16 Megosztás
Idézet
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni!
Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni!
Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok!30 Megosztás
Idézet
Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.1 Megosztás
Idézet
Ami nem pusztított el, attól erősebb lettem.14 Megosztás
Idézet
Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot.2 Megosztás
Idézet
A vonzerő az, amivel úgy kapunk pozitív választ, hogy nem is kérdeztünk semmit.1 Megosztás
Idézet
A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy lelke mélyén a nyár soha nem múlik el.1 Megosztás
Idézet
Tulajdonképp nincs gondolat, amihez ne lehetne hozzászokni.1 Megosztás
Idézet
Legtöbbször azokhoz fordulunk vallomásainkkal, akik hasonlatosak hozzánk, és osztoznak hibáinkban.1 Megosztás
Idézet
Hinni akarom, hogy erősnek és boldognak kell lennünk, mert csak így segíthetünk az embereken a bajban. Aki csak vonszolja az életét, és összeroppan a súlya alatt: senkin nem segíthet.2 Megosztás
Idézet
Az élet nem éri meg, hogy végigéljük.2 Megosztás
Idézet
Sebaj, hát akkor meghalok. Hamarább, mint mások, ez nyilvánvaló. De hiszen mindenki tudja, az élet nem éri meg, hogy végigéljük.0 Megosztás
Idézet
Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik.1 Megosztás
Idézet
A legnagyobb télben tanultam meg, hogy legyőzhetetlen nyár lakozik bennem.1 Megosztás
Idézet
A kétségbeesés megszokása rosszabb, mint maga a kétségbeesés.0 Megosztás
Idézet
Barátom, mondok neked egy nagy titkot. Ne várj az utolsó ítéletre. Megtörténik az mindennap.0 Megosztás
Idézet
A csúcsokért vívott küzdelem maga is betöltheti az ember szívét.0 Megosztás
Idézet
A lényeges, látja, az, hogy az ember ne legyen szabad, és töredelmesen engedelmeskedjék egy nála nagyobb csirkefogónak. Ha majd mindnyájan vétkesek leszünk, az lesz a demokrácia. Arról nem is szólva, hogy bosszút kell állnunk, kedves barátom, kényszerűen magányos halálunkért. A halálban magunk vagyunk, a szolgaság viszont közös. A többiek is megkapják a magukét, és velünk egy időben, ez a fontos. Mindnyájan együtt, végül is, de térdre hullva és lehajtott fővel.1 Megosztás
Idézet
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni!
Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni!
Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok!0 Megosztás
Idézet
Hogy éljünk és élni hagyjunk, hogy az embert megillető tiszteletet, jóakaratot, a belé vetett hitet kinyilváníthassuk, annak érdekében szükséges embernek emberrel beszélnie.0 Megosztás
Idézet
A magaslatok felé törő küzdelem egymaga elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet.0 Megosztás
Idézet
A munkának csak akkor van méltósága, ha szabadon választják.0 Megosztás
Idézet
Az ember az egyetlen teremtmény a világon, amely nem akar az lenni, ami.0 Megosztás
Idézet
Nincs sors, amelyen a megvetés ne tudna felülkerekedni.1 Megosztás
Idézet
Kérdés: mit tegyünk, hogy ne veszítsük el az időnket? Felelet: éljük át egész terjedelmében.0 Megosztás
Idézet
Most már tudom, hogy az ember nagy tettekre képes. De ha nem képes egy nagy érzelemre, akkor nem érdekel engem.0 Megosztás
Idézet
Azelőtt az volt a kérdés, miképpen éljünk kegyelem nélkül, most az a kérdés, miképpen éljünk igazság nélkül.1 Megosztás
Idézet
A legkétségbeejtőbb bűn: a tudatlanság, amely azt hiszi, mindent tud, s ezért feljogosítja magát arra, hogy öljön.0 Megosztás
Idézet
Mert ami az utazás értékét adja, a félelem... Távol hozzátartozóinktól, távol nyelvünktől, elvesztve minden támaszunkat, megfosztva minden álarcunktól..., teljesen saját magunk felszínén találjuk magunkat. De mivel az az érzésünk, hogy lelkünk beteg, szemünkben minden ember és minden dolog csodaként nyeri vissza értékét. Egy asszony, aki önfeledten táncol, egy függöny mögül kikémlelt, asztalon álló üveg: minden kép szimbólummá válik. És amennyire saját életünk benne van ebben a pillanatban, annyira látjuk az egész létet benne tükröződni.1 Megosztás
Idézet
Ha már egyszer meghalunk, világos, hogy nem fontos, mikor és miképpen kell meghalnunk.0 Megosztás
Idézet
Nincs olyan egészséges ember, aki ne kívánta volna valaha szerettei halálát.0 Megosztás
Idézet
Arról, amit nem ismerünk, mindig túlzott módon gondolkodunk.0 Megosztás
Idézet
Csak a nagy vadállatoknak van joguk arra, hogy szabadjára engedjék a hangulataikat.0 Megosztás
Idézet
Egy mondat is elégséges lesz, hogy jellemezze a modern embert: bujálkodott, és újságokat falt.1 Megosztás
Idézet
Akinek nincs határozott jelleme, módszerrel kell pótolnia.0 Megosztás
Idézet
Mások felett élni - ez az egyetlen módja annak, hogy minél többen lássanak és tiszteljenek bennünket.0 Megosztás
Idézet
A bűn maga állandóan a színpad előterében van, de a bűnöző épp hogy csak átsuhan rajta, hogy átadja helyét a következőnek.0 Megosztás
Idézet
Valaminek történnie kell: ez a magyarázata a legtöbb emberi vállalkozásnak.0 Megosztás
Idézet
Bizonyos koron túl minden ember felelős az arcáért.0 Megosztás
Idézet
Még a magányban is az önteltség a legfontosabb.0 Megosztás
Idézet
Igazunkat, őszinteségünket, gyötrelmeink egész súlyát csak halálunk után ismerik el. Amíg élünk, ügyünk eldöntetlen marad, kételkedésnél egyebet nem kaphatunk az emberektől.0 Megosztás
Idézet
Azt hisszük, megbüntetünk egy nőt a halálunkkal, pedig csak a szabadságát adjuk vissza.0 Megosztás
Idézet
Az arisztokrácia nem is tudja másként elképzelni magát, csak bizonyos távolságban önmagától s a maga életétől. Meghal, ha kell, inkább megtörik, semhogy egy cseppet is meghajoljon.0 Megosztás
Idézet
Boldogságunkat és sikereinket csakis akkor bocsájtják meg, ha elég nagylelkűek vagyunk, hogy másokkal is megosszuk őket. De boldogok csak akkor lehetünk, ha nem sokat törődünk másokkal.0 Megosztás
Idézet
A mindenáron való igazság keresése oly szenvedély, amely semmit sem kímél, s amely előtt semmi meg nem állhat.0 Megosztás
Idézet
Jaj neked, ha minden ember jót mond rólad!0 Megosztás
Idézet
Az igazságot nehéz elviselni.2 Megosztás
Idézet
Nem is lehetünk meggyőződve senkinek az ártatlanságáról, viszont biztosak lehetünk minden ember bűnösségében. Minden ember tanúskodik minden más ember bűnéről.0 Megosztás
Idézet
Nincs szükség Istenre, hogy megteremtse a bűnösséget, sem pedig, hogy büntessen. Felebarátaink is megteszik, a mi segítségünkkel.0 Megosztás
Idézet
A bűn mindig talál ügyvédeket, az ártatlanság pedig csak néha.0 Megosztás
Idézet
Amit eltilt a cenzor, közhírré is teszi.0 Megosztás
Idézet
Ezen a világon lehet háborúskodni, majmolni a szerelmet, kínozni felebarátunkat, pompázni az újságban, vagy egyszerűen horgolás közben megszólni a szomszédot. De bizonyos esetekben folytatni, egyes-egyedül folytatni, ez meghaladja az emberi erőt.0 Megosztás
Idézet
A magányban, s ha fáradtak vagyunk, hiába, könnyen prófétának tartja magát az ember.0 Megosztás
Idézet
Aki elfogad egy törvényt, nem retteg az ítélettől, amely visszahelyezi a hite szerint való rendbe.0 Megosztás
Idézet
A legfőbb emberi gyötrelem, ha törvény nélkül ítélkeznek rajtunk.0 Megosztás
Idézet
Mindennemű szabadság végén ott van mindjárt az ítélet.0 Megosztás
Idézet
Aki egyedül van, Isten nélkül és parancsoló nélkül, borzalmas annak a mindennapok súlya.0 Megosztás
Idézet
A végzés, amelyet másokra kimondunk, visszaszáll a fejünkre, s bizony némi rombolást is végez.2 Megosztás
Idézet
Az ember néha megtéved, kétkedik a nyilvánvaló valóságban, még akkor is, ha felfedezte egy jó élet titkait.0 Megosztás
Idézet
A boldogság afféle vászon, amely várja, hogy nézzünk rá.