosztás
Idézet
Az ember általában nem szereti másnak tulajdonítani az okosságot. Legfeljebb az ellenségnek.0 Megosztás
Idézet
A múlt gonosz kétéltű. Érzékeink számára egyszer s mindenkorra elveszett és holt, jelenléte és elpusztíthatatlansága azonban szívósan kitart az emlékezetünkben.0 Megosztás
Idézet
A múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még ha oly makacs is.0 Megosztás
Idézet
A fejlődéshez két dolog kell: fáradhatatlan kitartás, és az a készség, hogy olyasmit is el tudjunk vetni, amibe pedig sok időt és munkát fektettünk be.0 Megosztás
Idézet
A halál optikai csalódás.1 Megosztás
Idézet
Kíváncsi vagyok, hogy isten nevet-e azon, hogy tréfásan félrevezet.0 Megosztás
Idézet
Sorsunk az lesz, amit majd megérdemlünk.1 Megosztás
Idézet
Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi.2 Megosztás
Idézet
Amennyiben a matematika törvényei a valóságra vonatkoznak, nem bizonyosak; amennyiben viszont bizonyosak, nem a valóságra vonatkoznak.2 Megosztás
Idézet
Ne beszéljünk addig nagy felfedezésekről vagy haladásról, míg a világon egyetlen boldogtalan kisgyerek is létezik.0 Megosztás
Idézet
Milyen sivár az a kor, melyben könnyebb egy atomot szétrombolni, mint egy előítéletet!0 Megosztás
Idézet
A Heisenberg-Bohr-féle megnyugtatási filozófia - vagy vallás? - kieszeli, hogy a hívőknek puha párnát szolgáltat, ahonnan nem könnyű őket felriasztani. Hagyja tehát feküdni őket. Rám azonban ez a vallás kevéssé hat...0 Megosztás
Idézet
A háborút nem humánusabbá kell tenni, hanem el kell törölni.1 Megosztás
Idézet
A józan ész a tizennyolc éves korban összegyűjtött előítéletek gyűjteménye.5 Megosztás
Idézet
Isten ravasz, de sohasem rosszindulatú.0 Megosztás
Idézet
Isten nem kockázik.1 Megosztás
Idézet
Az időnek egyetlen oka van: minden nem történhet egyszerre.1 Megosztás
Idézet
Nem lehet megoldani problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel csináltuk őket.1 Megosztás
Idézet
A kevés tudás veszélyes. A sok is.1 Megosztás
Idézet
A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.0 Megosztás
Idézet
Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb.0 Megosztás
Idézet
Mily` különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié! Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja, miért, de néha azt hiszi, hogy sejti.0 Megosztás
Idézet
Nem kell megértenünk a világot; elég, ha eligazodunk benne.0 Megosztás
Idézet
A valósághoz mérten minden tudományunk primitív és gyerekes dolog - és mégis ez legnagyobb értékünk.1 Megosztás
Idézet
A világ legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos kamat.