Gyűlölöm a szavaidat, a hajadat, s amit érzel, Gyűlölöm, ahogy vezetsz, azt is, ahogy nézel, Gyűlölöm cipőd, s ha átjár tekinteted tőre, Gyűlöletem oly heves, hogy rímet hányok tőle. Gyűlölöm, gyűlölöm, ha hazudsz, és azt is gyűlölöm, ha nem, Ha miattad nevetek, vagy ha könnyes lesz a szemem. Gyűlölöm, ha nem hívsz fel, ha nem nézel felém, S gyűlölöm, hogy nem gyűlöllek egy cseppet sem, Szemernyit sem, nem gyűlöllek én.- 10 dolog, amit utálok benned

Egész életemben arra vártam, hogy végre eljöjjön az igazi. Erre feltűntél te, és egész más voltál, mint akit vártam, mert te cinikus vagy és mogorva, lehetetlen alak. De az az igazság, hogy a veszekedéseinknél jobb dolog sosem történt velem. Azt hiszem minden esély megvan rá, hogy beléd szeretek.- 27 idegen igen

A szerelem olyan, akár, akár a tenger, Hogy csordultig van telve szerelemmel, Hogy sose fáradt, hogy éjjel is ébren, Hogy amíg álmodsz, az ő szemében Ringunk mi ketten.- 30Y

A bánat és a szerelem ugyanaz, mert mindkettő miatt hibákat követünk el.- A. M. Jenkins

A bánat a szerelem ára.- A. M. Jenkins

Szép az, ha az ember kezét kérik, de éppen nem felemelő, mikor a két kezeddel töröd össze a becsületes szívet, és ha akármilyen méltósággal viseli, ha jókívánságaival halmoz el, és ha barátságát ajánlja, mégiscsak kitessékeled az életedből.- Abraham Bram Stoker

A szívembe másnak ne légyen helye, ne említsetek senkit őkívüle. Szerelmére vágyom, nem is látva bár, szerelmem fölébredt a hírére már. Nem arcát, haját - őt magát kedvelem, erényétől ébredt e szív-érzelem.- Abulkászim Manszúr Firdauszí

Kiáltoztam a sötétben százszor a neved, Nem jött válasz rá, és nem jött felelet. Kinyújtottam én utánad százszor a kezem, Nem találtam rád, és nem lát a szemem.- Adamis Anna

Az igazi szerelem több, mint egyszerű romantikus vonzalom, az barátság is egyben.- Adam J. Jackson

Az egész életre szóló, boldog szerelmes kapcsolatok titkos receptje a következő: sohasem arra kell figyelni, hogy mit kaphatunk, hanem mindig azt kell nézni, hogy mit adhatunk.- Adam J. Jackson

A szerelmet érdemtelenül értékelik olyan magasra, a szerelem csak fájdalmat és szenvedést okoz.- Adam J. Jackson

A szerelem az a valami, ami először szárnyakat ad, hogy azután annál jobban megkötözhesse ezeket a szárnyakat.- Adam Smith

Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet. Nem tudom, miért, meddig Maradok meg még neked, De a kezedet fogom S őrizem a szemedet.- Ady Endre

Szeretném, hogyha szeretnének S lennék valakié, Lennék valakié.- Ady Endre

Rejtegetem szivem mélyén, Féltve, fájón a nagy titkot: Hogy feledni el nem tudlak, Hogy nem leszek soha boldog!- Ady Endre

Ha van lelked a szakításhoz, Ha van erőd a feledéshez: Szakíts, feledj!... Úgy sem volt az szerelmi mámor, Csak egy szeszély, mit szít a távol. - Isten veled!...- Ady Endre

Te csak repülj, repülj tovább is, Repülj egy hosszú életen, Ne ismerd meg azt a fájdalmat, Melyet szereztél énnekem... De - talán - majd egyszer csalódva Fel fog zokogni jégszived S meg fogod bánni, nagyon bánni, Hogy jégre vittél engemet!...- Ady Endre

Amikor megszólal az orgona zenéje Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze Szeretni akarlak, megtartani mindörökre.- Ady Endre

Mindig csókoljon, egyformán szeressen: Könnyben, piszokban, szenvedésben, szennyben. Amiben minden álmom semmivé lett, Hozza vissza Ő: legyen Ő az Élet.- Ady Endre

Elválunk most már. Te is elmégy, én is. Hogy összeforrott a mi sorsunk mégis.- Ady Endre

Egy páratlan páros voltunk mi ketten, Két gyönyörű félhang egy kottafüzetben.- AD Studio

Meddig vergődni még, az irgalmas sötétben elrejtve, hogy pirít a bosszúság s a szégyen; ígérő titkokat kutatva ostobán, kapkodni lázasan egy tűnt igéd után; mormolni százszor egy rég elhalt párbeszédet, enyhíteni egy szón, mely egyszer fájt tenéked; s leintve részegen a hűvös ész szavát, neveddel verni fel a néma éjszakát!- Afanaszij Afanaszjevics Fet

Szenvedéllyel gondolni egy másik emberi lényre mindig több bánatot okoz, mint örömet. Mindezek ellenére az ember nem lehet meg e tapasztalat nélkül.- Agatha Christie

Ha nem gondolsz is rám ezer évig, én egy órán belül ezerszer gondolok majd rád.- Ajubi

A legszebb szerelem sem jut el messzire, ha csak nézik a múlását. Dédelgetni kell, mint egy kedvenc gyermeket.- Alain Chamfort

Egy elmés asszony egyszer olyasmit mondott nekem, ami talán a női nem titka; minden nő, amikor szeretőt választ magának, inkább ad arra, hogy a többi nő milyennek látja választottját, mintsem arra, hogy jómaga milyennek látja.- Alain Chamfort

A gravitáció nem hibáztatható azért, hogy az emberek szerelembe esnek.- Albert Einstein

Tudod, mit szerettem benned? Azt, amit beléd képzeltem! Meg... hogy voltál.- Albert Györgyi

Ahogy halványodik a kezdeti eksztázis, a varázslat, lassan eltűnik az a kép, amit mi, nők az elején felépítünk magunknak a párunkról, és vice versa (kölcsönösen). Lepereg a máz a férfiról, akit addig ideálisnak hittünk, no meg rólunk az, amit ők képzeltek rólunk, belénk. Marad a valóság. Hogy a fickó fiktív.- Albert Györgyi

Szeretlek! Epedezek érted! Akár sápadt, akár lila, akár leplezett, akár érzéki, én, aki minden gyönyör és bíbor vagyok és ittasság a legbenső értelemben, kívánlak.- Aleister Crowley

Az igaz szerelemben egyik fél sem parancsol; mindkettő engedelmeskedik.- Alejandro Casona

Oly ismerős vagy, mintha hajdan éltél is volna már velem. Másoknál, otthon, utcazajban meglátom arcod hirtelen. Te jössz, ha halk nesz kél mögöttem, ott vagy te, bárhol is legyek.- Alekszandr Blok

Nem szeret kétszer, aki szeretett: aki üdvözült, nem üdvözül újra!- Alekszandr Szergejevics Puskin

Szerettem önt, némán, reményvesztetten, Voltam szelíd, majd féltékeny s irigy - Mély áhítattal, gyöngéden szerettem, Ég adja, hogy más is szeresse így.- Alekszandr Szergejevics Puskin

Várlak: emeld fel árva lelkem, Nézz biztatón, ne adj te mást - Vagy tépd szét ezt az álmodást Kemény szóval. Megérdemeltem.- Alekszandr Szergejevics Puskin

S hetenként egyszer láthatom; Csak hogy halljam szavát, bevallom, Szóljak magához, s azután Mind egyre gondoljak csupán, Éjjel-nappal, míg újra hallom.- Alekszandr Szergejevics Puskin

Én írok levelet magának - Kell több? Nem mond ez eleget? Méltán tarthatja hát jogának, Hogy most megvessen engemet.- Alekszandr Szergejevics Puskin

Egy kapcsolat igazi próbája, hogy bár nem értünk egyet, nem eresztjük el egymás kezét.- Alexandra Penney

Ha valaki elment, ne hívd többé vissza, A megsárgult emlék nem lesz többé tiszta. Ha valaki elment, és el tudott menni, Nehezen akarva, de el kell feledni.- Alexandre Dumas

Ha meggyűlölne téged az egész világ, akkor is szeretnélek, és szeretni foglak még akkor is, amikor egyszer két nap fog sütni az égen. Bújj a föld alá, rohanj keresztül égő tűzön, én mindig követni foglak. Kölcsönös a mi szerelmünk, és nem választhat el minket senki sem. És kedvesebbek nekem a veled töltött órák, mint a túlvilág illatos mezői. Ha meggyűlölnél engem és elűznél magadtól, én akkor is tovább szeretnélek. A te képed tükröződik szemében az én gondolataimnak. És téged látlak én ébren vagy alva, mindig csak veled beszélek én. Ha egyszer meghalok, akkor ne mondd, hogy elérkezett az utolsó órám, hanem sírba tett engem hozzád való szerelmem. És legyek bármily távol tőled, mindig melletted vagyok, és szemeim csak téged látnak.- Alexandre Dumas

A szerelemben a nő attól születik meg, amit kap, a férfi pedig abba hal bele, amit ad.- Alexandre Dumas

Tudod, hogy soha nem hagylak el. Nem a fa hagyja el a virágot, hanem a virág válik le a fáról.- Alexandre Dumas

Az asszonyok a szerelemnek két módját ismerik, amelyek egyébként egymásból is fakadhatnak. Vagy szívükkel szeretnek, vagy pedig érzékeikkel. Gyakran a nő csak azért választ kedvest, mert érzékeinek engedelmeskedik, és csak később, váratlanul ismerkedik meg a nem testi szerelem misztériumaival, amikor azután már csak a szíve által él.- Alexandre Dumas (ifj.)

Van-e egyáltalán határa az ember vágyának, ha olyan gyorsan kielégítve, mint az enyém, ismét egekbe sóvárog?- Alexandre Dumas (ifj.)

Mennyire elfeledkezik minden egyébről az, aki tüzesen, egész lelkéből szeret, s akit viszont szeretnek! Mindenki, aki nem a szeretett nő, mintha haszontalan lény volna a teremtésben.- Alexandre Dumas (ifj.)

Ha egy hónapig így szeretjük egymást, mint ez éjszakán, testben-lélekben holtakká váltunk volna.- Alexandre Dumas (ifj.)

Az embereknek nincs senki más gondosabb nevelőjük, mint a szerelem.- Alexisz

Szerelmesnek lenni nem nehéz. Bebizonyítani nehéz!- Alfred de Musset

Ameddig csak lesz igaz, tiszta szerelem a világon, addig a csókolózás lesz a szerelmesek egyik legkedveltebb időtöltése (...) Részegítő mámora a fiatalság ígérete, a férfilét öröme, s az öregkor üdvössége.- Alfred Fowler

Jobb szeretni és elpusztulni, mint soha meg nem ismerni a szerelmet.- Alfred Tennyson