6 Megosztás
Idézet
A kérdések nyolcvan százaléka álcázott kijelentés.6 Megosztás
Idézet
A legszebb szavak az igaz szavak.6 Megosztás
Idézet
Elsőnek nem a szavakat tanuljuk meg anyánktól. Arca jóságos mosolyát, lelkét, mely messze lángol.4 Megosztás
Idézet
A humorista a nyelvet nem ápolja, hanem kiölti.4 Megosztás
Idézet
A szó olyan, mint a méh: méze és fullánkja van.4 Megosztás
Idézet
A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.4 Megosztás
Idézet
Különös, hogy az ember mindig visszavált az anyanyelvére, ha nagyon dühös, vagy ha extázisban van.4 Megosztás
Idézet
Szavak, szavak, szavak. Nyomuk van, és nem jelentenek semmit. Sorrendjüket változtatva változik jelentésük is. Ki az az őrült, aki tönkremenne értük? Ha nem titkolódzunk, keveset érnek a szavak.4 Megosztás
Idézet
Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik.3 Megosztás
Idézet
Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.3 Megosztás
Idézet
Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked!3 Megosztás
Idézet
A nyelvnek a szinonimák kifogyhatatlan sokaságára van szüksége a szépséghez, ám a szem láthatja, amit a nyelv nem mondhat el.2 Megosztás
Idézet
Az író mindenekelőtt olyasvalaki, aki meglátja azt, amit mások még nem látnak.2 Megosztás
Idézet
A walesi nyelv nagyon csodálatos. (...) Minden egész másképpen, egészen túlvilágian hangzik. Például el lehet még egy nyelvet képzelni, ahol a sört úgy hívják, hogy "cwrw"?2 Megosztás
Idézet
Minél nagyobb egy nyelvben az igék, főnevek aránya a törmelékszavakhoz viszonyítva, annál nagyobb reménye van a ragyogásra.2 Megosztás
Idézet
Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket is, ezt a sokszínű, sokarcú csodát. S minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk.2 Megosztás
Idézet
Azt mondják, az élet az igazi, de én jobban szeretek olvasni.2 Megosztás
Idézet
Ha az orvosom azt mondaná, hogy csak hat percem van hátra élni, nem tűnődnék. Egy kicsit gyorsabban gépelnék.2 Megosztás
Idézet
Ha hebehurgyán, oktalan beszélsz,
azt visszaszívni később már nehéz.
Ha kimondták, már elrepült a szó,
útjában többé nem gátolható.
Ha bánod is, kiadtad már magad,
kinek meséltél, rabszolgája vagy.2 Megosztás
Idézet
Párizs a világ egyetlen olyan városa, ahol az éhenhalás még mindig művészetnek számít.2 Megosztás
Idézet
Egy szó is lehet locsogás, s ezer oldal maga a tömörség.1 Megosztás
Idézet
A természet festése elgondolkodtató, hiszen maradandóan ott van és ott is marad az ember szeme előtt. (...) Talán arról van szó, hogy némely festők a természetnek azokat a titkait látják meg, amelyek a futó pillantás előtt rejtve maradnak.1 Megosztás
Idézet
Aki ősei nyelvén beszél, nemcsak emléket állít nekik ebben a világban, hanem falat emel a gonoszság ellen, és nemzedékről nemzedékre továbbadja a hit fáklyáját.1 Megosztás
Idézet
Aki nem ismer idegen nyelveket, mit sem tud a magáéról.1 Megosztás
Idézet
Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.1 Megosztás
Idézet
Édes jó anyanyelvünkben biztosan nem véletlenül termett hasonlóra ez a három szó: a könyvek, a könnyek és megkönnyebbülés.1 Megosztás
Idézet
A minap betértem egy könyvesboltba, hogy lássam a kulturális felhozatalt. Álltak a kötetek a stelázsikon, áttekinthetően, nézegettem őket. Három, értsd: három eladó köszöntött hangos szóval, s kánonban kérdezték: segíthetek? Tűnődésbe estem, hogy hát mégis, miként vehetném igénybe őket. A legszimpatikusabbhoz fordultam, és egy könyvre mutatva kértem, silabizálja ki a címét. Nézze meg, hány oldal. Miről szól? Szépek benne a betűk? Eléggé nagyok? A boltoson elúrhodott a rököny, hebegett, habogott, holott az imént még aktívan segíteni akart. Aggódni kezdtem, hogy elveszítheti élete értelmét, ezért megkértem, legyen oly szerfelett kedves, és mutasson nekem egy A betűt. Reszkető ujjal rábökött. Kedvében akartam járni, ezért hosszan örvendeztem az A-nak. Hogy az milyen finom, sikkes, kupolás betű! A pasas megorrolt rám, s azzal vádolt, hogy hülyét csináltam belőle. Én?!1 Megosztás
Idézet
A tájleírások a klasszikus regények azon részletei, amelyeket csak középkorúak olvasnak. A fiatalnak még hiányzik hozzá a türelme, az öregé pedig már elfogyott.1 Megosztás
Idézet
A magyar nyelv nyelvtani rendszere egy speciális, összetett, kombinatív és mégis nagyon szabad, kreatív gondolkodási struktúrát feltételez, arra támaszkodik, ennek segítségével bontakozik ki, és fordítva: a gondolkodás szerteágazó lehetőséget kap a nyelvtani rendszerre alapozva, és ez oda-vissza hat egymásra. (...) A szimbólumokat, képeket és logikus fogalmakat kombinálva alkalmazzuk egy-egy kifejezésben: tehát egyszerre használjuk a jobb és a bal agyféltekénket, a kreatív és racionális féltekét.1 Megosztás
Idézet
Szeretek magyarul írni, mert így jobban átérzem az írás lehetetlenségét.1 Megosztás
Idézet
A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (...) Akinek több szava van egy dologra, több gondolata is van róla.1 Megosztás
Idézet
Hangok gyülevész csoportja,
mi rendezi őket sorba?1 Megosztás
Idézet
Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.1 Megosztás
Idézet
A regényírásnak három szabálya van. Sajnos, senki nem tudja, mik azok.1 Megosztás
Idézet
Mintha hájjal kenegettek volna... De miért jó az, ha az embert hájjal kenegetik? Miféle hájról van szó tulajdonképpen, s melyik részén kenegetik azt, aki ettől olyan pompásan érzi magát? S ha már itt tartunk: minden hájjal megkent lesz-e az, akit hájjal kenegetnek? S még tovább: miért olyan nagy öröm az, ha valakit tejben-vajban fürösztenek? Fürdés után a tejet még csak leöblíti a szerencsétlen magáról, de ugyancsak sokat vesződhet, amíg a vajat is lekaparja... S végül: óvjon meg az ég attól, hogy hazám tejjel-mézzel folyó Kánaán legyen, mert a tejbe belefulladni semmi kedvem, köldökig gázolni a mézben - ennél is ismerek jobb időtöltést.1 Megosztás
Idézet
Megérteni akkor kezdünk valamit, amikor beszédünk tárgyává tesszük, és sajátunknak akkor mondhatjuk, amikor megtaláltuk a nevét.1 Megosztás
Idézet
Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.1 Megosztás
Idézet
A nyelvtan egy protokoll, mely összeköti a fület, a szájat és az elmét.1 Megosztás
Idézet
Az írott szó is lehet fegyver. Ha elég súlyos a könyv.1 Megosztás
Idézet
Az írónak sohase legyen szótára. Minden szókeresés, még ha szükséges is, a közvetlenséget csorbítja. Azokkal a szavakkal írjunk, amelyeket ismerünk, amelyek emlékezetünkben élnek, amelyek természetesen bugyognak belőlünk.1 Megosztás
Idézet
Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.1 Megosztás
Idézet
Minden nagyszerű szerető tud bánni a szavakkal, s a verbális csábítás a valódi csábításhoz vezető legbiztosabb út.1 Megosztás
Idézet
A francia az a nyelv, amiről mindig is azt tartottam, hogy a gargalizálásra hasonlít.1 Megosztás
Idézet
Szent, áldott és jó dolog a nyelven magán dolgozni.1 Megosztás
Idézet
Első szabály. Ne használjunk pontosvesszőt! A pontosvesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek. Mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre.1 Megosztás
Idézet
A magyar kiejtést is tanulni kell, még a született magyarnak is. Ha nem csiszolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.1 Megosztás
Idézet
A jól szerkesztett alárendelő összetett mondat (...) azt kívánja meg, s arra tanít, hogy a jelenségeket lemérjük, fontosságukat s egymáshoz való viszonyukat megállapítsuk, a gondolatok kibontakozását, menetét értelmes rend szerint kövessük.1 Megosztás
Idézet
A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.1 Megosztás
Idézet
A szavak arra valók, hogy elrejtsék gondolatainkat.1 Megosztás
Idézet
Árkon-bokron kergethetsz hét világnak:
a hangutánzó szók utánam szállnak...